agenda: Lentewandeling Vlezenbeek

2017-03-25-affiche_KWB_LentewandelingVLEZENBEEK: – KWB wandelcriterium 2017 organiseert op zondag 26 maart 2017 haar “Lentewandeling Vlezenbeek”. U kan kiezen uit tochten van 6 – 10 – 15 km.

Inschrijven van 8u tot 15u
€1,5 per deelnemer KWB-leden €1,2 / Kinderen -12 jaar gratis
Vertrek aan de GCC De Merselborre – Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek

Wandelen hoeft niet, om te komen genieten van de lokale delicatessen bij KWB Vlezenbeek van 8 tot 18 uur.
Geniet van een geuze, kriek of lambic, en een boterham met plattekaas of hesp.

minister Ben Weyts steunt applausactie Fietsersbonden in Ruisbroek

RUISBROEK: – Vandaag, de eerste dag van de lente, is het Nationale applausdag voor de fietsers. De Fietsersbondafdelingen van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel applaudisseren voor de fietsers aan het Sas van Ruisbroek. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts kwam met zijn nieuwe fiets (nvdr. zijn vorige fiets werd recentelijk gestolen tijdens een persconferentie over fietsinvesteringen in Halle) langs de kanaalroute naar Brussel gereden en hield even halt om mee te applaudisseren.


Onder luid applaus en met belgerinkel werden de tientallen fietsers vanmorgen aangemoedigd omdat ze de fiets gebruiken als vervoermiddel.

2017-03-21-Vlaams-minister-mobiliteit_Ben_Weyts_met-fietsMinister van Mobiliteit, Ben Weyts: “Ik steun deze actie ten volle omdat de fiets steeds meer een valabel alternatief is voor de wagen en zeker in het kader van woon-werkverkeer. We slagen er ook in om meer te investeren in infrastructuur via fietssnelwegen. Ik kan persoonlijk getuigen vanuit mijn eigen woonplaats Dworp dat je snel en comfortabeler op je werk geraakt in het centrum van Brussel met de fiets in vergelijking met de wagen waarmee je toch in de file staat.
Hier langs het kanaal zit het fietsgebruik al dan niet met een elektrische batterij enorm in de lift. Ik denk dat er hier de tijd dat ik hier sta al meer dan 100 fietsers voorbij gereden zijn en we zijn eigenlijk nog maar halverwege de ochtend. Dus je ziet dat steeds meer mensen die keuze maken en dat is niet alleen goed voor lijf en leden, maar vooral ook denk ik dat je veiliger en comfortabeler op je werk geraakt. Daarenboven als je dan via je werk kan genieten van een fietsvergoeding dan helpt dat ook financieel.

Waarom een Nationale Applausdag voor fietsers?
– Om de eerste dag van de astronomische lente te vieren
– Om fietsers te feliciteren: ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel
– Om fietsers te bedanken: ze maken de wereld een stukje leefbaarder en plezanter
– Om fietsers aan te moedigen: doe zo voort!
– Om automobilisten stof tot nadenken te geven: het kan ook anders
– Om beleidsmakers te tonen: veilige fietsinfrastructuur werkt! Er is een publiek voor en het doet meer mensen fietsen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Als dank voor zijn aanwezigheid kreeg de minister van de fietsersbond een ludieke fiets-bril als cadeau.

Werfwandeling Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij werkt in 2017 aan een integraal herinrichtingproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek. Dat kwamen de bezoekers van de werfwandeling zondagnamiddag te weten.
2017-03-19-werfwandeling_01
In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

De Zuunbeek en haar vallei worden nu beter ingericht. Er komt meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen en overstromingsgebieden aan te leggen. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.


Projectgebied 1: Volsembroek
In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn “stroomdeflectoren” in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem komt een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast wordt ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³, omgerekend zo’n 204 miljoen liter water.

Projectgebied 2: Gaspeldoornbeek
Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Projectgebied 3: Heidries
Deelproject 3 Heidries is een hermeandering van de rechtgetrokken waterloop. Hierbij wordt het historische tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere deelprojecten wordt ook hier door middel van drempels het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders geregeld.

Projectgebied 4: Oude Zuun
In deelproject 4 Oude Zuun wordt de historische loop van de Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

academische zitting Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Zondag had in het bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ te Beersel een academische zitting plaats ‘De Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei’.


Op deze academische zitting is dieper ingegaan op de meerwaarde van regionale bibliotheekwerking.
Minister Gatz bereidt een regionaal cultuurdecreet voor en minister Weyts heeft een subsidie toegekend voor de uitbouw van taalpunten in de bibliotheken.

Deze diashow vereist JavaScript.


Burgemeesters, schepenen en secretarissen uit de hele regio en bibliothecarissen van ver erbuiten luisterden geboeid naar de verschillende sprekers die ieder hun eigen aanvulling gaven op het regiobibverhaal.
Terwijl Lieven Elst, directeur Vrije Tijd van de Provincie Vlaams-Brabant, terugblikte op het verleden en de rol van de provincie, benadrukte Marleen Platteau, kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, dat Vlaanderen het cultuurbeleid niet loslaat.
Maike Somers en Bart Beuten van Cultuurconnect vertelden waarom de ‘Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei’ als pilootproject voor digitale coaching werd uitgekozen en dat zij hiervoor 50.000 euro voorzien.
Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts, zette als laatste spreker de rol van bibliotheken op het vlak van taalintegratie in de verf. De minister heeft een impulssubsidie van 40.000 euro toegekend voor Taalknooppunten Nederlands in de Rand binnen de regio Pajottenland en Zennevallei.

In 2016 verliep de regionale samenwerking vooral projectmatig, de komende jaren wordt er werk gemaakt van een meer transparante en klantgerichte dienstverlening.
Om dit te kunnen organiseren en door het wegvallen van de provinciale financiële middelen vanaf 2018, vragen de 15 bibliothecarissen voor 2018 en 2019 aan de lokale besturen een financiële bijdrage van 0,15 euro per inwoner. Ook worden de mogelijkheden van projectfinanciering nader bekeken. Tenslotte wordt er gehoopt op Vlaamse ondersteuning ten gevolge van de overheveling van de provinciale middelen naar Vlaanderen.

Maken deel uit van deze Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei: de gemeenten Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat