Minister Weyts ondersteunt taalstimulerende ateliers Nederlands voor kinderen in de Vlaamse Rand

DE RAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bij de start van het nieuwe schooljaar bezocht minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, het taalatelier voor kinderen in gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel. Hij gaf daarmee het startschot van heel wat analoge initiatieven die inzetten op taalstimulering Nederlands bij anderstalige kinderen in de Vlaamse Rand.
Vzw ‘de Rand’, die onder de beleidsverantwoordelijkheid van minister Weyts valt, organiseert met zijn partners taalateliers in Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Drogenbos.
Via de impulssubsidies krijgen ook gemeenten en organisaties die ateliers organiseren ondersteuning, onder meer Sint-Pieters-Leeuw.

In het Nederlandstalige basisonderwijs in de Vlaamse Rand volgen heel wat kinderen, die het Nederlands niet als moedertaal hebben, les. Scholen doen grote inspanningen om de taalachterstand te verkleinen. Je kan en mag echter niet alles van de school verwachten. Het is ook belangrijk dat jonge kinderen Nederlands oefenen in de vrije tijd. Dat kan in een sportclub, op een speelplein, in een jeugdbeweging, met de ouders … Dit schooljaar ondersteunt minister Weyts ook verschillende ‘taalstimulerende ateliers’ in de Vlaamse Rand.

Vlaams minister van Vlaamse Rand, Ben Weyts: “Ik wil anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse Rand de kans geven om snel en doelbewust te integreren in onze gemeenschap. Daarvoor is de kennis van het Nederlands essentieel. Taalstimulerende ateliers zijn dan ook uiterst geschikt om kinderen op een speelse en interactieve manier de taal aan te leren en vertrouwd te raken met de lokale gemeenschap.

Deze ateliers zijn een leuk vrijetijdsaanbod voor kinderen van wie de moedertaal niet het Nederlands is. De kinderen worden op een speelse manier in het Nederlands ondergedompeld. Via verhalen, spelletjes, knutselopdrachten en liedjes oefenen ze hun Nederlands. De ateliers zijn meestal in een reeks georganiseerd en vinden plaats op woensdagnamiddag, in het weekend of aansluitend aan de schooluren. Vaak wordt er gewerkt met een thema. Een afwisseling van creatieve opdrachten en actieve spelen zorgt voor een uitdagende en leerrijke vrijetijdsbesteding. De activiteiten zijn speels en grondig didactisch onderbouwd.

agenda: maak je omgeving hartveilig!

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw organiseert in oktober, november en december verschillende opleidingen rond AED-toestellen. Die Automatische Externe Defibrillatoren kunnen een leven redden in geval van hartstilstand.


(Op 03/03/16 gaf het gemeentebestuur het goede voorbeeld – zie artikel – klik hier)

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70 % als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Daarom is Hartveilig belangrijk. Hartveilig wil zoveel mogelijk mensen met een plotse hartstilstand helpen.

Sinds 2015 is Sint-Pieters-Leeuw een hartveilige gemeente. Het gemeentebestuur kocht 5 AED-toestellen aan die geografisch verspreid werden over de hele gemeente: de hoofdbibliotheek, WZC Zilverlinde/LDC Meander, het Wildersportcomplex, A.J. Braillard en CC De Merselborre. Via de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis worden er ook dit jaar opleidingen gegeven aan de inwoners om te leren werken met AED-toestellen.
Opleiding volgen

2015-05-29-reanimerenGeïnteresseerd in een opleiding?
Schrijf je snel in via de website van het Rode Kruis – klik hier. De opleidingen gaan door in de site Brabantpoort (Pepingensesteenweg 250.02 te Sint-Pieters-Leeuw) telkens van 19 tot 22 uur op de volgende dagen:
12 oktober 2016
26 oktober 2016
9 november 2016
23 november 2016
7 december 2016
21 december 2016

2015-12-16-hartveilige-gemeente-opleidingen_eerste-hulp_AEDIn de AED-opleiding leren cursisten:
– hoe ze een plotse hartstilstand snel kunnen herkennen
– hoe ze anderen moeten waarschuwen
– hoe ze hartmassages en beademingen kunnen toedienen in afwachting van de AED
– hoe ze de AED kunnen herkennen
– hoe ze de AED moeten gebruiken bij de reanimatie
– hoe ze een gereanimeerd slachtoffer moeten bijstaan tot het hulpteam arriveert

Samenwerken aan biodiversiteit. INL-ploegen verrichten nuttig natuurwerk

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant en 45 gemeenten laten 12 Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL-ploegen) werken uitvoeren die de leefgebieden van de ‘koesterburen’ moeten behouden en zo de biodiversiteit in onze regio verbeteren. IGO Leuven voor het arrondissement Leuven en Pro Natura voor het arrondissement Halle-Vilvoorde krijgen elk zo’n 177.727 euro subsidies voor de organisatie van deze INL-ploegen.
2016-09-23-ing
Biodiversiteit bevorderen
Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming. Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit‘, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

In Halle-Vilvoorde nemen 25 gemeenten deel aan deze samenwerking en zijn er 8 ploegen actief. Dat zijn Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Sociale tewerkstelling in de natuur
De INL-ploegen bestaan uit langdurig werkzoekenden, die worden tewerkgesteld als arbeiders.
De combinatie van klussen in het kader van natuurbehoud en -bescherming en sociale tewerkstelling bewijst al sinds 1997 haar nut’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Niet alleen de natuur heeft baat bij dit initiatief, het geeft ook kansen aan langdurig werklozen en zorgt ook voor bijkomende sociale tewerkstelling in de natuursector. Bovendien wordt er gestreefd naar een duurzame tewerkstelling.

Dankzij deze samenwerking kunnen we 35,98 VTE arbeiders inzetten in 4 ploegen voor in totaal 52.175 uren natuurwerk’, zegt Walter Op De Beeck, directeur van IGO Leuven. ‘Bij ons zijn dat 45,9 VTE arbeiders in 8 ploegen, goed voor 66.555 uren sociale tewerkstelling in de natuur, vult Johan De Beule van Pro Natura aan.