Toekomstvisie: Krijgt de kerk van Ruisbroek gedeeltelijk een andere functie?

2016-11-25-kerk-ruisbroek_extRUISBROEK: – Het gemeentebestuur, de centrale kerkfabriek, de kerkfabriek van Ruisbroek, de parochie van Ruisbroek en enkele betrokken inwoners van “Ruisbroek droomt” zijn ingegaan op de oproep van de Vlaamse overheid tot “een ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake transformatie van Kerkgebouwen”. Alle partijen zijn het eens dat de
Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw kerk zal blijven bestaan, zowel als gebouw als voor de eredienst. Alle partijen staan wel open om na te gaan welke nieuwe functie het schip van het gebouw kan krijgen in de toekomst.

Het herbestemmingsonderzoek zal circa 6 – 8 maanden in beslag nemen. Het resultaat zal een keuze van gedeeltelijke herbestemming zijn, samen met ruimtelijke ontwerpen en een gedetailleerde kostenraming.

2016-11-25-kerk-ruisbroek_intVoorzitter Centraal Kerkbestuur Marc Walravens : “Het centraal kerkbestuur van Sint-Pieters- Leeuw en de kerkraad van Jan Ruusbroec in het bijzonder, waarderen de inspanningen die werden, worden en zullen gedaan worden om de leefgemeenschap van Ruisbroek te “animeren”. Wij kunnen dan ook niet aan de zijlijn blijven staan als ons gevraagd wordt om over de verdere ontwikkelingen hierover, na te denken.
Het voorstel om een studie uit te voeren over de toekomst van het kerkgebouw en de inplanting van het kerkgebouw in de kern van Ruisbroek, stootte bij de eerste berichten op enig wantrouwen en vele vragen.
Maar bij verdere toelichting en met het oog op de toekomst van de kerk als gebouw en de kerk als levende gemeenschap, willen wij graag onze medewerking verlenen aan de geplande studie. Het zal voor ons allen misschien wel een moment kunnen zijn om eens met andere ogen naar problemen en oplossingen te kunnen kijken. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om het gemeentebestuur en in het bijzonder onze schepen verantwoordelijk voor de erediensten, te danken voor de “open geest van samenwerking”.

Schepen van Erediensten Jan Desmeth : “Het is goed om tijdig na te denken over de toekomst van de kerk. Een opwaardering van het koor voor de katholieke eredienst kan ook voor deze geloofsgemeenschap een verbetering zijn. Een ander gebruik van het schip kan dan weer een meerwaarde worden voor alle inwoners. Ik wil graag E.H. Pastoor en de andere bestuursleden van het centrale kerkbestuur en het kerkbestuur van Ruisbroek bedanken voor de open geest, waarmee zij, samen met ons, de parochie en enkele geëngageerde inwoners van Ruisbroek, deze studie bereid zijn te voeren. Het kan inderdaad geen kwaad om tijdig na te denken over een gedeeltelijk andere toekomst. Ik ben ook blij dat we ervan uitgaan dat de katholieke eredienst een plaats zal blijven hebben, die weliswaar wat kleiner maar wel kwaliteitsvoller en gezelliger zal zijn. Ik ben dan ook benieuwd waar we over 6 tot 8 maanden zullen staan.
2016-11-24-Kerkwerkgroep.png
De belangrijkste afspraken en uitgangspunten zijn de volgende:
1, Het is juist dat dit initiatief door het gemeentebestuur werd genomen, uiteraard na een informatieronde bij het centraal kerkbestuur en het kerkbestuur Ruisbroek. In het kader van de herwaardering van het dorpscentrum, wil het gemeentebestuur graag ook de kerk integreren, zowel functioneel als stedenbouwkundig.
2, Het uitgangspunt is dat de kerk bewaard blijft als gebouw. Een afbraak is uitgesloten.
3, Een ander uitgangspunt is dat een gedeelte van de kerk bewaard blijft voor de katholieke eredienst en hierbij zelfs opgewaardeerd dient te worden.
4, Tenslotte zal bestudeerd worden welke maatschappelijk relevante invulling aan een ander gedeelte van de kerk zou kunnen gegeven worden.
5, Hierbij wordt voor ogen gehouden dat wettelijk is voorzien dat een gedeeltelijke herbestemming enkel kan mits akkoord van de bisschop.

Sint-Pieters-Leeuw wil de wildgroei aan textielcontainers aanpakken

2016-11-25-kledijcontainers_ruisbroekSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil de wildgroei aan textielcontainers aanpakken.

Op basis van een nieuw gemeentelijk reglement zullen alle textielcontainers en–inzamelaars, indien ze beschikken over een toelating, aan een aantal minimum normen moeten voldoen om toegelaten te worden op het grondgebied.
Er zal moeten worden voldaan aan normen op vlak van belettering, kwaliteit, … en zowel op privaat als op openbaar domein. Tevens krijgt men met dit reglement ook een middel in handen om de problematiek van sluikstorten rond textielcontainers tegen te gaan.
Zo zullen de textielinzamelaars zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van sluikstort, zowel op privaat als op openbaar domein. Als de textielinzamelaar dit weigert, zal er met het nieuwe reglement gepast kunnen worden opgetreden.
Uiteraard doet dit geen afbreuk aan het feit dat de sluikstorters zelf (strafrechtelijk) aansprakelijk blijven.

Er werd ook een bestek uitgeschreven voor het plaatsen van textielcontainers en voor de huis-aan- huisinzameling van textiel. Op deze manier wil de gemeente de veelheid aan aanbieders aanpakken en zorgen voor meer eenheid. In dit bestek is voorzien dat de textielinzamelaars ook hun sociale engagementen meedelen.
De goedkeuring van de voorwaarden van de overheidsopdracht voor het plaatsen van textielcontainers op het openbaar domein & voor de huis-aan- huisinzameling, alsook de goedkeuring van het gemeentelijk reglement werden donderdagavond door de gemeenteraad goedgekeurd.

Nieuwe bushokjes in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds deze week is De Lijn, in opdracht van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, gestart met het plaatsen van nieuwe bushokjes.


De beslissing om over het hele grondgebied bushokjes van De Lijn te plaatsen, werd genomen op de gemeenteraad van 29 september 2016. De Lijn financiert 75 %, de gemeente 25 %.

2016-11-25-bushokje-impeleer-schepenenSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De komende zes maanden worden alle 43 bestaande bushokjes vervangen door nieuwe bushokjes van De Lijn. Er komen ook 11 bushokjes bij. Hiermee willen we het comfort van de reiziger verbeteren. De nieuwe bushokjes komen op de 11 drukste haltes. Op basis van de cijfers zijn dit de haltes in Negenmanneke en Zuun op de Bergensesteenweg, beide haltes op de Europalaan ter hoogte van de wijk Impeleer en deze op de Rooselaerstraat ter hoogte van de wijk Hoge Paal. Tegen midden 2017 zullen we over het hele grondgebied eenzelfde uniforme straatbeeld hebben. ”

Op de gemeenteraad van donderdagavond 24 november 2016 werd een bestek goedgekeurd om reclame “in de buurt van bushokjes” te scheiden van het leveren van bushokjes, zoals dit tot op heden het geval was.

Schepen van ICT Lucien Wauters : “Het scheiden van beide dossiers zorgt ervoor dat we het reclamebedrijf kunnen vragen om de opbrengst te investeren in andere zaken dan de bushokjes zelf.
Zo vragen wij minimaal vijf elektronische displays op strategische locaties in de gemeente, waarop we vanop afstand evenementen en andere gemeentelijke informatie kunnen laten verschijnen. Tevens zullen aanbieders zorgen voor het onderhoud en herstellen van de bushokjes, waardoor we exploitatiekosten besparen.”

gemeente verkocht site Bergpoort – voormalige containerpark

2013-07-15-Bergpoort_BergensesteenwegSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond raakte bekend dat het winnende bod  op de openbare verkoop van de site Bergpoort  kwam van Colruyt Group, voor een bedrag van € 2.975.000. Deze inkomsten zullen worden geïnvesteerd in andere gemeentelijke gebouwen & projecten.

Op 25 februari 2016 besliste de gemeenteraad om de site ‘Bergpoort’, het voormalige containerpark en de gemeentelijke loodsen aan de Bergensesteenweg, openbaar te verkopen. Het recyclagepark en de technische diensten waren immers in 2015 verhuisd naar de Brabantpoort, gelegen aan de Pepingensesteenweg 250.

Deze site werd in twee stadia aangekocht door de gemeente. Een eerste deel werd in 1994 ingericht als containerpark, het gebouw op de site werd omgevormd als magazijnen, garages en werkplaatsen voor technische diensten van de gemeente. In 2000 werd ook het tweede deel van de site aangekocht door de gemeente.

Het winnende bod van de openbare verkoop kwam van Colruyt Group, voor een bedrag van € 2.975.000.
Aangezien dit het openingsbod was, moet er een korting van 1% worden toegekend.
Colruyt heeft nu een aantal weken de tijd voor de betaling, waarna de verkoop definitief wordt.