agenda: 2de Fakkeltocht in Oudenaken

2014-10-31-fakkeltocht (06)OUDENAKEN: – De Landelijke Gilde Oudenaken-Sint-Laureins-Berchem organiseren op zaterdag 12 november 2016 om 19.00 uur hun “2de Fakkeltocht”.

Zin in een wandeling in het donker? Van harte welkom!
Vertrek aan de kerk te Oudenaken. Fakkels zijn ter plaatse te bekomen. Wandeling langs verharde wegen.
Nadien gezellig napraten bij een warm of verfrissend drankje in de Parochiezaal.
Info: bij de bestuursleden van Landelijke Gilde of Paul.Defranc@telenet.be

Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

favv_logoBELGIË: – Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België (10/11/16). Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden.

De voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en nu ook in Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8 virus. Het virus wordt door trekvogels, die tijdens de zomermaanden in Siberië verblijven, meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren.
Dit virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft Minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november 2016:
het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – in heel België te verplichten.
het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Minister Borsus raadt ook ten stelligste de hobbyhouders aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels. Bij het ophokken / afschermen van pluimvee, worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land.

Om de introductie in onze pluimveestapel te voorkomen, herinnert Minister Borsus er alle pluimveehouders – professionelen en hobbyhouders – aan dat de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen correct moeten toegepast worden:
verzamelingen en markten kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden;
verder mogen voertuigen, personen of materiaal (korven, kooien, kledij, schoeisel, …) niet bij pluimvee komen indien ze tijdens de 4 voorafgaande dagen in een risicogebied (dit is een gebied waar vogelgriep is vastgesteld en beperkende maatregelen van kracht zijn) in contact zijn geweest met pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt gehouden.
ontsmetting van de voertuigen na elk vervoer van pluimvee, andere vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied.

Minister Borsus : “Het betreft hier voorzorgsmaatregelen aanbevolen door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen: er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep

Europa keurt klimaatplan sint-Pieters-Leeuw goed

2016-09-28-luchtfoto_spl_windturbines-centrum-kerk-wachtbekken-2SINT-PIETERS-LEEUW: – De Europese Commissie keurde de klimaatactieplannen van 36 Vlaams-Brabantse gemeenten goed waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
De provincie Vlaams-Brabant en Interleuven hebben deze gemeenten hierin actief en met succes begeleid vanaf de ondertekening van het Burgemeesters-convenant tot deze Europese goedkeuring.

Dankzij onze actieve, gecoördineerde aanpak en gezamenlijke werkwijze worden de klimaatplannen van een eerste groep van 34 gemeenten officieel goedgekeurd door de EU’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu. ‘Vilvoorde en Leuven hadden reeds langer een goedgekeurd actieplan, waardoor het totaal op 36 komt’.

2014-06-25-burgemeester-convenant-Gemeenten gaan onder provinciale impuls voor klimaat
Onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenden 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Samen met meer dan 6000 andere Europese gemeenten engageerden zij zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met minstens 20% tegen 2020 te verlagen.
54 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben ondertussen een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatactieplan.De Europese Commissie keurde in een eerste fase de klimaatactieplannen van 36 gemeenten goedwaaronder dat van Sint-Pieters-Leeuw.

De Vlaams-Brabantse klimaatgemeenten plannen samen honderden acties, gaande van samenaankopen van dak-, vloer- en muurisolatie, elektrische fietsen en voertuigen, uitbreiding en verbetering van fietsinfrastructuur, premies voor PV-panelen en zonneboilers, energiezuinige openbare verlichting, verlagen van het energieverbruik in openbare gebouwen, stimuleren van lokale hernieuwbare energieproductie en vergroening van de bebouwde omgeving.

Europese lof voor provinciale aanpak
De EU prijst de provincie Vlaams-Brabant voor haar inspanningen om de gemeenten te begeleiden doorheen alle stappen van het proces, vanaf de ondertekening van het Burgemeestersconvenant tot het actieplan.

De provincie Vlaams-Brabant speelt een fundamentele rol in de verspreiding van het Burgemeesters-convenant in de provincie en heeft dankzij het aanbieden van communicatiemateriaal en technische hulpmiddelen een solide uitgangsbasis gegeven voor de gemeenten in deze regio’, zegt Giulia Melica, Member of the Covenant of Mayors Technical Helpdesk, European Commission – Joint Research Centre.

Opent Europese erkenning deuren naar Vlaams Klimaatfonds?
De goedkeuring van gemeentelijke klimaatactieplannen bezorgt hen niet enkel een belangrijke uitstraling, het opent ook mogelijkheden voor financiering door Europa. De Europese Unie geeft immers steeds meer subsidies aan lokale besturen, die een goedgekeurd actieplan hebben in het kader van het Burgemeestersconvenant.

We kunnen heel wat stappen vooruit zetten richting een klimaatneutraal Vlaams-Brabant als de gemeenten Europese middelen zouden krijgen voor de concrete uitvoering van hun klimaatplannen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Ook Vlaanderen kan rekening houden met deze Europese erkenning en zelf ook meefinancieren via het Vlaams Klimaatfonds. De toetsing van de Vlaamse financieringsmogelijkheden voor de gemeentelijke klimaatactieplannen kan gebeuren tijdens de Vlaamse klimaattop van 1 december. Voor ons is de financiering en uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.”