vanaf maandag 5 december vernieuwen nutsleidingen Hoogstraat

2016-12-02-aankondiging-wegenwerken_hoogstraat_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Aannemer GKW start in opdracht en in synergie van verschillende nutsmaatschappijen vanaf maandag 5 december 2016 met het vernieuwen van de nutsleidingen langs de Hoogstraat.

Het verkeer blijft mogelijk maar wordt geregeld met verkeerslichten ter hoogte van de werfzone.
Einde werken is voorzien voor begin maart 2017 mits gunstige weersomstandigheden.

Na de winter starten de werken om het afvalwater van het regenwater te scheiden.

Uit de gemeenteraad van donderdag 24 november 2016:
* Iverlek- Hoogstraat (deel buiten de bebouwde kom) – ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar verlichtingsnet-goedkeuring offerte.

Naar aanleiding van de komende werken tot ‘aanleg collector Zuunbeek fase II –project Aquafin’ dient Iverlek eveneens aanpassingswerken aan haar net uit te voeren langsheen de Hoogstraat.
De gemeenteraad besliste in zitting van 28 april 2016 om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen en het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in het deel bebouwde kom van de Hoogstraat.

Uit besprekingen met alle betrokken partijen mocht duidelijk blijken dat aan het huidige bestaande bovengrondse net buiten de bebouwde kom langs de Hoogstraat omvangrijke aanpassingen zouden nodig zijn om het beoogde dwarsprofiel te realiseren. Het is hierbij belangrijk om de kosten op een nuttige en efficiënte wijze te besteden. Het is derhalve nodig om het bestaande bovengrondse elektriciteitsnet buiten de bebouwde kom te vervangen door een ondergronds net en tevens te voorzien in een nieuw openbaar verlichtingsnet met moderne LED -verlichting met bijkomende voordelen zoals zuiniger verbruik en dimming tijdens de nacht.
Volgens de offerte van Iverlek dd. 09.11.2016 bedragen de kosten € 269.707,91 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering zijn kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder code nr 2016/2289007/4/0670 –raming 049 – aktie 449, ten bedrage van € 400.000.


Toekomstige aanpassingen thv woonclusters Hoogstraat

Uit de gemeenteraad van donderdag 24 november 2016:
* Hoogstraat – Collector Zuunbeek fase 2 – aanleg na werken. Goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 maart 2016 de opmaak van een bijkomende studie concept woonclusters goedgekeurd.
Deze bijkomende studie kwam er naar aanleiding van de bewonersvergaderingen.
Hierbij is het noodzakelijk om het profiel langs de Hoogstraat inclusief de woonclusters aan te passen.
Het studiebureau heeft hiervoor een ontwerp opgesteld. De raming voor deze kosten bedraagt 130.242,06 excl. btw of € 157.592,89 incl. btw in meer ten laste van de gemeente.
Deze meerkost omvat volgende werken:
– Wijziging type-dwarsprofiel;
– Bijkomende snelheidsremmende vakken;
– Bijkomende verkeersplateau;
– Bijkomende straatkolken en signalisatie;

Het aanbrengen van versmallingsvakken zorgt voor een plaatselijke afscherming van de rijbaan met een achterliggende kantstrook binnen de woonclusters.
De snelheidsremmende constructie bestaat uit een afscherming van wilgenhout.
Op de commissie mobiliteit en openbare werken van 15/9 werden geen opmerkingen geformuleerd.
Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2016 ten bedrage van € 425.101,18 (actie 449 – raming 586). Bijkomende kredieten (€ 165.000) worden voorzien via budgetwijziging 2.
Het ontwerp werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 november 2016.

Sint en pieten bezoeken de Leeuwse Turnkring

SINT-PIETERS-LEEUW: – De kinderen van de Leeuwse Turnkring kregen vandaag bezoek van Sinterklaas en zijn pieten.


De kinderen toonden hun sportiefste kant op een hindernissen parcours en voerden ook een dansje op voor de pieten.
De jongens van de volleybal, die op het terrein er naast aan het sporten waren , zijn blijkbaar ook braaf geweest want ook zij kregen wat zoetigheid van piet.

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer info: www.leeuwseturnkring.be

voorgevels van 2 huizen komen 2cm los tijdens rioleringswerkzaamheden

RUISBROEK: – Vrijdag zijn tijdens de rioleringswerken in de Karel Gilsonstraat de voorgevels van de huizen nummers 20 en 22 opengebarsten. De voorgevel is zo’n 2cm losgekomen.
2016-12-03-scheuren_tgv_wegenwerken-2
De buren vermoeden dat de schade waarschijnlijk te wijten is aan een slecht geplaatste damwand, die moet beletten dat de grond onder de huizen wegglijdt.
Maandag is er een werfvergadering om de toestand te bespreken.