agenda: 26ste Gordeltochten vzw De Vrede

VLEZENBEEK: – Voor de 26 ste opeenvolgende maal organiseert de Vlaamse Werkgroep “De Vrede” v.z.w. – afdeling Vlezenbeek iedere woensdagavond vanaf 22 juni tot en met 31 augustus 2016 geleide fietstochten doorheen het Pajottenland en de Zennevallei.
2016-06-17-archieffoto-de-vrede-fietstochten
Ideaal om de streek, haar geschiedenis, haar monumenten en haar intieme plekjes te ontdekken…
Concreet : iedere woensdagavond om 18.45 u
– periode : van 22 juni tot 31 augustus 2016
– start : Gemeenteplein Vlezenbeek
– afstand : 25 à 45 km
– gemiddelde snelheid : 15 km/uur
– deelname : gratis – inschrijven : niet nodig !
– fiets verkeerstechnisch helemaal in orde ( lichten !)
– veiligheidstips : deelnemers rijden op eigen risico en besteden de grootste zorg aan de veiligheid van de groep. De fietstochten worden voorbereid en verkend door vrijwillige tochtleiders. Voor de goede orde rijden zij aan de kop van de groep. Eerbiedig dan ook de richtlijnen die zij u verschaffen.
Zorg er voor dat je fiets steeds optimaal in orde is. Eerbiedig de wegcode. Op drukke wegen rijden alle fietsers achter elkaar. Benut waar mogelijk de fietspaden. Een fietshelm verhoogt de veiligheid.
– Inlichtingen : Tel. 02/569.17.52 (na 20.00 u) of e-mail : jan.quinart@telenet.be
– Organisatie : Vlaamse Werkgroep De Vrede – afdeling Vlezenbeek

Onthulling toeristische wand in de bibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmiddag werd in de hoodbibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw een toeristische wand onthuld die de toeristische troeven uit de regio op leuke manier in de kijker zet.
2016-06-17-toeristische-wand-bib_02
De bibliotheek en de dienst Toerisme werken al enkele jaren succesvol samen, zowel qua dienstverlening als projectmatig. Je vindt in de bib al jaren een folderrek met info over Sint-Pieters-Leeuw, de rozentuin en je kan er terecht voor wandel- en fietsfolders. Vrijwilligers van de bibliotheek komen voorlezen op familiale evenementen die door toerisme worden georganiseerd.

Maar beide diensten willen in het kader van een betere dienstverlening voor de klant hun werkingen nog meer vervlechten. Een eerste stap werd daarvoor al een jaar geleden gezet, toen de dienst Toerisme een vormingsmiddag organiseerde voor het bibliotheekpersoneel. De belangrijkste toeristische troeven van Sint-Pieters- Leeuw kwamen er aan bod en de meest gestelde vragen van toeristen.

2016-06-17-toeristische-wand-bib_03Marleen De Kegel, schepen voor Toerisme: “Een volgende stap wordt nu gezet. Met deze toeristische wand willen we nog meer de nadruk leggen op de aanwezigheid van toeristische info in de hoofdbibliotheek. Uiteraard maken we gebruik van het grote publieksbereik dat we hier automatisch hebben. De vele Leeuwenaren die hier langs komen om een nieuwe lading boeken of DVD’s mee te nemen, nodigen we uit om ook even aandacht te hebben voor het toeristisch aanbod. We zullen daar dus zeker op inspelen in ons folderaanbod, door bijvoorbeeld ook een agenda met regionale activiteiten aan te bieden.

Het is voor de toeristische dienst belangrijk om in de bibliotheek aanwezig te kunnen zijn. Niet alleen omdat we de leners makkelijker bereiken, maar vooral omdat de drempel om er binnen te gaan zo laag is. Iedereen kent en erkent een bibliotheek als een open huis. En dat is misschien wel de belangrijkste reden om als toeristische dienst een stuk dienstverlening naar hier te brengen. Uiteraard zal het achterliggend werk nog altijd in het Colomakasteel gebeuren, waar de toeristische dienst officieel gehuisvest is.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: dienst Toerisme – 02 371 22 62 – toerisme@sint-pieters- leeuw.be

Provincie strijdt verder tegen wateroverlast. Nieuwe teelttechnieken tegen erosie

2016-06-17-kleinschalige-erosiebestrijdingVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 22 juni kunnen landbouwers deelnemen aan een demonstratie van nieuwe technieken om erosie op hun akkers te bestrijden. Door de overvloedige neerslag van de afgelopen weken kende onze regio opnieuw problemen met water- en modderoverlast. De provincie zet al jaren in op de bestrijding van deze problematiek met de aanleg van overstromingsgebieden, bufferbekkens en maatregelen tegen erosie.

Maaien van oevers heeft vertraging
Vanaf 15 juni maait de provincie de beddingen van de oevers van haar beken.
Onze aannemers staan klaar om met de maaiwerken te beginnen. Maar ze kunnen dit werk pas opknappen als het waterpeil gezakt is. En het waterpeil zakt maar traag omdat er nog niet gemaaid is. Maar we volgen de evolutie van de waterpeilen in de beken en van de oevers van nabij op en beginnen te maaien zodra het waterpeil gezakt is en de oevers voldoende droog om de machines te dragen’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Erosie tegengaan in strijd tegen water- en modderoverlast
Voorjaarregens brengen veel erosie door het uitspoelen van de akkers mee omdat de landbouwgewassen nog heel klein zijn en de bodem onvoldoende bedekken.
Aangepaste teelttechnieken en kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen verminderen het afstromen van water en modder van de onverharde oppervlakten. Daarvoor werkt de provincie Vlaams-Brabant samen met de landbouwers en de gemeentebesturen.

2016-06-17-erosiebestrijdingswerkenDe provinciale erosiecoördinatoren hebben in heel wat gemeenten maatregelen uitgewerkt om de kans op modderoverlast te verminderen. Momenteel werken 32 gemeenten samen met een provinciale erosiecoördinator. Het gaat om Aarschot, Asse, Beersel, Bever, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Kortenberg, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Lubbeek, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tienen, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zoutleeuw.
Ook in 14 andere gemeenten zijn erosiecoördinatoren aan de slag. Het gaat om Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Herent, Hoegaarden, Huldenberg, Landen, Leuven, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren en Tielt-Winge.

Provincie zet landbouwers op weg in erosie-beperkende technieken
Sinds dit jaar moeten landbouwers rekening houden met nieuwe randvoorwaarden over erosie op percelen met een hoge en zeer hoge erosiegevoeligheid.
Het aanleggen van drempels tussen aardappelruggen, niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten en maïs zijn geschikte technieken om het afspoelen van grond tijdens een regenbui te voorkomen.
We hebben al enkele jaren drie proefvelden in Vollezele waar we vergelijkende proeven uitvoeren met technieken om erosie te beperken’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Deze nieuwe technieken en de resultaten ervan worden tijdens het bezoek aan de proefvelden toegelicht op 22 juni. Ook de gebruikte machines worden gedemonstreerd’.

2 miljoen euro per jaar tegen wateroverlast
Vlaams-Brabant is zeer dicht bebouwd en daardoor bijzonder kwetsbaar en gevoelig voor overstromingen.
Daarom is de bestrijding van wateroverlast voor ons een hoge prioriteit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en waterlopen. ‘Om de kans op overstromingen en wateroverlast te verminderen, investeren we jaarlijks zo’n 2 miljoen euro in gecontroleerde overstromingsgebieden. Een aantal daarvan hebben we in de voorbije jaren gebouwd, andere zijn op dit ogenblik in uitvoering of worden binnenkort aangelegd’.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erosiebestrijding

agenda: Workshop belonen en straffen voor ouders

huisvanhetkind_SPLNEGENMANNEKE: – Gratis workshop “Belonen en straffen”: donderdag 23 juni 2016 van 9.30 tot 11.30 uur.

Een kind opvoeden is niet altijd eenvoudig. Er komt zoveel bij kijken. Daarom brengen we graag ouders samen om te leren van elkaar. We geven zelf handige tips en tricks en hopen ook van jouw ervaringen te kunnen leren.
Ben je benieuwd naar goede ervaringen met straffen en belonen? Kom dan zeker naar de volgende workshop! Overigens organiseren we regelmatig workshops over opvoeden die zeker de moeite waard zijn.
De workshop wordt verzorgd door Kind en Gezin en de gemeente. Tijdens de bijeenkomst is een vrijwilliger aanwezig om zo nodig op je kindje te passen. Je kan met een kop koffie of thee van ideeën uitwisselen met andere ouders.
Zit je daarnaast nog met vragen rond opvoeding? Dan kan je iedere donderdag tijdens de inloopmomenten van Kind en Gezin terecht bij een medewerker in het lokaal dienstencentrum Negenhof.

Voor wie? Voor alle mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, …
Breng je kind ook gerust mee. Er is een speelhoekje en er is een vrijwilliger aanwezig om op je kind te passen als dit nodig is.
Prijs? Gratis.
Waar? Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-leeuw.
Meer info: T 02 371 03 50, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be