SP.A Leeuw vraagt krachtig beleid tegen kinderarmoede

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije jaren was er een sterke stijging van de kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw. Een 80-tal Leeuwse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit op in een kansarm gezin. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) dringt aan op een krachtig beleid om deze kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden.
2017-01-05-cijfers
We stellen de laatste jaren een sterke toename vast van het aantal geboorten in een kansarm gezin”, vertelt OCMW-raadslid David Van Vooren. “Tussen 2010 en 2015 is de kinderarmoede in onze gemeente bijna verdubbeld. In 2015 werd 8% van de Leeuwse kinderen geboren in een kansarm gezin. En in tegenstelling tot in onze buurgemeenten lijkt deze trend niet te keren. Het is dus hoog tijd om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen kinderarmoede.

In 2014 verleende toenmalig Vlaams minister van armoedebestrijding Ingrid Lieten 46.500 euro structurele subsidies om een lokaal kinderarmoedebeleid te voeren. Deze middelen werden in Sint-Pieters-Leeuw onder meer gebruikt voor de opstart van het ‘Huis van het Kind’. “Het Huis van het Kind organiseert diverse nuttige activiteiten, zoals workshops over opvoedingsondersteuning en het ‘Ruilhuisje’ in het dienstencentrum Negenhof -waar met ruilmunten kleding en speelgoed voor jonge kinderen geruild kunnen worden”, vertelt Van Vooren. Toch heeft hij bedenkingen bij een aantal van de activiteiten die worden georganiseerd met de middelen bestemd voor armoedebestrijding. “Deze middelen worden bijvoorbeeld gebruikt voor een startpremie voor onthaalouders en de uitbouw van een dienst ‘opvang zieke kinderen’. Dat zijn uiteraard waardevolle initiatieven, maar ik vind het niet gepast om daarvoor de middelen voor kinderarmoede te gebruiken. Dat moet vanuit de algemene middelen komen. De middelen voor kinderarmoede zijn al zeer beperkt, en dan is een scherpere focus op de doelgroep van kinderen en gezinnen in armoede noodzakelijk.”

Concreet wil David Van Vooren dat het OCMW werk maakt van een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning van kansarme gezinnen met jonge kinderen. Het OCMW-raadslid haalt daarvoor de mosterd in Vilvoorde, waar het OCMW een gelijkaardig project opzette. “In het project ‘Omdat elk gezin telt’ worden kansarme gezinnen begeleid door de gezinscoach van het OCMW. Naast een actieve thuisbegeleiding ligt de focus op het activeren en betrekken van het netwerk van deze gezinnen. Buren, familie en vrienden spelen dus een belangrijke rol in de hulpverlening. Daarnaast worden met deze gezinnen groepsactiviteiten georganiseerd om het isolement te doorbreken en sociale binding te realiseren. In die groepssessies komen onderwerpen aan bod zoals gezonde voeding en het belang van belonen en bestraffen, maar ook ontspannende activiteiten.”
Dergelijk initiatief opzetten vergt uiteraard de nodige middelen. “Eind 2016 konden OCMW’s bij Kind & Gezin een aanvraag indienen voor subsidies voor gezinsondersteuning van kansarme gezinnen. De geselecteerde projecten kunnen tot 252.000 euro aan subsidies ontvangen. Maar ondanks de grote noden diende het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw geen aanvraag in. Dat is bijzonder jammer. Dit was immers een uitgelezen kans om een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen kinderarmoede.” SP.A roept het OCMW-bestuur op om de middelen tegen kinderarmoede uit te breiden, efficiënter te benutten, en actief op zoek te gaan naar extra middelen om een ambitieus programma te ontwikkelen. “Enkel op die manier kunnen we alle kinderen uit onze gemeente de nodige ontwikkelingskansen bieden”, besluit David Van Vooren.

Leeuwse turnkring vzw werkt mee aan Hartveilige gemeente

2017-01-05-hartveilige-gemeente_leren-reanimerenSINT-PIETERS-LEEUW: – De Trainers en medewerkers van Leeuwse turnkring vzw zetten 2017 goed in en volgen verschillende workshops rond Eerste hulp. De eerste groep kwam reeds aan de beurt door opleiding ‘reanimeren’ binnen hart veilige gemeente te volgen.

Maak je omgeving HARTVEILIG – schrijf je vandaag nog in voor een cursus van het Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw.
Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse hartstilstand helpen.

Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je snel in via de website van het Rode Kruis.
Woensdagen: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni 2017
De opleidingen gaan door in de site Brabantpoort (Lokaal Rode Kruis – Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw) telkens van 19 tot 22 uur op de volgende dagen:

In de AED-opleiding leren cursisten:
– hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen
– hoe ze anderen moeten waarschuwen
– hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED
– hoe ze de AED kunnen herkennen
– hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie
– hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert

verkeersborden 70 km/u werden verwijderd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 1 januari 2017 is 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Dankzij deze ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. Deze week is de gemeente Sint-Pieters-Leeuw begonnen met het verwijderen van de 70km/u verkeersborden op de gemeentelijke wegen.
2017-01-05-borden70km
Sinds 1 januari 2017 is 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Op die manier wil minister Weyts de wegen beter leesbaar en dus veiliger maken. Zo wordt een einde gemaakt aan de absurde situatie waarin 90km/u de officiële norm was op de Vlaamse wegen, maar er in de realiteit op 6000 van de 8000 kilometer gewestweg een uitzonderingsregime van 70 km/u van kracht was.
Alle borden van 70 km/u zijn dus sinds nieuwjaar overbodig geworden, tenzij er buiten de bebouwde kom andere borden staan. Sint-Pieters- Leeuw is er als 1 van de eerste bij en haalde de meeste borden al weg op 4 januari 2017. En daar stopt het niet, in de loop van 2017 zal de gemeente ook alle andere overbodige borden weghalen en versleten borden vervangen.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “Wij streven in het algemeen naar een mooi en verzorgd straatbeeld. De recente beslissing om tegen 30 juni 2017 overal bushokjes van De Lijn te plaatsen was – naast de economische overwegingen – ook al een stap in deze richting. Het verminderen van het aantal verkeers- en andere borden sluit hier bij aan. Alle hoofdwegen werden van 90 naar 70 km/u gebracht. Het is dan ook een logische beslissing om van de meest gebruikte maximum snelheid op hoofdwegen buiten de bebouwde kom nu ook de standaard regel te maken. Ook wat Sint-Pieters- Leeuw betreft: meer duidelijkheid, meer verkeersveiligheid en minder verkeersborden.
In totaal werden op één dag meer dan 120 borden verwijderd. Op de gewestwegen zal AWV dit doen tegen einde maart 2017.

Zie ook ons artikel van 23/11/16 – Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom

nieuwe informatiecampagne: Blauwe zone Ruisbroek start op 1 februari 2017

2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroekRUISBROEK: – Op 1 februari 2017 gaat de blauwe zone Ruisbroek van start. Zo wil de gemeente de beperkte plaatsen in eerste instantie voorbehouden voor de Ruisbroekenaar en deze billijk verdelen. Vandaag krijgen de inwoners uit Ruisbroek een brief in de bus met extra info en een blauwe parkeerschijf.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Vandaag bezorgen onze mannen alle inwoners een brief en een parkeerschijf als geheugensteun. Na 3 infoavonden, een brochure en een artikel in Info Leeuw is dit de volgende stap om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Straks starten onze gemeenschapswachters met sensibilisatie op het terrein en affiches bij de handelaars.
We willen immers liever geen boetes (retributies) uitschrijven en verkiezen maximaal effect op straat, zijnde ‘ja, ik vind nu makkelijker een parkeerplaats dan vroeger’.”
2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroek-parkeren-kaart-abc
Sector A blauwe zone – Stratenlijst: Alfons Vandenboschstraat, Beemdstraat, Bevrijdingsstraat, Boomkwekerijstraat, Bronstraat, Brugstraat, Dahliastraat, Dorent (deel Sint-Pieters-Leeuw), Fabriekstraat, Gieterijstraat, Gulden-Bodemplein, Hengstraat, Jan Ruusbroecstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein (deel buiten parking Kerkplein), Kerkstraat, Kleine Brugstraat, Kortestraat, Laekebeeklaan, Oeverbeemd, Paul Gilsonlaan, Philippe Destrykerlaan, Pieter Cornelisstraat, Pieter Michielsstraat, Reystraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Terwenschoofstraat, Villalaan, Viooltjesstraat, Vorstsesteenweg, Vredelaan, Wandelingstraat, Weverijstraat, Wittehoedstraat.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek

Aspi chiro Snoopy doet klusjes om bivak te betalen

2017-01-05-chiro-klusjesSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit jaar gaan de aspiranten van Chiro Snoopy op buitenlands bivak. Daarom proberen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat ze er een ongelooflijke reis van kunnen maken. Hiervoor doen ze allerlei klusjes.

Ellen Brisaert, leidster chiro Snoopy: “Voor iedere klus binnen ons kunnen, kan je de hulp van de aspimeisjes inschakelen!
Contacteer voor elk feest, tuinkarweitje, kuistaakje of babysit het nummer 0475475633. Groetjes de aspimeisjes!