aangekondigde actie: Weekend zonder alcohol achter het stuur

2015-03-28-alcoholcontrole-BELGIË: – De federale Wegpolitie en 125 lokale politiezones binden dit weekend samen de strijd aan tegen alcohol achter het stuur.
De federale en lokale politie organiseren vanaf vrijdag 15 januari 2016 tot maandag het eerste ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. Dit betekent dat er gedurende 60 uur in het hele land tal van alcoholcontroles zullen worden gehouden, zowel op de snelwegen als op de secundaire wegen. 125 lokale politiezones scharen zich achter het initiatief van de federale wegpolitie en het BIVV.

De bedoeling is niet om zoveel mogelijk bestuurders te betrappen. Wel integendeel.
Door op voorhand over deze actie te communiceren, hopen de politiediensten dat weggebruikers die alcohol of verdovende middelen gebruiken op voorhand een alternatief zoeken om zich te verplaatsen. Met dit controleweekend wordt dus een echte gedragsverandering bij de weggebruikers beoogd en, meer in het algemeen, een daling van het aantal ongevallen en slachtoffers .

Actie Calvados
– De politiezone Zennevallei zal dit weekend deelnemen aan het eerste ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. In onze politiezone wordt hiervoor een speciale controleactie georganiseerd onder de naam ‘Operatie CALVADOS’.
Dit letterwoord staat voor Collectieve Actie Leefbaar Verkeer zonder Alcohol / Drugs of Overdreven Snelheid.
Tijdens deze grootscheepse verkeersactie zullen 18 medewerkers van de politiezone Zennevallei worden ingezet.
Voor het eerst zal ook gebruik gemaakt worden van de vaste ANPR-camera’s ter ondersteuning van de actie.

Hubert Lyben volgt Jan De Craen op als voorzitter van vzw de Rand

2016-01-15-hubert-lyben_voorzitter_DeRandDE RAND: – De Vlaamse Regering draagt Hubert Lyben voor als nieuwe voorzitter van vzw ‘De Rand’. Lyben wordt de opvolger van Jan De Craen, die om familiale redenen een stap terugzet. Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts bedankt Jan De Craen voor zijn jarenlange engagement, en wenst Hubert Lyben veel succes. “VZW ‘De Rand’ is en blijft de 1ste partner voor mijn beleid in de Vlaamse Rand”.

VZW ‘de Rand’ is het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) dat het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand ondersteunt. De VZW vervult haar opdracht onder meer via publicaties, taalpromotieacties, het Gordelfestival en de 7 Gemeenschapscentra.

Jan De Craen stond sinds 2010 aan het hoofd van de Raad van Bestuur van vzw ‘De Rand’. Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts prijst De Craen voor zijn belangeloos en onbezoldigd engagement. “Jan was een gedreven voorzitter die voluit de kaart trok van cultuur en gemeenschapsleven”, zegt Weyts. “Ik respecteer zijn beslissing om het wat rustiger aan te doen en meer tijd te maken voor zijn 9 kleinkinderen”.

De Vlaamse Regering draagt nu Hubert Lyben voor als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Lyben is de voormalig leidend ambtenaar van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen (VMSW) en leidt op vraag van de provincie Vlaams-Brabant nog steeds Vlabinvest apb (Agentschap voor Grond- en Woonbeleid Vlaams-Brabant). Hij was 30 jaar politiek actief in Tervuren, waarvan 12 jaar als schepen van Onderwijs en Cultuur voor de partij CD&V. “De Vlaamse Regering kiest voor iemand die zijn sporen verdiend heeft, en een hele loopbaan lang geijverd heeft voor het Vlaamse en groene karakter van de Rand”, zegt Weyts. “Ik kijk uit naar een goeie samenwerking met Hubert Lyben”.

Pre waak fase Zuunbeek

2016-01-15-pre-waak-zuunbeek-11uurSINT-PIETERS-LEEUW: – Momenteel trekt een intense neerslagzone over Vlaanderen. Door de reeds gevallen neerslag (tot 35mm) stijgen de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen.

Situatie Dijle- en Zennebekken om 11.00 uur:
Op de zuunbeek wordt een vulling van het wachtbekken in Slesbroek verwacht, en in het Dijlebekken zal het natuurlijk overstromingsgebied de Doode Beemden worden aangesproken. Langsheen de 1e categorie waterlopen worden hier geen kritieke overstromingen verwacht.

Korte termijnvoorspelling (2 dagen)
Vanmiddag trekt de neerslagzone verder over Vlaanderen. De bijkomende hoeveelheden (tot 15mm) zullen meer waterlopen buiten hun oevers doen treden.
bron: Waterinfo

Wegen en Verkeer – bouwaanvraag voor herinrichting kruispunt Bergensesteenweg met George Wittouckstraat

2016-01-15-kruispunt-wittouckstraat-N6SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 januari 2016 verklaarde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de bouwaanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) met de George Witthouckstraat ontvankelijk. Deze aanvraag kadert binnen de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) vanaf 2019.
In 2017 richt Wegen en Verkeer het zwarte kruispunt met de George Wittouckstraat al opnieuw in.

Op 23 november 2015 vroeg Wegen en Verkeer de bouwvergunning aan voor de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg (N6) met de George Wittouckstraat. Op 5 januari 2016 verklaarde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deze bouwaanvraag ontvankelijk. Op dit moment behandelt de gemeente dit dossier. Binnenkort gaat het openbaar onderzoek van start. Dit onderzoek geeft iedereen de kans om gedurende 30 dagen de plannen in het gemeentehuis in te kijken. Het openbaar onderzoek start van zodra de aankondiging wordt uitgehangen aan het gemeentehuis.

Zwart kruispunt met George Witthouckstraat aanpakken in 2017
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft plannen om de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw vanaf 2019 opnieuw in te richten. Specifiek gaat het over een stuk van 2,5 km tussen het kruispunt met de Brusselbaan en dat met de Ruisbroeksesteenweg. In het kader van dit project zal Wegen en Verkeer in 2017 al het zwarte kruispunt met de George Wittouckstraat opnieuw inrichten. Dit zijn kruispunten waarbij de laatste jaren diverse ongevallen gebeurden met zwaargewonden of met dodelijke afloop. Het tweede zwarte kruispunt, dat met de Albert van Cotthemstraat, wordt tijdens de volledige herinrichting verbeterd.

Eén totaalplan voor Bergensesteenweg (N6) vanaf 2019
Met het totaalplan voor de Bergensesteenweg (N6) wil Wegen en Verkeer de huidige problemen met veiligheid en doorstroming sterk verbeteren. De situatie nu, waarbij wagens vanuit de vele zijstraten en parkings de steenweg van overal oprijden, is niet langer veilig. Ook stropt het verkeer hierdoor vaak op wat de doorstroming niet ten goede komt. Om die problemen aan te pakken voorziet Wegen en Verkeer in haar nieuw ontwerp ventwegen tussen het kruispunt met de Brusselbaan en dat van de Albert van Cotthemstraat. Daarnaast worden er vrijliggende fietspaden, voetpaden en veilige oversteekplaatsen aangelegd in het hele projectgebied.

Project Sint-Pieters-Leeuw: Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf 2019 de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/herinrichting-bergensesteenweg.

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
09/10/2014 – Herinrichting van de Bergensesteenweg in 2019 voorgesteld op een infotentoonstelling
14/05/2014 – Oplossing in de maak voor fileprobleem Bergensesteenweg

CC Coloma behaalt doelstellingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de verkiezingen van 2012 stelde het nieuwe gemeentebestuur een Leeuweplan 2020 op. Voor het eigen programma-aanbod van CC Coloma stelde het dat “het cultuuraanbod in Sint-Pieters-Leeuw vanaf 2014/2015 op een niveau zou gebracht worden dat kwalitatief vergelijkbaar is met naburige gemeenten zoals Halle, Beersel en Ternat.” Nu de bladzijde van 2015 is omgedraaid, blijkt deze ambitie effectief gerealiseerd te zijn.
2016-01-15-doelstellingen-Coloma
CC Coloma maakte al een eerste balans op van het jaar 2015. De doelstelling om de dekkingsgraad (inkomsten uit tickets gedeeld door uitkoopsom) te verhogen van 20 % in 2011 naar 40 % in 2015 werd voor de tweede keer op rij gehaald. In 2014 bedroeg de dekkingsgraad 43 %. Het afgelopen jaar steeg deze verder naar 49 %.De doelstelling voor 2016 is opnieuw 40 %, maar voor de periode 2017-2019 wordt deze verhoogd naar 50 % om nadien naar 60 % door te groeien.

In 2014 waren er 2 voorstellingen uitverkocht. In 2015 waren dat er 4. Zowel het concert van Willy Sommers, het optreden van Guga Baul als het Jazz Café waren weken op voorhand reeds uitverkocht.
Ook de kindervoorstelling van Kapitein Winokio die plaatsvindt in februari 2016 is al uitverkocht. Dat is voor CC Coloma een nieuw gegeven.

Schepen voor Cultuur Jan Desmeth: “Ik ben heel blij dat we onze doelstellingen halen. We bereiken meer mensen met cultuur dan ooit tevoren. Het bevestigt ons uitgangspunt dat dit publiek echt aanwezig en geïnteresseerd is en dat het met een doordacht programma ook kan worden bereikt. Het levert ook meer inkomsten op van onze bezoekers. Deze inkomsten kunnen we – samen met de Vlaamse subsidies van circa 83.000 euro per jaar sinds onze erkenning als gemeenschapscentrum – aanwenden om een nog sterker programma aan te bieden en dit zonder een hogere bijdrage vanuit de gemeentelijke begroting te vragen.
Ik wil dan ook alle cultuurmedewerkers, de arbeidersploegen, de dienst gebouwen, de bestuurders uit de gemeenteraad en de adviesraden, alsook onze vele deskundigen bedanken die allen meedenken en meewerken aan een bloeiend cultureel leven in onze gemeente.”

voetbal Brabant: algemene afgelastingen 15-17 januari 2016

Minolta DSCBRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het weekend van 15, 16 en 17 januari 2016, heeft het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting met uitzondering van de wedstrijden van de eerste mannelijke ploegen.
De aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein zijn toegestaan.
De wedstrijden van de corporatieve groeperingen : ABSSA en Interbanken zijn eveneens afgelast.

Eerste sneeuw van de winter

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: Donderdagavond, 14 januari, viel de eerste sneeuw van deze winter. Dat levert vrijdagochtend geen dik sneeuwtapijt op, wel gladde smurrie op de weg.

De vlokjes dwarrelden vanaf 22.30 uur uit de lucht en vormden hier en daar een wit laagje op auto’s en bermen. Regen liet echter al snel de sneeuw verdwijnen.
De strooidiensten zijn vannacht uitgerukt maar het zout kon niet verhinderen dat er hier en daar toch ongevallen gebeurden. Onder meer op de A8 Brussel-Doornik kwam ter hoogte van Halle een vrachtwagen in schaar te staan waardoor de snelweg een tijdlang versperd was in de richting van Brussel. De rijweg is intussen wel vrijgemaakt.

Op de snelwegen in Vlaams-Brabant, zeker in het oosten  (as Aarschot-Leuven) en in het centrum van de provincie, is de linkerrijstrook moeilijk bereikbaar. Ook op de Ring rond Brussel is dat het geval, het gaat om een sneeuwsmurrie die daar ligt“, zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. “Het is erg gevaarlijk rijden, zo is het ook erg waterglad op de rijstroken die wel open zijn.
Hou rekening met watergladheid: matig je snelheid en hou voldoende afstand!