Zangkoor onder leiding van Rudi Tastenoe in LDC ’t Paviljoentje is een succes

RUISBROEK: – Woensdagnamiddag kwam het zangkoor van het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje onder leiding van Rudi Tastenoe voor de derde keer samen.
2016-09-28-zangkoor-met-rudi_10
Een 30- tal mensen zongen vandaag op de tonen van Rudi’s accordeon. Rudi begeleidde hen met verschillende meezingers: Cha cha cha, Pour un flirt, In Montmartre staat een huisje, Geen wonder dat ik ween, Laat de zon in je hart…..
Zingen is ontspannend en maakt mensen blij.
Iedereen die graag zingt in groep is van harte welkom op de volgende zangsessie van het zangkoor van 19 oktober 2016 om 14u30. Men zegge het voort!

Deze diashow vereist JavaScript.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde blij met ‘eerste’ erkenning als centrumregio!

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – In het verleden hebben de verzamelde burgemeesters al herhaaldelijk aangetoond dat de Vlaamse Rand nood heeft aan bijkomende middelen om de grootstedelijke uitdagingen aan te kunnen. Wij schreven dit al in 2013 in het streekpact Halle-Vilvoorde als een belangrijke vaststelling en als de grootste verzuchting van alle bestuurders en (sociale) partners.

2015-12-23-toekomstforum_Halle-Vilvoorde
archieffoto

Luc Wynant, Voorzitter Toekomstforum Halle-Vilvoorde: ‘Begin mei 2014 toonden wij in een lijvige nota vol facts and figures aan de (toekomstige) Vlaamse bestuurders hoe Vilvoorde en Halle beide een centrumfunctie vervullen voor de omliggende gemeenten. Vilvoorde heeft al jaren de kenmerken van een centrumstad. De traditionele centrumrol van Brussel voor de inwoners van Halle-Vilvoorde neemt zienderogen af (o.m. door de splitsing van de provincie Brabant en Brussel-Halle- Vilvoorde en de opeenvolgende staatshervormingen). Bovendien zorgt de aanwezigheid van de internationale luchthaven van Zaventem – naast vele voordelen – ook voor bijkomende noden en verwachtingen. Vandaar dat wij toen al stelden dat het nodig is om de Vlaamse Rand en bij uitbreiding de regio Halle-Vilvoorde te versterken en te behouden als economische motor van Vlaanderen zonder de leefbaarheid verder aan te tasten. De recente beslissing van de Vlaamse Regering toont aan dat die gezamenlijke vraag tot erkenning niet in dovemansoren viel. Voor de regio wordt hiermee alleszins een eerste stap gezet.

En toch herhalen wij hier en nu onze vraag naar een nieuwe specifieke categorie bij de centrumsteden binnen het gemeentefonds ten gunste van onze regio. Na deze eerste opstap blijven wij pleiten voor een structurele erkenning van de Vlaamse Rand als centrumregio en voor een extra compensatie uit het gemeentefonds van 1,3% van het totale budget, conform de 1% voorafname van de kustgemeenten.

Om dit te bekostigen vragen wij een verdere toename van het gemeentefonds en de overheveling van de (grotere) voorafnames van Vilvoorde en Halle en Dilbeek van de categorie provinciale steden naar de categorie centrumsteden. De laatste serieuze aanpassing aan het gemeentefonds dateert uit 2002, die toen een aanpassing betekende van het gemeentefonds uit 1990. Het is hoog tijd voor een grondige herziening van die oude verdeelsleutel en de erkenning van de specifieke stedelijke problematiek van de centrumregio Halle-Vilvoorde.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde focust op werk & economie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde lanceerde vanmiddag in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een actieplan 2016 – 2019 met 8 punten. Dit forum heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.

De Vlaamse overheid heeft eind juni 2016 een ESF-project goedgekeurd, wat betekent dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde drie jaren lang personeel kan inzetten en effectief vorm kan geven aan een versterkt streekbeleid dat focust op werk en economie. Burgemeesters en schepenen zijn vanmiddag gestart met de Themawerkgroep Werk & Economie in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden, intercommunale Haviland, provincie én VDAB zaten mee aan tafel.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_02
Lancering actieplan 2016-2019 met als uitdagingen:
– Een ontwikkeling van de luchthaven binnen een brede maatschappelijke langetermijnvisie waar de lokale besturen zich achter kunnen zetten
– Voldoende ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven met optimalisering en reconversie van bestaande bedrijventerreinen als prioriteit
– Kernversterking waarbij plaats is voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens
– Een betere mobiliteit met doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, op het vlak van weg- en fietsinfrastructuur én vooral extra middelen voor de regio in het centrum van het land
– Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente waarin een lokaal bestuur meer inspraak heeft, zelf acties kan ondernemen
– Maatwerk voor anderstaligen en vluchtelingen om hen beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt
– Het invullen van knelpuntvacatures in de logistieke sector en de zorgsector
– Een inhaalbeweging voor de sociale economie (zoals kringloopcentra, fietspunten, woonbeleid, …)

Enkele acties worden onmiddellijk in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een opleiding voor stage-mentoren binnen OCMW’s, bedrijfsbezoeken voor leerlingen in de logistiek, een educatief aanbod binnen het ‘luchthavenhuis’ dat de sociaaleconomische troeven van de luchthaven aan het publiek toont, een taalproject binnen lokale besturen zodat anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren op de werkvloer.

De lokale bestuurders zijn ook vragende partij naar meer betrokkenheid bij het Vlaamse ‘Stand van de Rand’ en bij ontwikkelingsprocessen zoals T.OP Noordrand.

agenda: tweedehandsbeurs

2016-10-01-flyer-tweedehandsbeursSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gezinsbond Sint-Pieters-Leeuw organiseert op zaterdag 1 oktober 2016 van 14 tot 16 uur een “tweedehandsbeurs”.

Herfst-winterkleding tot 16 jaar, speelgoed, baby-artikelen, sportgerief, fietsen,…
Inlichtingen: 02 305 68 44
In zaal Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat te Zuun.
Iedereen is welkom!

Opleiding voor bakkers in de Merselborre

VLEZENBEEK: – Het vijfde jaar op rij is de Merselborre in Vlezenbeek omgetoverd in een bakkerij.
2016-09-27-opleiding-voor-bakkers_3
Op 27,28,29 en 30 september komen leerling banketbakkers, leerkrachten en bakkers er naar een opleiding “klein banketbakkerij gebak”. Twee Master banketbakkers uit de Richemontschool Lüzern tonen er verschillende technieken en producten.
Bijna 600 deelnemers verspreidt over de vier dagen kunnen er genieten van het vakmanschap. Deze Opleiding is een organisatie van Guido Devillé, Opleidingadviseur bakkerij en bakkerijonderwijs IPV.

agenda: Vriendendis Ave-Mariabasisschool

2016-09-30-flyer-vriendendisVLEZENBEEK: – Tijdens het weekend van vrijdag 30 september, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 houdt de Ave-Mariabasisschool haar traditionele “Vriendendis” ten bate van alle leerlingen en kleuters in de parochiezaal, Dorp 48 te Vlezenbeek.

Het is zeker de gelegenheid om een lekker te eten en elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.
De opbrengst van dit eetfeest is bestemd voor de financiering van projecten die kaderen in de verdere uitbouw van onze basisschool.
Betalen met bancontact mogelijk.