Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 26 mei 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek
Er dient een oplossing gevonden te worden voor het (grotendeels) leeg staan van het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek. Aangezien het om strategisch erfgoed gaat, wordt voorgesteld om, in plaats van het pand te verkopen, het pand in erfpacht te geven als horecazaak voor een periode van minstens 30 jaar en maximum 49 jaar.

Na het nemen van deze principebeslissing kan er reeds een aankondiging gebeuren om mogelijke geïnteresseerden te informeren over de toekomstige erfpacht. De officiële voorwaarden hiervan zullen op de volgende gemeenteraad worden bepaald.
De principebeslissing tot het geven in erfpacht van het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek als horecazaak werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
2015-06-07-Vlezenbeek_bibliotheek_Oud-Gemeentehuis
Het gemeentebestuur wil een zinvolle bestemming geven aan het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek, zodat dit een meerwaarde vormt voor de bevolking en mensen uit de regio. Eerder besliste zij reeds het gebouw in geen geval te verkopen, gezien het waardevolle karakter van het gebouw en haar strategische ligging.

De gemeenteraad van 26 mei 2016 besliste om een open oproep te doen naar potentiele uitbaters van een horecazaak. Hierbij koos zij voor een erfpacht met een termijn van minstens 30 en maximum 49 jaar, zodat een zelfstandige uitbater de investeringskosten om het gebouw te renoveren en in te richten op een redelijke termijn kan afschrijven en terug verdienen. Op die manier wordt er een mogelijkheid tot langetermijnplanning gecreëerd en blijft het gemeentebestuur tijdens de duur van de erfpacht controle uitoefenen op wat er met het pand gebeurt. Het grote voordeel is dat het pand weer volledig in handen van de gemeente komt na de erfpacht, met inbegrip van alle verbeteringswerken die de erfpachter tot op dat ogenblik zou hebben uitgevoerd.

Het bestuur is ervan overtuigd dat een horecazaak op die plaats een meerwaarde kan bieden voor het centrum en voor de bevolking van onze gemeente. Niet alleen het gebouw maar ook het stuk grasveld naast het voormalig gemeentehuis zou in erfpacht worden gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om eventueel een terras uit te baten.

De officiële voorwaarden waaronder de erfpacht zal worden afgesloten, zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 juni 2016, waarna alle geïnteresseerden ze kunnen bekomen bij de gemeente.

De gunning van deze erfpacht zal gebeuren via een procedure in twee rondes. Tijdens de eerste ronde kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend melden bij het gemeentebestuur. Ze dienen hiervoor uiterlijk 31 juli 2016 een startdossier in, minstens bestaande uit een conceptnota over wat de kandidaat-uitbater van plan is met het gebouw. Deze startdossiers worden ingediend bij de gemeente, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Op basis van deze startdossiers zal het gemeentebestuur vervolgens een aantal kandidaten uitnodigen om een volledig uitgewerkte offerte met businessplan in te dienen. Op basis van deze uitgewerkte offertes zal het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde keuze maken. In geen van beide rondes is een publieke opening voorzien.

Kleuters Den Top winnen Provinciale prijs voor hun fruitrecept

2013-04-15-basisschool_Den-Top_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant verspreidde 388 fruit- en 445 groenteboxen naar de Vlaams-Brabantse scholen. De kinderen gingen ermee aan de slag in hun klas. De 6 beste recepten worden op 30 mei in de bloemetjes gezet waaronder GBS Den Top in Sint-Pieters-Leeuw.

Kinderen eten te weinig groenten en fruit’, weet Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en gezondheid. ‘En we weten allemaal hoe belangrijk het is om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van gezonde voeding’.

Daarom bood de provincie Vlaams-Brabant de scholen dit schooljaar een fruit- en een groentebox aan, gevuld met biologische en seizoensgebonden fruit en groenten.

In totaal gingen er 388 fruit- en 445 groenteboxen de deur uit. 1750 kilo appels en peren werden in de klassen verwerkt tot lekkere bereidingen. Daarnaast versneden de leerlingen 2110 kilo groenten, waaronder bloemkolen, knolselder, wortelen, rode bieten, selder, aardappelen, raapjes, spinazie en prei’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

De zes klassen met het lekkerste, gezondste of creatiefste fruit- of groenterecept krijgen een prijs. Ze krijgen een aankoopbon van 250 euro om hun klas eens te verwennen.

2016-05-30-APPELCHIPS.jpgDe winnaars zijn de GBS Den Top in Sint-Pieters-Leeuw waar de kleuters appelchips maakten, SBLO Parkschool uit Leuven met een fruitdipsaus, VBS Vlierbeek uit Leuven met aardappelwafeltjes met appel- perenmoes, Mater Dei uit Leuven waar de kleuters groentepizza maakten, Freinetschool de Regenboog uit Leuven met een ‘rappende wrap met pinkie beat’ en de vergeten groentefrietjes van de leerlingen van 5 STW uit KTA2 Diest.

Daarnaast werden 34 leuke, verrassende, multiculturele of gewoon lekkere recepten gebundeld in een boekje. Alle scholen uit Vlaams-Brabant krijgen zo’n exemplaar.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/gezondheidsbox

Nieuw infopunt voor vragen over waterlopen

2014-04-27-Zuunbeek_04VLAAMS-BRABANT : – De provincie Vlaams-Brabant opende een infopunt waar men terecht kan met vragen of klachten over waterlopen.

Vind je zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water? Welke beek stroomt er achter mijn tuin en wie beheert die? De beek is dichtgegroeid. Er is een boom in de waterloop gevallen. Er is een aannemer begonnen aan de waterloop in de straat: wat gaat die doen? Tot waar mag ik mijn afrastering van de tuin zetten? Hoever van de oever moet mijn tuinhuis staan? Aan wie moet ik toelating vragen om mijn oprit over de beek aan te leggen? Voortaan kan men met klachten of vragen over waterlopen terecht bij het ‘infopunt waterlopen’ van de provincie Vlaams-Brabant.

We beheren bijna 1500 kilometer waterlopen in onze regio’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Daar komt heel wat bij kijken: onderhoud, aanleggen van overstromingsgebieden, erosiebestrijding. Uit onze ervaring blijkt dat ook burgers vaak met vragen zitten over de onderhoudswerken die de provincie uitvoert, en wat er allemaal wel of niet kan op de oever van een beek’.

In de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ werd al heel wat informatie gebundeld. Met het nieuwe infopunt waterlopen wil de provincie nog korter op de bal spelen.

Het infopunt waterlopen is te bereiken via: www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater – infopuntwater@vlaamsbrabant.be – tel.: 016 26 75 02 (Ingrid Lansloot en Jan Blockx)

agenda: 10x Tielke’s trainingen in één maand

2016-05-26-flyer-tielkeRUISBROEK: – zondag 29 mei 2016 start Tielke Meeusen opnieuw met het geven van Outdoor trainingen in Ruisbroek, dit keer voor zowel, mannen als vrouwen.

10x Tielke’s trainingen in één maand. Een total body workout in openlucht.
Trainingsdata: donderdag 2-9-16-23-30 juni van 20u30-21u30
zondag 29 mei en 5-12-19-26 juni van 10u-11u
Prijs: 10€ per les of 80€ voor het pakket van10 lessen
Meer info en inschrijven: www.facebook.com/Tielkes-Training-Page-349052471949315/?fref=ts