kerstfeest in LDC Meander

ZUUN: – Deze namiddag had in het Lokaal Dienstencentrum Meander het jaarlijks kerstfeest plaats.
2016-12-20-kerst-meander_17
De aanwezigen konden genieten van een optreden van Jason Bradley. Er werd gezongen en gedanst en natuurlijk een stuk kerstgebak gegeten.

Deze diashow vereist JavaScript.

Officiële ondertekening protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

SINT-PIETERS-LEEUW/ZENNEVALLEI: – In november verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan het protocolakkoord dat wordt afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren. Het protocolakkoord werd door de drie besturen en de procureur des Konings vanmiddag officieel ondertekend in het politiecommissariaat aan de Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw.
2016-12-20-gas-zennevallei_ondertekening_08
Elke gemeente is bevoegd om allerhande vormen van kleine overlast te bestrijden. Zowel Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw hebben hiervoor een algemene politieverordening opgesteld, die in één overzichtelijk reglement alle vormen van overlast opsomt die niet worden getolereerd en die beteugeld worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid om samen met de Procureur des Konings een protocolakkoord op te stellen om afspraken te maken met betrekking tot de gemengde inbreuken. ‘Gemengde inbreuken’ zijn gedragingen uit de Strafwet die toch kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie.

Het protocolakkoord regelt:
1. een wettelijk kader;
2. de verkeersinbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren en de inbreuken tegen het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
3. de andere gemengde inbreuken (vb. vandalisme, nachtlawaai, beledigingen, …).

Het protocolakkoord beoogt een snellere opvolging van gemengde inbreuken via de GAS-procedure. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke inbreuken het parket en welke inbreuken bij voorkeur administratief worden afgehandeld. Tot nu toe had de procureur des Konings daarbij twee maanden de tijd om te melden of hij zou tussenkomen. Het nieuwe protocol legt vast dat de sanctionerend ambtenaar bepaalde gemengde inbreuken meteen mag behandelen. Enerzijds moet de ambtenaar niet meer wachten op de eventuele tussenkomst van de Procureur des Konings om de GAS-procedure op te starten. Anderzijds verbindt de procureur er zich toe om een gevolg te geven aan inbreuken zoals beledigingen op dragers van het openbaar gezag of de openbare macht (art. 448,2° Sw), opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Sw) en gewone diefstal (Art. 461 en 463 Sw).

Daarnaast zijn er nog een aantal andere werkafspraken gemaakt met betrekking tot de procedure, informatie van de procureur aan de gemeente,…

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hebben ervoor gezorgd dat ze éénzelfde protocolakkoord hebben onderhandeld met de Procureur om maximaal éénvormig te kunnen werken.
Het protocolakkoord treedt in werking op 1/1/2017.

Deze diashow vereist JavaScript.

vanaf 2017: identiteitskaart als spaarkaart bij handelaarsvereniging RinkRondleeuw

handelsvereniging_ringrondleeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De klanten van de aangesloten RinkRondleeuw (RRL) handelaars genieten straks nog meer voordelen dankzij innovatieve stappen die de RRL handelsvereniging zet in Sint-Pieters-Leeuw.
De handelaars kiezen namelijk om vanaf begin 2017 te starten met het ‘digitale klantenprogramma’. Dit biedt de klanten die in Sint-Pieters-Leeuw komen winkelen bij de aangesloten handelaars vele extra voordelen.

Dat de aangesloten handelaars van de handelsvereniging Rink Rond Leeuw vooruitstrevend zijn is gekend. Ze willen steeds het beste voor hun klanten en trekken dan ook volop de kaart van innovatie.
RRL is de eerste handelsvereniging in Vlaams Brabant die deze stap zet om de klantenkaart volledig te digitaliseren via het Freedelity platform.

Een eenvoudig en praktisch systeem
De handelaars van de RRL maken komaf met de talloze klantenkaarten en uitpuilende portefeuilles. De klantenkaart niet bij wanneer je ze nodig hebt? Daar zit je niet langer mee verveeld als klant. Eén enkele digitale kaart, en je hebt ze reeds op zak!
Namelijk je identiteitskaart of eID. In navolging van grote ketens zoals MediaMarkt, Pizza Hut, Bongo, Prik&Tik en vele andere, heeft nu ook RRL ervoor gekozen om de eID als klantenkaart te gebruiken.
De handelaars merkten dat er steeds meer klanten een ‘extra kaart’ in hun portefeuille weigerden en hierdoor niet meededen met het spaarprogramma van de RRL leden.
Het is ook voordelig voor de klant, want zo mist hij geen enkel spaarpunt meer.
Alles is bovendien transparant en de privacy van de klanten wordt beschermd.

Wateroverlast zomer 2016 in Sint-Pieters-Leeuw kostte 5,9 miljoen euro

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van het noodweer van de maanden mei en juni 2016 heeft Assuralia, beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, een balans opgemaakt van de globale schade die de verzekeraars in deze context hebben vergoed.
In Sint-Pieters-Leeuw dienden 849 gezinnen een schadedossier in voor een totale kost van 5,9 miljoen euro.


Onderstaande tabel: Provincie Vlaams-Brabant – top 5 naar aantal claims, totale schade en gemiddelde schade:
2016-12-20-schade-leeuw

Sint-Pieters-Leeuw blijft inzetten op huiswerkbegeleiding

SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2015 zette de gemeente Sint-Pieters-Leeuw haar schouders onder de organisatie van huiswerkbegeleiding. De Gemeentelijke Basisschool, Wegwijzer, ging in 2015 van start met 2 groepjes van 8 leerlingen. Twee jaar later organiseert de gemeente de huiswerkklassen vier scholen en kunnen 88 kinderen drie keer per week genieten van degelijke huiswerkbegeleiding.
2016-12-20-huiswerkbegeleiding
Na de stopzetting van de huiswerkklassen door het ‘Taalinstituut Globus’, moest de gemeente op zoek naar een vernieuwde werking van de huiswerkklassen. Het gemeentebestuur nam zelf initiatief en organiseerde de begeleiding in eigen beheer. Wegwijzer, de eerste school die deelnam aan het project, startte met 16 leerlingen. Vrije Basisschool Don Bosco volgde in het najaar van 2015 en ook dit schooljaar breidde de werking uit met de Gemeentelijke Basisscholen ’t Populiertje en Den Top.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: “We vinden het belangrijk huiswerkbegeleiding in te zetten om schoolse achterstand bij kinderen tegen te gaan. De uitbreiding van de huiswerkklassen geeft aan dat scholen hier actief werk van willen maken en dat ook zij het belang zien van een goede begeleiding. Die begeleiding gebeurt door eigen leerkrachten van de school. Meteen één van de sterke punten van dit project: zij kennen immers de werking van de school, de inhoud van de lessen en de achtergrond van de kinderen en hun gezin.”

De huiswerkbegeleiding richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, naar kinderen met een maatschappelijk kwetsbare en/of anderstalige achtergrond.
Omdat taalachterstand een grote invloed heeft op de schoolresultaten werd de huiswerkbegeleiding gekaderd binnen het project ‘Taalstimulering’ van de dienst Integratie/Taalstimulering.

Schepen van Vlaams Beleid, Integratie en Gelijke kansen, Marleen De Kegel: “Huiswerk maken wanneer je de taal niet machtig bent spreekt niet voor zich. Bovendien is huiswerk, zoals wij dat kennen, niet in alle culturen van toepassing en ook het gebruik van de schoolagenda kan heel wat vragen oproepen bij ouders. We willen de ouders dan ook zo goed mogelijk betrekken bij dit proces.
Op die manier kunnen ze na een tijdje zelf met hun kinderen aan de slag. Verder proberen we ook om via een engagementsverklaring anderstalige ouders te stimuleren Nederlandse les te volgen en moedigen we de ouders aan om hun kinderen ook deel te laten nemen aan taalstimulerende activiteiten buiten de werking van de school.”