agenda: Ruisbroek op Stelten

2016-10-09-affiche-Ruisbroek-op-steltenRUISBROEK: – Op zaterdag en zondag 8 en 9 oktober 2016 organiseren Bart Anneessens Cops en Willy De Lantsheer ism GrootLeeuwHerleeft het tweedaags familiefestival “Ruisbroek op Stelten”.

Op zaterdag staan 2 groepen uit de jaren 90 op het programma Lasgo vs Annagrace en 2 Fabiola. Maar ook Laura Omloop, Sandra Kim, Elke Taelman en Stray Forward zullen zaterdag de tent op hun kop zetten.
Line-Up zaterdag 8 oktober
15u00 : Stray Forward
16u15 : Elke Taelman
17u00 : Laura Omloop
18u15 : Sandra Kim
19u30 : Lasgo versus Annagrace
20u45 : 2 Fabiola

Line-Up zondag 9 oktober
15u00 : Rene Scohy
15u45 : Jeason (gast John Horton)
16u30 : Kaboem
17u30 : Plop
18u30 : Sam Gooris
19u30 : Ian Thomas
20u30 : DJ Regi
Combi-tickets zijn aan 15€ te koop in Cafe Ons Huis, De Zuunbeek, De Gareelmaeker.
Elektronisch via http://www.boekjeticket.be of bel 0475 46 32 04
Kinderen tot 12 jaar verkrijgen gratis toegang!

inschrijven: Infoavond burn-out

CM_christelijke-mutualiteit_logoSINT-PIETERS-LEEUW: Dienst gezondheidspromotie CM Sint-Michielsbond organiseert op woensdag 5 oktober 2016 van 19:30 tot 21:30 een infoavond burn-out.

We stellen vast dat één derde van de mensen die afwezig is op hun werk, in die periode last heeft van problemen op hun werk. De impact van het werk op onze gezondheid mogen we dus echt niet onderschatten. Meer en meer mensen ervaren de negatieve gevolgen van stress op het werk en lopen een verhoogd risico op ‘burn-out’. Bij ‘burn-out’ krijg je het gevoel opgebrand te zijn, je hebt geen energie of motivatie meer. Burn-out is een langzaam en sluipend proces. Tijdig herkennen en ingrijpen is dan ook de boodschap!

Volgende vragen komen tijdens deze avond aan bod:
– Durven we stress op het werk, overspannenheid, burn-out bespreekbaar maken?
– Wat is stress, overspannenheid, burn-out?
– Wat zijn de oorzaken in de werksituatie?
– Wat zijn de oorzaken in de persoon?
– Wat speelt een rol bij het al dan niet ontstaan van burn-out?
– Hoe kan je signalen van overspannenheid tijdig herkennen en je zoveel mogelijk beschermen tegen burn-out?

Prijs: CM-leden: €5 / Niet-leden: €10
Locatie: GCC Coloma, Joseph Depauwstraat 25
Reservaties: bel naar 02 240 85 06

agenda: Ploegvoorstelling en fandag van volleybalclub Lindemans Aalst

2016-09-29-affiche_fandag-lindemansaalstVLEZENBEEK: – Op zondag 2 oktober 2016 vindt de officiële ploegvoorstelling en fandag plaats van Lindemans Aalst, het vroegere volley Asse-Lennik bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek.

Zondag zet naamsponsor Lindemans  voor fans en sponsors de deuren open van zijn brouwerij in Vlezenbeek (inschrijven is niet nodig).
Het vernieuwde team zal voorgesteld worden en er zal ruimschoots de kans geboden worden om al deze nieuwe gezichten te leren kennen.
Vanaf dit seizoen zal Lindemans Aalst zijn thuismatchen spelen in het nieuw sportcomplex Schotte, gelegen op de Kapellekesbaan in Aalst.

Doorlopend programma van 14.00 tot 18.00 uur
* Wandeltocht doorheen de brouwerij voor groot en klein, mooie prijzen te winnen
* Meet & Greet met de oude en nieuwe spelers, en sportieve staf
* Food court: gratis drankje + hamburgerbroodje of “Oilsjterse” vlaai
* Kinderanimatie
adres: Lenniksebaan 1479, 1602 Sint-Pieters-Leeuw

Opnieuw veel interesse op infoavond parkeerplan Ruisbroek

RUISBROEK: – Woensdagavond organiseerde het gemeentebestuur een derde infoavond rond het parkeerplan Ruisbroek.
2016-09-28-infoavond-parkeerplan-ruisbroek_01
Nadat in februari 2016 de nodige inspraak werd georganiseerd en in juli 2016 de beslissing werd toegelicht, werd nu de praktische werkwijze uit de doeken gedaan.
Meer dan 250 aanwezigen kwamen onder andere de volgende interessante informatie te weten.

– De blauwe zone zal over alle sectoren van start gaan op 1 februari 2017.
– Vanaf 1 november 2016 kunnen bewonerskaarten en individuele abonnementen aangeschaft worden via het digitale loket van de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.
– Op 6 zaterdagen zullen de loketten van het gemeentehuis geopend zijn van 8u tot 12u enkel en alleen om bewonerskaarten uit te reiken.
– Elke inwoner kan op twee zaterdagen naar het loket van het gemeentehuis komen en vanaf 9 januari 2017 tijdens de gewone openstijden.
– Ruisbroek werd in 5 zones gedeeld zodat alle inwoners van een zone op één bepaalde zaterdag kunnen komen. De 6de zaterdag is dan opnieuw voor iedereen.

Zo wil men al te lange wachtrijen bij de opstart vermijden. Het on-line aanschaffen is natuurlijk de meest zekere manier om niet in een wachtrij te moeten staan.

– Handelaars zullen eveneens op twee zaterdagen terecht kunnen.
– In januari 2017 zal er voldoende gesensibiliseerd worden via affiches en folders, alsook via flyers onder de ruitenwissers van de auto’s.
– De nodige – intensieve – handhaving zal – vanaf 1 februari 2017 – gebeuren via het team van gemeenschapswachters, dat op 1 november 2016 zal uitgebreid worden naar 4 gemeenschapswachters.
– Het gemeentebestuur zal ervoor zorgen dat de gemeenschapswachters nog steeds meer preventief als repressief actief blijven.
– Vanaf 1 februari 2017 zullen de gemeenschapswachters niet alleen bevoegd zijn voor de controle op het correct gebruik van de blauwe zone, maar ook op hinderlijk en foutief parkeren.
– Tegen 31 oktober 2016 zullen alle inwoners nog een brochure ontvangen via de Post met alle gedetailleerde informatie.
– De presentatie van de infoavond van 28 september 2016 zal vanaf 30 september 2016 beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De grote opkomst en de constructieve dialoog met de bevolking sterkt ons in het feit dat zowel de inwoners als het gemeentebestuur geloven dat dit plan de situatie in Ruisbroek gevoelig kan verbeteren. Het is normaal dat mensen praktische vragen hebben. Het is normaal dat wij regelmatig naar de inwoners stappen en voldoende tijd uittrekken om met hen op een directe wijze te communiceren. Ik wil de vele aanwezigen trouwens bedanken voor de constructieve dialoog.

Er werd eerder al vastgelegd dat een dergelijk plan altijd moet geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Het gemeentebestuur voorziet een eerste snelle evaluatie na 6 maanden ervaring.
Een tweede en meer doorgedreven evaluatie zal plaatsvinden na 24 maanden.

Zangkoor onder leiding van Rudi Tastenoe in LDC ’t Paviljoentje is een succes

RUISBROEK: – Woensdagnamiddag kwam het zangkoor van het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje onder leiding van Rudi Tastenoe voor de derde keer samen.
2016-09-28-zangkoor-met-rudi_10
Een 30- tal mensen zongen vandaag op de tonen van Rudi’s accordeon. Rudi begeleidde hen met verschillende meezingers: Cha cha cha, Pour un flirt, In Montmartre staat een huisje, Geen wonder dat ik ween, Laat de zon in je hart…..
Zingen is ontspannend en maakt mensen blij.
Iedereen die graag zingt in groep is van harte welkom op de volgende zangsessie van het zangkoor van 19 oktober 2016 om 14u30. Men zegge het voort!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde blij met ‘eerste’ erkenning als centrumregio!

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – In het verleden hebben de verzamelde burgemeesters al herhaaldelijk aangetoond dat de Vlaamse Rand nood heeft aan bijkomende middelen om de grootstedelijke uitdagingen aan te kunnen. Wij schreven dit al in 2013 in het streekpact Halle-Vilvoorde als een belangrijke vaststelling en als de grootste verzuchting van alle bestuurders en (sociale) partners.

2015-12-23-toekomstforum_Halle-Vilvoorde
archieffoto

Luc Wynant, Voorzitter Toekomstforum Halle-Vilvoorde: ‘Begin mei 2014 toonden wij in een lijvige nota vol facts and figures aan de (toekomstige) Vlaamse bestuurders hoe Vilvoorde en Halle beide een centrumfunctie vervullen voor de omliggende gemeenten. Vilvoorde heeft al jaren de kenmerken van een centrumstad. De traditionele centrumrol van Brussel voor de inwoners van Halle-Vilvoorde neemt zienderogen af (o.m. door de splitsing van de provincie Brabant en Brussel-Halle- Vilvoorde en de opeenvolgende staatshervormingen). Bovendien zorgt de aanwezigheid van de internationale luchthaven van Zaventem – naast vele voordelen – ook voor bijkomende noden en verwachtingen. Vandaar dat wij toen al stelden dat het nodig is om de Vlaamse Rand en bij uitbreiding de regio Halle-Vilvoorde te versterken en te behouden als economische motor van Vlaanderen zonder de leefbaarheid verder aan te tasten. De recente beslissing van de Vlaamse Regering toont aan dat die gezamenlijke vraag tot erkenning niet in dovemansoren viel. Voor de regio wordt hiermee alleszins een eerste stap gezet.

En toch herhalen wij hier en nu onze vraag naar een nieuwe specifieke categorie bij de centrumsteden binnen het gemeentefonds ten gunste van onze regio. Na deze eerste opstap blijven wij pleiten voor een structurele erkenning van de Vlaamse Rand als centrumregio en voor een extra compensatie uit het gemeentefonds van 1,3% van het totale budget, conform de 1% voorafname van de kustgemeenten.

Om dit te bekostigen vragen wij een verdere toename van het gemeentefonds en de overheveling van de (grotere) voorafnames van Vilvoorde en Halle en Dilbeek van de categorie provinciale steden naar de categorie centrumsteden. De laatste serieuze aanpassing aan het gemeentefonds dateert uit 2002, die toen een aanpassing betekende van het gemeentefonds uit 1990. Het is hoog tijd voor een grondige herziening van die oude verdeelsleutel en de erkenning van de specifieke stedelijke problematiek van de centrumregio Halle-Vilvoorde.