Bericht aan alle landbouwers: Schademelding van hevige regenval

2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (17)SINT-PIETERS-LEEUW: – De hevige regenval van vrijdag 27 mei 2016 tot en met maandag 30 mei 2016 hebben op verschillende plaatsen ernstige schade veroorzaakt aan bepaalde teelten. Om deze schade te laten vaststellen heeft de gemeente de intentie de landbouwcommissie samen te roepen.

De commissie tot vaststelling van schade is als volgt samengesteld :
De burgemeester, of zijn afgevaardigde, voorzitter.
De bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde.
De gewestingenieur van de buitendiensten van de afdeling “ Structuur en Investeringen, van het ALV.
Een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen.
Een expert-landbouwer op voorstel van de gewestingenieur aangewezen.

Wenst u schade aan teelten te laten vaststellen, dan kan u dit melden voor 20 juni 2016. U kan dit doen via e-mail aan: landbouw@sint-pieters-leeuw.be
Mogen wij u vragen alvast volgende gegevens door te geven:
Uw naam en adres
Uw telefoonnummer/GSM nummer
De aard van het fenomeen (overvloedige regen, overstroming, hagel, wind, … )
Datum van overlast
Aantal percelen en hun ligging
Totaalbedrag raming van de schade
Wij nemen nadien contact met u op voor de verdere behandeling van het dossier.
INFO: 02 371 22 91 – landbouw@sint-pieters-leeuw.be

diploma uitreiking van de anderstaligen die de Nederlandse lessen volgden

RUISBROEK: – Donderdagavond had het diplomafeest plaats van de cursisten NT2, die het schooljaar 2015-2016 vervolmaakten in één van de Leeuwse taalklassen Nederlands of die deelnamen aan een ander taalproject van de dienst Integratie.
2016-06-02-diploma-uitreiking-Nederlands_06b
Ze ontvingen van Marleen De Kegel, schepen voor Vlaams Beleid, Integratie en Inburgering hun diploma, attest: “Leeuwenaar”.
De uitreiking werd vooraf gegaan wordt door een lokale wandeling in Ruisbroek, vorig jaar was dit in deelgemeente Vlezenbeek..

Marleen De Kegel: ” Volhouden en veel oefenen in de klas, maar ook daar buiten en dan de glimlach op het gezicht van je buur, de bakker, je leerkracht en alle andere mensen waarmee je in contact komt is de mooiste beloning voor de cursisten.
Ze bedankte ook de vrijwilligers die met veel geduld de nieuwkomers de liefde voor onze gemeente bijbrengen.

Deze diashow vereist JavaScript.


De 32 cursisten ontvingen hun diploma ‘Leeuwenaar’ uit handen van burgemeester, Luc Deconinck en schepen voor Integratie en Vlaams Beleid, Marleen De Kegel.

De gemeentelijke taalklassen worden georganiseerd in samenwerking met alle Leeuwse basisscholen, met de buurtwerking 1601 en met de lokale dienstencentra. We kunnen beroep doen op 10 enthousiaste vrijwilligers die wekelijks hun cursisten nieuwe woordenschat aanleren. Zo leren zij te communiceren met de leerkracht van hun kind, met de lokale handelaar, met hun buren.”

De taalklassen zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van het CVO en het Centrum voor Basiseducatie die eveneens een rijk programma aanbieden in de regio.

agenda: wandeling Vogelzangbeek – Vleze: Water & Natuur

2016-06-03-vogelzangbeek-VlezeVLEZENBEEK / ANDERLECHT: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert zaterdag 4 juni 2016 om 09.00 uur een wandeling “Vogelzangbeek – Vleze: Water & Natuur” in samenwerking met CCN Vogelzang CBN en Coördinatie Zenne.

Ontdek samen met CCN Vogelzang CBN en Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de mooie vallei van de Vogelzangbeek/Vleze, aan weerszijden van de gewestgrens.

Coördinatie Zenne stelt ook het idee voor van een ‘intergewestelijk beekcontract’ voor de vallei voor. Het gebrek aan een doorgedreven officieel samenwerkingsverband leidt vaak tot onduidelijkheid (wie wat kan of moet doen?) en wordt ervaren als een stok in het wiel van alle mensen die begaan zijn met deze waterloop, in het bijzonder voor de waterkwaliteit en de natuurwaarde. Een voorstel: het opzetten van een bij voorkeur erkende structuur – een Beekcontract – waarin alle betrokkenen officieel kunnen samenwerken rond de Vleze/Vogelzangbeek/Zuunbeek met als doel haar natuurwaarde terug te geven.

Programma:
– 9u: afspraak aan de ingang van het kerkhof Anderlecht – Sint Janskruidlaan (Metro: Eddy Merckx) – honden niet toegelaten.
– 11.30u: einde van het programma aan de afspraakplaats

Gids: Peter Vanbellinghen – CCN Vogelzang CBN
sprekers:
– David Kuborn en Guillaume de Wouters voor Coördinatie Zenne
– Geert Wauters voor Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden
meer info: www.coordinatiezenne.be