agenda: Natuurpunt Kerstwerkdag 26 december 2015

2015-12-25-zobbroekbeekvallei-Lindeproject-2Vlezenbeek: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden steken de handen uit de mouwen voor het lindeproject.

We verwachten jullie op zaterdag 26 december 2015 in Vlezenbeek op “perceel 60A” waar we een volgende stap zetten in het Lindeproject en het opruimen van de ondergroei verder aanpakken.

Wij gaan rond 9u30 aan de slag en pauzeren rond de middag. Hef samen met onze ploeg het glas op het voorbije jaar en blik vooruit op 2016.
We starten het opruimen van de ondergroei op het perceel welk we gaan omvormen naar een gemengd lindebos. Gevelde sparren gaan we ontdoen van takken, en de stammen gaan we stapelen.
Let op: het perceel is omgeven door akkers en de veldweg erheen is modderig. Aangepast schoeisel is warm aanbevolen. Op het terrein zelf zijn nog bramen aanwezig.
Helpende handen zijn altijd welkom!

Nuttig: Werkhandschoenen, takkenschaar en/of bijl. Eventueel kruiwagen.
Parkeren: kan op de Pedestraat, aan het blauwe kapelletje of op de Enkelenberg.
Toegang tot het terrein via losweg naast Pedestraat 54A – 1602 Vlezenbeek

Foto: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

In 2016 start Macrea Party

2015-12-25-macrea-partySINT-PIETERS-LEEUW: – Marleen Borremans start op 4 januari 2016 in bijberoep met het bedrijfje “Macrea Party”. Op 9 januari 2016 organiseert ze haar startersactiviteit voor kinderen en tieners.

  • Met de kinderen tussen 5 en 7 jaar gaan we op zoek naar de pinguïn en brengen hem terug naar zijn iglo. We versieren zijn iglo met leuke knutselwerkjes.
  • Met de kinderen vanaf 8 jaar tot en met 10 jaar gaan we op zoek naar koning Winter. We brengen hem terug naar zijn kasteel en zorgen ervoor dat zijn kasteel versierd wordt met mooie schilderijen .
  • Warme Winterdagen vanaf 11 jaar – Ben je 11 jaar of ouder ? Zin in een zoektocht in het donker? Wat denk je van een partijtje ijshockey ? Lijkt je dit wat kom dan meedoen.

Wij vragen een bijdrage van 6 euro per kind.

Meer info bij Marleen Borremans: 0478 54 77 41 of Marleen.borremans@telenet.be – Fazantenlaan 83
Neem ook eens een kijkje op de Facebook pagina van Macrea Party

Strategisch project Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei werd goedgekeurd

2014-03-28-speelbos_Den-Beemd_Ruisbroek_10SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’  – 300.000 euro – werd net goedgekeurd. Dit betekent dat Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de komende drie jaar stevig kan gaan samenwerken met provincie Vlaams-Brabant, stad Halle, en gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Het Regionaal Landschap zal daarbij vooral werk maken van landschaps- en natuurprojecten als groene parels van de Zennevallei.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten konden tot 15 september worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren.

één van de negen gesubsidieerde projecten 2015 is:
Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei (Vlaams Brabant, Brussel, Wallonië) – 300.000 euro

Dit strategisch project zet in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel.

Dit project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en de nood aan zuinig ruimtegebruik. Het transformatieproces dat het strategisch project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleid.

Tevens zal via het strategisch project ruimte worden gegeven aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievorming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren.