Kringwinkel – O, dierbaar België

2016-07-16-affiche-kringSINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 16 juli 2016 staat Kringwinkel Televil Sint-Pieters-Leeuw helemaal in het teken van “O, dierbaar België”.

Beurs voor alle België liefhebbers.
Belgische muziek: Will Tura, Adamo, Brel, Raymond,…Boeken over de oorlogen, Congo, Belgische romans,..Het koningshuis, Belgische films, Belgisch porselein, legerkledij, ….
Kringwinkel Televil – Bergensesteenweg 386 te Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw krijgt 3.200.000 euro om 329 extra plaatsen in onderwijs te creëren

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De volgende 3 jaar komen er nog eens 13.146 extra plaatsen bij via 126 projecten scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om extra plaatsen in de klas in 15 steden en gemeenten die door de groei van de bevolking met het meeste plaatsgebrek kampen. Voor het eerst komen er extra plaatsen in secundaire scholen. De 126 projecten vertegenwoordigen een waarde van 150 miljoen euro. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits rekent er op dat de projecten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de inhaalbeweging scholenbouw.

Sint-Pieters-Leeuw krijgt (zoals in het voorjaar reeds medegedeeld) 3.200.000 euro om 329 extra plaatsen in onderwijs te creëren.
Zie artikel 19/02/2016
2016_07-13-budget-school

Sinds 2010 kent de Vlaamse Regering bijkomende middelen toe voor extra plaatsen in basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om middelen die bovenop de jaarlijkse investeringen in scholenbouw en het publiek-privaat scholenbouwprogramma ‘Scholen van Morgen’ geïnvesteerd worden.

In het voorjaar besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om in 2016, in 2017 en in 2018 150 miljoen euro te investeren in extra plaatsen in de klas. Dat vertaalt zich in 126 projecten. In tegenstelling tot vroeger zijn er budgetten voor 3 jaar gepland in plaats van 1 jaar. Zo kunnen scholen in steden en gemeenten op langere termijn plannen.

Alles samen krijgen scholen in 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen. Die steden kampen door de aangroeiende bevolking met de grootste noden. Die noden zijn wetenschappelijk en objectief onderbouwd via de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs.

De geselecteerde steden en gemeenten zijn: Antwerpen, Bonheiden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Edegem, Gent, Grimbergen, Halle, Landen, Machelen, Mechelen, Meise, Schoten, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen en Wemmel.

Lokale werkgroepen rond schoolcapaciteit hebben projecten voorgesteld en de voorstellen zijn door de Vlaamse overheid gescreend.

Minister Crevits vindt het cruciaal dat steden en gemeenten ervoor zorgen dat de extra plaatsen in scholen zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Er vindt op het terrein een kentering plaats. Voor de periode 2010-2015 werd er voor ruim 221 miljoen euro aan middelen verdeeld over 12 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed voor 24.801 plaatsen. De start van de werken kwam vrij traag op gang, nu is er verbetering merkbaar, zo blijkt uit twee analyses. Intussen zijn er 11.258 plaatsen gerealiseerd, voor 5500 plaatsen zijn de werken bezig en voor 8043 plaatsen moeten de werken nog starten. Met de 13.146 plaatsen voor de volgende 3 jaar gaat het om een totaal van bijna 38.000 plaatsen.

De extra plaatsen maken deel uit van de inhaalbeweging scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nog nooit werden er zoveel middelen in scholenbouw geïnvesteerd als nu.

 

Impuls van € 120.000 euro voor Vlaamse en Groene Rand

2015-08-01-Strapatzen_Sint-Pieters-Leeuw (55)SINT-PIETERS-LEEUW / DE RAND: – Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts investeert 120.000 euro in 10 initiatieven die het Vlaamse en Groene karakter van de Rand versterken. Met die impuls wil minister voor Vlaamse Rand een extra dynamiek creëren in de 19 randgemeenten rond Brussel.  “Een impuls om het bestaande gemeenschapsleven te versterken en anderzijds anderstaligen echt te betrekken bij het Nederlandstalige gemeenschapsleven”.

Zo zal het gratis staattheaterfestival STRAPATZEN 5000 euro ontvangen.

Ben Weyts beschikt als minister van Vlaamse Rand over een beperkt budget om het lokale gemeenschapsleven te steunen. Bij vorige subsidiëringsronden stelde het Rekenhof stelde vragen bij de verdeling van deze middelen. Minister Weyts lijnde de criteria daarom duidelijker af en ging op zoek naar projecten met een groter hefboomproject. De ingediende projecten werden door een onafhankelijke jury beoordeeld op het in de verf zetten van het Vlaamse en Groene karakter van de Rand. “De middelen zijn beperkt en dus investeer ik zeer gericht in deze projecten”, zegt Weyts.

Van de 33 ingediende projecten werden er 10 projecten weerhouden. Zij ontvangen samen zo een 120.000 euro.  Met een investering in projecten zoals Lezen is leuk, Taalateliers en Hakuna Matataal,  ligt de klemtoon op projecten die het Nederlands versterken als de verbindende voertaal van de Vlaamse Rand. Met deze projecten worden bijvoorbeeld  in de buitenschoolse kinderopvang Nederlandse taalateliers ingericht of voorleesprojecten in de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Drogenbos ingericht.

2016-08-06-affiche_StrapatzenWeyts steunt ook laagdrempelige evenementen die de sociale cohesie in de Vlaamse Rand versterken. Via Kinderzangfeest ’t Smiske, het festival Mekitburn, het straattheater van Strapatzen of de wielerwedstrijd Classica Elsemaa worden nieuwkomers in de Rand uitgenodigd om deel te nemen aan het Nederlandstalige gemeenschapsleven. “We gaan nieuwkomers in een warm bad trekken”, zegt Weyts. “Nederlands leer je niet alleen in de taalles, maar vooral temidden van de Vlamingen”.

Opvallend is ook het initiatief ‘Expat op pad’, dat een digitaal onthaalbeleid op poten zet om de talrijke expats in de Vlaamse Rand te betrekken bij het Vlaamse gemeenschapsleven. “De expats zijn een moeilijk te bereiken doelgroep die we niet links mogen laten liggen”.

Ministers Weyts lanceert meteen ook een nieuwe projectoproep waarbij de dossiers ingediend moeten zijn tegen uiterlijk half oktober. Meer info is te vinden op de webstek www.vlaamserand.be

Participeer in adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw

2016-07-03-lok.jpgSINT-PIETERS-LEEUW: – Vind je de kwaliteit van de opvang van schoolgaande kinderen belangrijk? Organiseer je zelf opvang voor jonge kinderen? Wil je als ouder je zeg doen over de opvang van je baby en peuter?

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw doet een beroep op geïnteresseerden om advies te geven over zijn kinderopvangbeleid, over de realisatie van de beleidsdoelstellingen voor kinderopvang en over de uitbouw van opvangvoorzieningen in onze gemeente. Dit kan binnen de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (L.O.K.).

De adviesraad is samengesteld uit:
gebruikers van kinderopvang zoals ouders en vertegenwoordigers van ouders en gebruikers zoals de Gezinsbond, oudercomités, O.C.M.W.;
vertegenwoordigers van de aanbieders zoals de kinderdagverblijven en opvanggezinnen van de particuliere en de gesubsidieerde sector, de scholen voor de buitenschoolse opvang, de gemeentelijke jeugddienst voor de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportdienst voor de sportkampen; vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.

Met het einde van dit en het begin van volgend werkjaar in zicht, doen we een warme oproep tot deelname en engagement bij de gebruikers en aanbieders die recht hebben op vertegenwoordiging in het L.O.K. Iedereen is welkom en aangezien maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, hopen wij ook op het engagement van enkele papa’s. Het L.O.K. komt minimaal twee keer per jaar samen.

Meer info: Veerle Pické, secretaris van het lokaal overleg kinderopvang.
veerle.picke@sint-pieters-leeuw.be, T 02 378 25 27.
Zij ontvangt ook graag jouw kandidatuur. Je kan deze telefonisch of per mail bezorgen.