Taverne De Koetsier in Colomapark tijdelijk gesloten – gemeente zoekt nieuwe uitbater

2012-06-01-DE-KOETSIER-taverne-restaurant-02SINT-PIETERS-LEEUW: – De taverne De Koetsier in het Colomapark zal tijdelijk worden gesloten. De procedure die een nieuwe uitbater moest opleveren vanaf 1 januari 2016 leverde geen resultaat op. Een gemengde commissie van 12 leden oordeelde dat de enige inschrijver geen goede, bloeiende en duurzame oplossing bood voor de toekomst van De Koetsier. De Raad van Bestuur van CC Coloma en het College van burgemeester en schepenen volgden dit advies.

Jan Desmeth, Voorzitter CC Coloma en Schepen voor Cultuur : “Met spijt in het hart zullen we De Koetsier tijdelijk sluiten, doch verkiezen we een tijdelijke sluiting boven een onvoldoende duurzame oplossing voor de toekomst. We zullen nu contact opnemen met de zeven geïnteresseerden, die het bestek hebben opgevraagd en interesse toonden maar uiteindelijk niet inschreven. We zullen trachten uit te zoeken welke hindernissen of drempels de geïnteresseerden tegenhielden om in te schrijven. Op deze manier willen we met nog meer kennis van zaken de nieuwe procedure starten. We beogen de nieuwe procedure op te starten nog voor de zomer.”

Dit diepgaand marktonderzoek zal tegen 1 maart 2016 klaar zijn. Voor de lente nog zal worden bepaald welke richten men in de toekomst uit wilt.

In 1984 werd het Colomakasteel en het gebouw dat later werd omgedoopt tot De Koetsier aangekocht door de gemeente. In 1991 werd de 1se concessie uitgeschreven en sindsdien is de taverne De Koetsier steeds open geweest. Het is een zeer spijtige zaak dat we de taverne tijdelijk moeten sluiten. We hopen van harte dat het marktonderzoek meer duidelijkheid brengt en dat de taverne in de toekomst opnieuw succesvol wordt uitgebaat.” Besluit Lucien Wauters, schepen voor Gebouwen.

Weekendcontroles BOB-campagne: 31 bestuurders onder invloed

2015-12-15-Bob-campagne-2015SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Weekendcontroles BOB-campagne: 31 bestuurders onder invloed op het grondgebied van de toekomstige politiezone Zennevallei.

Het voorbije weekend werden controles uitgevoerd gericht naar het sturen onder invloed van alcohol of drugs. De controles gebeurden in samenwerking tussen de verkeersteams Noord en Zuid van de toekomstige politiezone Zennevallei.
De controles vonden plaats op vrijdag-, zaterdagnacht en zondagnamiddag zowel in Halle, Beersel als Sint-Pieters-Leeuw.
In totaal werden 708 bestuurders gecontroleerd.
17 bestuurders legden een positieve ademtest af.
12 bestuurders bevonden zich in de alarmfase.
2 bestuurders reden onder invloed van drugs.
Het rijbewijs van 8 bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken.

Kaasavond KVLV-Sint-Pieters-Leeuw alwéér een succes

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Vrouwen met Vaart kennen er wat van om hun publiek lekker te verwennen!
Dat hebben ze voorbije zaterdag, 12 december, opnieuw afdoende bewezen: ze lieten méér dan 500 leden en sympathisanten in zaal ‘Zonnig Leven’ in een gezellige sfeer genieten van Kaas en Wijn, of brood met hesp of kop.
2015-12-15-groepsfoto-KVLV-kaasavond
Met de opbrengst van dit festijn, organiseren de dames van KVLV een jaar lang boeiende, leerrijke en gezellige activiteiten voor hun leden aan democratische prijs. Naast de -traditionele- kook- en handwerklessen, is er oa een avond over ‘Tenen lezen’, een info-avond ism de Politie over ‘Inbraakpreventie’ en nog zoveel meer!

agenda: bloedinzameling Corwin Van Volxem

ZUUN: – Morgen, woensdag 16 december 2015, van 16:00 tot 21:00 organiseert Bloeddonatie – Vriendenkringen Louis Steens een “bloedinzameling Corwin Van Volxem” in Zonnig Leven.
2015-12-15-bloedgeven-corwin
Toen Corwin, de woensdag voor zijn fataal ongeval, voor de eerste keer bloed heeft gegeven, heeft hij ons gezegd dat hij voor de volgende bloedinzameling zoveel mogelijk vrienden zou overtuigen om mee te komen.
Het feit dat hij zoveel bloed, plasma en plaatjes heeft nodig gehad, in de poging om hem te redden, heeft ons ertoe aangezet om zijn voornemen te realiseren.
Hij zou oprecht fier geweest zijn mocht hij hebben geweten hoeveel nieuwe donoren er waren bij de vorige collecte van 23 september l.l.
Daarom ook deze oproep om massaal aanwezig te zijn op de volgende bloedinzameling van 16 december a.s. in de gebouwen van het Zonnig Leven van Sint-Pieters-Leeuw (Jan Vanderstraetenstraat 198).

Breng gerust ouders, vrienden en kennissen mee want uiteindelijk is bloed geven, leven geven.
Wij zullen er alleszins zijn.

Sandrine en Michel
Ouders van Corwin Van Volxem

Toerisme Pajottenland & Zennevallei huldigt Marcel Franssens

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Toerisme Pajottenland & Zennevallei huldigt Marcel Franssens. Na 45 jaar actief te zijn, wil Marcel het wat rustiger aan doen en neemt hij ontslag uit de raad van bestuur van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 
2015-12-14-toerisme-huldigt-marcel
Wie van Halle is kent zonder twijfel Marcel Franssens. Hij was één van de stichters van VVV Halle en van de gewestelijke VVV Zuidwest-Brabant, nu vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Het promoten van de regio als toeristische bestemming is van in het begin zijn hoofddoel. Hij was de stuwende kracht van de werkgroepen Markvallei, Geuze en Zenne, Zuun & Zoniën.

Zijn vele publicaties, te veel om op te noemen, over Halle, over het Pajottenland en het Zennegebied, over erfgoed, over boerderijen en pachthoven, over lambiek en geuze, zijn van onschatbare waarde voor ons allemaal. Ook bij de oprichting van de streekgidsenvereniging Zuidwest-Brabant was hij de grote trekker.

Na 45 jaar actief te zijn, wil Marcel het wat rustiger aan doen en neemt hij ontslag uit de raad van bestuur van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Dankzij de hernieuwing van de convenant is de regiowerking op toeristisch vlak tot 2019 verzekerd. Toerisme draait heel goed: het wandelnetwerk in het Pajottenland is een groot succes, de gerestaureerde basiliek van Halle ontvangt haar bezoekers in volle glorie. De groepsbezoeken aan Halle en de regio zijn in 1 jaar tijd met 40% gestegen. Ook voor het verblijfstoerisme is de Groene gordel de sterkst groeiende regio van Vlaanderen.
Dit weekend kregen we ook van Toerisme Vlaanderen het goede nieuws dat het licht op groen gezet is voor het Bruegel’ 19 project.