VLEZENBEEK: – D+A is door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van de Postweg tussen de gemeentegrens met Anderlecht aan de oostzijde en de rotonde ter hoogte van de Pedestraat en de Vlezenbeeklaan aan de westzijde.
2014-02-28_Postweg-Vlezenbeek

De Postweg maakt deel uit van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk en werd in het mobiliteitsplan geselecteerd als een lokale weg type 2 met als functie verzamelen op woonkern- en wijkniveau en toegang geven als aanvullende functie.

De opdracht voor D+A omvat onder meer het ontwerp van de rijweg, voetpaden, veilige fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en het aanvragen van subsidies bij de bevoegde instanties voor de aanleg van de fietspaden en rioleringen.

2016-09-07-jan-bartBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:”De riolering onder de postweg is compleet verouderd en kan de huidige stromen niet meer aan. We voorzien een complete vernieuwing van de onderbouw en bijgevolg ook de bovenbouw. Enerzijds willen we een oplossing bieden aan de wateroverlast en anderzijds zullen we een veilige plaats bieden aan de zwakke weggebruiker op deze toch wel druk bereden en belangrijke verkeersader .
Nu de ontwerper gekend is , willen we snel vooruit in dit dossier en hopen we dat de nodige subsidies snel worden vrijgemaakt.”

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit en Verkeer:”We gaan binnenkort de startnota bespreken en afronden om op de Postweg volwaardige, gescheiden en verhoogde eenrichtingsfietspaden aan te leggen. Het betreft het stuk van het centrum tot aan de gewestgrens richting Erasmus.
Zo blijven we investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsers.

%d bloggers liken dit: