persbericht PolitieZone Zennevallei nav terreur niveau 4

uitroepteken SINT-PIETERS-LEEUW: – persbericht PolitieZone Zennevallei: In het kader van de aanslagen deze ochtend te Zaventem en Brussel werd het terreurniveau in het hele land opgetrokken tot niveau 4. Dit wil zeggen dat de terreurdreiging zeer ernstig en nakend is.
Dit is het hoogst mogelijke dreigingsniveau. De lokale politie van de PZ Zennevallei is uiteraard ook in staat van verhoogde paraatheid.

Er werd vanmiddag overleg gepleegd in Politiepost Brabantpoort, met onze burgemeesters, secretarissen, een afvaardiging van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West en de lokale politie Zennevallei. Vanuit dit multidisciplinaire coördinatieoverleg worden volgende richtlijnen gegeven en afspraken gemaakt:

2016-03-22-terreur-Brussel– Wij vragen aan alle scholen en kinderdagverblijven op het grondgebied van de politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) om de naschoolse kinderopvang indien nodig te verlengen tot 20u, om ervoor te zorgen dat kinderen van ouders die vertraging hebben opgelopen door de afwezigheid van openbaar vervoer, toch opgevangen worden.

– Indien er om 20u nog kinderen aanwezig zijn, kunnen de betrokken instanties contact opnemen met het nummer 02/363 93 00. Op dat moment zullen we samen voorzien in crisisopvang.

– De multidisciplinaire coördinatiecel meldt verder op basis van de beschikbare informatie dat geplande activiteiten vanavond op het grondgebied, gewoon kunnen doorgaan.

Ouderavonden die gepland staan, kunnen gewoon plaatsvinden. Deze activiteiten kunnen gemeld worden bij de lokale politie. Er wordt dan voorzien in verhoogd toezicht. Er kan contact opgenomen worden via 02/363 93 00.

– De openbare instellingen zullen hun normale openingsuren behouden. De zwembaden,
bibliotheken en dergelijke kunnen open blijven zoals gepland. Ook hier zal de lokale politie verhoogd toezicht houden.

– Verhoogd toezicht is er eveneens aan het ziekenhuis te Halle.

– De Brandweerzone Vlaams-Brabant-West laat weten dat er voldoende manschappen beschikbaar blijven voor de reguliere werking , ondanks een grote inzet in het rampgebied.

Voor de lokale politie worden al onze operationele mensen maximaal op het terrein gebracht. Het onthaal in onze politieposten blijft open volgens de gewone openingsuren, maar niet dringende klachten en kantschriften worden momenteel niet behandeld ingevolge andere prioriteiten.

Wie familie of vrienden heeft die mogelijk in de buurt van de explosies waren, kan bellen naar het informatienummer 1771.

agenda: bloedgeven

2016-03-23-affiche-bloedinzamelingZUUN: – Vriendenkring Louis Steens doet op woensdag 23 maart 2016 van 17.00 tot 21.00 uur een bloed inzameling.

In Zaal Zonnig Leven, J. Vanderstraetenstraat 198

Provincie kiest voor ethisch verantwoord schulden invorderen

2016-03-21-MyTrustOVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant kiest als eerste provincie van het land, voor MyTrustO. MyTrustO is een dienstverlening die de schuldprocedure korter, goedkoper en overzichtelijker maakt.

Het klassieke invorderingssysteem via bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of de rechtbank is duur voor de schuldenaar en tijdrovend voor de schuldeiser.

MyTrustO draait de logica van het klassieke invorderingssysteem om.
De schuldenaar neemt het initiatief en vraagt aan een ‘neutrale’ gerechtsdeurwaarder om een analyse te maken van zijn financiële situatie. Op basis daarvan bemiddelt de gerechtsdeurwaarder een haalbaar afbetalingsplan bij alle schuldeisers.
Het voordeel voor de schuldenaar is dat schuldeisers niet meer individueel invorderen waardoor de kosten hoog oplopen en dat hij over het merendeel van zijn inkomen blijft beschikken want er is dan geen loonbeslag.
Het voordeel voor de schuldeiser is dat de schuldbemiddeling gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Daarnaast krijgt de schuldeiser een duidelijk overzicht over hoeveel hij elk maand krijgt.

Wij vertrouwen onze moeilijke invorderingsdossiers toe aan gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout, die de dienstverlening van MyTrustO uitgebouwd heeft. Met onze steun aan MyTrustO kiezen we voor een ethisch verantwoorde manier van schulden innen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor financiën.