Pedagogische Studiedag Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag organiseerde de scholengemeenschap van de Katholieke Basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw een gezamenlijke pedagogische studiedag.
2017-01-18-pedagogische-studiedag_01
De 140 leerkrachten van de 5 scholen (Ave-Mariabasisschool, Don Bosco, Jan Ruusbroec, Sint-Lutgardis en Sint-Stevens) hebben zich bijgeschoold rond het M-decreet en de implementatie ervan.

Veerle Seré, Directeur-coördinatie scholengemeenschap: “Het aantal kinderen met zorg en redelijke aanpassingen in onze scholen neemt toe door de uitrol van dit M-decreet. We willen kwaliteitsvol onderwijs bieden aan elk kind vanuit zijn talenten en behoeften.

Het M-decreet schrijft het handelingsgericht werken voor als werkinstrument om deze doelstellingen te realiseren. Acht verschillende werkwinkels en evenveel deskundigen namen onze leerkrachten mee in hun zoektocht naar versterken van hun handelingsgericht werken en verruimen van hun inzichten.
Ze keerden met veel interessante bagage naar hun eigen school terug, klaar om meer stappen te zetten in de richting van een meer inclusief onderwijssysteem.”

agenda: gedichtendag – toonmoment leerlingen woord

2017-01-25-flyer-woord_gedichtendagSINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 25 januari 2017, de vooravond van gedichtendag, organiseren de leerlingen‘Woord’ uit Sint-Pieters-Leeuw van de muziekacademie Anderlecht een toonmoment onder de titel “de kleine CHARLIE de grote” in de leeszaal van de hoofdbibliotheek aan de Rink.

  • Om 17.00 uur kan je gaan kijken naar de leerlingen van de lagere graad.
  • Om 20 uur houden de leerlingen van de middelbare en hogere graden hun toonmoment.

zeven Leeuwse parochies op weg naar één pastorale zone

2015-08-19-toren_Sint-Pieterskerk_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Onze gemeente Sint-Pieters- Leeuw bestaat op dit moment nog uit een zevental zelfstandige parochies, waarvoor twee parochiepriesters instaan. Pastoor Gerrit Van den Houte voor de parochies van Negenmanneke; Rink; Ruisbroek en Zuun en pater Sus Vermeir voor de parochies van Vlezenbeek; Oudenaken en Sint-Laureins- Berchem.
Op 30 juni 2017 gaan beide priesters genieten van een welverdiend pensioen.

Wat betekent dit voor onze parochies?
In het Vicariaat Vlaams-Brabant is men al enige tijd bezig met de omvorming van bestaande gemeenschappen tot nieuwe Pastorale Zones. Ook in Sint-Pieters- Leeuw willen we hier werk van maken. Dat wil niet zeggen dat iedere parochie wordt opgedoekt, maar wel dat we op zoek willen gaan naar wegen om ook in de toekomst Kerk te kunnen blijven vormen in onze gemeente. Concreet betekent dat alvast een grotere samenwerking tussen de bestaande parochies.

In de laatste maanden van 2016 heeft Dirk Claes, namens het Vicariaat, alle parochies afzonderlijk bezocht. Tijdens deze eerste bijeenkomsten heeft Dirk vooral geluisterd naar wat er leeft bij de parochies. Daaruit kwam op de eerste plaats naar voren, dat wij weliswaar moeten gaan samenwerken, maar elkaar eigenlijk niet kennen. Daaruit groeide het idee om een ontmoetingsmoment in te richten. Op de eerste plaats om elkaar (beter) te leren kennen en op de tweede plaats om een getuigenis te horen vanuit een gemeente waar al een pastorale zone actief is.

Daarom volgende uitnodiging voor iedereen die zich van dichtbij of veraf betrokken weet bij het kerkelijke leven in onze gemeenschappen.

Uitnodiging
Graag nodigen we jullie uit op de Nieuwjaarsontmoeting die zal doorgaan op vrijdag 27 januari 2017 in het Centrum Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 24 om 19.30 u.

Met op het programma onder andere een getuigenis van pastoor-deken Guido Moeys van de pastorale zone Effata die zal vertellen hoe ze dit in Opwijk hebben aangepakt.

Iedereen is van harte welkom. Om praktische redenen vragen we om op voorhand in te schrijven: bij voorkeur door een mail te sturen naar parochie.zuun@telenet.be.
Gelieve in te schrijven voor 23 januari 2017. Graag tot dan!