St-Stevensschool kan cheque van 1022 euro overhandigen aan Rainbow4kids

NEGENMANNEKE: – De actie Broederlijk Delen voor Rainbow4kids heeft 1022 euro opgebracht in de St-Stevensschool.
2016-03-25-ST-Steven-cheque-Rainbow4kids
Directeur, Guido Geldhof: “Door de recente omstandigheden in Brussel werd de sponsortocht geannuleerd en vervangen door lopen, wandelen en springen binnen de schoolmuren.

Alle kleuters en lagere schoolkinderen hebben zich hiervoor ingespannen. Donderdagmiddag organiseerden we een sober maal. Dit is een kom soep en een stuk Frans brood.

Mama Rainbow heeft de cheque in ontvangst genomen vanuit de kinderen van de leerlingenraad van de St-Stevensschool. Het project in Kenia wenst het geld te besteden aan slaapplaatsen voor kinderen die ver van de school wonen.”
Meer info:  www.st-steven.be – foto: Mie Demol

OCMW gaat appartement in de Kerkstraat gebruiken voor opvang asielzoekers

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 24 maart 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgend agendapunt kwamen aan bod en werd goedgekeurd: Verhuur appartement Kerkstraat 12 (rechts) – goedkeuring huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt afgesloten met het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, dat het appartement zal gebruiken voor de opvang van asielzoekers. De huurprijs wordt vastgesteld op 230 euro per maand.

N-VA gemeenteraadslid Katleen Bury onthield zich bij de stemming.
Zij had voorgesteld om het agendapunt uit te stellen gezien de aanslagen die deze week plaats vonden. Volgens haar ben je als gemeentebestuur niet bij machte om de volledige identiteit van de vluchteling te kennen.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw heeft haar bedenkingen bij de huurovereenkomst. Eddy Longeval:“Er werd een huurprijs van 230 euro per maand afgesproken. Dit is zeer eigenaardig omdat de gemiddelde huurprijzen in de streek 3 tot 4 keer zo hoog zijn. Hoge immoprijzen in het algemeen zijn trouwens de belangrijkste oorzaak van de massale uittocht van jonge Vlaamse gezinnen, waarbij hun plaats razendsnel wordt ingenomen door anderstaligen”, klinkt het bij de partij.
Er zal  een huurcontract worden afgesloten van 9 jaar. Dit gaat in tegen het zogenaamde ‘tijdelijke’ karakter van de huidige asielcrisis.