eerste vergadering stand van de rand

gouverneurlodewijk-de-witteVLAAMS-BRABANT: – Deze middag mocht Lodewijk De Witte, als gouverneur van Vlaams-Brabant, de eerste vergadering voorzitten van het overleg over de Vlaamse Rand. In uitvoering van het regeerakkoord, heeft de Vlaamse regering beslist om de verschillende actieplannen, die werden opgevolgd binnen het kader van START en het flankerend beleid GRUP VSGB te bundelen in één overkoepelend overleg: het overleg “Stand van de Rand”.

In 2004 besliste de Vlaamse regering om START (Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling) op te stellen voor de luchthavenregio, dit nadat de luchthavenregio, in de loop van enkele jaren, werd geconfronteerd met het failliet van SABENA, met een crisis in de luchtvaart in de nasleep van 9/11, en met de verhuis van DHL. Het opzet van START was en is de herontwikkeling van de luchthavenregio, om de economie en de tewerkstelling aan te zwengelen en werk te maken van het beperken van de hinder en van de leefbaarheid van de woonomgeving. START had voornamelijk invloed op vlak van mobiliteit, bedrijfsterreinontwikkeling, arbeidsmarkt en op leefbare omgeving. In 2011 stelde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) definitief vast. De Vlaamse regering legde daarmee de krachtlijnen vast voor het ruimtelijk beleid voor het VSGB, maar besliste ook voor een ambitieus flankerend beleid, op vlak van onderwijs, van welzijn, van mobiliteit, van natuurontwikkeling en nog meer.

Zowel START als GRUP VSGB hadden een gemeenschappelijke doelstelling: projecten van zeer verscheiden aard naar vorm, inhoud en grootte opvolgen via rapportering; wederzijds informatie uit te wisselen; de vele betrokken sectoren aan te sporen om actie te ondernemen. De voortgang van de projecten staat centraal.

Om de overheden en de Vlaamse entiteiten te stimuleren om samen te werken en de opvolging en rapportering van de trajecten en actieplannen te actualiseren, heeft de Vlaamse regering deze overleggroep in het leven geroepen. De bedoeling is om in de Vlaamse Rand een dynamisch beleid op gang te houden voor een gezonde en leefbare omgeving, voor een betere mobiliteit, voor goed onderwijs, voor beter uitgebouwde welzijnsvoorzieningen, voor een krachtige economie en tewerkstelling en voor voldoende en betaalbare huisvesting.

Het overleg “Stand van de Rand” zal geregeld bijeenkomen, jaarlijks rapporteren aan de Vlaamse regering en ook jaarlijks een colloquium organiseren om met de regio de toekomst van de Vlaamse Rand te bespreken.

Wine Enthusiast magazine geeft Lindemans Oude Kriek Cuvée René Grand Cru 96 punten

2016-03-21-enthusiastVLEZENBEEK / USA: – Lindemans Oude Kriek Cuvée René Grand Cru behaald met 96 punten de 4de plaats in de bier top 25 van 2015 van het Amerikaanse magazine “Wine Enthusiast”.

Eén keer per jaar stelt het Wine Enthusiast magazine  een top 25 van bieren voor gebaseerd op haar maandelijkse Bier Koopgids.

Deze lijst is niet de top 25 bieren van alle tijden, maar vertegenwoordigt de meest opwindende brouwsels van het voorbije jaar. Hun ranking beloont buitengewoon vakmanschap, innovatie en kwaliteit tegen betaalbare prijzen.
De top 5:
1 Westmalle Tripel
2 Sierra Nevada Bigfoot Barleywine Style Ale
3 Unibroue La Fin du Monde
4 Lindemans Oude Kriek Cuvée René Grand Cru
5 Alaskan Brewing Co. 2014 Smoked Porter
bron: www.winemag.com/wp-content/uploads/2015/08/Top-25_Beers_B.pdf

Kruispunt Pepingensesteenweg met de Brabantsebaan gaat woensdagavond open

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het kruispunt van de Pepingensesteenweg met de Brabantsebaan (Mechelsgat) gaat woensdagavond 23 maart 2016 opnieuw open voor het verkeer.
2016-03-20-kestergat_01
Schepen van openbare werken Bart Keymolen: “Dinsdag worden, mits droog weer, nog de nodige wegmarkeringen in thermoplast aangebracht op het gedeelte van de Pepingensesteenweg en hiermee klaarde de aannemer de klus binnen de voorziene tijd. Er werd een gescheiden rioleringssysteem aangelegd, een nieuw wegdek, nieuwe fietspaden en voetpaden.
Het opnieuw openstellen zal vooral een opluchting zijn voor de mensen in het gebied tussen Oudenaken en het centrum van Sint-Pieters-Leeuw, die kregen de laatste maanden het extra verkeer van de omleiding te verwerken.”

Voorbereidingsdag speelpleinwerking zomer 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 19 maart kwamen 50 jongeren samen ter voorbereiding van de speelpleinwerking zomer 2016. Het was een eerste kennismakingsmoment voor de nieuwe animatoren en een gezellig weerzien voor diegenen die er reeds eerder bij waren.
2016-03-19_voorbereidingsdag-animatoren_Speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_10
In Vlaams Trefcentrum Laekelinde vertrok de speelpleinvlucht met zomerbestemming ‘speelplein De Leeuwtjes’.
De animatoren werden verwacht in vakantieoutfit en konden rekenen op een geanimeerde check in. In de voormiddag werden de animatoren in 4 groepen verdeeld. Via een kennismakingsspel trachtte elke groep zijn vliegtuig in de lucht te houden en als eerste de eindbestemming te bereiken. Het werd een actieve start waarbij elkaars krachten en grenzen werden ontdekt. In de namiddag stonden er verschillende workshops en infosessies op het programma, aangepast aan de ervaring van de animatoren.

Iedereen staat nu al te popelen om er samen met hun mede-animatoren kwaliteitsvolle, knotsgekke, superplezante en megacoole speelpleinweken van de maken.

De voorbereiding voor de zomer stopt hier niet, binnenkort staan verschillende programmadagen ingepland. Op die momenten gaan de animatoren samen aan de slag om het volledig weekprogramma uit te schrijven en uit te werken.

Wil jouw kind tijdens de zomervakantie graag naar het speelplein komen?
Deelnemen kan enkel mits online voorinschrijving via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd. Wie niet over een computer beschikt, kan terecht bij de jeugddienst tijdens de openingsuren of na afspraak.

Inschrijven kan uiteraard per dag. De tarieven bedragen 10 euro/dag voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw. Het tweede en volgende kind uit éénzelfde gezin dat gelijktijdig aanwezig is, betaalt 7,50 euro/dag. Wie school loopt in Sint-Pieters-Leeuw maar er niet gedomicilieerd is, betaalt 15 euro/dag.

Deze diashow vereist JavaScript.


Wie meer info wenst over de speelpleinwerking kan contact opnemen met de jeugddienst: 02 370 28 81 of speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be

Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw applaudisseerde voor fietsers

RUISBROEK: – Wie deze ochtend naar het werk of school fietste, maakte veel kans om onderweg een daverend applaus te ontvangen. Op 135 plaatsen in heel België stonden leden van de Fietsersbond, GRACQ en bevriende organisaties klaar om fietsers te feliciteren. Ook Sint-Pieters-Leeuw applaudisseerde mee en trakteerde fietsers op de fietssnelweg aan het sas van Ruisbroek op een applaus.
2016-03-21-fiets-applausactie_Ruisbroek_08
In Ruisbroek stond het applausteam paraat op de fietssnelweg aan het sas waar tientallen fietsers passeerden tijdens de actie. Ze kregen paaseitjes toegestopt door het applausteam.

Raf De Ryck: “De slimste snelweg naar Brussel loopt langs het kanaal. Wie niet wil aanschuiven op de Bergensesteenweg of in het centrum van Ruisbroek om op het werk te raken, neemt de fietsostrade langs het kanaal. Het fietspad langs het kanaal zal de komende jaren verder uitgebouwd worden voor wie de files naar Brussel wil vermijden.”

Deze diashow vereist JavaScript.

Chiro leidster Loïs overlijdt in haar slaap

2016-03-19-L.pngSINT-PIETERS-LEEUW: – De leden van Chiro Snoopy in Sint-Pieters-Leeuw herdachten zondag hun overleden leidster Loïs Dekeukelaere. De 19-jarige studente overleed vorige week plots in haar slaap. De jeugdbeweging besloot om de wekelijkse speelnamiddag door te laten gaan maar paste het programma aan. “We willen dit grote verlies in groep verwerken”, zegt volwassen begeleider Jan Cornelis.

Loïs Dekeukelaere zat in de fleur van haar leven. Ze studeerde archeologie aan de Ugent en genoot er van het studentenleven. In de Kunst Historische Kring Gent was ze feestpraeses in het praesidium maar dat combineerde ze intussen ook nog steeds met Chiro Snoopy waar ze leiding gaf aan de aspimeisjes. Daarnaast speelde Loïs tot vorig jaar ook nog volleybal bij VC Zuun en zat ze op de plaatselijke kunstacademie. Maar aan dat alles kwam woensdag onverwacht een einde. Loïs ging slapen maar werd nooit meer wakker. Ze overleed een natuurlijke dood. De wereld van haar familie en vrienden stortte in. Chiro Snoopy herdacht gisteren een van haar trouwste leden. “Dit is een zware klap”, vertelt volwassen begeleider Jan Cornelis. “Ze was al lid van toen ze zes jaar oud was. Met de leiding hebben we samen gezeten. Een gepland eetfestijn hebben we afgelast maar de leiding besloot om de speelnamiddag wel te laten doorgaan. We doen dat met een aangepast programma.

De ouders en zussen van Loïs kwamen naar de lokalen en werden er getroost door de aangeslagen leden van de chiro. Ook de oud-leiding, leden van de studentenkring en jeugddienst Kazou waren er bij. “We hebben nu verdriet want Loïs is er plots niet meer”, sprak Jan de leden toe. “We spelen vandaag de hele dag met de muziek die ze zelf mooi vond.” Aansluitend werd door de aspimeisjes een boom geplant om hun leidster te herdenken. In het leidingslokaal werd de naam van Loïs op de muur geschilderd. Wie wilde kon een boodschap voor het meisje achter laten op de muur. In de andere lokalen werden foto’s getoond en kon er ook een bericht achter gelaten worden. “Niemand had dit zien aankomen”, vertelt een van de leidsters. “Loïs was een vrolijke vriendin die genoot van het leven. Ze wilde er alles uit halen en zat geen moment stil. Als wij moe werden wilde zij door gaan. Zoveel energie had ze. Toen we het slechte nieuws kregen konden we het eerst niet geloven.”

Op zaterdag 26 maart vindt de afscheidsplechtigheid voor Loïs plaats in de Sint-Pieterskerk in Sint-Pieters-Leeuw. Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart is er ook nog mogelijkheid om een laatste groet te brengen vanaf 18 uur tot 20 uur in het funerarium van Roland Hankard in de Sint-Stevensstraat in Sint-Pieters-Leeuw. De leden van de Kunst Historische Kring Gent organiseren ook een herdenkingsmoment.

opendeurdag van Meander en Zilverlinde in het teken van expo 58

ZUUN: – Zondagnamiddag hielden het lokaal dienstencentrum Meander en woonzorgcentrum  Zilverlinde hun jaarlijkse opendeurdag. Dit jaar is het thema Expo ’58.

2016-03-20-opendeur-Zilverlinde_thema58_23
Op de foto 12 Leeuwenaars geboren in het Expo jaar 58 samen met medewerkers van Zilverlinde en Meander

Tijdens de opendeurdag was er speciaal voor de gelegenheid een tentoonstelling expo ‘58.
Verder konden alle aanwezige bezoekers een rondleiding volgen doorheen WZC Zilverlinde en was er informatie te krijgen over de verschillende diensten van de organisatie en kennismaken met de werking van het LDC en WZC.

Deze diashow vereist JavaScript.

nieuw seizoen danswedstrijden voor Dance O’ Mania

Dance-O-Mania_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag namen de starkids, ministars en superstars van Dance O’ Mania (Leeuwse Turnkring) deel aan de eerste danswedstrijd van het nieuwe seizoen in Berlare.

In de discipline dans worden per seizoen 4 wedstrijden binnen het danscircuit georganiseerd. Groepen kunnen afhankelijk van hun niveau deelnemen in het B- of A-circuit. In het A-circuit wordt een onderscheid gemaakt tussen de genres jazz/trends en de leeftijdscategorieën kids, jeugd en jongeren. Het B-circuit staat open voor alle genres. Groepen uit het B-circuit die aan beide wedstrijden deelnemen, komen in aanmerking voor de eindbeker. De drie groepen uit het A-circuit die aan het einde van het democircuit het hoogst gerangschikt staan, worden automatisch geselecteerd voor de Best Show Teams Finale. Dit zowel in het genre trends als het genre jazz.


A YOUTH TRENDS – All-around Resultaten
3de plaats voor Upgrade U Dance ‘O Mania: Samenstelling 79,833 / Uitvoering 82,000 – Totaal 161,833

A ADULTS TRENDS – All-around Resultaten
4de plaats voor Haunted Dance ‘O Mania: Samenstelling 82,166 / Uitvoering 84,166 – Totaal 166,332

A KIDS TRENDS
Brevetten Dance ‘O Mania Goud

Nieuwe auto- en autocarroute doorheen Pajottenland & Zennevallei

2016-03-20-auto-route-pajottenlandPAJOTTENLAND: – De autoroute, die ontwikkeld werd door Toerisme Pajottenland & Zennevallei in nauwe samenwerking met de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei, vertrekt en eindigt aan het kasteel van Gaasbeek. Een 65 km lange tocht leidt je vervolgens langs enkele prachtplekjes en toeristische trekpleisters in de regio die voor vele mensen helaas nog onbekend zijn. Vriendengroepen, collega’s, verenigingen en families kunnen deze boeiende ontdekkingstocht ook maken onder begeleiding van een streekgids.

Het glooiende landschap met zijn unieke vergezichten is één van de vele troeven waarover de regio beschikt. De streek werd daarom vaak verkozen tot het decor van Vlaamse fictiereeksen en films. Van kapitein Zeppos en Johan en de Alverman tot Witse, Thuis en Amateurs, bij allen was de identiteit van de regio voelbaar tot in de huiskamer. Tijdens deze rondrit breng je een bezoek aan volgende dorpen (in volgorde): Gaasbeek, Lennik, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Gooik, Kester, Vollezele, Tollembeek, Herne, Heikruis, Bogaarden, Bellingen, Pepingen en Elingen.
Het Pajottenland & de Zennevallei kent vele liefhebbers. Onze regio is rijk aan verschillende schatten, waaronder ook ons prachtige landschap met zijn groene en landelijke karakter. Dankzij het wandel- en fietsnetwerk van provincie Vlaams-Brabant kan je al genieten van talrijke unieke vergezichten, maar ook met de auto of autocar kan je onze streek ontdekken!

De route is verkrijgbaar in de nieuwe lente-editie van PenZine, hét regiomagazine met meer nieuws over het vrijetijdsaanbod in de streek. Penzine is te vinden bij meer dan 400 verdeelpunten, verspreid over Pajottenland & Zennevallei.
Verder is de autoroute ook gratis te verkrijgen in de toeristische diensten binnen onze regio, en kan je ze ook downloaden als PDF via deze Downloadlink