Politiezone Zennevallei op sociale media

2016-02-16-politiezone_Zennevallei_op-sociale-mediaSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag is Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) te vinden op Facebook en Twitter.

De facebookpagina is te vinden als ‘Politiezone Zennevallei’. Op Twitter kan je hen volgen via ‘@pz_zennevallei’.

Het doel van onze aanmelding op sociale media is onder meer:
– De burgers nog beter informeren, maar ook informatie van hen terugkrijgen. Sociale media hebben namelijk net tot doel interactie tussen de gebruikers op te wekken. De mensen reageren op onze posten, en wij kunnen hen op onze beurt gepast informeren:
– met preventieve doeleinden, door preventieve informatie mee te geven in verband met nieuwe of opnieuw stijgende criminaliteitsfenomenen en noem maar op.
– om onze partnerschappen in de verf zetten
– om opsporingsberichten te delen
– om verkeersacties aan te kondigen of de resultaten ervan mee te delen
– voor het eventueel aantrekken van nieuwe medewerkers
– Onszelf als politiedienst beter bekend te maken: wat doen we, waar besteden we aandacht aan, waar zijn we iedere dag mee bezig? Mensen hebben hier vaak geen goed zicht op. Door directe communicatie hopen we dit beeld bij te stellen.
– Met burgers communiceren tijdens grote evenementen op ons grondgebied.

Belangrijk: De sociale media worden opgevolgd van 7u in de ochtend tot 22u ’s avonds. Uiteraard zijn deze kanalen niet geschikt om dringende zaken te melden of om dringende politiehulp te vragen. De sociale media hebben veeleer een informatieve functie.
Wie dringend politiehulp nodig heeft, dient 101 te bellen.

Wilde kastanjes aan kerkhof Vlezenbeek gerooid

VLEZENBEEK: – Aan het kerkhof in Vlezenbeek werden de wilde kastanjes gerooid.
2016-02-16-wilde-kastanjes-gerooid_02
Gunther Coppens, schepen voor Milieu en Groen: “De bomen werden al een aantal jaren getroffen door een bladvlekkenziekte en door insecten. Hierdoor verloren de bomen zeer snel hun blad – vaak reeds in de zomer – en raakten ze steeds verder verzwakt, met bijkomende kans op schade door vallende takken. Bestrijding van de ziekte lukt nauwelijks en een drastische ingreep werd dan ook noodzakelijk.

Meteen na de werken worden de nodige schikkingen getroffen voor de aanplant van nieuwe bomen. De stronken worden uitgefreesd en er wordt nieuwe teelaarde aangevoerd.

Aansluitend worden sierkersen aangeplant. Typerend wordt de opvallende witte bloei in april en de mooie verkleuring in de herfst. Bovendien gaat om het ziekteresistente zuilvormige bomen en hebben ze niet het nadeel dat de vruchten – zoals bij de wilde kastanjes – op geparkeerde wagens kunnen vallen.”

Deze diashow vereist JavaScript.

61 extra parkeerplaatsen voor Ruisbroek

RUISBROEK: – Maandagavond 15 februari organiseerde het gemeentebestuur een Infoavond over de parkeerstudie in Ruisbroek.
Het studiebureau Grontmij gaf toelichting bij de resultaten en legde uit wat hun aanbevelingen zijn.
Het voorstel van het studiebureau is om één grote blauwe zone te voorzien met bewoners- en werknemerskaarten. Bezoekers kunnen ofwel 4 uur blijven staan, ofwel de parking aan het station of de sporthal gebruiken.
Het gemeentebestuur nam voorlopig enkel kennis van de aanbevelingen en wil deze combineren met suggesties en voorstellen van de inwoners vooraleer beslissingen te nemen.
2016-02-15-parkeerstudie-Ruisbroek_01
De aanbevelingen van het studiebureau en de suggesties van de inwoners zijn waardevolle gegevens die worden meegenomen in de besluitvorming binnen het college van burgemeester en schepenen.

45 extra parkeerplaatsen achter het OCMW gebouw


Schepen voor openbare werken, Bart Keymolen: “We zullen in ieder geval al het plan uitvoeren dat extra parkeerplaatsen oplevert voor Ruisbroek. Eén van de onderdelen van dit plan is het aanleggen van extra parkeerplaatsen achter het gebouw van het OCMW. Ook bij de heraanleg en de vernieuwing van de Fabriekstraat zal er naar een efficiënt ruimtegebruik worden gestreefd.”

2016-02-15-parkeerstudie-Ruisbroek_18Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth: “Het plan zal 61 extra parkeerplaatsen opleveren voor Ruisbroek, hetgeen toch een volle 5 % extra is ten opzichte van het huidig aantal openbare plaatsen. Een belangrijk onderdeel zijn de 45 extra plaatsen achter het voormalig gemeentehuis van Ruisbroek. Overdag kunnen deze worden gebruikt door het personeel en de bezoekers van ‘t Paviljoentje en het Sociaal Huis. ’s Avonds en ’s nachts kunnen ze een tweede keer nuttig worden gebruikt door bewoners uit de buurt. Uiterlijk in 2017 zal dit een feit zijn.”

Deze diashow vereist JavaScript.