leerlingen 3de leerjaar Sint-Lutgardisschool namen hun intrek in een containerklas

ZUUN: – Deze ochtend namen de leerlingen van het 3de leerjaar van de Sint-Lutgardisschool samen met juf Frieda hun intrek in een nieuwe containerklas die opgesteld staat voor de kerk van Zuun.
2016-02-15-containerklasje-Sint-Lutgardisschool_08
De kinderen zelf waren blij met hun mooie en warme klas. Vooral het uitzicht ontlokte heel wat reacties. Nadat alle boeken en schriften een plaatsje gevonden hadden in de bank konden de lessen al snel beginnen.

Nieuwe school project Kanaaltuinen

Directeur, Francis Van Rompaey: ” Deze containerklas is er gekomen omdat onze school op dit moment plaatsgebrek heeft, elk lokaal dat als klas gebruikt kan worden wordt daar op dit moment ook voor gebruikt. En bovendien willen we anticiperen op de bouw van de nieuwe school (n.v.d.r. project Kanaaltuinen op de grens tussen Zuun en Ruisbroek) en hier dus al de gelegenheid geven aan kinderen van 2013 die momenteel nog geen plaats hadden in een Leeuwse school om hier in onze school terecht te kunnen.
volgend jaar kunnen we dan opnieuw weer uitbreiden met één klasje zodanig dat we tegen 1 september 2017 als de nieuwe school dan al zou gerealiseerd zijn meteen kunnen overstappen met twee klasjes om daar te starten.

Op dit moment zijn we hier ook aan het verbouwen. Zo is er het dossier van de bouw van een nieuw afdak dat al jaren aansleept en eindelijk dit schooljaar zou gerealiseerd worden. Maar het blijft niet alleen bij het nieuwe afdak ook de gevel van het kleutergebouw wordt compleet vernieuwd. En in een tweede fase zullen er ook nieuwe en meer toiletten komen zodanig dat we wat dat betreft terug voor een aantal jaren gerust zijn.”

Deze diashow vereist JavaScript.

Bergensesteenweg afgesloten voor gaslek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 15u07: –  In Sint-Pieters-Leeuw is de Bergensesteenweg (N6) in beide richtingen afgesloten vanaf het kruispunt met de Europalaan tot aan het kruispunt met de Alsembergsesteenweg. Dit ten gevolge van een gaslek in een middendrukleiding. De medewerkers van de gasmaatschappij zijn ter plaatse om de situatie te onderzoeken.
2016-02-15-galek-Bergensesteenweg_04
Commissaris Christian Steens, politiezone Zennevallei: “De afsluiting kan voor enkele uren zijn en mogelijk problemen geven bij de avondspits.”

UPDATE 15u35: – Enkele woningen werden preventief ontruimd.

UPDATE 16.00 uur: Het gaslek bevindt zich aan de kruising van de Tobie Swalusstraat met de Bergensesteenweg.
Eandis ondervindt ook moeite om het lek te dichten maar hoopt het lek nu binnen het half uur dicht te krijgen. Daarna zal men meteen beginnen met de definitieve herstellingen.

UPDATE 16.30: Politiezone Zennevallei: “Beide rijstroken richting Halle zijn terug opengesteld.
De Bergensesteenweg blijft nog steeds afgesloten in de richting van Anderlecht vanaf de Alsembergsesteenweg tot aan het kruispunt met de Europalaan
.”

UPDATE 16u55: – Schepen openbare werken, Bart Keymolen: “Er is een spindel van een huisafsluiter bij het bedienen uit gekomen met een gasuitstroom op 2,7 bar.
Eandis heeft hierop een drukdaling uitgevoerd om de aftakking vrij te graven en de nippel dicht te draaien.
– het verkeer is in beide richtingen opnieuw opengesteld. Er blijft ingevolge de herstellingswerken door Eandis één rijstrook richting Anderlecht afgesloten en dit nog voor onbepaalde tijd. De verkeershinder is beperkt

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: lezing – Successieplanning en erfenissen

2016-02-19-flyer-successieplanningSINT-PIETERS-LEEUW: – op vrijdag 19 februari 2016 om 20.00 uur organiseert Davidsfonds sint-Pieters-Leeuw een lezing: “Successieplanning en erfenissen door Hugo Pické” in het Coloma Kasteel.

Bij een overlijden heeft men heel wat vragen.
Hoe kunnen de partner en de kinderen worden beschermd? Hoe kan het opgebouwd vermogen worden veilig gesteld? Wat omvat de aangifte? Waarop worden successierechten geheven? Zijn testamenten en/of schenkingen een oplossing? Waarom is tijdig advies inwinnen aan te raden? …
Allemaal prangende vragen waarop niet zo direct een eenvoudig en algemeen antwoord kan gegeven worden. Hugo Pické legt in mensentaal de regels met betrekking tot het erfrecht, het vermogensrecht en successieplanning uit en licht dit toe aan de hand van concrete en uit-gewerkte situaties en voorbeelden.
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Zorg dat de fiscus niet je belangrijkste erfgenaam wordt!
Iedereen welkom – toegang gratis