weinig bestuurders positief tijdens eindejaarseditie van de BOB-campagne

ALCOHOLCONTROLE-PolitieVLAANDEREN: – Tijdens de eindejaarseditie van de BOB-campagne werd er in Vlaanderen een recordaantal(292.089) bestuurders gecontroleerd. Slechts 1,99% legde een positieve ademtest af: het laagste percentage ooit. Het aandeel dronken bestuurders daalt zo voor het 4de jaar op rij.

Een hogere pakkans hoort bij de strijd tegen de schande van de 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De lokale en de federale politie hebben tussen 25 november 2016 en 30 januari 2017 in Vlaanderen maar liefst 292.089 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed:
gemiddeld 4.425 per dag. Ondanks de terreurdreiging lag het aantal uitgevoerde controles nog hoger dan vorig jaar (+3,4%). Nooit werden in Vlaanderen zoveel controles uitgevoerd voor de BOB-campagne. 5.815 bestuurders (1,99%) legden een positieve ademtest af. Dat is een daling ten opzichte van de vorige eindejaarscampagne (2,2%) én een nieuw laagterecord.

Meer controles verhogen de pakkans. Waar het meeste controles plaatsvinden (de provincie Antwerpen), scoren de bestuurders ook opvallend beter. De pakkans wordt ook verhoogd door steeds vaker gebruik te maken van ‘samplingtoestellen’, wat ondertussen bij meer dan de helft (59,7%) van alle controles gebeurt. Dankzij deze toestellen verlopen de controles efficiënter en kunnen meer bestuurders getest worden in eenzelfde tijdspanne.
Nog altijd legt 1,99% van alle gecontroleerde bestuurders een positieve alcoholtest af.
Zorgwekkend is dat de grote meerderheid van de bestuurders onder invloed (66%) een
alcoholgehalte heeft van 0,8 promille of meer – en dus stevig doorgedronken heeft.

2017-02-08-resultaatDe resultaten van de BOB-eindejaarscampagne vertonen voor het 4 de jaar op rij een positieve trend. Vlaanderen (1,99%) scoort iets beter dan het Belgische gemiddelde (2,3%). De volgehouden combinatie van sensibilisering en controles werpt duidelijk vruchten af. “Deze resultaten zijn bemoedigend, maar ik wil er niet in berusten”, zegt Weyts. “Elke dronken bestuurder is er nog altijd één te veel. De politiediensten zullen daarom ook in de rest van het jaar blijven controleren. Ik bedank al onze politiemensen trouwens van harte voor hun inzet”.

De helft (49%) van de controles in Vlaanderen vond plaats op weekdagen en ruim een vierde (27%) op weekenddagen. Er werd ook gecontroleerd tijdens weekendnachten (21%) en tijdens weeknachten (4%).

legpenning Koningin Elisabeth voor Leo Vanderstraeten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw in aanwezigheid van hun vrijwilligers en genodigden, hun nieuwjaardrink.

De voorzitter vroeg; aan burgemeester Luc Deconinck, de legpenning Koningin Elisabeth uit te reiken aan dhr. Leo Vanderstraeten voor zijn 40 jaar onverwijlde inzet voor zijn plaatselijke afdeling en Rode Kruis in het algemeen.

2017-02-03-nieuwjaarsdrink-rode-kruis_01


Voorzitter Luc De Tobel schetste in zijn toespraak hun werkingsjaar 2016. Onder de noemer vorming; werden in kader van Hartveilige gemeente, 20 opleidingen gepost. Wat resulteerde dat ongeveer 200 personen, de opleiding “Reanimeren en defibrilleren” volgde. Daarbij kwamen natuurlijk de vaste opleidingen: Eerste Hulp en Helper en BedrijfsEersteHulp.

Voor preventieve hulpacties op evenementen, binnen en buiten de gemeente grenzen, tekende de Hulpdienstmedewerker 35 keer present. Bij calamiteiten waren ze actief; bij de bomaanslag in Zaventem op 22 maart en tijdens de waterellende die onze gemeente trof.

De overige disciplines; Jeugd Rode Kruis, Bloedcollecte, ZorgBib, Internationale Samenwerking en Communicatie en Werving deden eveneens hun “duitje in het zakje”, met hun gedreven inzet voor hun disciplines en bij de andere disciplines.

De voorzitter bedankte nogmaals zijn vrijwilligers voor hun ongeprezen engagement aan het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw.
Tussen een hapje en natje, werd het werkingsjaar 2017 en de ditjes en datjes aangekaart.

Agro ABC heeft een samenwerking met bvba Van Laethem in Vlezenbeek opgestart

2017-02-07-archieffoto_bvba-van-laethem_vlezenbeekVLEZENBEEK: – Agro ABC, een onafhankelijke VZW, met als voornaamste doelstelling het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, kwaliteitszorg en risicobeoordeling in de agrovoedselketen heeft een samenwerking met bvba Van Laethem in Vlezenbeek opgestart.

Vanuit Agro ABC werd door Mevr. Ir. Liesbeth Jacxsens en haar studenten een samenwerking opgestart met bvba Van Laethem om na te gaan in welke mate de veranderingen in HACCP- principes ( voedselveiligheid ) en in de toepassingen van de autocontrole- of kwaliteitsmanagementsystemen toegepast worden.

Het doel van deze samenwerking was voornamelijk de auditoren de mogelijkheid te geven om op de werkvloer ervaring op te doen. ‘Ervaring is onmisbaar’, dat is de drijfveer om auditoren een opleiding te geven in de sector waar ze later tewerkgesteld zullen worden.” aldus Mevr Ir. Liesbeth Jacxsens.

Dankzij AGRO ABC kunnen auditoren in opleiding hun toekomstige taken in de bedrijven uit de agro-voedselketen voor het ware uitproberen onder begeleiding van de makers van de autocontrole gids(en).

Als bedrijf het pad uitstippelen voor een moderne kwaliteitsgarantie is een must maar ook alle werknemers dienen er zich bewust van te zijn dat de voedselveiligheidsprincipes evolueren.

Door een interne audit te organiseren werd in dit samenwerkingsverband tussen de studenten van Mevr.Ir. Jacxsens en Van Laethem bvba de toekomstige auditor de kans gegeven om ervaring op te doen. Dit zowel wat de procedures betreft als de relatie met de bedrijven.

De site van Vlezenbeek stond centraal in deze interne audit en na afloop was iedereen uiterst tevreden over de manier van werken. Dit project dient zeker navolging en als bedrijf denken wij eraan om speciaal voor dit soort opleidingen een apart “ leslokaal “ te voorzien.” Vervolledigt John Van Laethem.

Meerdere van de toekomstige auditoren van de AGRO-voedselketen zullen zich hierdoor steeds verbonden voelen met Vlezenbeek.