zwerfvuilactie 2016: Geen gepraat, een propere straat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De strijd tegen het zwerfvuil barst alweer los! Vorig jaar moesten Halle en Sint-Pieters-Leeuw nog het onderspit delven maar dit jaar gooien zij opnieuw alles in de strijd om Beersel het vuur aan de schenen te leggen.
Niet alleen Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw roepen hun verenigingen, scholen en inwoners op om de straten zwerfvuilvrij te maken. Ook Dilbeek engageert zich dit jaar en balt mee een vuist tegen zwerfvuil. De strijd wordt dus nog spannender, de uitdaging nog moeilijker.
2016-03-13-zwerfvuilactie-2016
De gemeente/ stad die het grootste percentage straten zwerfvuilvrij maakt, is de winnaar en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente/ stad” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.

33 ton zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw
Gunther Coppens, schepen voor Milieu en Groen: ” Dit komt door een attitude van sommige mensen die, ik mag het zeggen verfoeilijk is, een attidude van mensen die dingen op de grond gooien die daar niet thuis horen maar die eigenlijk in de vuilbak horen.
En dat ligt daar dan als zwerfvuil. Iedereen stoort er zich aan maar moest niemand iets op de grond gooien zouden we tenminste geen zwerfvuil hebben. ”
Hoe meer helpende handen hoe meer zwerfvuil er opgehaald kan worden

Startmoment Sint-Pieters-Leeuw met een opruimdag op zaterdag 19 maart 2016.
2016-03-19-flyer-Zwerfvuilactie-2016.jpgSamen met je buren, je vereniging, school of familie kan je aan de slag om je buurt mee op te ruimen. Probeer zoveel mogelijk mensen uit je omgeving warm te maken om aan de slag te gaan. Het nodige opruimmateriaal wordt door de gemeente voorzien.

Het wijkteam Ruisbroek, in samenwerking met Groep Intro en de buurtraad, houden vanaf 9.45 uur hun jaarlijkse opkuisactie. Afspraak in het buurthuis 1601 (Kerkstraat 10)! Het nodige opkuismateriaal zal worden voorzien.
Meer info: milieudienst – 02 371 63 54 of wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 21 maart tot en met 3 april kruisen we de degens met Halle, Beersel en Dilbeek. Wij dagen hen uit om zoveel mogelijk kilometers straat zwerfvuilvrij te maken.

Elke deelnemer van de zwerfvuilactie krijgt een leuke beloning en maakt bovendien kans op het winnen van een kookworkshop met de bekende kok ALBERT VERDEYEN. Deze keer kiest Albert niet voor zijn felgesmaakte stoemp, maar gaat hij aan de slag met jouw restjes. Want koken met restjes verkleint de afvalberg!

Info + registratie: dienst leefmilieu Sint-Pieters-Leeuw , T 02 371 63 54, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be of www.properestraat2016.be

Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw vreest dat Olmenlaan een zwart fietspunt wordt

fietsersbond_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw wil een alternatief voor de plannen van het Vlaamse Gewest aan het zwart (auto)punt Wittouckstraat. Ze hebben schrik dat het omgezet wordt naar zwart (fiets)punt Olmenlaan.

2016-03-15-OlmenlaanHet Vlaams Gewest wil tegen 2020 fietspaden aanleggen langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke. In een eerste fase worden het zwart punt Wittouckstraat en de Olmenlaan aangepakt. Op het pleintje aan de Olmenlaan komt een omkeerpunt voor autoverkeer om files, opstoppingen ter hoogte van Basic Fit, Action, enz. op te lossen. Niet alleen personenauto’s met klanten en bezoekers maar ook de vrachtwagens voor leveringen zullen daar omkeren om terug de Bergensesteenweg te nemen.

Raf De Ryck, Fietsersbond Sint-Pieters-Leeuw: “In plaats van het fietspad buiten het autoverkeer om te leiden, wordt het fietspad dwars door het verkeersplein geleid. Dit heeft nare gevolgen voor de toekomstige fietsers:
(1) De fietsers moeten er tweemaal de auto’s en vrachtwagens van de Bergensesteenweg kruisen die manoeuvreren om terug in de andere richting te rijden. Bij drukte en files zal het verkeer er geregeld blokkeren en de doorgang voor de fietsers onmogelijk maken.
(2) De fietsers vanuit de Olmenlaan (wijk Wilderveld) hebben geen rechtstreekse toegang tot het fietspad. Zij moeten door het autoverkeer op het verkeersplein om het fietspad te bereiken.

Van bij het bekendmaken van de plannen in september 2014 heeft de Fietsersbond zijn bezwaar geuit tegen deze voorstellen. Het verkeersplein wordt aangelegd om autoproblemen op de Bergensesteenweg op te lossen. De fietser moet – letterlijk en figuurlijk – buiten deze autoproblemen gehouden worden. Auto’s, vrachtwagens en fietsers mengen op een gewestweg is om problemen vragen.”

Alternatief van de Fietsersbond
Raf De Ryck: “
De Fietserbond dringt aan op een alternatief waarbij de fietsers op eigen bedding omheen het verkeersplein kunnen rijden:
(1) Geen conflictpunten meer met het omkerend auto- en vrachtverkeer.
(2) De fietsers vanuit de wijk Wilderveld krijgen een rechtstreekse en veilige toegang tot het fietspad langs de N6.
Een fietspad buiten het verkeersplein kruist dan enkel – en liefst op verhoogde bedding – het lokale verkeer dat in en uit de wijk Wilderveld rijdt.”

Wie gebruikt een veilig, afgescheiden en comfortabel fietspad?
Raf De Ryck: “Op de gemeenteraadszitting van 25 februari bracht het gemeentebestuur nogmaals de vrees van wegontwerper AWV naar voor: “Als fietsers om het verkeersplein heen moeten rijden dan zullen ze de infrastructuur niet gebruiken. Dus liever infrastructuur rechtdoor dan die niet-gebruikte infrastructuur.”

De potentiele fietsers langs de N6 zijn niet de wielertoeristen, die hebben hun eigen routes in het Pajottenland. Het zijn niet de gehaaste woon-werkfietsers die snel naar Brussel willen. Zij nemen wel de fietssnelweg langs het kanaal.
Het toekomstige fietsverkeer langs de Bergensesteenweg zal vooral “familiaal” verkeer zijn: jong en oud, ouders en kinderen, naar school, zwembad, sport, park, post, winkels, shopping en allerhande diensten op en rond de Bergensesteenweg.
Waarom zouden zij een veilig en afgescheiden fietspad naast zich laten en op de Bergensesteenweg gaan fietsen?”

De N6 van “cars only” naar dagelijks fietsgebruik?
Raf De Ryck:  “Welke toekomst heeft de fiets langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke? Het Vlaams Gewest investeert veel geld in de hernieuwing van de Bergensesteenweg en de aanleg van fietspaden: voor de kruispunten Wittouckstraat-Olmenlaan alleen al 2,5 miljoen euro.

In onze regio is het dagelijks fietsgebruik het laagst van heel Vlaanderen. Bovendien snijdt de N6 de gemeente in twee waardoor fietsen naar werk, school, winkel en ontspanning marginaal is. Het fietspotentieel is er. De aanleg van fietspaden zou de zone langs en in de buurt van de N6 de bereikbaar kunnen maken voor de fiets.

De Fietsersbond is dus uitermate blij met het project van het Vlaams Gewest en de gemeente om de ganse zone tegen 2020 te voorzien van fietsvoorzieningen. AWV belooft ons toch “volwaardige infrastructuur voor fietsers”.

In de huidige voorstellen voor de Bergensesteenweg zitten te veel obstakels voor de fietsers. Er is nood aan aanmoedigende infrastructuur op fietsersmaat die twijfelaars uitnodigt om de fiets ook eens uit te proberen. Het nieuwe zwart punt aan de Olmenlaan is een valse start voor dit project.”

Onderstaand: Video plannen Wegen en Verkeer – N6 Bergensesteenweg