Het oude Paviljoentje te Ruisbroek zal in november gesloopt worden

RUISBROEK: – Vanmiddag had in Ruisbroek een beetje een historisch moment plaats, er werd afscheid genomen van de oud gebouw. Niet zo maar een oud gebouw want t’ Paviljoentje is/was een begrip in Ruisbroek. Het gaat nu begin november worden afgebroken.


Paul Defranc, OCMW-voorzitter: “Burgemeester Braillard had een van de eerste gepensioneerdenbonden in onze provincie, iedere donderdagvoormiddag was het kaartnamiddag voor de leden. Hij wilde dit uitbreiden voor alle gepensioneerden van Ruisbroek, zonder onderscheid van politieke strekking. o kwam hij op het idee om een ‘chalet’ te laten bouwen. In 1960 wed het kaartenhuisje gebouwd en het kreeg de naam t’ Paviljoentje.

In januari 1982 werd het 1ste lokaal dienstencentrum van Vlaams-Brabant opgestart in Ruisbroek en kreeg de naam ’t Paviljoentje mee.
Voordien werd er een behoeftenonderzoek uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting waaruit bleek dat Ruisbroek nood had aan een dienstencentrum. Dit onderzoek werd afgesloten met een bezoek van Koningin Fabiola.
Het dienstencentrum ’t Paviljoentje kreeg al vlug een bloeiende werking en het gebouw werd te klein. Het toenmalig OCMW-bestuur besliste om een nieuw dienstencentrum te bouwen samen met 15 serviceflats.
Na 15 aangename werkjaren kreeg het dienstencentrum een nieuwe locatie maar de naam werd meegenomen.
Intussen werd het oude gebouw gebruikt als bevolkingsantenne, politiepost en bibliotheek.
Vandaag, 35 jaar later is het gebouw echt verouderd en neemt de gemeente en het OCMW afscheid van een mooie tijd, met prachtige herinneringen. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt.

Deze diashow vereist JavaScript.

Sint-Pieters-Leeuw verzet zich tegen fusie van VIVAQUA met Hydrobru

2016-10-20-waterkraanSINT-PIETERS-LEEUW: – 9 Vlaamse gemeenten verzetten zich tegen fusie van VIVAQUA met Hydrobru.

VIVAQUA is een intercommunale die actief is in de hele watercyclus (vb. de waterproductie en –winning, de behandeling, het transport, de distributie, etc.). 15 van de 38 vennoten van VIVAQUA zijn Vlaamse gemeenten. Samen bezitten deze Vlaamse gemeenten 11,05 % van de aandelen. Zes Brusselse gemeenten (Anderlecht, Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node) zijn meerderheidsaandeelhouder met 80,76 % van de aandelen. Door de verdeling van de bestuursmandaten hebben zij ook de volledige beslissingsmacht.

Als intercommunale met vennoten uit verschillende gewesten valt VIVAQUA onder het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, gesloten tussen de drie gewesten. Dit samenwerkingsakkoord bepaalt dat VIVAQUA exclusief onder de regels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt en dat VIVAQUA op uiterlijk 30 juni 2015 de Vlaamse en Waalse gemeenten eenzijdig de mogelijkheid moest bieden om uit te treden.

Een aantal Vlaamse gemeenten wensen van dit recht gebruik te maken, dit om meerdere redenen. Zo wensen zij niet onder het toezicht te vallen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaan zij niet akkoord met het beleid van VIVAQUA en oordelen zij dat zij geen reële inspraak hebben en dat hun belangen binnen VIVAQUA onvoldoende aan bod komen. Ondanks herhaalde vragen liet VIVAQUA deze deadline zonder meer voorbijgaan.

Volgende 9 gemeenten hebben de uittreding gevraagd:
Dilbeek, Grimbergen, Kortenberg, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren en Wemmel.

Omdat VIVAQUA geen gevolg heeft gegeven aan hun herhaalde verzoeken hebben deze gemeenten VIVAQUA gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg om te horen zeggen voor recht dat zij rechtsgeldig zijn uitgetreden uit VIVAQUA en/of om de ontbinding van VIVAQUA te vragen.

Eén van de redenen waarom deze gemeenten willen uittreden is de geplande fusie tussen VIVAQUA en Hydrobru. Hydrobru is een intercommunale die actief is op het gebied van distributie van drinkwater en de opvang en riolering van regen- en afvalwater binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel de 19 Brusselse gemeenten maken er deel van uit.

De Vlaamse gemeenten hebben zich steeds verzet tegen deze fusie. Hydrobru kampt immers met een enorme schuldenberg terwijl VIVAQUA financieel wel gezond is. Door de fusie zullen de Vlaamse gemeenten, en dus ook hun inwoners, mee moeten opdraaien voor deze schulden terwijl ze er op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn. Deze fusie kan bovendien de financiële positie van VIVAQUA ernstig in het gedrang brengen, waardoor de vergoedingen waarop de gemeenten die willen uittreden, recht hebben, in gevaar kunnen komen. Daarnaast gaat het hier om een puur politieke beslissing op basis van het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er is immers voor VIVAQUA geen enkele reden om deze fusie door te voeren.

Om de belangen van alle Vlaamse gemeenten te beschermen hebben negen gemeenten VIVAQUA gedagvaard om de beslissingen van de raad van bestuur van VIVAQUA over de fusie te vernietigen en om het fusieproces op te schorten totdat er over hun uittreding is beslist. Deze zaak wordt ingeleid op 21 oktober 2016 voor de eerste kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel van Brussel.

Het uiteindelijke doel van de gemeenten is het goedkoper maken van de waterbedeling en dus ook de waterprijs voor hun inwoners. Een doel dat veel moeilijker zal worden als de Vlaamse gemeenten ook zullen moeten mee betalen voor de huidige en toekomstige schulden van Hydrobru.

25 jongeren helpen Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden tvv Zuiddag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een 25-tal leerlingen uit het middelbaar onderwijs steken vandaag in het kader van Zuiddag de handen uit de mouwen en helpen Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw bij het snoeien van de gemengde haag en ruimen van maaisel in het natuurgebied Oude Zuun. Hun loon (50 euro) dat ze vandaag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.


Het is vandaag de voorlaatste donderdag van oktober en traditioneel Zuiddag van Youca vzw. Voor de 11e editie gaan bijna 17.000 jongeren aan de slag.
Zuiddag  is een organisatie voor en door jongeren, die hen stimuleert om engagement op te nemen en samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Natuurpunt stelt vandaag meer dan 200 jobs beschikbaar in Vlaanderen. 25 daarvan vind je vandaag in het natuurreservaat De Oude Zuun. Samen met de Belgische jongeren steken 2 Braziliaanse jongeren, van het project die dit jaar gesteund wordt, de handen uit de mouwen. Tot nu toe gingen zij op bezoek bij heel wat scholen in belgië – 95 om precies te zijn – om er hun verhaal te doen. Zo zijn de Belgische jongeren helemaal op de hoogte van het project en weten ze waarvoor ze gaan werken.

Deze diashow vereist JavaScript.


Waar gaat de opbrengst naartoe?
De Belgische ngo Kiyo en de Braziliaanse vzw Pamen hebben in de voorstad van Rio de Janeiro een project opgezet om de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de Jardim Gramachofavela – de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika – kansen te bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs en participatie. Op de vuilnisbelt wonen zo’n 20.000 mensen in mensonwaardige omstandigheden. Ze leven er in huisjes gemaakt van houten planken, asbestplaten en plastic. Eten, kleren, speelgoed, materiaal … werkelijk alles vinden ze op de vuilnisbelt om te overleven. Om de jongeren die hier leven een stem te geven heeft PAMEN een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld, net als een vormingscyclus voor jeugdparticipatie.
Meer info: http://zuiddag.be