Heraanleg voetpaden Alsembergstesteenweg in Halle – verkeershinder mogelijk door éénrichtingsverkeer

wegenwerken-werken-omleidingHALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – De voetpaden op een deel van Alsembergsesteenweg worden vanaf maandag 19 september 2016 heraangelegd in Halle. Dit kan voor verkeershinder zorgen in de buurt daar er tijdens de werken  éénrichtingsverkeer van toepassing is.

De werken gebeuren in twee fasen:
Fase 1: vanaf de Beerselstraat tot aan de grens met Beersel (19 september tot 14 oktober)
Fase 2: vanaf de O. de Kerchove d’Exaerdestraat tot de Descampslaan (17 oktober tot 18 november)

Omleidingen
Voor gemotoriseerd verkeer blijft de Alsembergsesteenweg toegankelijk als je rijdt richting Beersel.
Als je rijdt richting Halle is er tijdens de werken een omleiding voorzien via de E19 – afrit Beersel, Beerselstraat, Zennestraat, J Huysmansstraat, Stationsstraat, Laaklinde en Bergensesteenweg.
Ook voor het openbaar vervoer zijn omleidingen voorzien.

inschrijven: infoavond opvoedingsondersteuning – jongeren opvoeden van de generatie WHY

2016-09-22-flyer_infoavond-opvoedingsondersteuningSINT-PIETERS-lEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw ism Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang – VCOK organiseren een infoavond opvoedingsondersteuning : “jongeren opvoeden van de generatie WHY” op donderdag 22 september 2016 om 20.00 uur in Laekelinde,Lotstraat 6.
Inschrijven: 02 371 06 52 – huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 27 jaar behoren tot de ‘Generation Why’. Ze nemen de dingen niet zomaar voor wat ze zijn. Ze kennen niet dezelfde grenzen als hun ouders. De wereld is hun speeltoneel. Hun ouders behoren tot de Generatie X. Uit onderzoek blijkt dat deze groep ouders door hun kinderen op handen gedragen worden en er in slagen om hun ideeën en waarden aan hen door te geven. Of zijn er toch sporen van een generatiekloof? De spreker kijkt naar opvoeding als een dynamisch proces tussen generaties en focust op jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 27 jaar en hun ouders. Een nieuwe benadering die voor heel wat eye-openers zal zorgen.

Chocoladefabrikant Barry Callebaut kondigt intentie aan om de Côte d’Or – Mondelez-vestiging in Halle over te nemen

2016-09-15-cotedorHALLE: – Chocoladefabrikant Barry Callebaut kondigt intentie aan om de chocoladefabriek van Mondelēz International in Halle over te nemen en te integreren in zijn productienetwerk. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.   Langetermijnovereenkomst om een bijkomende 30 000 ton vloeibare chocolade per jaar te leveren ● Barry Callebaut versterkt zijn capaciteit in de snel groeiende markt voor Belgische kwaliteitschocolade

Bepaalde consumentenproducten die vandaag in Halle worden geproduceerd voor Mondelēz International, zouden door Barry Callebaut worden geproduceerd onder een dienstenovereenkomst.
De transactie zou Barry Callebaut toelaten om beter in te spelen op opportuniteiten in het snel groeiende segment van ‘Made in Belgium’ kwaliteitschocolade en vullingen.

CEO Antoine de Saint-Affrique licht toe: “Het is een uitstekende opportuniteit voor Barry Callebaut om onze positie als wereldwijde strategische leverancier voor Mondelēz International te versterken. Bovendien laat het ons toe om onze productiecapaciteit op te trekken voor Belgische kwaliteitschocolade, een noodzaak om de groei te ondersteunen die we merken bij onze klanten in de segmenten ‘Food Manufacturers’ en ‘Gourmet & Specialties’. Deze overeenkomst toont aan dat wij in België blijven investeren, en het is tegelijk een bewijs van de uitstekende reputatie van Belgische chocolade over de hele wereld.”

Naar verwachting zal de transactie afgerond zijn tegen eind December 2016, na het beëindigen van het consultatieprocess met de ondernemingsraad De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden. Beide partijen zijn overeengekomen om geen financiële details bekend te maken rondom de overname.

UPDATE vrijdag 16/09/2016:
Tijdens de ondernemingsraad vrijdagmiddag specifieerde de directie van Mondelez International dat ze ten laatste tegen eind 2019 de eigen productie van Chokotoffs en dergelijke uit de site van Halle zal weghalen. Hierdoor zal er in Halle enkel nog de basisproductie van vloeibare chocolade overblijven. Barry Callebaut heeft zich weliswaar geëngageerd om deze gedurende 10 jaar nog voor Mondelez te blijven produceren. Maar daarvoor zijn slechts 15 werknemers nodig, dat meldt de christelijke vakbond (ACV). Vandaag werken er bij Côte d’Or in Halle 338 mensen. ” Omdat het de verwachting is dat Mondelez de productie van de Chokotoffs en dergelijke naar het buitenland zal verhuizen rijst de vraag of Callebaut voor vervangende tewerkstelling zal kunnen zorgen. Mijn contacten met de vakbonden in dat bedrijf en ervaringen met eerdere soortgelijke overnames van Callebaut in Dijon, stemmen mij pessimistisch“, aldus vakbondssecretaris Luc De Bast (ACV).

Ook de bediendenvakbonden stellen zich vragen. “Tijdens de ondernemingsraad is vrijdag bekendgemaakt dat een 30-tal niet-productiegebonden bedienden voor Mondelez zullen moeten blijven werken. Zij verhuizen na nieuwjaar naar een andere locatie.”

agenda: Infomarkt – Onze kanaalomgeving vernieuwt

2016-09-15-kanaalinbewegingSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 20 september 2016 vindt een infomarkt plaats over de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in het deel tussen Halle en Brussel. U bent welkom om de plannen en concepten voor de opwaardering van het kanaal te komen bekijken van 16.00 tot 21.00 uur in zaal Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198.

Tijdens een infomoment van Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 20 september kan je gedetailleerde uitleg krijgen over wat de vernieuwing kan betekenen voor de gemeente.
Het kanaal naar Charleroi is ongeveer even oud als ons land. Het zorgde voor de verbinding van Brussel met de steenkoolbekkens van Wallonië en is nog altijd een belangrijke as op de Europese waterwegen. Het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen kost veel en bovendien is het kanaal niet meer aangepast aan grotere binnenschepen. Daarom is een grondige vernieuwing van bruggen en sluizen noodzakelijk. Tegelijk biedt dit kansen om de leefbaarheid en het verkeer om en rond het kanaal te verbeteren.

2013-12-17-sluis-Ruisbroek_kanaal_Brussel-Charlerloi

Streefbeeld
De schaalvergroting van het kanaal heeft uiteraard gevolgen voor de kanaalomgeving en het landschap.
Hierover werd al veel onderzoek verricht. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een streefbeeld. Dit geeft een ruimtelijke, landschappelijke uitwerking waarin verschillende doelstellingen en programma’s worden samengebracht.

Het streefbeeld gaat in op functionele en economische noden zoals een vlotte scheepvaart, de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van de gemeenten waarlangs het kanaal passeert, en de mogelijkheden van nieuwe economische activiteiten aan het water.

Even belangrijk in het streefbeeld is de beeldkwaliteit, of hoe de ruimtelijke inpassing zal gebeuren en hoe we dat als inwoner en passant zullen beleven. Uit ervaring met andere steden en gemeenten blijkt dat de opwaardering van een waterkant nieuwe impulsen geeft aan die omgevingen.

Merk op dat bij de doelstelling van dit kanaalplan ook waterbeheersing een plaats krijgt. Het kanaal biedt mogelijkheden om water te bufferen en kan ook een rol spelen bij watertekorten.


2016-09-20-kanaal_naar_charleroi_affiche_voor_infomarktInfomarkt 20 september 2016
Tijd dus om als bewoner kennis te maken met dit ambitieuze plan! Kom het ontdekken op de infomarkt op 20 september in Zaal “Zonnig Leven”, Jan Vanderstraetenstraat 198.
Om 16, 17, 18, 19 en 20 uur start voor de bevolking telkens een uiteenzetting over het project gevolgd door een bezoek aan de tentoonstellingsruimte waar men de infopanelen kan inkijken en vragen kunnen worden gesteld aan de aanwezige vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente.

cultuurraad – afscheid cultuurfunctionaris Denis Deneulin

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse culuurraad nam afscheid van Cultuurfunctionaris Denis Deneulin die deze zomer met pensioen ging.
2016-09-13-denis-afscheid-cultuurraad_06
Met een boekencheque en een rozenstruik “Guirlande D’amour” als geschenk werd met een glaasje bubbels en echte Leeuwse cake afscheid genomen van deze verdienstelijke cultuurman.
Hubert Avaux,voorzitter van de Leeuwse Cultuurraad, getuigt:”Denis was een zeer gedreven ambtenaar en altijd voor iedereen beschikbaar om alles wat cultuur is en dus goed voor de mensen tot maximaal rendement te laten komen.We zeggen hem daarvoor oprecht dank.

Provincie stimuleert aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

2016-09-12-gedeputeerde-marc-florquinVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad keurde het ‘reglement betreffende initiatieven ter ondersteuning van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ goed. Hiermee wil de provincie Vlaams-Brabant scholen en bedrijven, die samenwerken om de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs te dichten, financieel belonen.

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verloopt niet altijd even vlot. Bedrijven hebben vaak grote tekorten in gespecialiseerd technisch personeel. Anderzijds zijn er veel studenten die op de arbeidsmarkt komen zonder over de juiste kwalificatie te beschikken om zeker te zijn van een goede job.

Daarom willen we met het nieuwe provinciale reglement de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt wat meer dichten’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en economie. ‘De provincie zet al jaren initiatieven op die scholen ertoe aanzetten jongeren kennis te laten maken met de arbeidsmarkt’.

De provincie Vlaams-Brabant gaat nu ook jaarlijks een wedstrijd organiseren waarbij ze de beste praktijkvoorbeelden zal belonen. De winnende scholen en bedrijven ontvangen een geldprijs van 1.000 euro. De provincie voorziet hiervoor een jaarlijks budget van 6.000 euro.

Voor scholen gaat het bijvoorbeeld om goede contacten uitbouwen met bedrijven, leerkrachten stages laten doen, of leerlingen effectief naar de werkvloer brengen voor stage of werkplekleren. Maar we willen ook bedrijven stimuleren om het onderwijs kennis te laten met de realiteit van de werkvloer. Dat kan door bedrijfsbezoeken uit te werken, door stageplaatsen aan te bieden of door de opvang van leerlingen te optimaliseren’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

De winnende projecten moeten andere scholen en bedrijven inspiratie geven en aanzetten tot nieuwe initiatieven.
Ze kunnen ook rekenen op een vervolgtraject waarbij er rondetafels georganiseerd worden met onderwijsinstellingen, bedrijven, het Regionaal Technologisch Centrum, Voka en andere partners om zo de noden en opportuniteiten bij scholen en bedrijven af te stemmen.

Het nieuwe reglement wordt voorgesteld op een studiedag op 13 oktober.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-arbeidsmarkt