Broekweg zal wekelijks onderhouden worden

RUISBROEK: – Voortaan zal elke maandag van 10 tot 15u de lokale omleidingsweg Broekweg  aan de wegenwerken in Ruisbroek, voor onderhoud, worden afgesloten voor de gewone voertuigen.


Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken : “Vandaag werd de Broekweg ( = Beemd Ruisbroek) zo goed mogelijk hersteld door de volledige ploeg gemeentearbeiders.
Sinds 15u is de lokale omleidingsweg opnieuw open voor alle voertuigen. Dat deze landelijke weg het hard te verduren zou krijgen hadden we reeds voorzien. Het zeer intensieve gebruik in combinatie met herhaaldelijke vorst en dooi versnelt het aftakelingsproces.Om die reden plannen we vaste tijdstippen in, om op een degelijke en veilige manier de Broekweg onder handen te kunnen nemen.“

Gedurende die 5 uren zullen enkel bussen en werfverkeer deze omleiding kunnen gebruiken. Tijdens deze wekelijkse onderbreking zullen de gemeentelijke diensten en de betrokken aannemer eventuele herstellingen en noodzakelijk onderhoud op het traject uitvoeren. Zo zal men volgende maandag ook kuisen en modder ruimen.

Jan Desmeth, schepen van mobiliteit : “Op deze manier doen we er alles aan om deze omleidingsweg zo goed mogelijk open te houden voor het lokale verkeer. Voor Ruisbroek is dit belangrijk omdat er weinig tot geen alternatieven zijn. De impact van een eventuele noodzakelijke sluiting van deze omleidingsweg zou immers groot zijn.

Het doorgaand verkeer dient ten allen tijde de autosnelweg in Lot te nemen zodat zij niet door Ruisbroek moet rijden.

– Zie ook ons artikel van gisteren: – maandag 16 januari 2017 van 10 tot 15 uur lokale omleiding langsheen de Broekstraat tijdelijk afgesloten

politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

2016-01-16-alcoholcontrole_03ZENNEVALLEI: – Vijf onmiddellijke intrekkingen rijbewijs, 17 positieve ademtests, vijf alarm ademtests en drie personen betrapt op drugs in het verkeer. Dat zijn de resultaten van de acties het afgelopen weekend ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in de politiezone Zennevallei (Beersel – Halle – Sint-Pieters- Leeuw).

Dit is een nationale geïntegreerde controleactie georganiseerd door de lokale en federale politie in samenwerking met andere verkeersveiligheidspartners zoals het BIVV en de Provincie. De eerste editie van 2017 ging van start op vrijdag 13 januari 2017 (18 uur) en eindigde op maandag 16 januari 2017 (6 uur).

Het “weekend zonder alcohol achter het stuur” werd voorafgaandelijk aangekondigd in de nationale pers om bestuurders de klik te laten maken om niet onder invloed te sturen. Naast het sensibiliserend karakter van deze actie, werd ook de pakkans voor de hardleerse bestuurder verhoogd door het uitvoeren van alcoholcontroles over het ganse land.

In de PZ Zennevallei werd op vrijdagnacht een alcoholcontrole gehouden en op zaterdagnacht een actie CALVADOS*. Tijdens een actie Calvados wordt een snelheidscontrole gecombineerd met een alcohol- en drugcontrole. In totaal werden 741 bestuurders gecontroleerd. 25 van deze bestuurders stuurden onder strafbare invloed van alcohol of drugs.

Tijdens de actie Calvados werden de bestuurders die een snelheidsovertreding begingen op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw (70 km/u) wat verder tegen gehouden en onderworpen aan verdere controle. Van de 43 snelheidsovertreders waren vier bestuurders onder invloed van alcohol.

CALVADOS
*De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

De BOB-campagne
De BOB-campagne loopt nog tot 31 januari 2017. Bestuurders mogen zich dus nog steeds
verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.

22% van de Belgen heeft moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen

2015-03-03_15-euroBELGIË: – FOD Economie: Hobby’s te duur voor 13 % van de Belgen, 22% leeft in een huishouden dat verklaart moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

De EU-SILC-enquête, georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, levert de eerste resultaten over de evolutie van de armoede in België in 2016.

– In 2016 werd in België 6% van de bevolking geconfronteerd met een toestand van ernstige materiële deprivatie. Het Europese gemiddelde voor 2015 wordt geschat op 8%;
– Op vakantie gaan of een onverwachte uitgave doen is onmogelijk voor een kwart van de Belgen;
– Meer dan één persoon op 10 ontzegt zichzelf hobby’s of sociale contacten om financiële redenen;
– In totaal heeft 22% van de Belgen moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen.

Deze voorlopige resultaten zijn de eerste beschikbare indicatoren voor wat betreft de armoede in België in 2016 afkomstig uit de SILC-enquête en zullen in de volgende maanden aangevuld worden met monetaire indicatoren.

Zes op 100 Belgen zijn ernstig materieel gedepriveerd
Materiële deprivatie betekent dat men zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. Deze indicator analyseert met andere woorden niet de financiële situatie van individuen, maar eerder wat men zich kan veroorloven (of niet) met de beschikbare financiële middelen. De EU-SILC-enquête meet materiële deprivatie aan de hand van het ontbreken van negen materiële bezittingen en de onmogelijkheid om een aantal handelingen te doen die symbool staan voor de gemiddelde levensstandaard in onze maatschappij. Wanneer iemand zich minstens 4 van deze 9 items niet kan veroorloven, kunnen we stellen dat er sprake is van ernstige materiële deprivatie (Severe Material Deprivation, SMD1 ) (beschreven in tabel 1). In 2016 bevond 6% van de Belgische bevolking zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie. Het Europese gemiddelde wordt op 8% geschat voor 2015.
2017-01-16-statistiek-1
Er bestaat een duidelijk onevenwicht tussen de verschillende elementen waaruit materiële deprivatie bestaat. De aankoop van een televisie of telefoon vormt amper een probleem, maar een onverwachte uitgave doen (van 1.100 euro) is een groot knelpunt voor 26% van de bevolking. Ook meer dan een kwart van de bevolking (26%) kan om financiële redenen niet jaarlijks één week op vakantie gaan. Enkele maandelijkse kosten zoals de huur en de energierekeningen vormen een probleem voor 7% van de bevolking. Bovendien heeft 7% van de Belgen problemen met de aankoop van een wagen en 6% met de regelmatige consumptie van vlees, kip of vis.

Hobby’s te duur voor 13 % van de Belgen
Naast de onderdelen die deel uitmaken van de materiële deprivatie-indicator, verzamelt de EU-SILC-enquête eveneens informatie over andere materiële deelaspecten van het dagelijks leven van de +16-jarigen. Deze aspecten worden weergegeven in tabel 2.
2017-01-16-statistiek-2
Een belangrijk deel van de bevolking van 16 jaar en ouder geeft aan dat ook sociale activiteiten moeilijk te financieren zijn. Dit blijkt uit tabel 2. 13% van de Belgische bevolking van 16 jaar en ouder slaagt er niet in om regelmatige vrijetijdsactiviteiten te betalen; 12% kan het zich niet veroorloven om wekelijks een klein bedrag aan zichzelf uit te geven om bv. naar de kapper gaan of een cadeau kopen (zonder daarvoor een andere persoon te consulteren); en 12 % heeft onvoldoende middelen om minstens éénmaal per maand met vrienden of familie uit eten te gaan of iets te gaan drinken. Materiële deprivatie kan zich als dusdanig eveneens uiten in een vorm van sociale deprivatie omwille van onvoldoende financiële middelen.

Moeite om in 2016 de eindjes aan elkaar te knopen
22% van de bevolking leeft in een huishouden dat verklaart moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, rekening houdend met de inkomsten. Sinds het begin van de crisis in 2008, is deze subjectieve armoede nooit terug onder de grens van 20% gedaald.
Deze resultaten komen uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU SILC) 2016. Deze enquête wordt sinds 2004 georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en bevraagt jaarlijks ongeveer 6.000 Belgische huishoudens. Via deze enquête, die op Europees niveau is geharmoniseerd, worden de voornaamste evoluties op vlak van armoede en sociale uitsluiting opgevolgd.
Armoede is een multidimensionaal fenomeen. Intuïtief wordt vaak gefocust op inkomensarmoede, dit wil zeggen monetaire armoede, maar het brede armoedeconcept impliceert aanvullend aandacht voor nietinkomensgerelateerde armoede. Eén van deze componenten is materiële deprivatie, een subonderdeel van de officiële armoede-indicator  vastgelegd in EU2020.
Dit persbericht gaat over de eerste voorlopige resultaten inzake ernstige materiële deprivatie van de SILC-enquête 2016. Een persbericht over de andere armoede-indicatoren zal later gepubliceerd worden.

agenda: eetfestijn Sint-Lutgardis

2017-01-22-flyer-eetfestijnsintlutgardisZUUN: – De scholengemeenschap van de Parochiale school Sint-Lutgardis Zuun heet u van harte welkom op het jaarlijks eetfestijn.

specialiteiten: koninginnehapje, kalkoengebraad, tonijn perzik, harira
zaterdag 21 januari 2017 vanaf 17 uur
zondag 22 januari 2017 van 11u30 tot 15.00 uur
In het parochiecentrum Sint-Lutgardis ( rechtover de school).