Nieuwe bushokjes in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds deze week is De Lijn, in opdracht van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, gestart met het plaatsen van nieuwe bushokjes.


De beslissing om over het hele grondgebied bushokjes van De Lijn te plaatsen, werd genomen op de gemeenteraad van 29 september 2016. De Lijn financiert 75 %, de gemeente 25 %.

2016-11-25-bushokje-impeleer-schepenenSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De komende zes maanden worden alle 43 bestaande bushokjes vervangen door nieuwe bushokjes van De Lijn. Er komen ook 11 bushokjes bij. Hiermee willen we het comfort van de reiziger verbeteren. De nieuwe bushokjes komen op de 11 drukste haltes. Op basis van de cijfers zijn dit de haltes in Negenmanneke en Zuun op de Bergensesteenweg, beide haltes op de Europalaan ter hoogte van de wijk Impeleer en deze op de Rooselaerstraat ter hoogte van de wijk Hoge Paal. Tegen midden 2017 zullen we over het hele grondgebied eenzelfde uniforme straatbeeld hebben. ”

Op de gemeenteraad van donderdagavond 24 november 2016 werd een bestek goedgekeurd om reclame “in de buurt van bushokjes” te scheiden van het leveren van bushokjes, zoals dit tot op heden het geval was.

Schepen van ICT Lucien Wauters : “Het scheiden van beide dossiers zorgt ervoor dat we het reclamebedrijf kunnen vragen om de opbrengst te investeren in andere zaken dan de bushokjes zelf.
Zo vragen wij minimaal vijf elektronische displays op strategische locaties in de gemeente, waarop we vanop afstand evenementen en andere gemeentelijke informatie kunnen laten verschijnen. Tevens zullen aanbieders zorgen voor het onderhoud en herstellen van de bushokjes, waardoor we exploitatiekosten besparen.”

gemeente verkocht site Bergpoort – voormalige containerpark

2013-07-15-Bergpoort_BergensesteenwegSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond raakte bekend dat het winnende bod  op de openbare verkoop van de site Bergpoort  kwam van Colruyt Group, voor een bedrag van € 2.975.000. Deze inkomsten zullen worden geïnvesteerd in andere gemeentelijke gebouwen & projecten.

Op 25 februari 2016 besliste de gemeenteraad om de site ‘Bergpoort’, het voormalige containerpark en de gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg, openbaar te verkopen. Het recyclagepark en de technische diensten waren immers in 2015 verhuisd naar de Brabantpoort, gelegen aan de Pepingensesteenweg 250.

Deze site werd in twee stadia aangekocht door de gemeente. Een eerste deel werd in 1994 ingericht als containerpark, het gebouw op de site werd omgevormd als magazijnen, garages en werkplaatsen voor technische diensten van de gemeente. In 2000 werd ook het tweede deel van de site aangekocht door de gemeente.

Het winnende bod van de openbare verkoop kwam van Colruyt Group, voor een bedrag van € 2.975.000.
Aangezien dit het openingsbod was, moet er een korting van 1% worden toegekend.
Colruyt heeft nu een aantal weken de tijd voor de betaling, waarna de verkoop definitief wordt.

studieopdracht uitbreiding school Den Top

Den-Top_ochtendSINT-PIETERS-LEEUW: – Aan de gemeenteraad van donderdagavond werd het bestek voor de studieopdracht voor de uitbreiding van school Den Top voorgelegd en goedgekeurd.
De studieopdracht omvat in het algemeen de uitbreiding van de school Den Top met een sportzaal, zes klassen, een afdak en de bijhorende lokalen nodig voor de normale werking van dit deel van de school.

De opdracht omvat de studie met betrekking tot architectuur, de stabiliteit en de technische uitrustingen. De kostprijs voor de studieopdracht wordt geraamd op 150.000 euro, btw inclusief. De opdracht wordt gegund via een open offerteaanvraag.
Deze studie wordt omgezet in een bestek dat zal worden gebruikt om een aannemer aan te stellen om de werken uit te voeren.

Gunther Coppens, schepen van Onderwijs: “Doorheen het hele project moeten functionaliteit, comfort en onderhoudsgemak de leidraad zijn.
Het gebouw moet maximaal kunnen dienen als onderdeel van een bestaande school, met inbegrip van het (gedeeltelijk) gebruik buiten de schooluren.”

Lucien Wauters, schepen van Gemeentelijke Gebouwen: “Alle vereiste functies en lokalen moeten er op een onderling logische manier in ondergebracht zijn, zonder dat lokalen te groot of te klein uitvallen, zonder verloren ruimte.
Tenslotte wordt gestreefd naar een compact gebouw met een zo klein mogelijke buitenschil om de energieverliezen te beperken.

Agion-normen
De gemeente kan rekenen op capaciteitsmiddelen voor deze opdracht.
Het aanbestedingsklaar dossier – het wettelijk kader hierbij is de wetgeving overheidsopdrachten – moet, vóór de kennisgeving, ter controle worden voorgelegd aan Agion in de maand juni 2017.
Het gebouw zal +/- 2.000.000 euro kosten.
Het uiteindelijke ontwerp moet binnen de gestelde normering passen, logisch opgebouwd zijn en de wensen en noden van de gebruikers het best benaderen.

Uitbreiding
De gemeente voorziet naast de zes klaslokalen, een sportzaal en sanitair gedeelte.
Deze sportzaal krijgt ook een aparte toegang en dit met oog op gebruik buiten de schooluren.

Gunther Coppens, schepen van Onderwijs:”De uitbreiding van den Top betekent een gegarandeerde doorstroming van de kinderen van Puur Natuur, die volgend jaar hun intrek in een nieuw gebouw in de Molenborre zullen nemen, alsook een antwoord op onze capaciteitsproblematiek.”

Geen digifestival van fotoclub OpenVizier in februari 2017

fotoclub_open-vizier_ruisbroek_logoRUISBROEK: – Jaarlijks organiseert Fotoclub OpenVizier Ruisbroek een digifestival – in februari – voorafgegaan door een wedstrijd, waarvoor rond deze tijd normaal gezien reclame wordt gemaakt om deel te nemen. De club heeft nu beslist om begin 2017 geen wedstrijd te organiseren.

Fotoclub OpenVizier: “Langdurige wegenwerken die onze zaal zaal in Ruisbroek zo goed als onbereikbaar maken steken daar deze keer een stokje voor.
OpenVizier blijft echter niet bij de pakken zitten en plant in het najaar van 2017 een fototentoonstelling ter gelegenheid van haar 45 jarig bestaan, waarover u tijdig zal geïnformeerd worden.

Je kind inschrijven voor schooljaar 2017-2018

2016-11-29-flyer-infoavond-schoolSINT-PIETERS-LEEUW: – Je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school voor het schooljaar 2017-2018?
Kom dan zeker naar de infoavond over aanmelden en inschrijven, met infostands van de scholen op dinsdag 29 november 2016 om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21.

De belangrijke data in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsperiode vind je alvast hier:

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeelsleden van de school:
Aanmelden: van 5 december 2016 (08:00) tot en met 16 december 2016 (20:00)
Inschrijven: van 16 januari 2017 tot en met 3 februari 2017
Alle andere kinderen:
Aanmelden: van 13 februari 2017 (08:00) tot en met 3 maart 2017 (20:00)
Inschrijven: van 28 maart 2017 tot en met 5 mei 2017
Start vrije inschrijvingen op 15 mei 2017. De inschrijvingen gebeuren vanaf dan rechtstreeks op de school.

Opgelet! Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2015.
Ook als ze pas starten op 1 september 2018! Aan de hand van deze handige tool, kan je zelf berekenen wanneer je kindje geboren in 2015 mag instappen in het kleuteronderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

Website: Aanmeldingen – Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel:
www.basisschool-aanmelden.be

Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom

VLAANDEREN / BEERSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Ben Weyts lanceerde vanmorgen onder ruime persbelangstelling op de Bergensesteenweg een campagne om chauffeurs  te wijzen op een nakende revolutie langs onze wegen. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom.

Dankzij de ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. “Met minder onduidelijkheid en minder borden mikken we op minder doden“, zegt Weyts
2016-11-23-zone70km-7

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt komaf met de absurde situatie op de wegen buiten de bebouwde kom. Officieel is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vandaag 90 km/u, maar die officiële maximumsnelheid wordt op de meeste plaatsten naar beneden bijgesteld. In dat geval moet die wijziging bij elke wegkruising opnieuw aangeduid worden. Gevolg: een oerwoud aan verkeersborden langs de Vlaamse wegen. Omdat de regels nu sterk vereenvoudigd worden, kunnen er ongeveer 30.000  snelheidsborden voorgoed verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.

De copernicaanse revolutie langs onze wegen past ook in de strijd tegen de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd. 68% van de dodelijke slachtoffers valt buiten de bebouwde kom. Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden. “Eenmaal buiten de bebouwde kom duwen we het gaspedaal vaak te hard in”, zegt Weyts. “We  maken de wegen buiten de bebouwde kom nu beter leesbaar. Minder verwarring moet zorgen voor meer veiligheid”.

Weyts heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen er affiches. Er komen spotjes op radio en TV. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties “Sleutelen aan de snelheidsregimes zal me geen populariteitsprijzen opleveren”, beseft Weyts. “Het is echter mijn verdomde plicht om te strijden tegen de schande van de 400”.

Meer info: www.70.vlaanderen

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.