Odisee-studentes uit Sint-Pieters-Leeuw en Halle maken toneelstuk voor kleuters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hannelore Debroeyer uit Sint-Pieters-Leeuw en Ine Blijkers en Dorien Cortvriendt uit Halle studeren Kleuteronderwijs aan de Odisee-hogeschool. In het kader van hun stage hebben zij samen met acteur-regisseur Geert Vanden Broecke een toneelstuk voor kleuters gemaakt. Ze zullen dat stuk op 10 mei opvoeren in Cultureel Centrum Coloma in Sint-Pieters-Leeuw.

Dienstverlening De Lijn waarschijnlijk verstoord op woensdag 27 april 2016

De-Lijn_geen-dienstVLAAMS-BRABANT: – Door een vakbondsbijeenkomst kan de dienstverlening van De Lijn op woensdag 27 april 2016 verstoord zijn.

Persbericht De Lijn: “De socialistische overheidsvakbond ACOD houdt dan in Leuven een militantenconcentratie tegen de besparingen van de federale en Vlaamse regering. Hoeveel en waar er hinder zal zijn, weet De Lijn pas woensdagochtend. De vervoermaatschappij raadt haar reizigers aan om www.delijn.be te raadplegen. Daar geeft ze woensdag vanaf 6.15 uur actuele overzichten over de gevolgen voor de dienstverlening.

Zonaal veiligheidsbeeld 2015 Politiezone Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – In het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw werd maandagavond aan de politieraad van de politiezone Zennevallei een overzicht gegeven van het criminaliteitsbeeld van de politiezone, gebaseerd op de cijfers van 2015.
Verder werd het nieuwe zonaal veiligheidsplan 2016-2017 voorgesteld.

2016-04-25-feiten-PZ-Zennevallei-2015
cijfers 2015 tov 2014


De geregistreerde gerechtelijke feiten zijn de afgelopen 5 jaar in constante daling met een sterke daling in 2015: -10,3% (Daling in arrondissement -5,9%). De Meeste feiten doen zich voor in het centrum van Halle en aan de winkel en bedrijvenzone aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

De criminaliteitsgraad, de graad die per 1000 inwoners het percentage aangeeft waarbij je mogelijk zelf betrokken kan geraken bij gerechtelijke feiten bedraagt in Beersel 54,7 , in Halle 58,3 en in Sint-Pieters-Leeuw 47,5.

Diefstal met braak
Diefstal met braak, dus inbraak in woning, waren er in 2015: 240 pogingen, 441 effectieve inbraken in woningen en 50 feiten gewone diefstal in woning zonder braak.
De meeste feiten werden gepleegd in december. De meeste pleegdag is zaterdag, dit is volgens de politie een vaste trend aan het worden want ook de voorbije jaren werden de meeste feiten op zaterdag gepleegd.
Inbraak in woningen in Sint-Pieters-Leeuw: Zuun 51, Steenweg Kanaal 51, Vlezenbeek 50, Karenberg-Hoge Paal 33, Ruisbroek 32, Centrum 31 en Negenmanneke 26.

56,4% woont in Politiezone
Uit de 5145 geregistreerde gerechtelijke feiten uit 2015 kon de Politiezone Zennevallei bij 1060 feiten één of meerdere daders identificeren (20,6%). Hieruit konden ze 1015 unieke daders afleiden. Daarvan zijn er 162 gekend voor meer dan één feit in 2015.
56,4% van de daders met gekende woonplaats woont in de Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle, S-P-L). 18,7 woont te Brussel.

Drugsdelicten
In 2015 waren er 275 drugsdelicten: 121 in Beersel, 102 in Halle en 52 in Sint-Pieters-Leeuw. In de politiezone is er dus een sterke stijging van drugsdelicten +113 feiten.
Dit moet men wel in de juiste context zien volgens woordvoerster Kelly Verbist:” Dit komt vooral omdat we vorig jaar als politie hier meer op ingezet hebben. Teven beschikte Beersel sinds vorig jaar over een drugshond die zijn werk zeer goed heeft gedaan. Dus doordat er meer doordreven actie gevoerd werd, er meer op ingezet werd weerspiegelt de stijging met 70% vooral de sterke inzet van de politiediensten en niet zozeer het echte aantal feiten op het terrein!

In onderstaande video legt Korpschef Mark Crispel enkele prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan Politiezone Zennevallei 2016-2017 uit.

strategische doelstellingen Politiezone Zennevallei
– Diefstallen in gebouwen
– overlast (brede betekenis)
– Drugs (brede betekenis)
– aandachtspunt: radicalisering / terrorismebestrijding
Korpschef Mark Crispel:” Door middel van een Zonale Task Force zorgt PZ Zennevallei ervoor dat alle informatie met betrekking tot radicalisering op haar grondgebied op een degelijke manier wordt verzameld, gefilterd en verwerkt. De aanpak van radicalisering wordt op die manier ingebed in de structuren van de organisatie, zodat signalen niet verloren gaan, maar er actief mee gewerkt wordt
-prioriteiten verkeer: overdreven snelheid, rijden onder invloed, gordel / kinderzitje / zwakke weggebruikers als bijzondere doelgroep

Korpschef Mark Crispel wijst verder ook op de capaciteitsproblemen binnen zijn corps.
Op 29/02/2016: minimale aantal personeelsleden nodig om de PZ Zennevallei vlot te laten draaien, en waarbij ook nog actieplannen te kunnen opnemen in beleidsvrije ruimte, is NIET aanwezig. We hebben maar liefst 22 personeelsleden te weinig“.