Laatste rechte lijn naar start nieuwe Politiezone Zennevallei op 1 januari 2016

SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Op 1 januari 2016 fusioneren de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot één groot politiekorps met de nieuwe naam “Zennevallei”. Het nieuwe korps zal bestaan uit 217 medewerkers. De politiezone “Zennevallei” omvat de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Ze waakt hier over de veiligheid van 94.000 inwoners.
2015-12-09-politiezone_Zennevallei_korpschef-burgemeesters

Eind juni 2013 werd door de gemeentebesturen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw beslist om proactief te kiezen voor een vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze fusie wordt een feit op 1 januari 2016. Vanaf 15 december 10.00 uur zullen de diensten beginnen werken in de nieuwe structuur zodat de overgang met de feestdagen vlot verloopt.

korpschef PZ Zennevallei Mark Crispel geeft meer uitleg in onderstaand filmpje.

De korpschefs van de drie politiezones kregen de opdracht om samen met hun medewerkers, binnen het afgesproken financieel kader, een operationeel werkbaar organisatiemodel te ontwikkelen. Voortbouwend op de bevindingen en resultaten van een voorafgaande haalbaarheidsstudie werd geopteerd voor een hybride organisatie die bestaat uit een gecentraliseerd deel en 2 gedecentraliseerde sectoren. Vanuit het centrale en gespecialiseerde gedeelte zal aansturing en ondersteuning geleverd worden aan de sectoren die gebiedsgebonden de basisfunctionaliteiten van de politiezorg verzekeren. Deze staan voor wijkwerking, interventie en noodhulp, lokale recherche, onthaal, slachtofferbejegening, verkeer en genegotieerd beheer van de openbare orde.

2015-12-09-politiezone_Zennevallei_korpschef-burgemeesters-2ln totaal zullen 45 burgerpersoneelsleden en 172 politiemensen instaan voor een degelijke politiezorg in de regio. De politiesecretaris adviseur Liesbeth Avaux werd aangeduid. De procedure voor de aanstelling van een bijzonder rekenplichtige is nog lopende. De begroting van de politiezone wordt vrijdag 18 december voorgelegd aan de politieraad. Deze omvat twee componenten. Van de federale overheid ontvangt de zone 5.433.114,04 Euro en van de respectieve gemeentelijke besturen 10.868.126,56 Euro. Ongeveer 85% van deze middelen gaat naar personeelskosten . 15% is weggelegd voor werkingskosten. Daarbovenop komt nog eens 150.000 Euro investeringstoelage. De politiezone zal een nieuw zonaal veiligheidsplan voorleggen in het voorjaar van 2016.

2015-12-09-politiezone_Zennevallei_korpschef-burgemeesters-03Prioriteiten 2016

Bij de start van de PZ Zennevallei zijn: diefstallen in woningen, overlast, drugs en verkeersveiligheid de operationele prioriteiten. Radicalisering wordt eveneens een materie die extra zal opgevolgd worden.

Korpschef Marc Crispel: “Wij kunnen nu met de fusie een hoofdinspecteur permanent op het terrein brengen, ter ondersteuning van onze interventieploegen. Er is ook een stuk optimalisatie van onze interventieploegen: 4 tot 5 ploegen per dag zal zeker mogelijk moeten zijn. ’s Nachts zullen wij streven naar drie ploegen“.

Vanaf 1 januari 2016 is het centrale telefoonnummer waarop u PZ Zennevallei kan bereiken 02 363 93 00
Let op: In geval van nood belt u altijd het nummer 101 of 112 !

De administratieve hoofdzetel van de politiezone is gehuisvest in de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw. De operationele diensten wijkwerking, onthaal, klachten, verkeer en recherche worden decentraal ondergebracht in de politieposten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw die geografisch verspreid liggen over de politiezone.

In Sint-Pieters-Leeuw blijven de volgende wijkinspecteurs uw eerste aanspreekpunt:
Wijk Centrum Leeuw – INP Pascal DEPRETER – 0499 55 67 55
Wijk Vlezenbeek – INP Patrick PATERNOT – 0499 55 67 56
Wijk Hoge Paal / Karenberg – INP Curt SONNEVILLE – 0499 55 67 54
Wijk Zuun – INP Jurgen HAMELRYCK – 0493 09 45 28
Wijk Negenmanneke – INP Hans DE MOL – 0497 79 42 94
Wijk Steenweg / Kanaal – INP Andy VELKENEERS – 0493 09 45 27
Wijk Ruisbroek – INP Rudi WAUTERS – 0499 55 67 53

agenda: Waterhappening

2015-12-20-affiche_waterhappeningSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 19 en zondag 20 december 2015, start van de kerstvakantie, organiseert de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw een waterhappening in zwembad Wildersport.

Tijdens dit weekend ligt er in het zwembad een heus springkasteel waarop je je naar hartelust kan uitleven.
In ruil voor een ingangsticket van het zwembad kan je meegenieten van al deze waterpret … en nadien kan je uiteraard je dorst lessen in sportcafé WISP!

Praktisch:
zaterdag 19 december 2015 van 13.00 tot 16.45 uur en
zondag 20 december 2015 van 9.00 tot 15.45 uur
in zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw.

Artsenkring Halle: Actie voor Music For Life – Winter Wonder Wandeling tvv De Poel

2015-12-13-affiche_WinterWonderWandeling_tvv_DePoelREGIO:- Artsenkring Halle en Omgeving en AZ Sint Maria Halle organiseren dit jaar voor het eerst een benefietactie voor Music For Life(Studio Brussel). Hun Winter Wonder Wandeling gaat door zondag 13 december 2015.

Huisartsen en specialisten uit de regio Halle bundelen de krachten om geld in te zamelen voor vzw De Poel, een centrum voor persoonsgerichte ondersteuning voor volwassenen met een beperking.
Alle inwoners uit de regio worden aangespoord om samen te komen wandelen voor het goede doel op de Winter Wonder Wandeling.

Datum: Zondag 13 december van 13u00 tot 18u00
Locatie: Witte tent te Provinciaal Domein van Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen
Inschrijven: info@artsenkring.be (met vermelding van het aantal personenen)
Actie: De actie bestaat uit verschillende onderdelen:

– Wandelzoektocht voor de allerkleinsten (3 km): een leuke actieve zoektocht helemaal op maat van de kinderen. Vertrek tussen 13u00 en 14u00. Kostprijs: €5 (inclusief warme drank en pannenkoek)

– Winter Wonder Wandeling (8 km): een gezellig wandelzoektocht voor jong en oud. De winnaars krijgen een leuke prijs. Onderweg kunnen de wandelaars genieten van een drankje.
Vertrek tussen 13u00 en 14u00. Kostprijs: €8 (inclusief warme drank en pannenkoek).

– Wandelaars kunnen zich door vrienden en familie laten sponsoren per kilometer.
– Er zal glühwein en warme soep te verkrijgen zijn, alsook frisdrank, bier, cava, pannenkoeken,..
– Kinderanimatie onder de vorm van grimmen en volksspelen. In het domein zelf zijn ook speeltuinen en kunnen er verschillende kleine dieren bewonderd worden.

Om 16u30 is er een akoestisch optreden van Cherchez La Femme, een geweldig muzikaal intermezzo van de band van een lokale huisarts.

agenda: KWB dorpscafé

2015-12-13-dorpscafeVLEZENBEEK: – Graag nodigt KWB Vlezenbeek jullie uit op ons dorpscafé nu zondag, 13 december 2015 van 11.00 tot 13.00 uur, in de refter van de Ave-Mariabasisschool.

Kom zeker eens langs en proef gekende en minder gekende Kerstbieren of een lekkere Glüwein.
Wij zullen ervoor zorgen dat jullie in Kerststemming geraken!