agenda: Eindejaarsconcert – U keek toch ook?

2016-12-29-affiche-fanfare_ukeektochookVLEZENBEEK: – K.F. De Ware Eendracht Vlezenbeek brengt als eindejaarsconcert een ludieke wandeling doorheen oude en nieuwe tv-series onder de titel “U keek toch ook?”

Wegens groot succes vorig jaar speelt K.F. De Ware Eendracht Vlezenbeek dit jaar op twee dagen:
Wensdag 28 december 2016 om 20.00 uur
Donderdag 29 december 2016 om 20.00 uur
Kaarten in voorverkoop bij bestuur en muzikanten: € 7,0. Aan de kassa € 8,0.
Locatie: De Merselborre , Schaliestraat 2 te Vlezenbeek

burgemeesters Halle-Vilvoorde vragen dat civiele bescherming in Liedekerke open blijft

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming hebben de burgemeesters van Halle – Vilvoorde recent vernomen dat de kazerne Liedekerke mogelijks gesloten zou worden ten voordele van de kazerne in Brasschaat. Dit zou volgens de burgemeesters van Halle-Vilvoorde geen goede zaak zijn voor hun inwoners, voor de regio en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen.

Liedekerke werd nochtans – op basis van een objectieve analyse – eerst als meest geschikte én meest kostenefficiënte kazerne gerangschikt :
– de post ligt het meest centraal van Vlaanderen qua aanrijtijden richting alle andere hulpverleningszones van Vlaanderen, zelfs naar Wallonië toe. Zo is bijvoorbeeld ook de afstand naar Henegouwen aanvaardbaar;
– de post is uitgerust met uiterst goede gebouwen. Er werd in Liedekerke tot voor kort enorm geïnvesteerd in een volledig nieuw gebouwde kazerne en de modernisering van alle bijhorende gebouwen en hallen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde begrijpen dan ook niet dat men deze nieuwe en moderne gebouwen verlaat om op een andere plaats opnieuw dezelfde forse investeringen te moeten doen.
De burgemeesters van Halle-Vilvoorde kunnen zich in geen enkel opzicht akkoord verklaren met een sluiting van de kazerne te Liedekerke, en dit gelet op het belang, de rol en de centrale ligging van de kazerne Liedekerke in Vlaanderen en palend aan het Brussels Gewest.

Een sluiting van de post civiele bescherming van Liedekerke zou bovendien een vorm van woordbreuk inhouden ten aanzien van de regio Halle-Vilvoorde. Eerder dit jaar stelde de Minister van Binnenlandse Zaken immers de mogelijke integratie van de civiele bescherming in Liedekerke in het vooruitzicht om de onderfinanciering van de brandweer door de federale overheid gedeeltelijk te compenseren.

Tijdens een recente industriebrand op de grens Vilvoorde-Grimbergen bewees de civiele bescherming van Liedekerke zijn grote belang. Er werd niet alleen aanzienlijke bijstand gegeven aan de brandweerzone, dankzij hun inzet werd een kleine milieuramp vermeden tijdens het dagenlange bluswerk.

2016-06-13-civiele_01Het is daarenboven onredelijk om de kazerne van Liedekerke te delokaliseren naar een gebied helemaal in het noordoosten van Vlaanderen en België. Brasschaat ligt in een zone waar de mogelijke risico’s van chemische aard (de zgn. CBRN-risico’s) – die het voorwendsel zijn van de beoogde herlokalisatie -, al meer dan voldoende opgevangen worden door de lokale brandweerzones en bedrijfsbrandweerkorpsen. Dit is niet het geval in het centrum van het land waar de kazerne Liedekerke vandaag de centrale rol speelt. CBRN-expertise centraliseren in een kazerne in een uithoek boven Antwerpen, zal evenmin goed bestuur blijken in het geval van een calamiteit in Zeebrugge, Oostende, Gent, Kortrijk, … waar evenzeer grote Seveso-bedrijven gesitueerd zijn.

Naast de CBRN-taak zijn er trouwens ook nog twee andere – minstens even belangrijke – taken nl. Heavy Support en Search and Rescue. Deze laatste twee taken zijn geen nieuwe taken, maar taken die de Civiele Bescherming al sinds jaar en dag vervult en met groot succes. Het is jammer om deze expertise weg te trekken uit het centrum van het land.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vroegen de Eerste Minister Charles Michel om een uiterst dringend onderhoud om de plannen te bespreken, maar hebben tot op heden geen antwoord ontvangen op hun verzoek.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, hierin gesteund door andere regio’s, eisen om deze redenen dat veiligheid centraal gewaarborgd blijft door het behoud van de kazerne te Liedekerke. Het feit dat het openhouden van een tweede gespecialiseerde post in Brasschaat een hogere kostzou inhouden, mag geen argument zijn ten koste van de veiligheid van alle inwoners van Halle-Vilvoorde, en bij uitbreiding voor geheel Vlaanderen en Brussel.

agenda: 19e Winter-Praatcafé

2016-12-13-flyer-winter-praatcafeSINT-PIETERS-LEEUW: – zondag 18 december 2016 om 10:30 uur organiseert Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw haar “19e Winter-Praatcafé” in Cultuurcentrum Coloma.

Met Wilfried Haesen als moderator houden we bij een lekker biertje of andere drank een gezellige babbel met strafpleiter Kris Luyckx, Kristel Bijns, drijvende kracht achter Dance O’Mania en Bart De Nolf, jarenlang bassist van Toots Thielemans.
Uitreiking van het Vic Feytons Erediploma 2016 aan Midzomer / Strapatzen en voorzitter Jan Raspoet.
Deze voormiddag wordt muzikaal opgeluisterd door Lobstar.
Iedereen welkom Toegang 10 euro (geeft recht op 3 consumpties)