infomoment waterbeheersing Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Naar aanleiding van de wateroverlast in mei en juni 2016 organiseerde het gemeentebestuur maandagavond in zaal Molenborre een infomoment over de reeds gedane en geplande acties in het kader van waterbeheersing in deelgemeenten Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken samen met Vivaqua, VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant.
Er werd toelichting gegeven bij de knelpunten Hazeveld, Brabantsebaan, “zink” Molenborrestraat, Rispenstraat en Gaasbeekstraat.
Meer dan 70 buurtbewoners waren aanwezig.

2017-02-06-infomoment-waterbeheersing_01
De doelstelling van de gemeente is om tot een globaal waterbeheersingsplan (hemelwaterplan) te komen.
sommige acties werden en worden reeds uitgevoerd zoals de opvolging van het onderhoud van riolen en beken. Andere knelpunten gaat men op korte termijn aanpakken maar wel door een efficiënte coördinatie tussen alle actoren zoals gemeente, provincie, Vivaqua, VMM, Aquafin,…
En men wil meer het principe van de 3P’s toepassen
– Protectie: zorgen dat het niet overstroomt
– Preventie: maatregelen nemen die potentiële schade bij overstromingen verminderen
– Paraatheid: verminderen van actuele schade door accurate voorspelling & tijdige waarschuwing en mobilisatie.

2017-02-06-infomoment-waterbeheersing_10_waterbeheersingsambtenaar
Burgemeester en schepenen samen met de Leeuwse waterbeheersingsambtenaar Jolien Van Opdenbosch

KNELPUNTEN:
Hazeveld
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
– Rioolkolken/aco drains t.h.v. aansluiting Brabantsebaan-Hazeveld
-> open gracht in Hazeveld
-> afwatering naar Molenbeek
– Plaatsing van nieuwe zekering aan pompstation.
Maatregelen- te nemen:
– Dicht gemetst overstort terug openen en voorzien van terugslagklep t.h.v. Molenbeek
->Planning: terugslagklep wordt begin februari geplaatst.
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* Middenlange termijn
– Omwalling/oeverwal rond Hazeveld
– Geen bestaande plannen teruggevonden
– dimensies (cf. studie AMINAL – afdeling water, 2003) – hoogte max. 0,8m, lengte 110m – 160m , bouwvergunning nodig, bepaling van de locatie? Hoe staan de inwoners hiertegenover?
* Middenlange- / lange termijn
-Gescheiden rioleringsstelsel in Hazeveld
– Gecontroleerde overstromingszones stroomopwaarts Molenbeek?
-> achter pastorij Oudenaken (tss. Molenborrestraat en Hazeveld)?
-> hemelwaterplan
* individuele bescherming

Brabantsebaan
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
– Aanleg van drainagebuizen – voert grondwater sneller af, beperkt rijmplekken in winter
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* korte termijn
– Aanleg van collector Zuunbeek fase II (vermoedelijk mei 2017)
– Plaatsen van bijkomend overstort in Brabantsebaan
-> Doel? Teveel aan vervuild afvalwater + regenwater in gemengde riolering laten overstorten naar Baasbergbeek
-> Dit zal gecombineerd zijn met aanleg van buffering op Baasbergbeek

“Zink” Molenborrestraat (thv huisnummers 17-18-22)
Waarnemingen:
– Bij hevige regenval – aftromend water van weiden – Aco drain kan water niet slikken
Modderstromen (erosie)
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* Middellange termijn
– Ingebuisde gracht loskoppelen van collector zodat water naar lagergelegen weiden ( en Baasbergbeek) kan stromen = doorsteek onder Brabantsebaan (~vroeger)?
* Modderstromen (erosie)
– Plaatsing van houthakseldammen?

Rispenstraat
– Waarnemingen: Wateroverlast – Water is afkomstig van hoger gelegen plaatsen (o.a. Schamelbeekstraat, Elingenstraat, Jan Vandersteenstraat,…)
Maatregelen- te nemen (na onderzoek):
* korte termijn
– Gracht opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua
* Lange termijn
– Aanleg van gescheiden riolering in centrum Oudenaken

Gaasbeekstraat
– Wateroverlast
– Modderstromen (erosie)
Maatregelen- reeds uitgevoerd:
* korte termijn
– Ruiming van gracht en buis onder Gaasbeekstraat
-> Onderhoud opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua
– Nazicht werking rietveld
-Onderhoud: zuiverende functie – water moet naar Molenbeek kunnen stromen – opgenomen in regulier onderhoudsprogramma Vivaqua

Deze diashow vereist JavaScript.


INDIVIDUELE BESCHERMING

1. Bovengrondse overstroming
– Vermijd dat water woning kan binnenstromen
• Verluchtingsopeningen verhogen of afdichten
• Gevel waterdicht maken
• Voor ramen en deuren schotten plaatsen
– Vermijd dat water woning kan bereiken
• Aarden berm of gemetselde of betonnen keermuur plaatsen
– Voer regen- en afvalwater (vertraagd) af
• Overtollig water verpompen naar andere locatie en/of tijdelijk bufferen
– Pas woning aan
• Waterbestendig maken van muren en materiaal

2. Ondergrondse overstroming
– Vermijd dat water terugstroomt tot woning of regenwaterput
• Regen- en afvalwater in aparte afvoerleidingen brengen & met terugslagklep uitrusten
• Individuele beveiliging voorzien op plek waar water uitstroomt – putdeksels beveiligen e.d.
– Zorg ervoor dat water dat op woning valt of afvalwater vanuit woning (bij voorkeur vertraagd) afgevoerd kan worden
• Pomp en/of bufferput installeren
– Regen- en afvalwaterstromen scheiden
• Riolering ontdubbelen

Meer info: https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen

– VMM en gemeente voorzien verdere begeleiding (reeds opgestart)

Meer info: dienst openbare werken, T 02 371 22 11, openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be

Schola Sainnensis start met nieuw project en zoekt zangeressen

2015-08-27-Sint-Pieterskerk_nachtSINT-PIETERS-LEEUW: – Schola Sainnensis start met de repetities voor het 3de project olv Joachim Kelecom. Ben je geïnteresseerd – wil je erbij zijn – kom dan langs dinsdag 7 februari 2017 – 20u naar de Sint-Pieterskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

Schola Sainnensisbrengt de Gregoriaanse muziek terug tot leven in de regio.
Ze willen af en toe Gregoriaanse vieringen verzorgen in een kerk in één van de federaties van de Zennevallei en het Pajottenland. Er wordt niet het hele jaar door gerepeteerd maar met projecten gewerkt.
De naam Sainnensis verwijst naar de Zenne, Sainna in het Latijn.
Joachim Kelecom, kenner van Gregoriaanse muziek en voormalig docent aan het centrum Gregoriaans in Drongne, begeleidt het initiatief muzikaal.

U kan de Schola Sainnensis voor de 3e keer aan het werk horen op zaterdag 19 maart 2017 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Gaasbeek (Lennik).
We brengen er een aangepast formulier voor de 3e vastenzondag en Sint-Jozef. We repeteren traditiegetrouw op dinsdagavond in de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Leeuw, telkens om 20u. U kan aansluiten op de repetities voor deze viering vanaf dinsdag 7 februari, vervolgens elke dinsdag tot 14 maart 2017.

Meer info: www.gregoriaans-zennevallei.org