Het in kaart brengen van dier- en plantensoorten in Vlaanderen

2016-07-30-meetnettenSINT-PIETERS-LEEUW: – In opdracht van Het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos zal de natuurvereniging Natuurpunt diverse dier- en plantensoorten in kaart brengen. Daarvoor zal het noodzakelijk zijn dat bepaalde private gronden door de vrijwilligers van Natuurpunt zullen moeten betreden worden.

In het kader van de verplichte rapportage aan Europa over de toestand van beleidsrelevante dier- en plantensoorten heeft de Vlaamse overheid de opdracht om een wetenschappelijk onderbouwde monitoring over heel Vlaanderen op punt te zetten. De wetenschappelijke methodologie werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uitgewerkt. De vereniging Natuurpunt kreeg de opdracht om het terreinwerk uit te voeren voor het INBO en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit terreinwerk zal gebeuren door vrijwilligers van Natuurpunt.

Vele soorten worden opgevolgd in beschermde gebieden. Het is echter ook nodig om privaat domein te betreden. De wettelijke basis voor betreding van private gronden voor dergelijk onderzoek is in het Natuurdecreet (art. 57bis) geregeld. Het laat overheidspersoneel en haar vertegenwoordigers toe om terreinen (met uitzondering van woningen en gebouwen bestemd voor privé- of bedrijfsactiviteiten) te betreden in het kader van het onderzoek.

Elke vrijwilliger die meewerkt aan deze monitoring is in het bezit van een persoonlijke badge en moet zich hiermee steeds kunnen legitimeren.

Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij INBO: N2000soorten@inbo.be.