Opvang zieke kinderen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – OCMW en gemeente slaan handen in elkaar voor de opvang van zieke kinderen.

Een ziek kind in huis? Opvang nodig?
Voor werkende ouders wiens kind ziek wordt, is het vaak een hele zoektocht naar oplossingen. Een dagje thuisblijven om te zorgen voor je zieke kind is niet altijd mogelijk.
Beroep doen op familieleden, kennissen of vrienden behoort ook niet altijd tot de opties.
En wat als je kind 1 week of meerdere weken ziek is?

De dienst Opvang zieke kinderen kan zeker helpen.
Vanaf 1 april 2016 kan je terecht op het nummer 0499 233 284 om opvang te regelen.
Bel voor 18.30 uur ’s avonds en de volgende dag kan een verzorgster aan huis komen en instaan voor de opvang van jouw kind. De verzorgers hebben een gepaste opleiding gevolgd en de meesten hebben ook al meerdere jaren ervaring. Ze brengen zelf spelmateriaal mee en kunnen ook tegemoet komen aan jouw specifieke vragen rond verzorging.
De opvang kan vanaf 7 uur tot 19 uur, met een maximum van 9 uren opvang per dag.
De opvang is bedoeld voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Er is wel een doktersattest nodig.
De prijs per uur bedraagt 3 euro. Er is ook een sociaal tarief mogelijk.
Ben je aangesloten bij de mutualiteit, check dan even of je recht hebt op korting of zelfs enkele gratis opvangdagen.

2016-04-25-opvang-ziekekinderen
Bart Keymolen, schepen kinderopvang en Paul Defranc, OCMW-voorzitter

De medewerkers van 3Wplus hebben ervaring en zijn speciaal opgeleid voor de thuisopvang. Zij hebben ook hun eigen spelmateriaal bij en zijn graag gezien bij de kinderen.” Bart Keymolen, schepen kinderopvang.
Voor OCMW-cliënten die Nederlandse les volgen of een andere vorming volgen in kader van tewerkstelling, kan de opvang ook een oplossing zijn wanneer het kind ziek wordt.” Paul Defranc, OCMW-voorzitter.

Opvang nodig?
Tinne De Keyser, 3WPlus, Opvang zieke kinderen, 0499 233 284
Huis van het kind Sint-Pieters-Leeuw: Aurelie Vannieuwenhuyze, coördinator, 02 371 06 52, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Kindernamiddag AMB

2016-04-30-flyer-kindernamiddagVLEZENBEEK: – De ouderraad van Ave Maria Basisschool te Vlezenbeek organiseert op zaterdag 30 april 2016 van 13u30 tot 17 uur een “Kindernamiddag” in de school.

Wat mag je verwachten: tal van spelletjes, springkastelen, ballonnenplooier, grimmage, circus initiatie, bar voor de ouders,…

UPDATE: donderdag 28/04 – 16u15
Ouderraad AMB Vlezenbeek: “Aan allen, door weersvoorspelling van zaterdag hebben we besloten om de kindernamidag van zaterdag as. Niet te laten door gaan. Geen nood, uitstel is geen afstel.”

20 jaar educatief natuurbeheer gevierd met insectenhotel voor ’t Populiertje

ZUUN / VLAAMS-BRABANT: – Educatief natuurbeheer bestaat 20 jaar. 94.000 leerlingen maakten hierdoor kennis met natuur(beheer) in de buurt van hun school.
In Sint-Pieters-Leeuw doet ’t Populiertje al 20 jaar mee.
2016-04-25-bijenhotel
Educatief Natuurbeheer, een project van de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt, laat leerlingen van de 3de graad lagere school kennis maken met de natuur door hen te laten meehelpen in het beheer van een natuurgebied in de buurt van de school.

Nood aan natuur
Kinderen hebben nood aan natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat kinderen via hun school in contact worden gebracht met natuur’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

20 jaar geleden was de provincie Vlaams-Brabant de eerste die educatief natuurbeheer ondersteunde. Limburg en Brussel volgden.
Op 20 jaar tijd werden zo 94 000 leerlingen in contact gebracht met natuur.

Aan de slag in het groen
Educatief natuurbeheer gebeurt in drie stappen. Eerst worden de leerlingen geïnformeerd over natuur en natuurbeheer via een presentatie of het natuurbeheerspel. Daarna gaan de leerlingen, in het najaar, aan de slag in een natuurgebied. Ze dragen het maaisel weg, ruimen hakhout op, leggen een takkenwal aan of planten boompjes. In het voorjaar gaan ze terug naar het natuurgebied om de resultaten van hun werk te bewonderen. Ze maken een wandeling, bestuderen planten of gaan op zoek naar waterdiertjes in een poel.

12 scholen 20 jaar aan een stuk actief
Op 20 april werd 20 jaar educatief natuurbeheer gevierd. De 12 scholen die 20 jaar aan één stuk hebben meegedaan werden in de bloemetjes gezet en kregen van gedeputeerde Tie Roefs een insectenhotel.

Het gaat om de volgende scholen: VBS St-Pieter uit Korbeek-Lo, GBS ’t Klavertje uit Bierbeek, GBS De Zandloper uit Wommersom, Montfortcollege uit Rotselaar, GBS De Regenboog uit Zellik, VBS Sint-Victor uit Dworp, GBS uit Galmaarden, GBS De Knipoog uit Tollembeek, Go! De Regenboog uit Kortenberg, GBS Wauterbos uit Sint-Genesius-Rode, GBS ’t Populiertje uit Sint-Pieters-Leeuw en GBS Toverveld uit Veltem-Beisem.

LEWE – Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw

2016-04-24-Lewe_01SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde is zeer gelukkig met het nieuwe nummer “Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw” in de Lewe-collectie. Deze studie is bijzonder al was het maar omwille van het onderwerp en de invalshoek.

Voorzitter Jan De Backer: “Dit nummer handelt niet over een historisch gebouw of een markante gebeurtenis of periode, het onderzoekt de gebruiken van de burger op centrale momenten in het leven, in dit geval de geboorte, het huwelijk en het overlijden. Deze gebruiken typeren inderdaad een cultuur, een geloof in tradities, een sociale verbondenheid, lokaal en tijdsgebonden, en ze vormen in zekere zin de handtekening van een manier van leven omdat zij een licht laten schijnen op de waarden en normen van die periode en bij die mensen.

Enkel reeds de evidente vergelijking met ons eigen aanvoelen vandaag werpt een licht op de evolutie die een samenleving doormaakt, ook in punten die we op het moment zelf nochtans als vanzelfsprekend aanvoelen. Een bijzondere meerwaarde is uiteraard dat de studie zich baseert op gegevens uit Sint-Pieters-Leeuw.

2016-04-24-Lewe_02
Voorzitter Jan De Backer , eindredacteur van Lewe Gilbert Pické en Kristien Van Hecke – deskundige Toerisme en Erfgoed

Aan de basis ligt de eindverhandeling uit 1989 van mevrouw Myriam Volckaert waarmee zij aan de K.U. Leuven de graad verwierf van licentiaat in de Germaanse filologie.

De studie steunt op getuigenissen van niet minder dan 36 informanten, die zo zijn gekozen dat het mogelijk wordt een onderscheid te maken per wijk, maar bijvoorbeeld ook per “klasse”. De benadering laat eveneens toe de evolutie te bekijken tijdens de bestudeerde periode van 1920 tot 1950. Deze periode verklaart ook waarom in dit werk Sint-Pieters-Leeuw is herleid tot de vroegere hoofdgemeente.

De basis wordt gevormd door orale geschiedenis in de sterke betekenis van deze uitdrukking, de verkregen informatie is getoetst en de aanwending ervan is stevig wetenschappelijk onderbouwd.

Het mag een toeval heten dat dit werk niet is “verloren” gegaan voor onze gemeente en haar inwoners. De toenmalige bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, nu eindredacteur van Lewe, Gilbert Pické herinnerde zich dat een jonge studente op zoek was naar informatie om rond dit onderwerp te werken. Haar naam was hij vergeten, maar niet die van haar promotor, prof. Stefaan Top. Een telefoontje naar deze man bracht hem bij “ene Myriam Volckaert”. Het is veelzeggend voor het bijzondere van deze studie, dat een kwarteeuw na feiten de professor zich nog de naam van de studente herinnerde.

2016-04-25-Lewe-april2016Mevrouw Volckaert groeide op in Sint-Pieters-Leeuw, in Brukom, vandaag woont zij met haar gezin in Lembeek.

Voorzitter Jan De Backer: “Deze publicatie geeft het centrale deel van haar eindverhandeling integraal weer. Het omkaderende gedeelte waarin de auteur de gemeente voorstelt en bijv. ook de parochiekerken, verklaart zich logisch in haar eindverhandeling, maar is in een Lewe-publicatie minder relevant, al was het maar omdat deze punten zelf al onderwerp waren van een afzonder-lijke Lewe-uitgave. De volledige verhandeling is intussen in de heemkundige collectie van de gemeentelijke bibliotheek opgenomen.

We zijn mevrouw Volckaert dankbaar dat zij haar eindverhandeling ter beschikking wou stellen voor dit Lewe-nummer en zo ook voor de ganse bevolking van Sint-Pieters-Leeuw.

In 1985 publiceerde Lewe reeds een beknopte bijdrage van Marleen Bosmans en Walter Roossens over dit onderwerp en in zekere zin volgens dezelfde structuur. Hoewel de parallel treffend is, staan beide werken los van mekaar.”

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:Gilbert Pické, secretaris
telefoon 02 377 97 10 – e-mail heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

agenda: Fiets- en wandeltocht met barbecue

2011-05-01-fiets-en-wandeltocht-01VLEZENBEEK: – KLJ Vlezenbeek nodigt u op zondag 1 mei 2016 uit voor haar “Fiets- en Wandeltocht met barbecue”.

Met trots stelt KLJ Vlezenbeek zijn fiets- en wandeltocht voor. Deze gaat door op zondag 1 mei 2016 met vertrek en aankomst aan de pastorietuin.
De fiets- en wandeltocht is een sportief evenement voor jong en oud met wandelingen van 5 en 10 km en fietstochten van 15 en 35 km, alsook een MTB-tour van 35 km doorheen het Pajottenland.
Inschrijven voor de tochten kan vanaf 8u tot 15u aan de pastorietuin.
Vanaf ’s middags (11u30 tot 20u) kan iedereen er ook terecht voor een heerlijke BBQ en bijhorend fris drankje. Dit alles tegen democratische prijzen waarvan de opbrengst zal besteed worden aan onze KLJ-jeugdwerking.
Wij hopen op een talrijke opkomst onder een stralende zon! Tot dan!
De Leiding van KLJ Vlezenbeek

volksspelen ter gelegenheid van Erfgoeddag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag had in heel Vlaanderen en Brussel de 16de editie van Erfgoeddag plaats. In Sint-Pieters-Leeuw focuste de erfgoeddag dit jaar op tradities. Samen met de sportdienst werden enkele oude volksspelen geplaatst in enkele lokale café’s.

2016-04-24-erfgoeddag_30
Burgemeester Luc Deconinck opende de “Erfgoeddag volksspelen” met een spelletje op de schuiftafel.

Vroeger hoorden sporten zoals sjoelbakken, tollen of gewoonweg kaarten als een vast ritueel bij een cafébezoek. Daarom bracht de gemeente deze volkssporten naar het publiek, daar waar ze thuis horen: in de cafés.
Terwijl bezoekers en toevallige cafégangers konden proeven van volksspelen in een ontspannen sfeer, werden ze bovendien geconfronteerd met een selectie sporterfgoed uit de gemeente. Om de sportieve sfeer te accentueren, hing er wat extra fotomateriaal op.

In de Pauw, Sint-Pieters-Leeuw
reuzendomino, tafelbordspel, schuiftafel
Erfgoedmateriaal: Wielerreglement Velo Club 1913, wielerfoto aan de Rink voor huidige KBC en verschillende fotoalbums van de Leeuwse Turnkring

De Grove, Zuun
Sjoelbak, tafelbordspel, toptafel
Erfgoedmateriaal: De velodroom in Zuun en krantenknipsels rond 1930, voetbalclub Zuun en Negenmanneke, een diploma van Turnkring Verbroedering Ruisbroek

Ons Huis Ruisbroek
tonspel, mannetjesspel, blaasbiljart
Erfgoedmateriaal: Turnkring Ruisbroek affiches en diploma’s, Ruisbroek Sportief met kampioen van Brabant Dirk De Bilde, duivensport Gustaaf Marchand

De Merselborre in Vlezenbeek
bakschieten, trou-damme, tafelkegelspel, reuzendomino
Erfgoedmateriaal:schuttersgilde Oudenaken, duivensport diploma’s toelatingen om sportduiven te houden, koers in Sint-Laureins-Berchem

Deze diashow vereist JavaScript.