vzw De Poel zoekt vrijwilligers

2016-06-06-depoelzoektvrijwilligersSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Over haar 3 dagcentra en 2 tehuizen heen, vangt vzw De Poel op jaarbasis een 200-tal personen met een beperking op, gaande van licht, matig tot ernstig zorgbehoevend.
In Sint-Pieters-Leeuw hebben ze een dagcentra in de Esdoornlaan 33 en in Ruisbroek een tehuis voor niet-werkenden, Kerkplein 38.
Om hun bewoners nog meer kwaliteit te bieden is De Poel vzw op zoek naar vrijwilligers om:

– Individuele- en/of groepsactiviteiten te begeleiden :Voedingsatelier, houtatelier, voorlezen, …
– Buitenactiviteiten te begeleiden : Rock for Specials, Special Olympics, Domein van Huizingen, …
– Begeleiding bij wandel-, zwem- en andere sportactiviteiten
– Als chauffeurs ons de mogelijkheid te geven een extra uitstap te doen, of om ons naar een bepaalde activiteit te brengen
– …

Wij bieden elke vrijwilliger:
• Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
• Vergoeding alle onkosten.
• Opleiding en vorming indien noodzakelijk.
• Werkkledij indien van toepassing.
• Middagmaal.
• Ondersteuning vanuit onze organisatie.
Beschik je over wat vrije tijd?
Wil je iets doen samen met of voor volwassenen met een beperking?
Heb je zin om op vrijwillige basis mee te werken in onze organisatie?
Vragen? Interesse?
Meer informatie: Bart Joachum – Bart.joachum@vzwdepoel.be – 0473/59.25.41

erfgoedkast toont tijdens de maand juni de De Sint-Lutgardiskerk

ZUUN: – Vanmiddag werd in de Meander de erfgoedkast officieel ingehuldigd met deze maand als thema “De Sint-Lutgardiskerk”.
2016-06-06-erfgoedkast_Zuun_01
De erfgoedkast is een initiatief van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei en is een minitentoonstellingsruimte. Het doel is lokaal erfgoed meer zichtbaar te maken. Tijdens de maand juni staat de erfgoedkast in Woonzorgcentrum Zilverlinde en LDC Meander met als thema ‘De Sint-Lutgardiskerk’. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen en herinneringen op te halen.

In de erfgoedkast ontdek je het ontstaan van de eerste kapel, de nieuwe kerk, de oorsprong van de naam en kunst in de kerk. Wist je dat dit de eerste parochie was met Sint-Lutgardis als patrones? Veel pasgeboren meisjes kregen plots Lutgarde als doopnaam mee. En weet je wat gravin de Limburg-Stirum, laatste adellijke bewoonster van het Colomakasteel, met het ontstaan van de parochie te maken heeft?


Meteen na de inhuldiging van de erfgoedkast diepten verschillende aanwezigen verhalen op over de bouw van de kerk, het werd een interessante middag waar nog veel over nagepraat zal worden in de Meander.

De dienst Erfgoed kan trouwens jouw hulp gebruiken. Heb jij nog bruikbaar materiaal? Neem dan gerust contact op met de dienst Erfgoed. Zo werkt de lokale bevolking mee aan de bewaring van het erfgoed voor de volgende generaties.
Meer info? dienst Erfgoed – 02 371 22 62 – erfgoed@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Petanquetornooi VK ’t Gareel

2016-06-11-flyer-petanque-versie2ZUUN: – VK ‘t Gareel organiseert voor de vijfde maal een ontspannen en recreatief petanquetornooi. Dit vindt plaats op zaterdag 11 juni 2016 vanaf 13u op de petanquebanen achter de Kerk van Zuun.

Inschrijvingen vanaf 12u ter plaatse of vooraf via e-mail op info@gareel.be.
Er wordt gespeeld in ploegen van 3 spelers met ieder 2 ballen (tripletten).
Tripletten kunnen ook ter plaatse gevormd worden.
Inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per ploeg.
Alcoholische en niet alcoholische dranken, evenals lekkere hapjes, zullen ter plaatse te verkrijgen zijn tegen democratische prijzen.
Voor iedere deelnemer wordt er ook een prijs voorzien. Hopelijk heb jij ook zin om een balletje te komen werpen! Kom dan zeker langs met je setje petanqueballen op zaterdag 11 juni 2016.
Meer info op www.gareel.be