Sint en Piet bezoeken Sint-Lutgardisschool

ZUUN: – Vandaag kregen de kleuters en leerlingen van de Sint-Lutgardisschool op een speciale wijze bezoek van Sint en Piet.
2016-12-06-sintenpiet_sint-lutgardisschool_03
De arme man maakte al heel wat mee eer hij in de school toekwam. Zo landde hij met zijn parachute recht in de wei van een boer. Zijn haren en baard zaten nog vol stro. Gelukkig bracht de boer hem naar de school in Zuun. Alle kinderen kregen een leuke attentie van de Sint.

Deze diashow vereist JavaScript.

luchtkwaliteit: fijn stof informatiebericht van dinsdag 6 december 2016

2016-12-06-weerfotoBELGIË: – Momenteel worden hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De informatiedrempel van 50 microgram/m3 wordt overschreden laat de Intergewestelijke cel voor leefmilieu (IRCEL) weten.

Vandaag worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De voorbije 24 uur is de gemiddelde PM10 concentratie in de drie gewesten
hoger dan 50 µg/m³. De 24-uur gemiddelde PM10 concentraties om 9h00 bedroegen 58 µg/m³ in Vlaanderen, 52 µg/m³ in Wallonië en 56 µg/m³ in Brussel. PM10 is fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

Verwachte luchtkwaliteit vandaag en morgen:
Door de opstapeling van de luchtvervuiling en omwille van de ongunstige meteorologische omstandigheden zullen de fijnstofconcentraties vandaag hoog blijven. Door de aanwezigheid van een temperatuursinversie op ongeveer 200 à 300 m hoogte, en een zwakke wind wordt de luchtvervuiling slecht verdund.
Vanaf morgen woensdag 7 december zal een toenemende wind zorgen voor een betere verdunning van de luchtvervuiling. De PM10 concentraties zullen tegen de avond beginnen dalen.

actie Natuurpunt om kleine natuurgebieden te redden gelukt

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Na grondige bijsturing van de plannen lijkt de toekomst van natuur op wandelafstand gered. “We zijn tevreden dat de regering rekening gehouden heeft met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt,” reageert Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt.

Dit is een erkenning voor de duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van natuurgebieden”, zegt De Schamphelaere. “We danken minister Schauvliege, minister-president Bourgeois en de hele Vlaamse Regering voor het constructieve overleg van de afgelopen maanden.”

De eerste voorstellen voor de hervorming van het natuurbeleid schoten flink tekort: de steun voor aankoop en beheer van kleine reservaten dreigde te verdwijnen, subsidies voor de openstelling en de aanleg van wandelpaden in natuurgebieden verminderden sterk, bezoekerscentra zouden uit de boot vallen en niet-Europees beschermde natuur en reservaten in eigendom van gemeenten zouden veel minder tot geen financiële steun meer krijgen. Natuur op wandelafstand dreigde het grote slachtoffer te worden van die plannen.

82.000 handtekeningen voor natuur in de buurt
Daarom startte Natuurpunt  de actie “Red de natuur in je buurt”. Vrijwilligers verzamelden overal in Vlaanderen 82.000 handtekeningen. Die werden overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege op 9 september 2015. Op 5 december 2015, op de Algemene Vergadering van Natuurpunt, kondigde de minister aan dat ze rekening zou houden met de bekommernissen. Maar het bleef wachten op een beslissing over de uitvoering.

Die is nu eindelijk genomen. Zo zal het mogelijk blijven om kleine natuurgebieden op te richten en te beheren. Ook de toekomst van speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op gronden van gemeenten en andere openbare besturen. Ook de focus louter op Europees beschermde natuur is bijgestuurd.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden:
“Dankzij deze beslissing kunnen we vol goede moed ook verder werken aan de Zuunvallei en de Zobbroekbeekvallei, onze natuurgebieden in Sint-Pieters-Leeuw. Omdat natuur op wandelafstand belangrijk is, hoe klein ook.
Bedankt voor je steun aan de actie ‘Red de natuur in je buurt’. ”

Belangrijke stap, maar het proces is nog niet afgerond
Dit is de eerste principiële goedkeuring. Het besluit gaat nu naar de strategische adviesraden en de Raad van State voor advies. Dit geeft de kans om nog een aantal technische zaken bij te stellen en belangrijke punten, onder andere inzake beheerevaluatie, in te vullen. Vervolgens zal dit besluit definitief goedgekeurd moeten worden door de Vlaamse Regering. Nadien kan het hele pakket in werking treden. Naar verwachting zal een evaluatie na één jaar werking zeker nodig zijn. Het systeem is nieuw en er zullen kinderziektes opduiken die bijsturing behoeven.

Zie artikel 01/06/2015 – actie red de Zuunvallei

 

SP.A Sint-Pieters-Leeuw teleurgesteld – Geen sociale assistentiewoningen op Wilgenhof


2015-03-04-tijdelijke-parking-ex-wilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW: – Er komen geen sociale assistentiewoningen op het Wilgenhof in Sint-Pieters-Leeuw. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) had voorgesteld om een kwart van de geplande assistentiewoningen voor te behouden voor ouderen met een laag inkomen. Dit plan werd echter verworpen door de N-VA/CD&V meerderheid. Van Vooren reageert ontgoocheld, en heeft het over ‘een gemiste kans op betaalbaar wonen voor ouderen’.

Het OCMW plant 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige rusthuis Wilgenhof. “Om ervoor te zorgen dat de nieuwe assistentiewoningen ook betaalbaar zullen zijn voor ouderen met een laag inkomen, had ik voorgesteld om een 20-tal assistentiewoningen te verhuren aan sociale tarieven”, legt David Van Vooren uit. “De tarieven voor de assistentiewoningen liggen nog niet vast, maar in de voorstudie was er sprake van een dagprijs van 33 euro of 1.000 euro per maand. Het is duidelijk dat dit voor heel wat ouderen onbetaalbaar is.”

Via het systeem van sociale assistentiewoningen betalen ouderen een huurprijs die rekening houdt met hun inkomen. “Dat kan voor de huurders een besparing van honderden euro’s per maand opleveren”, aldus Van Vooren. “De lagere huuropbrengsten worden voor een groot deel gecompenseerd door de lagere rentelasten. Ik rekende uit dat het OCMW door de bouw van 20 sociale assistentiewoningen meer dan 1 miljoen euro aan rentelasten kan uitsparen [Het verschil in intrest tussen een lening van 3 miljoen euro op 30 jaar aan 1,358% (gewone assistentiewoningen) en -1% (sociale assistentiewoningen)]. Maar ook daar hadden de meerderheidspartijen geen oren naar.”

David Van Vooren heeft geen begrip voor de beslissing van N-VA en CD&V. “Ofwel wil het OCMW-bestuur verhinderen dat er ouderen met een laag inkomen in de assistentiewoningen komen wonen. Dat is dan een aanfluiting van de sociale opdracht van het OCMW”, meent hij. “Ofwel zijn ouderen met een laag inkomen wel welkom, maar zal een groot deel van de kosten betaald moeten worden door de familieleden of door het OCMW zelf. Dat laatste is vanuit economisch standpunt erg onverstandig. Het OCMW betaalt dan immers twee keer: één keer door de hogere intresten en één keer via een bijpassing van de factuur.

Van Vooren roept het OCMW-bestuur op de plannen te herzien. “Het is nog niet te laat om met de sociale huisvestingsmaatschappijen rond de tafel te gaan zitten om een project van sociale assistentiewoningen te realiseren. Onze gemeente kan door dergelijk project een voortrekker worden op het vlak van betaalbare huisvesting en zorg voor ouderen. Een kans die we niet mogen laten schieten”, besluit het SP.A-raadslid.

Vlaamse klimaatprijs twv 30.000 euro voor Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei

REGIO: – Het project ‘Kyoto in het Pajottenland en de Zennevallei’ heeft in Gent tijdens de Vlaamse klimaattop de Vlaamse klimaatprijs gekregen. Het project rond duurzame energie is volgens de organisatoren een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.
2016-12-05-vlaamse-klimaatprijs_kyoto-in-het-pajottenland
In het project Kyoto in het Pajottenland en de Zennevallei werken vijftien gemeenten en een heel aantal organisaties uit het middenveld samen rond klimaat en duurzame energie. Ze helpen onder meer de inwoners om groepsaankopen te doen rond isolatiemateriaal en dergelijke. Al meer dan 1200 gezinnen liet ook al een energiescan uitvoeren of vroegen om renovatieadvies. Tijdens de Vlaamse klimaattop in Gent kreeg het project de Vlaamse klimaatprijs. Volgens de uitreikers van de prijs is het project een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.
2016-12-05-vlaamse-klimaatprijs_kyoto-in-het-pajottenland-2Het Kyoto-project wil de 30.000 € van de klimaatprijs gebruiken om nog meer mensen te bereiken.

Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei omvat 15 gemeenten : Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal en Ternat.
meer info: www.kyotoinhetpajottenland.be