nieuwjaarsbal lokale dienstencentra Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw een groot nieuwjaarsbal in Zonnig Leven in Zuun. Zowat 300 mensen waren aanwezig op dit jaarlijks, gezellig nieuwjaarsfeest.
2016-01-21-nieuwjaarsfeest-dienstencentra_17
Win & Syl gaven een optreden evenals de medewerkers van de lokale dienstencentra zelf. Er werd gezongen en gedanst tot de avond.

Deze diashow vereist JavaScript.

Fusie politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw definitief na publicatie tweede KB in het Staatsblad

2016-01-21-staatsbladZENNEVALLEI: – De fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot politiezone Zennevallei is afgerond.
Met de publicatie van het KB van 26 december 2015 tot instelling van de zone houden de oude politiezones van rechtswege op te bestaan en krijgt de nieuwe zone rechtspersoonlijkheid. Het besluit is vandaag, 21 januari 2016, in het Staatsblad verschenen, maar de fusie is sinds 1 januari 2016 een feit.

2015-12-09-politiezone_Zennevallei_korpschef-burgemeesters-2Het tweede KB volgt ruim 1,5 jaar na publicatie van het eerste besluit, het KB van 24 april 2014, dat het werkgebied van de nieuwe zone Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw (fusiezone Zennevallei) afbakent. En ongeveer 5 jaar nadat de eerste onderzoeken naar de haalbaarheid van een fusie zijn gestart.
Hoewel de fusie nu volledig rond is, resten er nog een aantal formaliteiten zoals het schrappen van de oude basisoverlegcomités in de lijst van het KB van 8 februari 2001 en de instelling van het nieuwe basisoverlegcomité en het toevoegen van het zonenummer 5905 van PZ Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw aan het KB van 24 oktober 2001.
Het KB van 26 december 2015 treedt in werking op 30 januari 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vlaanderen erkent Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant werd door Vlaanderen erkend als onroerend erfgoeddepot. Naast dit kwaliteitslabel, krijgt de provincie Vlaams-Brabant nu ook jaarlijks 85.000 euro voor de werking van haar archeologisch- en nooddepot.


We zijn blij met deze erkenning’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘Want deze erkenning is een kwaliteitslabel dat de professionele bewaring van erfgoed garandeert. Bovendien komt onze erfgoeddepotwerking nu ook in aanmerking voor Vlaamse subsidies. Het gaat om 85.000 euro per jaar’.

Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant staat in voor het beheer en het kwalitatief en duurzaam bewaren van archeologische ensembles, archeologische vondsten en de bijbehorende vondst-, en onderzoeksdocumentatie uit Vlaams-Brabant. Daarnaast kunnen ook kunstwerken en andere waardevolle cultuurgoederen tijdens een langdurige restauratie opgevangen worden. Het depot dient bovendien als noodopvang van cultureel erfgoed bij rampen

We streven in ons erfgoedbeleid zowel een kwalitatieve opvang als een opvang dicht bij de vindplaats na’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Als dit niet haalbaar blijkt, kan kunnen de eigenaars van deze archeologische ensembles terecht in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. Het depot staat alleen garant voor de professionele bewaring, het ensemble blijft in eigendom van de eigenaar. Door het ensemble in bewaring te geven, wordt de informatie over het ensemble toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en voor het brede publiek’.

Momenteel zijn er vijf archeologische collecties in permanente bewaring in de voormalige militaire loods op de PIVO-site in Asse. De opvangcapaciteit is voor de komende jaren dus verzekerd. De provincie kan nu ook een bijkomende depotbeheerder aanwerven.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/erfgoeddepot

Nieuwe landbouwkamer Vlaams-Brabant van start

2016-01-21-landbouwkamerVLAAMS-BRABANT: – Op 20 januari werd de nieuwe provinciale landbouwkamer van Vlaams-Brabant geïnstalleerd. Deze raad is het belangrijkste adviesorgaan voor de land- en tuinbouwsector.

In de provinciale landbouwkamer zijn alle sectoren uit de land- en tuinbouw vertegenwoordigd. In de raad zetelen ook vertegenwoordigers van gespecialiseerde landbouwverenigingen, zoals Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Vlaamse Rundveeteeltvereniging, Diergezondheid Vlaanderen, Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen, Covavee, BelOrta, BFV, Koninklijk Nationaal Verbond voor Aardbeikwekers, Belgisch Warmbloedpaard, ECO2 (agrobeheercentrum), Brussels Grondwitloof en de praktijkcentra Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten en Nationale Proeftuin voor Witloof.

Hoofddoel van de raad is het tijdig opsporen van de actuele problemen in de land- en tuinbouw en de ondersteuning van de landbouwers waar nodig. De landbouwkamer wil deze informatie snel doorspelen aan de provincie, zodat tijdig maatregelen kunnen genomen worden.

De landbouwkamer meet als het ware de polsslag van de land- en tuinbouw en kan zo de maatregelen voorstellen die we kunnen nemen. Landbouwkamer en provincie gaan samen voor een dynamische land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant.

Starter Happs ontwikkelt app voor kinderen met dyslexie, schrijf- en leesproblemen

2016-01-21-happsSINT-PIETERS-LEEUW: – Happs is jong bedrijfje dat momenteel een app ontwikkelt voor kinderen met dyslexie, schrijf- en leesproblemen. Dit leuke en humoristische spel zal kinderen met dyslexie motiveren om te oefenen en te blijven werken aan hun leerstoornis. Het kind speelt samen met zijn personage de hoofdrol in een uitdagend avonturenspel, waarin oefeningen verwerkt zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met een expertiseteam.

Happs is ontstaan uit een schoolproject van Leeuwenaar Hannes Hauwaert. Hannes worstelt zelf al zijn hele leven met dyslexie en weet dus als geen ander wat het is om saaie oefeningen te moeten doen. Hij besliste om zijn ervaring aan te wenden om lotgenootjes te helpen. Hij stuurde zijn idee naar de wedstrijd Telenet Kickstart en kwam er uit als één van de 8 winnaars. Samen met zijn broer Thomas en met Tars Van Der Vaerent richtte hij Happs op. Gilles Goessens vervolledigde het team. Deze week hebben ze bovendien hun eerste werknemer, Van Nith Olyslager , een developer, aangeworven.

Deze zal hen meehelpen in de laatste rechte lijn naar 4 februari 2016. Dan selecteert de jury van Telenet Kickstart de 4 teams, die mogen doorstoten naar de Growth Fase van de wedstrijd. Allemaal duimen dus voor dit jonge en enthousiaste team!
Volg hen op Facebook en op www.happsdevelopment.com
bron: Mie Demol

Politiezone Zennevallei telefonisch niet bereikbaar

PolitieZone_ZENNEVALLEI_5905_logoSINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Donderdag 10.00 uur: – Door een panne is de telefooncentrale van de Politiezone Zennevallei momenteel niet bereikbaar via het centrale oproepnummer 02/363 93 00.

“We doen er alles aan om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. In tussentijd kan iedereen voor dringende politiehulp terecht op het nummer ‘101’ “.

UPDATE 14.05 uur: – De Politiezone Zennevallei is terug bereikbaar op 02/363 93 00.

openbaar onderzoek: Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans

2016-01-20-LindemVLEZENBEEK: – De Vlaamse regering heeft op 18 december 2015 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorlopig vastgesteld.
Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Het RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het openbaar onderzoek loopt van 26/01/2016 tot en met 25/03/2016.
http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00400/00408_00001/index.html