MEGA happening 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag en morgen heeft aan Laekelinde de jaarlijkse MEGA-happening plaats.

2016-05-12-MEGA-happening_Sint-Pieters-Leeuw (08)
Vanmorgen namen Don Bosco, Populiertje en Sint-Lutgardis deel aan de MEGA-Happening


MEGA, Mijn Eigen Goed Antwoord, is een preventieproject dat zich richt op de jongeren van het laatste jaar lager onderwijs. Het project wordt georganiseerd door de jeugddienst en de dienst Maatschappelijke Veiligheid en tracht, in samenwerking met de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw, jongeren weerbaarder te maken tegen de verlokkingen van het dagelijkse leven.

Het project bestaat uit een lessenpakket dat doorheen het jaar wordt gegeven en uit een MEGA-happening waarbij de jongeren o.a. op een ludieke manier kennis maken met de verscheidene veiligheidsdiensten.
Tijdens de MEGA-happening doorlopen de leerlingen, per klas, van 9.30 uur tot 14.45 uur de verschillende standen en workshops. Zowel het Rode Kruis, de gemeenschapswachten, de lijn als het JAC zijn aanwezig met een persoonlijke stand.

Deze diashow vereist JavaScript.


Bij de Lijn maakten de leerlingen op de tramelant bus ook kennis met de “dode hoek”, de ruimten rond een voertuig die de chauffeur vanuit het voertuig niet kan waarnemen. Velen verschoten dat ze de volwassen persoon naast de bus niet zagen staan in de spiegel en gaan in de toekomst beter opletten dat ze gezien worden door de chauffeurs van bussen en vrachtwagens.
Tevens leerden ze er hoe een bus te evacueren bij bijvoorbeeld brand.

nieuwe aanbesteding recyclagepark zorgt ervoor dat behandeld hout en harde en zachte plastics niet meer per kilogram wordt afgerekend

2016-03-20-recyclagepark_Sint-Pieters-Leeuw_02SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe aanbesteding voor het gemeentelijke recyclagepark zorgt ervoor dat er in Sint-Pieters-Leeuw drie nieuwe fracties bijkomen. Fracties die tot voor kort bij grof vuil/restafval hoorden. Het gemeentebestuur zal een lagere afvalfactuur voor restafval hebben. De inwoner zal zijn afval in drie bijkomende fracties kunnen sorteren en zal dus minder restafval hebben. Deze drie bijkomende fracties zorgen ervoor dat er een flink aandeel uit het restafval of het grof vuil kan worden gehaald. Iedereen wint dus.

Sinds de aanpassingen aan het gebruiksreglement van het recyclagepark in 2015 werd reeds voorzien dat bij een nieuwe aanbesteding voor de lediging van de containers van het recyclagepark een doorgedreven sorteermogelijkheden binnen de mogelijkheden moesten liggen.

Gunther Coppens, schepen voor Leefmilieu: “Eerst en vooral maken we vanaf nu een onderscheid tussen zuiver hout en behandeld hout. Tot voor kort ging al het behandeld hout (oa. Ikea-kasten, geverfde deuren, …) bij het grof vuil dat inwoners aan de kiloprijs moesten betalen. Dat bedrag liep soms hoog op. We zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing. Dankzij de nieuwe aanbesteding hoeft het behandeld hout dus niet langer bij het grof vuil. Het behoort nog wel tot de betalende fracties, maar het wordt niet meer per kg afgerekend. Ook harde en zachte plastieken, zoals bijvoorbeeld tuinmeubelen, e.d. hoeven niet langer bij het grof vuil, maar worden opnieuw gerecycleerd. Waar je vroeger voor 50 kg – een kleerkast van geperst hout of tuinmeubelen – al snel 8 euro moest neertellen bij het grof vuil, moet je nu enkel toegangsgeld betalen (2 euro voor een personenwagen, 4 euro voor een aanhangwagen of bestelwagen).”

Naast de hout-fractie kunnen de burgers van Sint-Pieters-Leeuw dus voortaan ook de harde en zachte plastics uit respectievelijk het grof huisvuil en het restafval halen. Zo kan de gemeente jaarlijks een flink aantal kg plastic per inwoner recycleren. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot bij de verbranding van het restafval wat rechtstreeks bijdraagt tot de doelstellingen in het klimaatplan van de gemeente en de provincie Vlaams-Brabant.
De harde plastics zoals: plastic buizen, dakgoten, oude tuinmeubels, speelgoed en emmers, kunnen inwoners los aanbieden. De zachte plastics waaronder folies, zakjes, kuipjes en vlootjes kunnen in een afzonderlijke container gedeponeerd worden.
Ze worden best in een plastic zak naar keuze aangeboden, zo gaan de folies niet wegvliegen uit de container.

Na de inzameling gaan de plastics naar erkende verwerkers die ze verder sorteren, wassen, vermalen en verwerken tot het basismateriaal voor nieuwe harde plastics of bijvoorbeeld straatmeubilair, compost- en moestuinbakken.

Schepen voor Financiën, Jos Speeckaert: “Het gemeentebestuur organiseerde in het voorjaar van 2016 een openbare aanbesteding om zo de beste voorwaarden van een aantal firma’s te kennen voor de lediging van de containers op het recyclagepark. Na het verkrijgen van de prijzen en tarieven werd een keuze gemaakt zodat er op jaarbasis zo’n 30.000 euro kan worden bespaard.

2016-03-20-recyclagepark_Sint-Pieters-Leeuw_01Recyclagepark Sint-Pieters-Leeuw:
Adres: Pepingensesteenweg 250
Openingsuren
dinsdag: 11.00 tot 18.00 uur
woensdag: 11.00 tot 18.00 uur
donderdag: 11.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur

Openbaar onderzoek: verplaatsen voetweg nr 11

RUISBROEK: – Fluxys Belgium nv heeft een aanvraag ingediend om voetwet nr. 11, langs de Beemdstraat (t.h.v. bedrijventerrein Catala) in Ruisbroek, te verplaatsen. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek. Eventuele bezwaren kunnen tijdens dit openbaar onderzoek ingediend worden.

2016-05-11-verplaatsen-voetweg-11
Rooilijn (deel) voetweg nr. 11 / Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 11 / Beemdstraat – Bedrijventerrein Catala te 1601 Ruisbroek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt overeenkomstig art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2014, ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 28 april 2016 kennis heeft genomen van de aanvraag van Fluxus Belgium nv om een deel van de voetweg nr. 11, zoals ingeschreven in de Atlas van de buurtwegen, te verleggen.

Het dossier ligt tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, 1ste verdieping, bureau technische dienst, afdeling Openbare Werken. Het openbaar onderzoek vangt aan op 9 mei 2016 en eindigt op 13 juni 2016. Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen binnen deze termijn via een met de post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.