40 jaar Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag werd de 40ste verjaardag van het Rode Kruis gevierd en werden tevens volgende brevetten uitgereikt: Eerste Hulp, Helper, Bedrijfs EersteHulp, ‘t Helpertje en de attesten ‘Hartveilige gemeente’.
2016-05-28-40jaar-Rode-Kruis-SPL_en_diplomauitreiking_21
2016-05-28-40jaar-Rode-Kruis-SPL_en_diplomauitreiking_17
Luc De Tobel, voorzitter Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw vertelt:
Officieel werd onze afdeling gesticht op 24 maart 1954; ook al 62 jaar, doch door de Brusselse invloeden, draaide deze in de jaren ‘60 en ’70 op een “laag” pitje.
Na de federalisering van het Belgische Rode Kruis begin jaren 70 zijn heel wat afdelingen in Vlaanderen opgericht/heropgericht waaronder de onze.
Op initiatief van Dr. Gordts; de toenmalige gewestvoorzitter en Fernand Kestens; de gewestelijk coördinator Hulpdienst, is er een eerste poging geweest in 1974 om deze opnieuw op te starten. De cursus Helper in het najaar 1975 was een succes en de afdeling nam haar start in 1976. Eugene Van Damme als voorzitter en de medewerkers van het eerste uur , zorgde voor het nodige dynamisme.
In april 1976 werd de hulpdienst operationeel; met het materiaal en de ziekenwagen van de “oude” afdeling. De heer Paul (Pol) Vereecken werd de verantwoordelijk hulpdienst.

Deze discipline is bijzonder gekend door haar aanwezigheid op plaatselijke evenementen voor het verlenen van eerste hulp.
Bij nationale rampen/calamiteiten droegen we ons steentje bij; om enkele voorbeelden te geven, de watersnood in Ruisbroek, opvang van gerepatrieerde uit het toenmalige Zaïre, het Heyzeldrama, de watersnood in Diest, de treinramp in Buizingen, de watersnood van 2010 in onze eigen gemeente en recentelijk nog bij de laffelijke aanslag op de luchthaven van Zaventem.

Ze kregen huisvestiging van het toenmalige gemeentebestuur in de “oude” schrijnwerkerij van “Lommeke de schrijnwerker van de gemeente”. Na de verhuis van het politiecommissariaat naar het huidige gemeentehuis, kregen we deze ter beschikking. De bergingen bleven de benaming van cel 1, 2 en 3 behouden. Rink 2 bleef jaren onze vast stek. Na de eengemaakte politie werd ook het gemeentehuis te klein voor deze diensten. Er werd uit gekeken naar een andere locatie, en daarbij geopteerd de Rode Kruis-diensten samen onder te brengen met de politionele diensten op de “site 250“ nu gekend als de site “ Brabantpoort”. De gemeentelijke openbare dienst zorgde voor de uitbouw van onze nieuwe locatie. Daarvoor een bijzondere dank aan het huidige en vorig gemeentebestuur en in het bijzonder dhr. Eric Stiens, afdelingshoofd Openbare Werken.

Meerdere diensten/disciplines zagen in de loop van de jaren hun levenszicht;
Vorming, dewelke instaat voor de opleidingen naar de bevolking en bedrijven toe: Eerste Hulp, Helper, Reanimeren en defibrilleren Hartveilige gemeente, BedrijfsEersteHulp en gamma van andere onderwerpen op vraag van verenigingen en andere geïnteresseerden.
Jeugd Rode Kruis, het Rode Kruis op maat van de jeugd.
Bloedcollectediensten in Leeuw centrum en Vlezenbeek, dit viermaal per jaar.
“Welfare” later genoemd “Uitleendienst” en heden “Sociale Hulpverlening”; van oud naar nieuw 2016 organiseerde deze discipline, een feestje voor alleenstaanden en minderbedeelden in samenwerking met het OCMW.
Zorgbib zorgt voor een boek en een babbel
Naast het uitlenen van boeken, cd’s en dvd’s … maken onze vrijwilligers vooral tijd voor een kort bezoek of een gesprekje met patiënten en bewoners van het revalidatiecentrum Inkendaal.

Alle activiteiten vermelden die we tijdens deze 40-jaar ontplooiden is uiteraard niet mogelijk. We hebben hier gepoogd een overzicht te brengen van bijzondere activiteiten en gebeurtenissen.

We blijven ons verder inspannen om onze werking op vandaag naar best vermogen te ontplooien. De verschillende disciplines van onze afdeling vullen mekaar aan en zijn alleen mogelijk omdat deze personen bezield zijn door het Rodekruisideaal.”

Eervolle onderscheidingen worden toegekend voor uitzonderlijke en belangeloze diensten Zilveren medaille;
De zilveren medaille wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich in totaal 10 jaar effectief en belangeloos hebben ingezet voor het Rode Kruis
Mevrouw Chris Bruyninckx – De heer Danny Aerts – Mevrouw Els De Win – Mevrouw Hilde Van Dorsselaer – De heer Clement De Win – De Heer Guido Lebegge – Mevrouw Lieve De Win – Mevrouw Nele Eggers – Mevrouw Maria Sempels

1° Zilveren Barette op zilveren medaille; is bestemd voor vrijwilligers met 15 jaar belangeloze en effectieve inzet.
Mevrouw Denise Van Iseghem – De Heer Jurgen Vanderstraeten – Mevrouw Paula Sempels – Mevrouw Marie-Jeanne Meert

2° Zilveren Barette op zilveren medaille; is bestemd voor vrijwilligers met 20 jaar belangeloze en effectieve inzet
De heer Johan Huygh

Gouden medaille; de gouden medaille is bestemd voor vrijwilligers met 25 jaar belangeloze en effectieve dienst.
Mevrouw Gerda Vermersch – De Heer Luc De Tobel

Legpenning Koningin Elisabeth; deze legpenning is bestemd voor vrijwilligers met 40 jaar belangeloze en effectieve dienst.
De Heer Leo Vanderstraeten

Jong geleerd is oud gedaan; ook bij het Jeugd Rode Kruis is dit een moto, daarom organiseerde deze de cursus Helpertje voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. De kinderen werden op een speelse manier; eerste hulp expert en behaalde hun brevet HELPERTJE.
Siena Barrez – Eltjo Delobelle – Febe Delobelle – Febe Kerckx – Kiana Kerckx – Luna Laurent – Kelly Lomba – Maxime Oeyen – Thibaut Oeyen – Wesley Roelandts – Jana Serlippens – Jolien Serlippens – Maarten Vandenbosch – Jari Vanheusden – Nassim Zarid

Deze diashow vereist JavaScript.


Lucien Wauters schepen van volksgezondheid: “Volksgezondheid behoort tot een van mijn bevoegdheden en dit reeds verschillende jaren. Het gemeentebestuur ondersteunt de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, waarbij we altijd in een vriendschappelijke sfeer hebben kunnen samenwerken.
Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn steeds aanwezig op de leeuwse evenementen, wat ik ten zeerste apprecieer. Ik feliciteer het bestuur voor 40jaar werking in onze gemeente.
De laatste jaren werden door het gemeentebestuur inspanningen geleverd om onze gemeente ‘hartveilig’ te maken. Extra middelen worden voorzien om in de nabije toekomst nog bijkomende AED toestellen te plaatsen.