Leeuw krijgt 3.2 miljoen voor extra plaatsen basisonderwijs

2016-02-19-tabelSINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – 15 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waaronder Sint-Pieters-Leeuw krijgen van 2016 tot en met 2018 bijkomende middelen voor extra plaatsen voor kinderen in het basisonderwijs.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits past een nieuwe werkwijze toe bij de verdeling van capaciteitsmiddelen, conform de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw. Aan de basis van die verdeling ligt de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs in kaart heeft gebracht. Dankzij deze vernieuwde aanpak ontvangen steden en gemeenten middelen voor een periode van 3 jaar. Ze kunnen daardoor samen met de lokale onderwijsverstrekkers een langetermijnvisie en meerjarenplanning opstellen.

Meerjarenplanning : eenvoudig en efficiënt
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits past voortaan een nieuwe werkwijze toe die overeenstemt met de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basisonderwijs wordt toegekend voor een periode van 3 jaar, van 2016 tot en met 2018. De klemtoon blijft op het basisonderwijs liggen, maar de realisatie van een capaciteitsproject in het secundair onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. Het is de lokale taskforce capaciteit die bepaalt welke capaciteitsprojecten middelen zullen ontvangen.

Sinds kort beschikt minister Crevits over meer accurate gegevens zowel m.b.t. de vraagzijde als de aanbodzijde en dus ook over het tekort aan plaatsen in de basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens staan onder andere in de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs. Die monitor bevat een wetenschappelijk onderbouwde methodiek om een vergelijking te maken tussen de vraag- en de aanbodzijde. Steden en gemeenten, waarvan nog geen werkelijke lokaal gevalideerde gegevens beschikbaar waren, hebben intussen de vraag gekregen en de kans gehad om het capaciteitsaanbod van alle scholen op hun grondgebied concreet in kaart te brengen.

15 steden en gemeenten en het Brussels hoofdstedelijk Gewest krijgen middelen in de periode 2016-2018
Op basis van de beschikbare gegevens (vraag- en aanbodzijde) heeft minister Crevits beslist om de steden en gemeenten die tegen 2020-2021 minimum 100 plaatsen te kort hebben in het gewoon basisonderwijs extra capaciteitsmiddelen toe te kennen. Concreet gaat het om 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende 3 jaar gaat er jaarlijks 40 miljoen euro naar de uitbreidingsdossiers in een eerste fase, met voldoende aandacht voor een evenwichtige spreiding van de bijkomende middelen tussen de verschillende onderwijsnetten.

Er blijft een belangrijke rol weggelegd voor het lokale niveau voor de opvolging van de meest dringende capaciteitsnoden. Het lokale niveau is het best in staat om te bepalen wanneer en op welke plaats concrete projecten worden gerealiseerd.

Nieuw is dat de steden en gemeenten eerst te horen krijgen hoeveel capaciteitsmiddelen ze ontvangen en op basis van de toegekende bedragen kunnen de lokale taskforces capaciteit concrete projecten selecteren en rangschikken. Dat is eenvoudiger en efficiënter.

Deze steden en gemeenten krijgen nu de opdracht om tegen midden april 2016 de selectie en rangschikking van de capaciteitsprojecten op hun grondgebied in kaart te brengen die men binnen afzienbare tijd kan realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De toekenning van de capaciteitsmiddelen om extra plaatsen te creëren in specifieke gebieden gebeurt voortaan via een nieuwe methode: eenvoudiger en efficiënter. 15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van 2016 tot en met 2018 verzekerd van middelen voor een periode van 3 jaar. Daardoor kunnen ze op langere termijn en doelgericht capaciteitsprojecten realiseren. We erkennen en maken gebruik van de lokale knowhow om de juiste keuzes te maken en we rekenen er op dat die keuzes binnen korte termijn gerealiseerd worden.

2015-02-06-kanaaltuinen_grafiek_05-school4,7 miljoen euro euro voor Sint-Pieters-Leeuw
Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ” We zijn blij dat de oprichting van een ‘lokale taksforce onderwijscapaciteit’ in het begin van deze legislatuur tot resultaten leidt. In deze taskforce zetelen alle lokale onderwijsverstrekkers onder de coördinatie van de gemeente. Samen bekijken ze de lokale capaciteitsbehoeften, brengen ze de verschillende voorstellen tot capaciteitsuitbreiding in kaart en beslissen ze welke capaciteitsprojecten effectief worden gerealiseerd met de toegekende middelen. De inspanningen van deze taskforce wordt nu dus gehonoreerd door het kabinet van de Vlaams minister voor Onderwijs met een extra impuls van 3,2 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop de som van 1,5 miljoen euro van vorig jaar.
Met deze toekenning van bijna 5 miljoen euro over 3 jaar zorgen we ervoor dat de toekomst er voor de kinderen uit Sint-Pieters-Leeuw terug iets beter uit ziet.

Siebe Ruykens: “Als voorzitter van Cdenv Sint Pieters Leeuw ben ik uiteraard verheugd met deze extra middelen. Dit moet ons toelaten om de prioriteiten die we met het gemeentebestuur hebben voorop gezet, onverminderd uit te voeren. De minister volgt ons nu in deze redenering en voorziet ons met de broodnodige financiële ondersteuning. Er zullen zo op korte termijn extra plaatsen bij gecreëerd worden door middel van een nieuwe school in Zuun en een uitbreiding en modernisering van onze bestaande scholen.

Animatoren speelpleinwerking gezocht

2015-03-28-voorbereidingsdag_speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_20SINT-PIETERS-LEEUW: – Heb je ongeloofijk veel zin om tijdens de zomervakantie als animator of hoofdanimator op het speelplein te staan? Of wil je stage lopen op ons plein? Vul zo snel mogelijk (ten laatste 29 februari) het kandidatuurformulier online in op www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren.

Wat doet de speelpleinwerking?
Tijdens de speelpleinwerking in juli en augustus worden kinderen opgevan- gen van 2,5 tot 12 jaar. De animatoren en hoofdanimatoren zorgen ervoor dat onze kinderen zich geen moment vervelen en met tegenzin terug naar huis gaan. We bieden tal van activiteiten, spelen spelletjes, verkleden ons en dit afgestemd op de leeftijdsgroep. We nemen verantwoordelijk- heid ten aanzien van ouders en kinderen en zorgen ervoor dat iedereen zich rot amuseert.
Voorbereiding en vergoeding
Beschik je nog niet over een animatorattest? Dan raden we je aan een cursus van animator in het jeugdwerk bij een erkende organisatie te volgen. Mits je aan de voorwaarden voldoet, kan je een deel van het cursusgeld terugbetaald krijgen. Bel of mail ons voor meer informatie.
Voorbereidingsdagen
Op 19 maart is er een voorbereidingsdag in Vlaams trefcentrum Laekelin- de (Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Je leert er de andere animatoren beter kennen, je komt er te weten met wie je in de zomer een team zal vormen en je volgt er toffe en boeiende workshops.
INfo: jeugddienst, T 02 370 28 81, speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be