Leeuwse Kerstcorrida bracht 3400 euro op voor FriS

2016-12-20-renkoekoek_warmsteweekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kerstcorrida van vorig weekend stond in het teken van “De Warmste Week” tvv FriS, de sportclub voor kinderen en volwassenen met een beperking. Dinsdag gingen de organisatoren van vzw Renkoekoek met een cheque naar Boom om deze te overhandigen aan Studio Brussel presentatrice Eva De Roo.
Het inschrijvingsgeld en verkoop aan het FriS standje op de kerstmarkt bracht 1700 euro op. Maar de Ronde Tafel 17 van Halle en de Ladies Circle Halle hebben dit bedrag verdubbeld zodat de organisatoren een cheque van 3400 euro mochten overhandigen voor FriS.

Bekijk de foto- en videoreportage over de 6de Leeuwse Kerstcorrida – KLIK HIER

Burgemeesters Halle-Vilvoorde willen oplossing voor uittreding uit Vivaqua van Vlaamse gemeenten die dat wensen

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De burgemeesters van Halle-Vilvoorde willen een oplossing voor de uittreding uit Vivaqua van de Vlaamse gemeenten die dat wensen.
Ze gaan niet akkoord met de raad van bestuur van Viviqua die eenzijdig het aandeel van die gemeenten vermindert, met 24 miljoen euro.
En vragen – uit solidariteit met de Vlaamse gemeenten/aandeelhouders – dat het Vlaams Parlement een belangenconflict inroept.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vernemen dat een regeling in de maak is voor de uittreding uit Vivaqua van de Vlaamse gemeenten die dat wensen.

Naar aanleiding van de fusie van Vivaqua met Hydrobru – die de Vlaamse aandeelhouders niet wensen te ondergaan – dient het Brussels parlement nog een ordonnantie goed te keuren om de fusie van kracht te laten worden.

In het raam daarvan werden onderhandelingen gevoerd tussen de gemeenten en Vivaqua en werd voorgesteld om via een amendement het uittredingsrecht van de Vlaamse gemeenten, evenals hun scheidingsaandeel en de terugkoop van de activa op het grondgebied van de uittredende gemeenten te regelen. Daarbij zou het scheidingsaandeel van de gemeenten, conform de toepasselijke wet op de intercommunales van 22 december 1986 (art 23), bepaald worden op grond van het aandeel van de gemeenten in het eigen vermogen van Vivaqua zoals dat blijkt uit de balans, te weten circa 471.5 miljoen euro.

De burgemeesters vernemen nu dat deze regeling niet werd aanvaard door de raad van bestuur van Vivaqua. De raad wenst het eigen vermogen met circa 218 miljoen euro te verminderen, wat voor de Vlaamse gemeenten samen een vermindering van hun aandeel zou betekenen met circa 24 miljoen euro.

Nochtans heeft de bedrijfsrevisor in het raam van de fusie met Hydrobru de werkelijke waarde van Vivaqua vastgesteld op 478,6 miljoen euro, meer nog dan de waarde die uit de balans blijkt. DeVlaamse gemeenten kunnen dus in geen geval aanvaarden dat hun aandeel met 24 miljoen euro zou worden verminderd.

Dit zou onvermijdelijk op termijn leiden tot een verhoging van de waterprijs.

2016-12-21-9gemeentendiewillen-uittreden-vivaquaDe burgemeesters van Halle-Vilvoorde betuigen hun solidariteit met de Vlaamse gemeenten/aandeelhouders die wensen uit te treden. En vragen het Vlaams parlement om een belangenconflict in te roepen tegen de goedkeuring van de ordonnantie in het Brussels parlement, zolang de uitbetaling van volle waarde van hun aandelen (op basis van de balans) niet in aanmerking wordt genomen voor de uitbetaling van hun scheidingsaandeel.