jeugdcup meisjes in gietende regen

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de gietende regen had deze namiddag op de terreinen van SK Leeuw de jeugdcup meisjes U9, U11 en U13 (tussen 7 en 12 jaar) plaats in samenwerking met Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV).


Het is een recreatief tornooi waarbij ploegen van vijf speelsters het tegen elkaar opnemen.
De leeuwinnen van SK Leeuw waren van de partij evenals de ploegen van: Miecroob Veltem, FC Dames Ternat, Veldkanteva’s, RWDM Girls, FC Dames Ternat blauw, Futuro girls en Wijgmaal.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Bruegel-trail

regionaal-landschap-pajottenland-zennevallei_logoPAJOTTENLAND / VLAAMS-BRABANT: – In totaal veertien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Een van de projecten in onze regio is “Bruegel-trail”. 

Bruegel-trail van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei:
In de voetsporen van ‘boeren Bruegel’ leren Brusselaars en toeristen het landbouwlandschap en de producenten van het Pajottenland en de Zennevallei beter kennen en waarderen. Op die manier blijft Pieter Bruegel de Oude ook na 450 jaar de connectie leggen tussen Brussel en de Vlaamse rand.

Een attractief ‘Bruegel-trail’ leidt wandelaars en fietsers langs twee beekvalleien naar een verrassend landbouwlandschap. Dit biedt directe kansen voor korte-keten landbouw (hoeveverkoop en boerenmarkten) en voor meerdaags en internationaal toerisme (extra intensief tijdens Bruegeljaar 2019). Ook functionele fiets- en wandelmobiliteit wordt opgewaardeerd.

Er worden middelen verkregen voor de externe expertise en dit ism het project Bruegelen geproefd.

Indiener: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Totale projectkost: 7.500 euro
Verkregen subsidie: 4.875 euro

Zie ook ons artikel: – Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling geeft 92.820 euro subsidie aan Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Vanlaethem-Ots nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Bekendmaking betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1 ingediend door Vanlaethem-Ots nv. Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP. 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat, door ondervermelde rechtspersoon, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: Afdeling: 3, Sectie: G, perceelnummers: 54C, 54E, 57F, 57G, 57H, 83A, 87F, 87G
Met als voorwerp: uitbaten van een breek- en zeefinstallatie en een TOP.
Rubrieken: 2.1.2.c) – 2.1.3.1° – 2.2.1.c)2° – 2.2.2.a)2° – 2.2.2.f)2° – 3.4.1°a) – 6.5.3° – 12.1.1°b) – 12.2.1° – 15.1.2° – 15.2. – 16.3.1.1° – 17.3.2.1.1.2° – 61.2.1°
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: milieudienst, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 21/10/2016 tot 19/11/2016, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek 19/11/2016 om 11.00 uur
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.
bron: www.sint-pieters-leeuw.be/nieuws/bekendmaking-milieuvergunningsaanvraag-vanlaethem-ots-nv

Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling geeft 92.820 euro subsidie aan Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+

PAJOTTENLAND: – 14 Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus samen 1.366.810 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.
Een van de geselecteerde projecten is “Breugelen geproefd van vzw Pajottenland+”. Ze onrvangen 92.820 euro subsidie voor coördinatie, evenementen en communicatie & promotie. De totale projectkost is 142.800 euro.
2016-10-18-breugelen-geproefd_05
Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa: “We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme , handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor een dynamisch platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom.”

2016-10-18-breugelen-geproefd_06_marleen-de-kegel_jos-huwaert
Marleen De Kegel, voorzitster Toerisme P&Z en Jos Huwaert, Coördinator Pajottenland+

Breugelen geproefd
Op basis van de landbouw als focus binnen de streekidentiteit van het Pajottenland en de Zennevallei wil Pajottenland+, die het project heeft ingediend, samen met een 15tal andere actoren waaronder toerisme Pajottenland & Zennevallei die mede trekker is, die landbouw in de kijker zetten en de plattelandseconomie versterken (landbouw en streekidentiteit ontdekken via beleving). Het ideale bindmiddel hiervoor is het fietsnetwerk.

Jos Huwaert, Coördinator Pajottenland+: “Einddoel van dit project is dat landbouwproducenten, andere producenten, horeca en verblijfssector via overleg en samenwerking, en via een aantal uitgekiende bedrijfsgerelateerde acties en evenementen hun onderneming bekender maken en zien groeien. Gelijkertijd groeit ook hun inzicht in de eigen streekidentiteit en de wil tot samenwerken. Als fiere streekondernemer worden ze ‘streekambassadeur’. Als ‘toeristisch proefproject met landbouwlink’ ligt de focus ook op recreatieve (smaak) beleving voor dagtoeristen en meerdaagse bezoekers aan de regio. Met het ‘Breugels FietsFeest’ wordt een stuk werelderfgoed ontsloten dat knipoogt naar landschap, landbouw, gastronomie en plattelandsleven van de 21ste eeuw. Fiere inwoners uit de regio bouwen mee aan dit evenement en komen zo ook in contact met de huidige Pajotse landbouw en de bedrijven.”

De routes van het Breugels FietsFeest en andere lussen kunnen het hele jaar door worden gefietst en de toerist kan aan het eindpunt Pajotse voeding en dranken mee huiswaarts nemen.
Met het laatste projectonderdeel focust men op de producenten-ambassadeurs in Pajottenland & Zennevallei. Dit zijn vooral hoeveproducenten, maar ook andere producenten. Een aantal ‘ambassadeurs’ zet zijn deuren open de eerste zondag van april tot oktober , elke maand in 2 of 3 gemeenten. Ook hier wordt het fietsnetwerk het bindmiddel voor de toerist om de geneugten van de regio te ontdekken.

subsidies voor Groene zorg in de Vlaamse Rand

steunpunt-groene-zorg_logoPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Steeunpunt Groene Zorg vzw ontving 20.491 euro subsidie van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling om de structurele achterstand in het aanbod van zorgboerderijen in de Vlaamse Rand weg te werken. De middelen werden verkregen voor personeel en werking.

2016-10-18-steunpunt-groene-zorgWillem Rombaut: ” De verstedelijkte omgeving maakt dat er in deze regio een potentieel hoge vraag is naar zorgboerderijen. Die vraag wordt evenwel niet aangemoedigd via de geëigende promtiekanalen van het steunpunt, uit vrees dat een toenemende vraag niet zal kunnen beantwoord worden.
Steunpunt Groene Zorg wil met dit project nieuwe zorgboerderijen actief recruteren via promotie in de diepte, met betrokkenheid van lokale actoren (gemeentebesturen, lokale verenigingen,….) Tegelijk wil het de instap voor zorgboerderijen beter verzorgen en omkaderen door de informatie en vorming tijdens de inloopfase te spreiden en los te koppelen van het screeningsmoment.”

Meer info: www.groenezorg.be