12 – 14 maart 2017 zwembad uitzonderlijk gesloten

2014-09-25-Wildersportcomplex_02-zwembadSINT-PIETERS-LEEUW: – Van zondag 12 tot en met 14 maart 2017 zal het zwembad Wildersportcomplex uitzonderlijk gesloten zijn.

Zondag gaat er een zwemwedstrijd door.
Maandag en dinsdag zal er een aanpassing plaatsvinden aan de technische installaties.
Er zullen in het zwembad UV-lampen geplaatst worden. Hierdoor zal de gebonden chloorwaarden lager zijn wat de waterkwaliteit alleen maar ten goede komt.
Deze aanpassing was de gemeente verplicht te plaatsen omwille van de nieuwe normen van Vlarem II bis.

agenda: Lezing over Europa door Geert Van Istendael

logo_de-vredeVLEZENBEEK: – Geert Van Istendael komt naar Vlezenbeek met een lezing over Europa in een organisatie van vzw De Vrede .

Waar vinden we Europa’s grenzen? Waar zijn de grenzen van haar macht? Waar zijn de burgers? Hoe verhoudt Europese politiek zich tot
Europese beschaving,waarden, vrijheden en verworvenheden? Wat verscheurt Europa? Is er nog iets dat het samenhoudt?

Waar: Theaterzaal van de Merselborre
Wanneer: donderdag 9 maart 2017 om 20u
Toegang leden De Vrede: €7,- niet leden €9,-

agenda: KWB Lego bouwdag

VLEZENBEEK: – KWB Vlezenbeek nodigt de kinderen uit op haar jaarlijkse “Lego bouwdag” op zaterdag 11 maart 2017 van 14u00 tot 17u00 in de Parochiezaal van Vlezenbeek, Dorp 48.


Alle kinderen zijn welkom en deelname is volledig gratis, let wel: de kinderen moeten vergezeld zijn door een begeleider (ouder,grootouder,…)
Voor een tussendoortje of om even uit te rusten kan je terecht in ons KWB-café, waar we aan kleine prijsjes een drankje en versnapering aanbieden.

19 000 wilde bijen extra in Pajottenland & Zennevallei

2014-04-17_wilde-bijen_en_insecten-hotel
archieffoto

PAJOTTENLAND: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vraagt aandacht voor de wilde bijen soorten.

Van het nut van honingbijen is iedereen overtuigd. Maar wat weet je van de ongeveer 150 soorten ‘wilde’ bijen in Pajottenland & Zennevallei? Veruit de meeste wilde bijen leven alleen en vormen geen onderdeel van een groot volk. Het zijn bedrijvige dieren met namen als metselbijen, behangersbijen, zandbijen…(Zoekkaart wilde bijen van Natuurpunt.pdf (401.5 KB)) Ze zijn nuttig als bestuivers (méér nog dan honingbijen), volstrekt ongevaarlijk en leuk om te koesteren in je eigen omgeving. Zonder wilde bijen immers minder fruit, groenten, bloemen en natuur.

Alle bijen hebben het moeilijk. Je kan hen helpen met meer en diverse bloemen, minder pesticiden en een ‘bijenhotel’ (houtblok met gaatjes in geboord, of gebundelde holle stengels). Veel wilde bijen graven zelf een gangetje in de grond, andere gebruiken bestaande gaatjes. Deze laatsten kan je goed helpen door een bijenhotel op te hangen. De gaatjes in het bijenhotel zijn een nestplaats en stuifmeelopslagruimte. De wilde bijen leggen er eitjes in die uitkomen in voorjaar of zomer.


Als steuntje voor de wilde bijen in Pajottenland & Zennevallei liet het Regionaal Landschap 200 bijenhotels maken. In elke houtblok werden 95 gaatjes geboord, wat dus plaats geeft voor exacte 200 x 95 = 19 000 wilde bijen in onze regio. De bijenhotels worden dit voorjaar bezorgd aan mensen die deelnemen aan bijencursussen of langskomen op evenementen. Je kan er telkens ook een zakje bloemenzaad voor bijenakkertjes bij krijgen, ter beschikking gesteld door de dienst landbouw van provincie Vlaams-Brabant.

Enkele boeiende weetjes:
Elke wilde bijensoort heeft voorkeur voor een bepaalde diameter van geboorde gaatjes, net zoals vogels voor de opening in nestkasten.
Bijen leggen eitjes in compartimenten achter elkaar en metselen die dan elke op een eigen manier dicht: modder, hars, gekauwde bladeren…
Het eerste eitje dat uitkomt is een mannetje en die bevrucht dan de vrouwtjes die uit de andere eitjes komen.
‘Wild’ betekent enkel dat ze zonder imker leven: ze zijn niet agressief want ze hebben geen enkele reden om je te steken (omdat ze geen kolonie te beschermen hebben).

Meer info:
– Bouwplan bijenhotel en info over zakjes bloemenzaad op pagina over bijen van  www.pajot-zenne.be/projecten/natuur/koesterburen/bijen/6979
– Cursussen wilde bijen in Halle, Beersel en Gooik: www.facebook.com/landschappajotzenne/posts/471847619605858 (bijna volzet)
– Cursus bloemenweide aanleggen op 13/5 in Gooik: http://inverde.be/cursus/2988

Deze actie is deel van de campagne Leve de tuin, met steun van provincie Vlaams-Brabant.