Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

favv_logoBELGIË: – Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België (10/11/16). Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden.

De voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en nu ook in Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8 virus. Het virus wordt door trekvogels, die tijdens de zomermaanden in Siberië verblijven, meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren.
Dit virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft Minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november 2016:
het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – in heel België te verplichten.
het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Minister Borsus raadt ook ten stelligste de hobbyhouders aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels. Bij het ophokken / afschermen van pluimvee, worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land.

Om de introductie in onze pluimveestapel te voorkomen, herinnert Minister Borsus er alle pluimveehouders – professionelen en hobbyhouders – aan dat de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen correct moeten toegepast worden:
verzamelingen en markten kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden;
verder mogen voertuigen, personen of materiaal (korven, kooien, kledij, schoeisel, …) niet bij pluimvee komen indien ze tijdens de 4 voorafgaande dagen in een risicogebied (dit is een gebied waar vogelgriep is vastgesteld en beperkende maatregelen van kracht zijn) in contact zijn geweest met pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt gehouden.
ontsmetting van de voertuigen na elk vervoer van pluimvee, andere vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied.

Minister Borsus : “Het betreft hier voorzorgsmaatregelen aanbevolen door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen: er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep

Europa keurt klimaatplan sint-Pieters-Leeuw goed

2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekken-2SINT-PIETERS-LEEUW: – De Europese Commissie keurde de klimaatactieplannen van 36 Vlaams-Brabantse gemeenten goed waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven hebben deze gemeenten hierin actief en met succes begeleid vanaf de ondertekening van het Burgemeesters-convenant tot deze Europese goedkeuring.

Dankzij onze actieve, gecoördineerde aanpak en gezamenlijke werkwijze worden de klimaatplannen van een eerste groep van 34 gemeenten officieel goedgekeurd door de EU’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Vilvoorde en Leuven hadden reeds langer een goedgekeurd actieplan, waardoor het totaal op 36 komt’.

2014-06-25-burgemeester-convenant-Gemeenten gaan onder provinciale impuls voor klimaat
Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Samen met meer dan 6000 andere Europese gemeenten engageerden zij zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% tegen 2020 te verlagen.
54 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben ondertussen een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatactieplan.De Europese Commissie keurde in een eerste fase de klimaatactieplannen van 36 gemeenten goedwaaronder dat van Sint-Pieters-Leeuw.

De Vlaams-Brabantse klimaatgemeenten plannen samen honderden acties, gaande van samenaankopen van dak-, vloer- en muurisolatie, elektrische fietsen en voertuigen, uitbreiding en verbetering van fietsinfrastructuur, premies voor PV-panelen en zonneboilers, energiezuinige openbare verlichting, verlagen van het energieverbruik in openbare gebouwen, stimuleren van lokale hernieuwbare energieproductie en vergroening van de bebouwde omgeving.

Europese lof voor provinciale aanpak
De EU prijst de provincie Vlaams-Brabant voor haar inspanningen om de gemeenten te begeleiden doorheen alle stappen van het proces, vanaf de ondertekening van het Burgemeestersconvenant tot het actieplan.

De provincie Vlaams-Brabant speelt een fundamentele rol in de verspreiding van het Burgemeesters-convenant in de provincie en heeft dankzij het aanbieden van communicatiemateriaal en technische hulpmiddelen een solide uitgangsbasis gegeven voor de gemeenten in deze regio’, zegt Giulia Melica, Member of the Covenant of Mayors Technical Helpdesk, European Commission – Joint Research Centre.

Opent Europese erkenning deuren naar Vlaams Klimaatfonds?
De goedkeuring van gemeentelijke klimaatactieplannen bezorgt hen niet enkel een belangrijke uitstraling, het opent ook mogelijkheden voor financiering door Europa. De Europese Unie geeft immers steeds meer subsidies aan lokale besturen, die een goedgekeurd actieplan hebben in het kader van het Burgemeestersconvenant.

We kunnen heel wat stappen vooruit zetten richting een klimaatneutraal Vlaams-Brabant als de gemeenten Europese middelen zouden krijgen voor de concrete uitvoering van hun klimaatplannen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Ook Vlaanderen kan rekening houden met deze Europese erkenning en zelf ook meefinancieren via het Vlaams Klimaatfonds. De toetsing van de Vlaamse financieringsmogelijkheden voor de gemeentelijke klimaatactieplannen kan gebeuren tijdens de Vlaamse klimaattop van 1 december. Voor ons is de financiering en uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.”

Vakbonden en directie bij Makro hebben een akkoord bereikt om SWT op 55 jaar in te voeren

2014-11-27-Makro_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Makro en Metro kondigden in juni een herstructureringsplan aan, waarbij 505 van de 3.000 banen in België dienden te verdwijnen.
Vakbonden en directie hebben nu een akkoord bereikt om SWT (brugpensioen) op 55 jaar in te voeren. Dat moet het aantal naakte ontslagen bij de winkelketen vermijden.
In de vestiging van Makro Sint-Pieters-Leeuw komt een deel van de getroffen werknemers in aanmerking.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid moet wel nog het licht op groen zetten om werknemers op 55 jaar op brugpensioen te laten gaan. Bij onderhandelingen wordt nog altijd het woord brugpensioen in de mond genomen maar eigenlijk werd dat vervangen door het huidige stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag -SWT.

Het dossier wordt opgemaakt. De aanvraag zal worden ingediend”, zegt Makro-woordvoerster Julie Stordiau. Volgens de bediendenbond CNE komen 367 werknemers van Makro in aanmerking om in het huidige akkoord vervroegd te vertrekken. Myriam Nevelsteen, LBC-secretaris, erkent dat 55 jaar vrij jong is. “Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Moet je kiezen voor naakte ontslagen van relatief jonge mensen met leningen en kinderen of voor swt op 55? Dat is een heel moeilijke discussie.”

Franse chansonnamiddag met Rudi in ’t Paviljoentje

RUISBROEK: – Naar jaarlijkse traditie werd er een Franse chansonnamiddag georganiseerd in het dienstencentrum ’t Paviljoentje.


In een prachtig decor zong Rudi zijn tofste ingestudeerde Franse liedjes.Er was zoals ieder jaar veel ambiance.
Je kon er ook genieten van een lekkere kaas-en vleesschotel met een glaasje cava erbij.
Het werd volgens Karin Poldervaart een nostalgische ,historische dag want net vandaag ging het laatste stuk oude Paviljoentje volledig tegen de vlakte.
Zie ook ons artikel van gisteren: – oud Paviljoentje gesloopt .

Deze diashow vereist JavaScript.

Bergensesteenweg in Anderlecht afgesloten thv spoorwegbruggen lijn 50A

2016-11-09-infrabel_logoANDERLECHT: – Infrabel voert momenteel in het kader van de GEN-werken vernieuwingswerken uit van de spoorwegbruggen in Anderlecht op de lijn 50A in de zone tussen de Ringbrug en de Bergensesteenweg. De volgende dagen worden de nieuwe brugdekken geplaatst met behulp van twee kranen.

Tijdens de volledige duur van de werken zal de Bergensesteenweg afgesloten zijn voor het verkeer.

In samenpraak met de gemeente Anderlecht en de lokale politie werd er een omleiding opgesteld. Er is ook een omleiding voorzien voor voetgangers en fietsers via de omliggende straten.

Welke werken voert Infrabel uit?
De werken starten vanavond, woensdagavond 9 november 2016, om 22u00 met het afsluiten van de Bergensesteenweg tussen de parking van de Brico Anderlecht en de Rue des Trèfles. In deze zone wordt vooraf een parkeerverbod ingelegd zodat er geen wagens achterblijven in de werfzone.

Op donderdag 10 november worden er twee grote kranen opgebouwd, waarna op vrijdag 11 november alle voorbereidend werken plaatsvinden om ’s nachts de nieuwe brugdekken te plaatsen.

Op vrijdag 11 november om middernacht starten wij met het plaatsen van het eerste brugdek, waarna volgens de huidige planning ook het tweede brugdek tijdens diezelfde nacht wordt geplaatst.

Afhankelijk van het verloop van de werken, zal er zaterdag mogelijk ook overdag alsook tijdens de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 november en zondag overdag verder gewerkt worden.

Op maandag 14 november worden de kranen gedemonteerd en wordt de werfzone opgekuist.

Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer neemt intrek in Provinciehuis

2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer wordt vanaf 1 januari 2017 een provinciale dienst. Naast gratis advies over aangepast vervoer, zoekt en regelt de Mobiliteitscentrale ook ritten voor haar minder mobiele klanten.

Met de opname van de Mobiliteitscentrale in de provinciale werking en de loskoppeling van vzw Mobiel, zorgen we voor een efficiëntere en meer neutrale werking. De Mobiliteitscentrale kan dan haar diensten verder uitbreiden en haar doelgroepen verruimen. Zo kan ze uitgroeien tot een regiecentrale voor vervoer op maat in Vlaams-Brabant,’ zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De Mobiliteitscentrale verleent informatie en advies aan iedereen die een mobiliteitsvraag heeft voor met personen met een verminderde mobiliteit. Elke vervoeraanbieder heeft eigen voorwaarden en prijzen en ook de tussenkomstregels zijn niet altijd even duidelijk; de Mobiliteitscentrale brengt duidelijkheid in het kluwen van vervoersmogelijkheden. De gratis dienstverlening door de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer is daarom sterk gewaardeerd en wordt steeds meer gebruikt. Er werden nu al evenveel oproepen behandeld als tijdens het hele jaar 2015.

In 2010 startten twee vzw’s, in het kader van een Vlaams proefproject, de Mobiliteitscentrale op. Ze moest meer duidelijkheid brengen over het aanbod van aangepast vervoer in Vlaanderen en samenwerking tussen de verschillende aanbieders van aangepast vervoer stimuleren.
Vanaf 1 januari 2015 werd de werking meer gecentraliseerd en staat de provincie Vlaams-Brabant in voor de coördinatie van de Mobiliteitscentrale.
Vanaf 2017 zal de volledige werking, inclusief 3 personeelsleden, overgenomen worden door de provincie Vlaams-Brabant. De Mobiliteitscentrale bevindt zich ook fysiek in de gebouwen van de provincie in Leuven. De Mobiliteitscentrale krijgt werkingssubsidies van de Vlaamse overheid.

De Mobiliteitscentrale is iedere werkdag tijdens de kantooruren gratis te bereiken via 0800 26 990. Mailen kan via mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitscentrale

Tentoonstelling: Talen,mijn gedacht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze maand organiseert de dienst Integratie/Taalstimulering van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de interactieve tentoonstelling ‘Talen, mijn gedacht’ in het Vlaams Trefpunt Laekelinde.
Dit initiatief van Foyer in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant laat kinderen nadenken over de gevoelens die meertaligheid en anderstaligheid teweegbrengen en neemt volwassenen mee in de talige denkwereld van kinderen.


Hoe voelt het om een andere taal te spreken, hoe voelt het wanneer je iemand helemaal niet begrijpt? Wanneer gebruiken we bepaalde talen, met wie spreken we ze en wat zijn nu eigenlijk de voordelen van meertaligheid of de taal die je spreekt? Hoe voelt Italiaans aan? Heeft Spaans een lekkere geur? En hoe komt dit dan?

Tijdens een begeleid bezoek aan de tentoonstelling komen de kinderen uit het vierde leerjaar van alle Leeuwse scholen het allemaal te weten ( op de foto’s het vierde leerjaar van Basisschool Ave Maria Vlezenbeek). Doorheen een parcours van 7 eilanden worden de kinderen gestimuleerd om hun eigen idee te formuleren over meertaligheid. Om niet te verdwalen krijgen de kinderen een routekaart mee die hen leidt langs allerlei talige opdrachten zoals een luisterhoek, puzzel, domino, computerhoek,… Afsluiten doen we met een spiegel waarop de kinderen hun bevindingen kwijt kunnen.
Voor volwassenen werd er een volwassen variant uitgewerkt. Met ‘Talen,ons gedacht’ nodigen we dan ook graag begeleiders, animatoren, zorgcoördinatoren en iedereen die met kinderen werkt uit om de talige denkwereld van kinderen te ontdekken.

oud Paviljoentje gesloopt

RUISBROEK: – Werkmannen hebben vandaag het oud Paviljoentje, de ‘chalet’, in Ruisbroek gesloopt.


In januari 1982 werd het 1ste lokaal dienstencentrum van Vlaams-Brabant opgestart in Ruisbroek en kreeg de naam ’t Paviljoentje mee.
Voordien werd er een behoeftenonderzoek uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting waaruit bleek dat Ruisbroek nood had aan een dienstencentrum. Dit onderzoek werd afgesloten met een bezoek van Koningin Fabiola.
Het dienstencentrum ’t Paviljoentje kreeg al vlug een bloeiende werking en het gebouw werd te klein. Het toenmalig OCMW-bestuur besliste om een nieuw dienstencentrum te bouwen samen met 15 serviceflats.
Na 15 aangename werkjaren kreeg het dienstencentrum een nieuwe locatie maar de naam werd meegenomen. Intussen werd het oude gebouw gebruikt als bevolkingsantenne, politiepost en bibliotheek. Vandaag, 35 jaar later is het gebouw gesloopt.

Deze diashow vereist JavaScript.

De Lijn Vlaams-Brabant bereikt akkoord met vakbond

2016-10-27-bus_de-lijn_vlaams-brabant_02VLAAMS-BRABANT: – Directie en vakbonden van De Lijn Vlaams-Brabant hebben vanmiddag een akkoord bereikt in het dossier rond de technische diensten. De technici in de hele provincie gaan morgen opnieuw aan het werk. Ook de chauffeurs van De Lijn Vlaams-Brabant rijden morgen opnieuw allemaal uit.

Ik ben tevreden dat er een evenwichtig akkoord is. Goed onderhouden bussen zijn zowel voor onze reizigers als voor ons personeel belangrijk”, zegt directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy.

Het akkoord bevat onder meer de volledige invulling van het voorziene personeelskader bij de technici. Daarnaast wordt de selectieprocedure versneld, en komen er extra opleidingen en leerprogramma’s. De staat van het bussenpark wordt verder opgevolgd en regelmatig besproken. Dit akkoord moet het wederzijds vertrouwen herstellen en De Lijn Vlaams-Brabant toelaten om verder te werken aan de continue verbetering van de staat van de bussen.

De Lijn Vlaams-Brabant wil aan haar reizigers zo snel mogelijk opnieuw een volledige dienstverlening bieden. Reizigers moeten tijdelijk rekening houden met beperkte hinder door een tekort aan rijvaardige bussen. Onze technici doen er alles aan om dit tekort zo spoedig mogelijk weg te werken.

snelheidscontrole: 105 overtredingen op de Brusselbaan

politie_snelheidscontrole_zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag, dinsdag 8 november, hield de Politiezone Zennevallei tussen 13 en 15 uur een snelheidscontrole op de Brusselbaan in Sint-Pieters- Leeuw.

De snelheidscontrole had plaats in de bebouwde kom. Motorrijders van de lokale politiezone Zennevallei werden ingezet om laagvliegers onmiddellijk uit het verkeer te halen en te confronteren met hun overtreding.
In totaal werden 11 bestuurders geïntercepteerd en geïdentificeerd. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van 15 dagen omdat ze meer dan 30 km/u te snel reden binnen de bebouwde kom.
Het record van vandaag was een gemeten snelheid van 108 km/u. In totaal werden er 404 voertuigen gecontroleerd waarvan 105 in overtreding. Dit is ruim 26 % van de gecontroleerde voertuigen.

agenda: Holebifilmfestival in Sint-Pieters- Leeuw

2016-11-08-holebifilmfestivalSINT-PIETERS-LEEUW: – Dit jaar neemt onze gemeente opnieuw deel aan het holebifilmfestival van de provincie Vlaams-Brabant.

Met haar deelname aan dit festival wil het gemeentebestuur aandacht besteden aan deze specifieke doelgroep en een deur openen naar dialoog. Iedereen is dan ook van harte welkom op deze filmavonden.
De voorstellingen gaan uitzonderlijk door op de Roosezolder van Kasteel Coloma.

– Donderdag 10 november 2016 om 20u “ Behind the Candelabra”
Een kijk in het leven van de excentrieke pianist Liberace met een schitterende vertolking van Michael Douglas en Matt Damon.
– Maandag 14 november 2016 om 20u “ The Danish girl”,
naar het waargebeurde levensverhaal van Lili Elbe met oa een opmerkelijke rol van Matthias Schoenaerts.

Kaarten ter plaatse te koop . Ingang 3 Euro

Woonzorgcentrum Zilverlinde en lokaal dienstencentrum Meander bestaan vijf jaar

ZUUN: – Op 7 november 2011 opende het lokaal dienstencentrum Meander voor het eerst zijn deuren. Twee dagen later, op 9 november 2011, verhuisden de bewoners van het rusthuis Wilgenhof naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde. Vandaag werd daarom het 5 jarig bestaan gevierd.
Momenteel verblijven er nog 28 personen die de verhuis hebben meegemaakt.


OCMW voorzitter, Paul Defranc : ‘ De eerste steenlegging gebeurde door minister Johan Vandeurzen op 12 december 2009. Na 2 jaar hard werken en problemen overwinnen opende het woonzorgcentrum Zilverlinde zijn deuren op 9 november 2011. Het was een bijzondere dag voor 80 bewoners van het Wilgenhof die verhuisden naar WZC Zilverlinde.
Weken van minisieuze planning gingen vooraf. Wie moest werken op welke verdieping en welke bewoner moest naar welke kamer ? Het was voor de medewerkers een uitdaging om er een echte thuis van te maken en of dit gelukt is moet je maar eens vragen de 28 bewoners die er van in het begin bij waren. Een bewoner schreef er zelfs een gedicht over hoe fijn het hier is. Op 20 oktober konden de bewoners kennis maken met het dienstencentrum Meander. . Op 7 nov 2011 werd het officieel geopend en kon iedereen er terecht voor een Spaanse les of een andere hobby. 16 november opende dan het seniorenrestaurant waar iedereen terecht kan voor een lekkere maaltijd.
Nu nog komen heel wat bewoners naar hier voor een kort verblijf, op vakantie of komen hier definitief wonen.
We heffen het glas op 5 jaar Meander en Zilverlinde en wensen iedereen een dikke proficiat.

Alle bewoners kregen een feestmaaltijd aangeboden evenals een honderdtal mensen die in LDC Meander kwamen eten en meevieren voor de 5e verjaardag.
De feestelijkheden werden afgesloten met een optreden van Gospelkoor Neema en aansluitend een dansnamiddag met DJ Kevin.

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook onze artikels:
– 09/11/2011 – Bewoners Wilgenhof verhuisden vandaag naar de nieuwbouw WZC Zilverlinde
– 12/12/2009 – Eerstesteenlegging Zilverlinde – nieuwe woonzorgcentrum met dienstencentrum

ook vandaag rijden enkele bussen van De Lijn niet

2016-10-27-bus_de-lijn_vlaams-brabant_03VLAAMS-BRABANT: – – De hinder door een vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant op dinsdag 8 november 2016 is volgens de eerste gegevens van 06.15 uur beperkt.
Op dit moment is zowat één op de tien bussen niet uitgereden.
Ook het ontstane tekort aan rijvaardige bussen speelt hierbij een rol. De situatie kan echter nog sterk evolueren, vermits heel wat chauffeurs nog niet aan hun dienst zijn begonnen.

Daarnaast zijn er enkele regionale verschillen. In de zuidelijke rand van Brussel en delen van het Pajottenland is de hinder het grootst, met afgeschafte ritten op de assen Halle-Brussel en Aalst-Asse-Brussel. Het Leuvense stadsnet is licht verstoord, net als het busverkeer in de rest van de provincie.

Reizigers kunnen op www.delijn.be terecht voor de lijsten met gereden en niet-gereden diensten. Daarnaast is ook De LijnInfo vanaf 7.00 uur bereikbaar op 070 220 200 (0,30 euro/minuut).

agenda: Leeuwse seniorenbeurs

ZUUN: – Op donderdag 17 november 2016 organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een eerste “Leeuwse seniorenbeurs” tussen 10 en 18 uur in het Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 in Sint-Pieters-Leeuw.


Activiteiten: informatie, animatie, demonstraties, hapje & drankje.
Gratis gadget voor elke deelnemer!

Initiatieprogramma:
– Wandelzoektocht: inschrijven tussen 10 en 14 uur.Zorg voor aangepast schoeisel.
– Creatief atelier juweel maken: van 11 tot 12 uur.
– Lijndansen: van 14 tot 14.45 uur.
– Stoelgymnastiek: van 15 tot 15.30 uur.
– Indoorpétanque: van 16 tot 17 uur.

Wie wenst gebruik te maken van vervoer naar de Leeuwse Seniorenbeurs kan bellen op 02 332 59 53.

Meer info: Erik Devillé, T 02 371 63 27 – Karin Poldervaart, T 02 377 03 55

aanvraag bewonerskaart Blauwe Zone Ruisbroek

2016-11-07-1feb2017startblauwezoneRUISBROEK: – Vanaf 1 februari 2017 is de blauwe parkeerzone in Ruisbroek actief (gebruik parkeerschijf). Bewoners kunnen nu online hun bewoners-kaart aanvragen of op bepaalde zaterdag voormiddagen op het gemeentehuis langs gaan.

Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: “Vorige week kreeg iedereen in Ruisbroek (zone A) de brochure in de bus met alle uitleg over de werking van de blauwe zone vanaf 1/2/2017. Ook het aanvragen van bewonerskaarten en parkeerkaarten voor tewerkgesteld personeel wordt erin uitgelegd. We hebben meerdere plaatsen in onze gemeente waar het parkeerprobleem de afgelopen jaren groot is geworden, maar nergens is het zo groot als in Ruisbroek. Met dit plan (extra parking aanleggen en blauwe zone instellen) willen we vanaf 1/2/2017 het probleem aanpakken. Na 6 en 24 maanden is een eerste en grondige evaluatie voorzien.

1. Vanaf 5/11/2016: kan je snel en eenvoudig via de website  een kaart aanvragen. Op deze manier vermijd je lange wachttijden. Let op! Je hebt hiervoor een e-ID kaartlezer nodig.
2. Vanaf 9/1/2017: kan je ook een kaart aanvragen bij de dienst Mobiliteit,1ste verdieping gemeentehuis (Pastorijstraat 21). Vergeet de gevraagde documenten niet mee te brengen.

Extra zaterdagen om bewonerskaarten af te halen (afhankelijk van waar je woont)
Waar: gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw – loketten gelijkvloers
• Zaterdag 19/11/2016 – van 8 tot 12 uur
Boomkwekerijstraat – Kerkstraat – Pieter Cornelisstraat – Stationsstraat
• Zaterdag 3/12/2016 – van 8 tot 12 uur
Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat – Kerkplein
• Zaterdag 17/12/2016 – van 8 tot 12 uur
Bevrijdingsstraat – Brugstraat – Gulden-Bodemplein – Jan Ruusbroecstraat – Kleine Brugstraat – Pieter Michielsstraat – Reystraat – Schoolstraat
• Zaterdag 7/1/2017 – van 8 tot 12 uur
Bronstraat – Dahliastraat – Hengstraat – Laekebeeklaan – Oeverbeemd -Terwenschoofstraat – Villalaan – Viooltjesstraat – Wandelingstraat – Weverijstraat
• Extra zaterdag 21/1/2017 – van 8 tot 12 uur
Een zaterdag gemist? Alle bewoners mogen op 21/1/2017 hun bewonerskaart komen aanvragen.
2016-11-07-1feb2017startblauwezone-plan

voetbaluitslagen 6 november 2016

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoDe voetbaluitslagen van de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw.

Heren – P2B – VFV(Brabant) – 2016-2017
SK.Leeuw A – KFC Meise A 1-2
Heren – P3D – VFV(Brabant) – 2016-2017
KV.Zuun A FC Galmaarden 3-2
Heren – P4F – VFV(Brabant)– 2016-2017
Dend. Pamel B – SK.Leeuw B  1-1
KV.Zuun B – FC.Negenmanneke 3-1
K.Brucom SP – KSK Halle B 1-0
FC Pepingen B – SK.Vlezenbeek  5-1
Vrouwen – P1(Brabant) – 2016-2017
DVC Eva’s Tienen B – SK.Leeuw A (Leeuwinnen) 4-11
Vrouwen – P3 – B(Brabant) – 2016-2017
MT St Guibert – SK.Leeuw B (Leeuwinnen)  3-4

De Lijn Vlaams-Brabant verwacht verstoorde dienstverlening op maandag 7 november

2016-10-27-bus_de-lijn_vlaams-brabant_04VLAAMS-BRABANT: – Het busverkeer bij De Lijn in Vlaams-Brabant kan op maandag 7 november 2016 verstoord zijn door een actie van de christelijke vakbond ACV. Voorlopig ziet het er naar uit dat ongeveer acht op de tien bussen zullen uitrijden. De grootste hinder wordt verwacht in de zuidelijke rand van Brussel en het Pajottenland.
In het Hageland en de Druivenstreek zou de impact van de actie beperkt blijven.

De vervoermaatschappij raadt reizigers aan om maandag www.delijn.be te raadplegen. Daar staan vanaf 6.15 uur overzichten van de gereden en niet-gereden ritten. Reizigers kunnen vanaf 7.00 uur ook terecht bij De LijnInfo op het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min.).

UPDATE maandag 7 november 6u45: – Op dit moment is voorlopig ongeveer één op de tien bussen niet uitgereden.
In de zuidelijke rand van Brussel is de hinder het grootst: onder meer op de as Halle-Brussel zijn een aantal diensten afgeschaft. Elders is de impact van de actie beperkt. In het Hageland rijden zowat alle bussen.

agenda: jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarmarkt van Leeuw is met zijn 265 kramen één van de grootste uit de regio: deze traditionele gebeurtenis mag je niet missen op vrijdag 11 november 2016!


Prijskamp dieren
Een publiekstrekker blijft de prijskamp van de tentoongestelde dieren. Dit jaar kan men de zadelpaarden, pony’s en boerenpaarden in de Pepingensesteenweg (tussen de H. Vanhouchestraat en Impeleer) komen bewonderen. De schapen, geiten, ezels, pluimvee en konijnen worden op en voor het privé-perceel opgesteld.

2015-11-11-jaarmarkt_Sint-Pieters-Leeuw (44)Dans- en muziekoptredens
Aan het podium voor het gemeentehuis kan je genieten van dans- en muziekoptredens.
10.00 uur: officiële opening
10.20 uur: Dance O’Mania
11.00 uur: Andy Swingstar
12.00 uur: Dance O’Mania
13.00 uur: Romina
14.00 uur: Mike Grondy
15.00 uur: Bart
.

2015-11-11-jaarmarkt_Sint-Pieters-Leeuw (59)HV RinkRond Leeuw zorgt ook opnieuw voor animatie
Omwille van het succes van verleden jaar gaat de handelsvereniging RRL opnieuw uitpakken met animatie voor jong en oud. Locatie en place to be is ook dit jaar de parking van café t’ Pauwke.
Opnieuw kiezen ze voor dezelfde artiesten. Artiesten van eigen bodem uit Sint-Pieters-Leeuw. Weliswaar met een vernieuwd repertoire of show. Zo begint dit jaar de popgroep Lobstar. Zij brengen nummers uit hun eigen cd, welke pas werd uitgebracht in september. De cd bevat 15 eigen nummers en is helemaal zelf geproduced.
Nadien komt het clown duo Pipo & Pipette, die wegens hun blijvend succes bij de allerjongsten, dit jaar hun 20 jarig bestaan mogen vieren.
Maar iedereen kijkt opnieuw uit naar het leeuwse jongerengroepje “Mistake”. Jonge, actieve kerels die telkens keer verbazen. Ondertussen is Mistake zelfs geselecteerd bij de laatste 16 deelnemers voor de Zennetoer.

Leeuw Art stelt tentoon in het Colomakasteel
De 75ste editie van Leeuw Art vindt plaats in het Colomakasteel.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk van 10.00 tot 18.00 uur.

Grote wegen blijven bereikbaar
Om het Leeuwse centrum zo goed mogelijk bereikbaar te maken, blijven de grote wegen toegankelijk voor het autoverkeer en vooral het openbaar vervoer. De jaarmarkt is immers de gelegenheid om het eens zonder auto te proberen. De drie gratis pendeldiensten maken het nog gemakkelijker door onafgebroken heen en weer te rijden.

2015-11-11-jaarmarkt_Sint-Pieters-Leeuw (57)Pendeldienst parking Makro
Drie bussen pendelen van 9 tot 21 uur onafgebroken tussen beide bestemmingen.
Op- en afstappen kan aan het kruispunt Galgstraat/Joseph Depauwstraat.

Shuttledienst Vlezenbeek centrum (oud gemeentehuis)
Vier hybride auto’s rijden van 9 tot 17 uur onafgebroken van en naar de jaarmarkt. Op- en afstappen kan aan het kruispunt Brusselbaan/Nieuwenhovenlaan.

Shuttledienst Ruisbroek centrum (Kerkplein)
Twee hybride auto’s rijden van 9 tot 17 uur onafgebroken van en naar de jaarmarkt. Op- en afstappen kan aan het kruispunt Galgstraat/Joseph Depauwstraat.

Parkeren
Langsheen de Galgstraat (tussen de Europalaan en de Lotstraat) wordt van 6 tot 22 uur langs de kant met onpare huisnummers een parkeerstrook ingericht.
Langsheen de Victor Nonnemansstraat (tussen de Hoogstraat en rotonde gemeentehuis) wordt van 8.30 tot 17.30 uur langs de kant met onpare huisnummers een parkeerstrook ingericht. Aan de kant met de pare huisnummers geldt een parkeerverbod.

De-Lijn_omleidingenOmleidingen De Lijn 170 : Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
– Enkel richting Halle Station Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: Den Huysman, Gemeentehuis, Kerk, Oud Station, Henisdal, Impeleer, Europalaan
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Brukom, Coloma.
– Enkel richting Brussel Zuid Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: Oud Station, Kerk, Gemeentehuis, Den Huysman
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Coloma Tijdelijke haltes: Tijdelijke halte in de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat richting Brussel.

tentoonstelling 75 jaar Leeuw Art

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond was er in het ColomaKasteel de vernissage van de tentoonstelling ‘Raakvlakken’ van Kunstkring Leeuw Art die hiermee ook haar 75 jarig bestaan viert. Tevens werd kunstglazenier Maurits Nevens gehuldigd.


De tentoonstelling is gratis toegankelijk in het ColomaKasteel op 5,6, 12 en 13 november 2016 van 14:00 u tot 18:00 u. Op 11 november 2016 (jaarmarkt) van 10:00 tot 18:00 u.

Stellen tentoon: Bernadette Vansant, Betty D’Herde, Cine Touchant, Hilde Van Impe, Janot Michiels, Luc Van Ruysevelt, Maarten Defossez, Marc Goossens, Peter Troucheau, Rita Cornelis en Tom Feyen.

Deze diashow vereist JavaScript.


zie ook onze artikels:
29/10/16 – Agenda: tentoonstelling 75 jaar Leeuw Art
27/10/16 – LEWE: Maurits Nevens – een introductie van Leeuwse Kunstenaars

agenda: 5-jarig Jubileum Wzc Zilverlinde en Ldc Meander

ZUUN: – Op 7 november 2011 opende het lokaal dienstencentrum Meander voor het eerst zijn deuren. Twee dagen later, op 9 november 2011, verhuisden de bewoners van het rusthuis Wilgenhof naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde (Herbekijk ons foto-artikel ).
Dit wil zeggen dat zij dit jaar hun vijfjarig jubileum vieren en dat doen ze met een spetterend feest op dinsdag 8 november 2016.


De klanten van het seniorenrestaurant en de bewoners van het woonzorgcentrum krijgen eerst een feestmaaltijd aangeboden.
Nadien worden alle aanwezigen getrakteerd op een swingend optreden van gospelkoor Neema en krijgt DJ Kevin iedereen op de dansvloer.
Iedereen is welkom om dit vijfjarig bestaan mee te vieren!
Waar?  WZC Zilverlinde en LDC Meander – Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Wanneer?  Dinsdag 8 november 2016
Info? Saskia Deneyer, directeur WZC Zilverlinde, 02 370 88 86 – Wenke Peetroons, centrumleidster LDC Meander, 02 370 88 80

Zie ook onze artikels:
– 09/11/2011 – Bewoners Wilgenhof verhuisden vandaag naar de nieuwbouw WZC Zilverlinde
– 12/12/2009 – Eerstesteenlegging Zilverlinde – nieuwe woonzorgcentrum met dienstencentrum

agenda: Out of the Blues met Ben Segers en Nele Bauwens

2016-11-04-outofVLEZENBEEK: – Donderdag 8 december 2016 om 20.30 uur ‘Out of the Blues’ met Ben Segers en Nele Bauwens in CC De Merselborre.

Ben Segers en Nele Bauwens staan met ‘Out of the Blues’ voor het eerst samen op de planken. Met Big Mama Thornton, Chuck Berry, Solomon Burke, Wanda Jackson en de legendarische Ike & Tina Turner brengen ze je rechtstreeks naar de groten uit de blues, Rockabilly, country en southern soul. En wie weet eindigen ze ergens waar Hank Williams ooit begon?

Ben en Nele leerden elkaar twintig jaar geleden kennen in de Studio Herman Teirlinck. Tijdens de zanglessen van Wannes Van de Velde sloeg de vonk over om samen te zingen. Nu, twintig jaar later, pikken ze de draad weer op!Voor deze voorstelling worden Ben en Nele omringd door de beste muzikanten der lage landen. Drums: Frederik Van den Berghe, bas: Sjang Coenen, gitaar: Steven Janssens, Toetsen: Niels Verheest.

Prijs € 15
CC De Merselborre – Schaliestraat 2 te Vlezenbeek
Bestel kaarten via: CC Coloma – 02 371 22 62 – cultuur@sint-pieters-leeuw.be
Tickets kunnen on-line aangekocht worden via www.colomaspl.be of aan de balie van de Bibliotheek en kasteel Coloma.

vrijdag 4 november mogelijke hinder bij De Lijn Vlaams-Brabant

2016-10-27-bus_de-lijn_vlaams-brabant_01VLAAMS-BRABANT: – De directie van De Lijn Vlaams-Brabant betreurt voor de reizigers dat het ACV alsnog oproept tot een staking op vrijdag 4 november 2016.
De afgelopen tijd is er in het dossier rond de technische diensten heel wat werk verzet. Er zijn nieuwe technici aangeworven, de beschikbaarheid van de bussen is erop vooruitgegaan, het onderhoud is beter gepland en uitgevoerd, en de onderhoudsinfrastructuur is sterk vernieuwd.

Op dit moment is het nog te vroeg om de impact voor de reizigers van de actie in Vlaams-Brabant op vrijdag in te schatten. We raden reizigers aan om onze communicatiekanalen zoals de website en de Twitteraccount van De Lijn goed in het oog te houden.”

update vrijdag 04/11/16: – De hinder door een vakbondsactie van de christelijke vakbond ACV bij De Lijn in Vlaams-Brabant blijft beperkt. Ongeveer 20% van de bussen is vanmorgen niet uitgereden.  In de zuidelijke rand van Brussel en het Pajottenland is de hinder het grootst. Meer info: www.delijn.be

Natuurpunt zoekt helpende handen voor werkdag Lindeperceel in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Zaterdag 5 november 2016 vanaf 9u werkt Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden verder op het lindeperceel in hun nieuw natuurgebied waar binnenkort de vijfdeklassers van de Ave-Maria-Basisschool enkele honderden nieuwe boompjes aanplanten. De voorbije weken zijn daar door een beperkte groep vrijwilligers reeds bergen verzet.


Afhankelijk van het aantal aanwezigen gaan ze de plantzone ruimen en verder met zagen, klieven en houtmijt bouwen met sparrenhout.
Werkhandschoenen, rieken, harken, kruiwagen, kliefbijl, kettingzaag zijn altijd nuttig. Uiteraard zorgt de vereniging ook voor werkmateriaal, en voor een drankje.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn we op post tot de namiddag. Iedereen is welkom om een handje toe te steken.

Terrein is bereikbaar via losweg aan Pedestraat 54A. Beperkt parkeren beneden aan de losweg, aan de Enkelenberg of aan de blauwe kapel.
NIET parkeren op het grasveld aan de Pedestraat.
Voor info: leeuwse_natuur@yahoo.com

vrijdag 4 november spelletjesnamiddag in de bib

2016-11-02-spelletjesnamiddag-bib-4-novSINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 4 november 2016 van heeft er weer een gratis spelletjesnamiddag plaats in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw.

De deelname is gratis en je hoeft niet op voorhand te reserveren. De spelletjesnamiddag gaat door tussen 14.00 en 16.00 uur en vindt plaats in de hoofdbibliotheek aan de Rink.

Meer info: Hoofdbibliotheek – Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be –http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

agenda: toneelgroep KATO presenteert Kostbare verzameling

NEGENMANNEKE: – Toneelgroep KATO presenteert een komedie in twee bedrijven door Marcel Mols in een regie van Frans Wouters “Kostbare verzameling”.


vrijdag 25 november 2016 om 20 uur
zaterdag 26 november 2016 om 20 uur£
zondag 27 november 2016 om 15 uur

Kaarten aan 9 euro via de KATO-foon 0473/79.44.22, de spelers, in café De Zuunbeek en aan de kassa.
Locatie: Parochiecentrum Negenmanneke, G Deruyverstraat 21 (deuren open 1 uur voor aanvang)

agenda: Chiro Snoopy’s 30ste Spaghettikermis

2016-11-01-30steSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 en 6 november 2016 organiseert Chiro Snoopy haar “30ste Spaghettikermis”.

Reeds voor de 30ste keer verwennen we chirominnend Leeuw en omstreken met de lekkerste gerechten in de parochiezaal van Sint-Pieters-Leeuw, René Balléstraat, vlakbij de kerk.
Iedereen is welkom op zaterdag 5 november van 11u tot 22u en zondag 6 november van 11u tot 20u.

Dit jaar op het menu:- Aperitief “Snooperke” – Lookbroodjes en bruchetta’s – Kaas- en garnaalkroketten – Croque Monsieur en Croque Hawaï – Spaghetti Bolognaise – Penne Matriciana – Lasagne en lasagne met zalm en prei Nieuw dit jaar: Penne alla norma (Vegetarisch) en huisgemaakte limoncello.

Pajotse producenten bouwen streekhoek bij Makro in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Als u regelmatig de Makro in Sint-Pieters-Leeuw binnenloopt, heeft u het vast al opgemerkt: het hoekje met lokale producten uit het Pajottenland. Op vraag van Makro bouwde de cvba Lekkers uit het Pajottenland een rek waarin de producten uit ‘de tuin van Brussel’ samen uitgestald staan.


Door die producten van de streek samen te zetten, springen ze uit de massa. De consument weet meteen welke sappen, of kazen lokaal geproduceerd zijn”, klinkt het bij de coöperatie.

Groeiende familie
Recent werd de Lekkers uit het Pajottenland-familie nog uitgebreid met vijf nieuwe producenten: Walschot (mandjeskaas) uit Beersel, Charcuterie Roosdaal (gedroogd en gerookt vlees uit Roosdaal), Hof te Mols (zuivel), fruit d’Haemer (appelen en peren) en Ground Control (gin), alle drie uit Pepingen.

Geschenken uit het Pajottenland
Rond 11 november lanceert de coöperatie van Pajotse boeren en producenten opnieuw een reeks geschenkpakketten voor elk budget: 100 % lokaal en bovendien vol lekkers. Wordt vervolgd. Voor meer info over de geschenkpakketten: hou de facebookpagina van de coöperatie in de gaten.

Meer info over de coöperatie Lekkers uit het Pajottenland: www.lekkersuithetpajottenland.be