Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant lanceert vroedvrouwenteam

VLAAMS-BRABANT: – Sinds 1 januari 2017 heeft het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een eigen vroedvrouwenteam. Een deskundig en enthousiast team van vroedvrouwen en hun coƶrdinator verlenen pre- en postnatale zorg in de volledige provincie Vlaams-Brabant. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant biedt zo een antwoord op de beslissing van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block om de ligduur in het ziekenhuis na de bevalling in te korten.
2017-01-17-witgeelkruis-vroedvrouw-aan-huis
Vroedvrouw aan huis
De vroedvrouwen komen aan huis voor pre- en postnatale zorgen. Ze zorgen ervoor dat de zorg voor de bevalling nauw aansluit met de zorg die het ziekenhuis biedt. Ook na de bevalling zal de vroedvrouw de medische begeleiding opnemen in overleg met de gynaecoloog, vroedvrouw en pediater van het ziekenhuis. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant streeft zo naar een naadloos traject tussen ziekenhuis en thuis.

Verkort ziekenhuisverblijf
Een veilige doorstroming van informatie tussen de verschillende zorgverleners is essentieel om jonge ouders eenduidige adviezen te kunnen geven. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block besliste om de ligduur in de ziekenhuizen te beperken. Daardoor verhuist een groot deel van de begeleiding van moeder en kind naar de thuisverpleging. Als de zwangerschap normaal verloopt en er zich geen problemen voordoen rond de bevalling of in de kraamtijd, dan is er geen medisch bezwaar om naar huis te gaan en verder in de eigen omgeving te herstellen. De nodige medische en vroedkundige omkadering thuis wordt verzekerd door de vroedvrouwen van het Wit-Gele Kruis.

Persoonlijke aanpak
De thuiskomst na een bevalling kan heel overweldigend zijn. Daarom zorgt het vroedvrouwenteam niet alleen voor medische begeleiding, maar heeft het ook oog voor het algemeen welzijn van jonge ouders. De vroedvrouwen zijn 24 uur/24 en 7 dagen/7 bereikbaar, dus ook in het weekend. Bovendien is er in elke regio van de provincie Vlaams-Brabant een vroedvrouw actief. Bij ieder huisbezoek kan de moeder dus rekenen op dezelfde, vertrouwde vroedvrouw. Als zij vrij is, is er een vaste vervanger voorzien. Dankzij een up-to-date vroedvrouwendossier en een persoonlijke briefing is zij perfect op de hoogte. Het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is dag en nacht bereikbaar op het nummer 016-66 06 00 of via vroedvrouwen@wgkvlb.be. Elke aanstaande of pas bevallen mama, ongeacht bij welk ziekenfonds ze aangesloten is, heeft recht op een aantal huisbezoeken van de Wit-Gele Kruisvroedvrouw. Meer informatie hierover vind je op www.witgelekruis.be.