kinderraad Sint-Pieters-Leeuw helpt mee in natuurgebied

VLEZENBEEK: – Woensdagnamiddag bracht de kinderraad van Sint-Pieters-Leeuw een bezoek aan het natuurgebied Cortenbroeck in Vlezenbeek. Ze kregen er een rondleiding en staken er een handje toe.
2017-03-15-kinderraad-in-natuur_08
De leden van de kinderraad bezochten deze namiddag natuurgebied Cortenbroeck (Zobbroekbeekvallei). Samen met 2 vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is er een takkenril gebouwd met het snoeihout van een omgewaaide wilg. In de takkenril vinden tal van dieren een schuilplaats.

Na het harde werk volgde er een kleine wandeling door het beekbegeleidend bos met oog voor de voorjaarsbloeiers. Speenkruid, slanke sleutelbloem en bosanemoon staan reeds volop in bloei. Een fijne zonovergoten namiddag in de natuur!

Deze diashow vereist JavaScript.

Waterwegen en Zeekanaal NV: Openbaar onderzoek jachthaven Lot van start

LOT: – Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwaanvraag gelanceerd voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal naar Charleroi in Lot. Het openbaar onderzoek in dit verband is deze week gestart.
2017-03-15-Simulatie jachthaven Lot
In 2003 werd voor het Kanaal naar Charleroi een strategisch beleidsplan opgesteld. Eén van de daarin opgesomde aanbevelingen, is de verdere uitbouw van de recreatieve invulling van het kanaal, dat op dit vlak heel wat opportuniteiten biedt en kan uitgroeien tot een belangrijke toeristisch-recreatieve verbinding vanuit de Brusselse regio naar het Pajottenland en Wallonië.

Ondertussen werden al verschillende initiatieven genomen. Zo werd ten behoeve van fietsers en wandelaars een deel van de jaagpaden verbeterd en werden aan de sluis van Lot en aan de Suikerkaai in Halle op- en afstapplaatsen aangelegd voor toeristische passagiersschepen. Onder impuls van onder meer de vzw Kanaaltochten Brabant is bovendien een heel programma aan gegidste rondvaarten uitgewerkt.

Particuliere pleziervaart
Wat tot op heden op het Vlaamse deel van het kanaal nog ontbreekt, is een aanlegplaats voor particuliere pleziervaart. Waterwegen en Zeekanaal NV heeft daarom in samenspraak met de gemeente Beersel plannen uitgewerkt voor de aanleg van een jachthaven in Lot. Die zal worden ingeplant langs de linkeroever van het kanaal, op de site gelegen tussen de Frans Walravensstraat en de Jean-Baptiste Rampelstraat/Grensstraat. Ze zal aanmeergelegenheid bieden aan een tiental plezierboten en kleine zeilschepen en zal beheerd worden op basis van een concessieovereenkomst door een derde partij. Verder wordt er ook de nodige infrastructuur voorzien voor het te water laten van kano’s.

De bouwaanvraag voor de aanleg van de jachthaven, die overigens perfect aansluit bij de geplande globale opwaardering van het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos, is intussen ingediend. Nog tot 11 april 2017 kunnen de plannen worden ingekeken op het gemeentehuis van Beersel.
Meer info: www.kanaalnaarcharleroi.be

Opnieuw verdachte geklist door getuigenis en ANPR

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag in de late voormiddag, omstreeks 11 uur belde een verdacht persoon tot twee maal aan bij een dame uit Sint-Pieters- Leeuw. Omdat niemand de deur opendeed, poogde de verdachte in te breken. De bewoonster schrikte de verdachte op door luid geroep, waardoor de verdachte de vlucht nam met de wagen.
Dankzij de goede beschrijving van de bewoonster en het ANPR-camerasysteem (automatische nummerplaatherkenning) konden de gegevens snel worden gelinkt aan het voertuig en deverdachte. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van zijn huis in Anderlecht aangetroffen en onmiddellijk aangehouden door de lokale politie Zennevallei.

Puik werk en knap optreden van de lokale politie, dankzij alweer een tip van een dappere inwoner.

Ook iets verdachts opgemerkt?
Aarzel niet en neem contact op met de lokale politie via het noodnummer 101.
Uw tip kan helpen!

Busevacuatie oefening bij de Don Boscoschool

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hebben de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw geleerd hoe ze snel en efficiënt een bus moeten evacueren.
2017-03-15-oefening_bus-evacuatie_Don-Bosco (11)
Preventieadviseur, Mie Demol: ” Deze oefening was reeds lang gepland maar door de herdenkingsplechtigheden van het busongeluk in sierre 5 jaar geleden waren de kinderen extra gemotiveerd om de evacuatie van een bus te oefenen.
Maandag oefenden de leerlingen het rits-principe als eens op de speelplaats met stoelen. Vandaag kon dit in een echte bus van Zuun–Cars waarmee de school meestal op verplaatsing gaat.

In de hoop het nooit nodig te hebben was het alleszins een goede oefening met de openluchtklassen en de schoolreizen in het verschiet.

De 36 leerlingen van de zesde leerjaren (zie foto’s) oefenden verscheidene keren de evacuatie. Bij het gebruik van één uitgang duurde dit 49 seconden om de bus met zijn allen te evacueren. Als de beide deuren gebruikt werden en het rits systeem mooi werd uitgevoerd lukte het zelf in 25 seconden! Ook werd steeds na het uitstappen de aanwezigheden gecontroleerd door de twee leerkrachten. Mie Demol: ” Als de school op uitstap gaat zorgen we dat de leerkrachten een leerlingenlijst hebben en we printen ook steeds een document in 4 talen af met de gegevens van de leerlingen dat we vooraan in een mapje in de bus leggen“.

Na het oefen moment hadden de leerlingen ook nog heel wat nieuwe extra vragen voor buschauffeur Thierry Neetens van Zuun–Cars. Zo legde hij uit wat de evacuatie mogelijkheden zijn moest de bus kantelen op de zijde van de deuren,… De kinderen staken er alvast heel wat van op.

Deze diashow vereist JavaScript.

WZC Zilverlinde vierde carnaval

ZUUN: – In het woonzorgcentrum Zilverlinde werd dinsdagnamiddag carnaval gevierd. Het personeel zorgde naar jaarlijkse gewoonte voor een gezellige en plezante namiddag.


Op de tonen van carnavalskrakers brachten de verzorgsters en personeel, het ene showtje na het andere. Dat de bewoners zich amuseerde dient niet gezegd te worden, sommige vonden dat de namiddag veel te snel voorbij was gegaan.

ontwerper aangesteld voor verbeteringen aan de Postweg

VLEZENBEEK: – D+A is door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van de Postweg tussen de gemeentegrens met Anderlecht aan de oostzijde en de rotonde ter hoogte van de Pedestraat en de Vlezenbeeklaan aan de westzijde.
2014-02-28_Postweg-Vlezenbeek

De Postweg maakt deel uit van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk en werd in het mobiliteitsplan geselecteerd als een lokale weg type 2 met als functie verzamelen op woonkern- en wijkniveau en toegang geven als aanvullende functie.

De opdracht voor D+A omvat onder meer het ontwerp van de rijweg, voetpaden, veilige fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en het aanvragen van subsidies bij de bevoegde instanties voor de aanleg van de fietspaden en rioleringen.

2016-09-07-jan-bartBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:”De riolering onder de postweg is compleet verouderd en kan de huidige stromen niet meer aan. We voorzien een complete vernieuwing van de onderbouw en bijgevolg ook de bovenbouw. Enerzijds willen we een oplossing bieden aan de wateroverlast en anderzijds zullen we een veilige plaats bieden aan de zwakke weggebruiker op deze toch wel druk bereden en belangrijke verkeersader .
Nu de ontwerper gekend is , willen we snel vooruit in dit dossier en hopen we dat de nodige subsidies snel worden vrijgemaakt.”

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit en Verkeer:”We gaan binnenkort de startnota bespreken en afronden om op de Postweg volwaardige, gescheiden en verhoogde eenrichtingsfietspaden aan te leggen. Het betreft het stuk van het centrum tot aan de gewestgrens richting Erasmus.
Zo blijven we investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsers.