Nieuw speeltoestel voor Zonnig Leven

ZUUN: – Elk jaar investeert het gemeentebestuur tijd en middelen in de 33 speelterreinen van onze gemeente. De jeugddienst bekijkt welk speelterrein kan worden verbeterd en/of uitgebreid.
Speelterrein Zonnig Leven kon nog een extra toestel gebruiken, de locatie leende zich perfect voor iets groots. Jaarlijks wordt in Zonnig Leven speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’ georganiseerd, waardoor dit speelterrein één van de drukst bezochte is.
2015-12-24-NieuwspeeltoestelZonnigLeven
Bart Keymolen, schepen van jeugd, licht de keuze van dit speeltoestel toe: “Wij proberen nieuwe aankopen zoveel mogelijk te laten voorafgaan door inspraakmomenten voor kinderen omdat het tenslotte zij zijn die het best weten welk speeltoestel het leukste is en de meeste uitdaging biedt. Uit het inspraakmoment van 2015 bleek dat de kinderen de wens koesterden om een groot ‘dier’ in de gemeente te zetten. Een ‘dier’ waarop en waarrond geravot kan worden. Een leeuw verwijst niet alleen naar onze speelpleinwerking maar ook naar de naam van onze gemeente. De keuze voor dit dier was dus snel gemaakt.”

Speelterrein Zonnig Leven heeft er een ludieke trekpleister bij en de kinderen die deze zomer naar het speelplein komen, zullen volop van de nieuwe aanwist genieten.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw zamelt 250 euro in voor Bednet

2015-12-23-nva-bednetSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de laatste vergadering van 2015 zamelden de bestuursleden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw €250 euro in voor Bednet. Zo had ook hun afdeling haar aandeel in de 37.000 euro die door de N-VA geschonken werd in Boom tijdens Music for Life.

Nog op die laatste bestuursvergadering werden de sterktes en zwaktes van onze N-VA afdeling kritisch bekeken samen met kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik. De leerpunten die hieruit voortkomen zullen volgend jaar aangepakt worden.

Verhuis vredegerecht naar Zuun nu in stroomversnelling

2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Op woensdag 23 december werd groen licht gegeven voor de eerste fase van het ‘Plan Vredegerechten’ van Federaal Minister van Justitie Koen Geens (zie ons artikel van 23/12/2015). Deze voorziet in een ontdubbeling van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons. Bij de 35 gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden behouden. Voor het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw wordt het vredegerecht gecentraliseerd in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de grootste gemeente van dit kanton (overige gemeenten in dit kanton: Herne, Galmaarden, Bever en Pepingen).

Burgemeester Luc Deconinck: “We zijn zeer tevreden met deze beslissing. Met meer dan 33 000 inwoners kon onze gemeente terecht aanspraak maken op deze zetel. Bovendien is het belangrijk voor onze inwoners dat het vredegerecht in de nabijheid blijft, gezien ook de meeste zaken uit Sint-Pieters-Leeuw komen. Het gebouw in Ruisbroek beantwoordt niet meer aan de hedendaagse noden en daarom was een oplossing voor deze kwestie dringend. We zijn blij dat nu eindelijk werk gemaakt kan worden van de nieuwe huisvesting.

2015-12-24-vredegerecht-ZuunSchepen van gebouwen, Lucien Wauters: “Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium goed. Dit plan legde de visie vast over de toekomstige invulling voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en het OCMW. We beslisten toen om het vredegerecht dat nu gevestigd is aan de Villalaan in Ruisbroek over te brengen naar een meer geschikte locatie in de voormalige pastoriewoning in Zuun aan de A. Quintusstraat. Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermate geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, is bovendien zeer centraal gelegen en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente. We hebben voor deze aanpassingen ook de nodige budgetten voorzien. Dankzij dit akkoord, dat het behoud van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw bevestigt, zal ook het dossier omtrent de verhuis van het vredegerecht in een stroomversnelling komen.

CD&V Afdelingsvoorzitter Siebe Ruykens: “Dankzij een goed en intensief overleg met Minister Geens zijn we er in geslaagd om het vredegerecht in onze gemeente te behouden. Nochtans was dit bij de start niet vanzelfsprekend. Ook een hertekening van de kantons waardoor Sint-Pieters-Leeuw niet langer een eigen vredegerecht zou hebben, behoorde tot de mogelijkheden. We zijn dan ook tevreden dat de objectieve argumenten die in het voordeel van Sint-Pieters-Leeuw pleitten, de doorslag hebben gegeven.”