Drugsdealers opgepakt

drugsSINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden geleden startte de politiezone Zennevallei een onderzoek naar een mogelijke drugsbende. Drie maanden intensief onderzoek leidden hen uiteindelijk naar meerdere verdachten.

De ochtend van maandag 27 juni was het dan zo ver en besliste de politiezone Zennevallei over te gaan tot actie.

Een heel team stond paraat. Meer dan 15 mensen van de lokale politie Zennevallei (recherche en interventie) en de federale hondenbrigade waren in de weer om de criminele handel aan het licht te brengen. Een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten werd beloond.

Verschillende huiszoekingen hadden plaats. Een grote hoeveelheid cannabis werd in beslag genomen, alsook het voertuig waarmee de verdachten rondtoerden. Ook werd heel wat cashgeld in de woning aangetroffen. Drie verdachten werden gearresteerd. Na verhoor werden de verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter te Brussel.

Vernieuwing voetpaden Slesbroekstraat

2016-06-27-voetpadSINT-PIETERS-LEEUW: – Binnenkort starten de werkzaamheden voor het vernieuwen van de voetpaden in de Slesbroekstraat. Afhankelijk van de planning van de aannemer (firma D’Hooghe -Van Driessche bvba) zouden de werken mogelijk al in de loop van deze week (week 26) starten.

Deze werken zullen niet voltooid zijn tegen het bouwverlof. De aannemer zal deze werken hervatten na het bouwverlof nadat de werken in het centrum zijn afgerond.
Het verkeer blijft mogelijk maar de nodige voorzichtigheid dient uiteraard in acht genomen te worden.

Aard der werken: Vernieuwen van voetpad Slesbroekstraat (beide kanten)
Hierbij wordt de bestaande tegels- en steenslagverharding uitgegraven en vervangen door een bestrating in betonklinkers. Ook de bestaande boordstenen worden hierbij aangepast of vernieuwd. Het uitvoeren van de werken gebeurt door middel van een voortschrijdende werfzone van 80 a 120 m. De bestaande bestrating die uitgegraven wordt, wordt quasi onmiddellijk terug vernieuwd. Zo blijft de hinder voor de aanpalende bewoners beperkt tot een 2 a 3tal dagen (rekeninghoudend met het uitharden van de cementfundering).