inschrijven KWB Kooklessen voor mannen

kwb-logoZUUN: – KWB-Zuun start het nieuwe jaar met de jaarlijkse 4 kooklessen voor mannen te organiseren.

Deze gaan door op donderdagen 7 januari, 14 januari, 4 februari en zaterdag 13 februari 2016 in het lokaal “Trapken Af”.
Het aanvangsuur van de 3 eerste avonden is om 18u00, de laatste kookles op zaterdag 13 februari begint om 14u00 zodat men tijdig het “Valentijns” – feestmenu voor onze partners kan presenteren om 18u00.

Deze lessenreeks zal gericht zijn op beginnende keukenpieten samen met al iets meer ervaren maar toch nog ‘groene’ chefs. We spraken reeds onze “huischef” aan, Toon Devillé, die opnieuw bereid is gevonden om ons bij te staan bij de bereidingen van voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
Zoals gewoonlijk zal de laatste kookles gehouden worden in het kader van Sint-Valentijn. Onze benieuwde partners worden dan mee aan de feestdis uitgenodigd om de culinaire meesterwerken en de perfecte ‘cuisson’ van hun partner te komen bewonderen, te proeven en wie weet, te smaken…
Kostprijs voor de lessenreeks bedraagt € 50,00 per persoon.
We hopen het succes van de voorgaande jaren te evenaren.
Inschrijven doe je best tijdig bij Eric Quyssens – G. Wittouckstraat 217, uiterlijk tot 4 januari 2016, kwestie van onze nodige aankopen tijdig in te schatten.

Huiszoeking in Sint-Pieters-Leeuw ivm zaak Kamikaze Riders

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het onderzoek naar enkele leden van de motorbende Kamikaze Riders die vanavond, oudejaarsnacht, een aanslag zouden hebben gepland in Brussel is deze ochtend een huiszoeking uitgevoerd in Sint Pieters Leeuw.

De voorbije uren zijn opnieuw zes terreurverdachten opgepakt in het Brussels Gewest. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF. Bij zeven huiszoekingen in Sint-Pieters-Leeuw, Molenbeek, Anderlecht en Laken werden zes personen meegenomen voor vehoor in het kader van het onderzoek naar een mogelijke terreuraanslag in Brussel met oudjaar. Later vandaag wordt over hun verdere aanhouding beslist.
Of ook de huiszoeking in Sint-Pieters-Leeuw iets opleverde, is nog niet gekend.
Zondagochtend werden in dat onderzoek al twee leden van de motorbende Kamikaze Riders opgepakt bij huiszoekingen in Anderlecht. Zij blijven aangehouden.

UPDATE 19.00 uur: – Drie van de zes personen die deze voormiddag werden opgepakt bij een reeks huiszoekingen, zijn na verhoor vrijgelaten. Voor de drie anderen heeft de onderzoeksrechter de termijn waarbinnen moet beslist worden of ze onder aanhoudingsmandaat worden geplaatst, met 24 uur verlengd. Die beslissing moet dus vrijdag in de loop van de namiddag vallen. Dat meldt het federaal parket.

UPDATE 2 januari 2016: – Alle zes personen die donderdag  in het raam van het terreuronderzoek naar enkele leden van de motorbende Kamikaze Riders  werden opgepakt, zijn vrijgelaten.

Voor 3 euro kan je gebruik maken van de oudejaarsnacht feestbussen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw financiert ook dit jaar, samen met de gemeenten Halle (lijn 170) en Lennik (lijn 172), twee feestbussen om feestvierders tijdens de nacht van oudjaar veilig naar hun feestbestemming en weer naar huis te brengen.
2015-12-30-bussen-oudejaar
Schepen voor Jeugd, Bart Keymolen: “Enkele jaren geleden besliste de provincie de financiering voor de feestbussen stop te zetten. Een spijtige zaak, aangezien cijfers uitwezen dat veel feestvierders gebruik maakten van de feestbussen. Vanuit het gemeentebestuur dragen wij jongeren een warm hart toe en willen we hen de kans bieden zich op een veilige manier te verplaatsen tijdens de oudejaarsnacht. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste, zoals de omliggende gemeenten, om het initiatief van de feestbussen in samenwerking met vervoersmaatschappij De Lijn verder te zetten en de financiering ervan op zich te nemen.

Schepen voor Mobiliteit, Jan, Desmeth: “400 chauffeurs van De Lijn zullen ook dit jaar circa 180.000 feestvierders vervoeren. Vorig jaar steeg het aantal gebruikers van de feestbussen met 8 %, ondanks de kleine bijdrage van 3 euro om de hele nacht te worden vervoerd. Dit is een goede zaak voor de veiligheid en draagt bij tot een zorgeloze feestnacht, zowel bij de jongeren als de ouders. De gemeentelijke bijdrage is goed besteed.

Heen en terug voor 3 euro
Met het oudejaarsnachtbiljet reizen feestvierders voor 3 euro onbeperkt op het hele net van De Lijn en dit vanaf 18 uur op oudejaarsavond tot en met 1 januari 2016 middernacht.

In Sint-Pieters-Leeuw rijden volgende feestbussen:
(Klik op onderstaande linken om de rittenschema’s te bekijken.)
170 Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel
Met de steun van de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
172 Ruisbroek – Sint-Pieters-Leeuw – Lennik
Met de steun van de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik

Voor alle informatie kunnen reizigers terecht op www.delijn.be/oudejaar.

agenda: Winterconcert 2016

2016-01-09-flyer-winterconcertZUUN: – De Koninklijke Harmonie Ste-Lutgardis nodigt u uit op zaterdag 9 januari 2016 voor haar “Winterconcert” o.l.v. Willy Clabos.

Een gevarieerd concert met verrassende optredens.
VVK 10 euro kassa 12 euro , -12jaar gratis
kaarten 0477/677274
deuren 19.00 uur – start 19.30 uur
Centrum Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat te Zuun

vrijwilligers zetten zich in voor lindeproject in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden staken op Kerstdag de handen uit de mouwen voor het nieuwe lindeproject in Vlezenbeek.
2015-12-26-Lindeproject_02
kerstwerkdag op het perceel waar het lindeproject vorm krijgt: lenteweer met kerst, veel enthousiasme, heel blije gezichten en een hoop werk verzet. Uiteraard hoorde er een gezellig samenzijn bij met de aanwezige helpers en sympathisanten.
Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden bedankt van harte de aanwezige vrijwilligers voor de aanwezigheid en de inzet! Ook aan de vele kinderen die erbij waren! Chapeau! Goed gewerkt!

Deze diashow vereist JavaScript.


Lindeproject Vlezenbeek
In het natuurgebied Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek verwierf Natuurpunt in 2005 een perceel in het binnengebied tussen de Pedestraat en Lenniksebaan begroeid met populieren en Douglassparren. Gaandeweg groeide het plan om, wanneer de populieren kaprijp zijn, dit perceel om te vormen naar een gemengd lindenbos.

Waarom linde?

Bodem
Lindebomen hebben dankzij hun voedselrijk en snel afbreekbaar bladstrooisel een positieve invloed op de bosbodem. Ze zijn in staat kalk uit de ondergrond vrij te geven en kunnen hierdoor de negatieve effecten van stikstofdepositie verzachten en de bodemvruchtbaarheid verbeteren.
Biodiversiteit
Het snel verterend bladstrooisel van linde heeft bovendien een gunstig effect op de diversiteit van de ondergroei. Typische bosplanten zoals bosanemoon en boshyacint kunnen zich sneller ontwikkelen. Daarnaast is lindebloesem een belangrijke nectarbron voor tal van insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen.
Natuurbeleving
De gevarieerde en bloemrijke ondergroei die lindebossen kenmerkt, verhoogt de belevingswaarde voor de recreant. Daarnaast is de linde ook een uitgesproken cultuurboom die bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. De linde staat symbool voor liefde, schoonheid, verbondenheid en rust.
Klimaatverandering
Vandaag vormt linde een zeldzaamheid in onze bossen, maar deze oerboom was in onze regio ooit dominant aanwezig. Na de laatste ijstijd vormde deze soort samen met berk, iep en es het “Atlantisch lindewoud”. Verwacht wordt dat de linde, samen met esdoorn opnieuw zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering.
Hoe realiseren?
Het toekomstig lindebosje is klein, amper en halve hectare groot maar van onschatbare waarde. We willen graag inspiratiebron zijn voor de gemeenschap, mensen samenbrengen en de bevolking met dat kleine stukje natuur verbinden. De kostprijs van het plantgoed wordt volledig gedragen door de Vlezenbekenaren en sympathisanten. Op jaarmarkt Vlezenbeek 2015 gaven we het startschot van onze fondsenwerving door een puzzelactie. De leerlingen van de lokale basisschool Ave Maria steken in het najaar 2016 de handen uit de mouwen en zorgen voor het planten van de bomen.
Wil je ons steunen? Beleg in Linde, 200 jaar groei gegarandeerd!
Stort 5 euro (of veelvoud) op rekeningnummer BE75 5230 8028 4551 van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw
Met mededeling: “Linde + je e-mailadres” Denk er aan @ te vervangen door /a/ aangezien @ door de banken niet wordt verwerkt.

Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde eist onverkort de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio en de erkenning van de steden Halle en Vilvoorde als centrumsteden.
In afwachting van de realisatie, dringt het Toekomstforum aan dat de Vlaamse regering het pleidooi ter harte neemt om, via een solidariteitsregeling tussen de 13 centrumsteden en de Vlaamse regering, concrete vooruitgang te boeken.

Een toenemende verstedelijking steekt in de verschillende gemeenten en steden van de regio Halle-Vilvoorde de kop op. Die internationalisering van Brussel als Europese hoofdstad speelt hierin een belangrijke rol. Deze verstedelijking brengt ze welvaart, jobs en heel wat kansen met zich mee.

Anderzijds zorgt verstedelijking ook voor tal van problematische evoluties en uitdagingen voor de toekomst.

De uitdagingen in de regio Halle-Vilvoorde zijn bijzonder groot :

Stijgende bevolkingsaantallen
De laatste vijf jaar (2009-2014) groeide de bevolking aan van 588.743 tot 617.330 personen (1 januari 2015). Demografische prognoses voorspellen tegen 2030 een toename van de bevolking met ongeveer 60.000 mensen. Het gaat hier over een kleine helft van mensen ouder dan 65 jaar. Ook het aandeel van kleinere gezinnen – van één tot twee personen – blijft stijgen.

Stijging van verhuisbewegingen
De regio kent een toenemend aantal verhuisbewegingen. Het is een combinatie van migratiestromen en -saldi.

Stijgende vraag naar huisvestiging
De bevolkingstoename doet de vraag naar woningen stijgen. De vraag naar ongeveer 30.000 extra woningen creëert een opwaartse druk op de vastgoedprijzen.

Stijgend aantal migraties naar goedkopere woningen
Steeds meer sociaaleconomisch zwakkere groepen verhuizen naar woningen die min of meer betaalbaar zijn en zich in oude verstedelijkte wijken of de rand van residentiële gemeenten bevinden.

Stijgend aandeel van anderstaligen in het onderwijs
Scholen krijgen steeds meer te maken met anderstalige kinderen. Leerkrachten staan alsmaar meer tegenover kinderen en ouders die de taal waarin het onderwijs gegeven wordt niet begrijpen.

Stijgende armoedecijfers
Het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft, neemt toe. Ook het aandeel kinderen die in armoede leven, groeit.

Stijgende druk op de open ruimte
De beschikbare open ruimte wordt steeds schaarser. De verklaring is eenvoudig: de vraag naar meer woon- en bedrijfsruimte blijft groeien.

Stijgende verkeerscongestie
Het doorgaand verkeer op de ring én in de gemeenten binnen de rand, het sluipverkeer en het toenemend aantal gezinnen zorgen voor steeds drukker verkeer en meer fileleed in onze centraal gelegen regio. De bereikbaarheid van scholen en werk komt hierdoor steeds meer onder druk te staan.

Stijgende vraag naar zorg
De vraag naar bijkomende gezinsopvang en opvoedingsondersteuning kan niet op een adequate manier opgevolgd worden. Hetzelfde geldt voor de toenemende vraag naar ouderen- en thuiszorg.

Stijgende vraag naar gezondheidszorg en preventie
Samen met de verstedelijking is de voorbije jaren de politieke wil gegroeid om deze uitdagingen samen – als één regio – aan te pakken.
Het werd de basis voor een toekomstvisie – het Charter van Halle-Vilvoorde – en de oprichting van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.
De burgemeesters van de regio Halle-Vilvoorde hebben hun krachten gebundeld in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde. Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft als doel een gemeenschappelijke toekomstvisie voor een leefbare en duurzame streek waar te maken en, vooral, de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.

ontslag Open Vld voorzitter Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Olivier Huygens, voorzitter van de Open Vld afdeling Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter en bestuurslid van de partij.


Olivier Huygens: ‘Ik heb keuzes moeten maken, de taak als voorzitter van Open Vld Sint-Pieters-Leeuw was niet langer te combineren met mijn drukke beroepsbezigheden. Als voorzitter van een politieke partij heb je veel avondvergaderingen, die na een zware en lange werkdag niet altijd evident zijn.’

Het Open Vld bestuur besliste op een bijzondere bestuursvergadering Kathleen D’Herde aan te stellen als waarnemend voorzitter tot de voorzitters- en bestuursverkiezingen in september 2016.

Kathleen D’Herde: ‘Dit is een noodsituatie, ik had het ook liever anders gezien. Maar ik zal deze taak met veel gedrevenheid vervullen. Ik denk over voldoende ervaring te beschikken om onze partij tot september 2016 te leiden. Het is mijn bedoeling de komende maanden werk te maken om mensen te overtuigen zich te engageren binnen onze partij en samen te streven naar sterke liberale standpunten in onze gemeente.

Het is ook voor mij een enorme uitdaging, want op korte termijn moeten we werk maken van onze nieuwjaarsreceptie. We gaan voor een compleet nieuw concept, een ontbijt met rondleiding in de brouwerij Lindemans op zondag 17 januari 2016, met uiteraard de traditionele wensen van onze nationale politici.’

Toekomstforum Halle-Vilvoorde – Urgentieprogramma Halle-Vilvoorde in beweging

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoHALLE-VILVOORDE: – Op de Algemene Vergadering van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde in het kader van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde werd het urgentieprogramma “Halle-Vilvoorde in beweging” goed gekeurd over de aanpak van het mobiliteitsprobleem in Halle-Vilvoorde.
2015-12-23-toekomstforum_Halle-Vilvoorde
Het fenomeen is gekend. Dagelijks honderden kilometers file. De ring rond Brussel en de grote (autosnel)wegen naar Brussel spannen daarbij de kroon. Het verkeer staat er stil, niet alleen tijdens de spits, maar veelal ook tijdens de daluren.
Enkele cijfers :
· 19 van de 25 meest congestiegevoelige punten liggen in Vlaams-Brabant,
· 519.000 pendelaars per dag
· 23 miljoen luchtpassagiers per jaar

De aanhoudende congestieproblemen veranderen de grote troeven van Halle-Vilvoorde (centrale ligging dicht bij Brussel, luchthaven van Zaventem, werkgelegenheidspolen) in ernstige en bedreigende concurrentienadelen. De gevolgen van de congestie zijn niet alleen voelbaar in Halle-Vilvoorde, maar in heel Vlaanderen: de ring als draaischijf van het autowegennet werkt niet meer en brengt de mobiliteit binnen Vlaanderen en België in het gedrang. Ook het milieu lijdt zwaar onder het stilstaand verkeer.

Er is nood aan een intensief mobiliteitsprogramma voor Halle-Vilvoorde. Dat programma zal hoe dan ook moeten inzetten op een EN-EN beleid, waarbij alle vervoersmodi substantieel versterkt worden, en op een slimme complementariteit van die vervoersmodi : autoverkeer, vrachtverkeer, openbaar vervoer, fiets-en voetgangersverkeer.

Hierover bestaat een brede consensus. Met de campagne VlotVlaanderen werden in 2014-2015 de bakens al uitgezet. Nu moet de realisatie komen.

De Burgemeesters van Halle-Vilvoorde lanceren opnieuw een dringende oproep aan de Vlaamse regering om de urgentie te erkennen.

URGENTIEPROGRAMMA ‘HALLE-VILVOORDE IN BEWEGING’
De burgemeesters vragen met aandrang :
(1) De uitvoering van een urgentieprogramma ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ met volgende prioritaire doelstellingen:

– De versnelde uitvoering van de plannen voor de optimalisatie van de Noorderring R0, met scheiding van het doorgaand en het lokale verkeer en de onmiddellijke realisatie van een aantal quick wins op deze Noorderring, rekening houdend met de grote aantrekkingskracht van deze regio op grootschalige projecten
– De omvorming van de A12 en de A8 (doortocht Halle) tot volwaardige autosnelwegen zonder gelijkgrondse kruisingen
– De verbetering van de doorstroming en de aansluitingen op de Ring 0 van de grote invalswegen: N6, N8 en N9 en de rondweg rond Asse
– De aanleg van een betere ontsluiting voor de luchthaven van Zaventem
– De versnelde realisatie door De Lijn van de 3 tramlijnen (met parallelle fietssnelwegen) van het BrabantNet :

Ø De Ringlijn (Jette -Zaventem)
Ø De Sneltram (Willebroek – Jette)
Ø De Luchthaventram (Noordstation- Zaventem)

– De prioritaire aanleg van volgende fietssnelwegen:
Ø Kanaalroute Halle-Brussel
Ø HST route (Leuven-Brussel)
Ø Fietssnelweg Mechelen-Brussel
Ø Fietssnelweg Asse-Brussel (AB-route)
Ø Fietssnelweg Aalst-Dilbeek-Brussel (spoorlijn 50)
Ø Fietssnelweg Denderleeuw-Brussel langs spoorlijn 50A

(1) De uitbouw van een doorgedreven multi-modaal vervoersbeleid door
– uitbouw van multimodale knooppunten (zoals de GEN-en busstations) met fietsparkings en Park & Ride -parkings
– uitbouw van moderne GEN-stations (Vilvoorde, Machelen Kerklaan, Ruisbroek, enzovoort)
– samenwerking tussen de publieke vervoersmaatschappijen onderling en overleg met de gemeenten om de kwaliteit van het aanbod te versterken (onder meer: betere afstemming van lijnen op lokale behoeften en knooppunten; vermijden van doublures; gezamenlijke abonnement- en kaartformules)
– het uitwerken van een vrachtroutenetwerk
– maximaal gebruik van het vervoer te water via het kanaal
– slimme verkeersmaatregelen (rekeningrijden, slimme verkeerslichten, spitsstroken enzovoort)

(2) De herziening van de criteria voor de verdeling van de middelen van Wegen en Verkeer over de Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant komt hier steevast uit als vierde provincie op vijf wat betreft toewijzing van de middelen. En dit terwijl zowel naar verkeers- en bevolkingsintensiteit als naar omvang van de verkeersproblematiek Vlaams-Brabant zeker op de eerste of de tweede plaats thuishoort.

(3) De oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ dat bijvoorbeeld mee gespijsd wordt uit de middelen van het rekeningrijden voor vrachtwagens.

De burgemeesters zijn ervan overtuigd dat heel Vlaanderen hier wel bij zal varen !

agenda: sterzingen 2016

2016-01-03-affiche-driekoningen-zingenZUUN:- op zondag 3 januari 2016 wordt in de Sint-Lutgardis kerk van Zuun voor het begin van de eucharistieviering van 10.30 u. door de kinderen van de ‘Huppelhoek’ gezongen voor hun Keniaanse vriendjes.

Wim Zeeuwe: “Met het geld dat we ophalen willen we ervoor zorgen dat Sharleen, Dayznavel en Juma terug een heel jaar lang naar school kunnen gaan en iedere schooldag kunnen beginnen met een lekker en gezond ontbijt en ’s middags een warme maaltijd krijgen op de ‘Rainbow4kids’ school van juf Katrien (www.rainbow4kids.be). Wij danken jullie op voorhand voor de centjes die jullie in onze bus steken.
Tijdens de eucharistieviering komen wij samen met Christine en Ida om te luisteren naar juf Katrien, die ons zal vertellen hoe onze drie vriendjes het doen op school.

1ste Futsal Trophy georganiseerd door ZVC Racing Reds en KV Brucom Sp

REGIO: – Afgelopen zaterdag organiseerde ZVC Racing Reds en KV Brucom Sp hun eerste zaalvoetbaltornooi genaamd “Futsal Trophy” in Halle.
2015-12-26-futsal_000
Er werden in totaal 72 wedstrijden gespeeld in de Bres te Halle, verdeeld over 3 velden (San Siro – Old Trafford – Camp Nou), elke ploeg van U7 tot U10 speelde 4 wedstrijden van 15 minuten. De eerste reacties zijn alvast erg positief dus komt er mogelijk een vervolg.
Grote namen als RSC Anderlecht, Eendracht Aalst en SC Wolvertem waren van de partij maar ook clubs uit de buurt als KV Brucom Sp, SK Leeuw, Avenir Lembeek, V. Beersel-Drogenbos en FC Pepingen, samen waren dit 36 ploegen (9 per categorie) wat goed is voor zo’n 250 jeugdspelers.
In U7 won V. Beersel-Drogenbos, in U8 RSC Anderlecht (Neerpede) en in zowel U9 als U10 RSC Anderlecht (Heysel).

Deze diashow vereist JavaScript.


foto’s: Silvio Di Mattia

3de editie van het Leeuwse Kerstdorp

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit jaar zijn er weer heel wat verenigingen present met een chalet in het Kerstdorp aan de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw. Het zachte weer en de Kerstcorrida zorgden ervoor dat het rond 21 uur zaterdagavond echt koppen lopen was.
2015-12-26-kerstdorp_13
Iedereen was nog in opperste kerststemming en de verenigingen verdienden een centje bij voor hun kas terwijl men met buren en vrienden kon bijpraten.

Deze diashow vereist JavaScript.


Vandaag, zondag 27 december 2015, ben je nog welkom van 10.00 tot 18.00 uur in het kerstdorp en is er voor de eerste keer een Kerststallenwandeling in samenwerking met vzw Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw.

Er is een gezinswandeling van 5 en 8 km die toegankelijk is met kinderwagens.
De wandeling loopt langsheen enkele kapelletjes die voor deze gelegenheid in een kerstkleedje zijn gestoken.
– Inschrijven (gratis) en vrije start van 10.30 tot 15.00 uur – u ontvangt dan een beschrijving van het wandelparcours.
– Wie de wandeling van 5 km onder begeleiding van Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw wil doen kan om 14.00 uur in groep starten aan de bibliotheek.

5de Kerstcorrida was groot succes

SINT-PIETERS-LEEUW: – De 5de Kerstkorrida, een gezellige aflossingswedstrijd, van de vzw Renkoekoek ism de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd een groot succes.
24 kinderen tussen 6 en 9 jaar, heel wat G-sporters en het maximum van 100 ploegen van 3 deelnemers namen deel aan deze editie.
Voor de eerste keer in het bestaan van de Leeuwse Kerstcorrida zat ook het weer mee wat de uitbundige sfeer bij de deelnemers alleen maar ten goede kwam.
2015-12-26-Kerstcorrida (48)
Er dienenden 10 grote ronden van 1230 meter te worden gelopen. De eerste 9 ronden werden willekeurig verdeeld: elk teamlid liep minimum 1 en maximum 7 ronden. De laatste en 10e ronde werd afgelegd door de 3 teamleden samen.

Winnaars werd team 6 Beaufort van atletiekclub Pajot die afklokte in 38’15” de ploeg bestond uit Peter Chiau, Tom Vanderkelen en Jonas Sergoris.
Maar dat vele ploegen deelnemen en gezelligheid belangrijker vinden dan winnen met deze kerstcorrida bewees de rode lantraarn ploeg die er 1’21’04” over deden.

speciale vermelding en een dik applaus ook voor de G-sporters van FriSS die gedurende de avond in aflossing ook de 10 ronden tot een goed eind brachten en samen over de aankomstlijn kwamen van hun “G-corrida”.

Deze diashow vereist JavaScript.


Raadpleeg alle uitslagen via: www.renkoekoek.be/index.php/uitslagen-corrida
Bekijk ook onderstaande sfeer-video:

Nieuwe ophaaldagen restafval en gft in 2016

2015-12-26-ophaalkalender-afval-2016SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 2016 zal de huisvuilophaling in Sint-Pieters-Leeuw door Haviland gebeuren en niet langer door SITA. Dat werd beslist op de gemeenteraad van 29 oktober 2015.

De gemeente wordt nu onderverdeeld in twee sectoren:
– Rink, Zuun en Negenmanneke
– Vlezenbeek, Ruisbroek, Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem
Klik hier om te weten tot welke sector jouw straat behoort vanaf 2016.

  • Restafval wordt in beide sectoren opgehaald op vrijdag.
  • GFT wordt in beide sectoren het hele jaar door wekelijks opgehaald en dit op donderdag.

Op de feestdag, vrijdag 1 januari 2016 is er GEEN ophaling!

agenda: Natuurpunt Kerstwerkdag 26 december 2015

2015-12-25-zobbroekbeekvallei-Lindeproject-2Vlezenbeek: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden steken de handen uit de mouwen voor het lindeproject.

We verwachten jullie op zaterdag 26 december 2015 in Vlezenbeek op “perceel 60A” waar we een volgende stap zetten in het Lindeproject en het opruimen van de ondergroei verder aanpakken.

Wij gaan rond 9u30 aan de slag en pauzeren rond de middag. Hef samen met onze ploeg het glas op het voorbije jaar en blik vooruit op 2016.
We starten het opruimen van de ondergroei op het perceel welk we gaan omvormen naar een gemengd lindebos. Gevelde sparren gaan we ontdoen van takken, en de stammen gaan we stapelen.
Let op: het perceel is omgeven door akkers en de veldweg erheen is modderig. Aangepast schoeisel is warm aanbevolen. Op het terrein zelf zijn nog bramen aanwezig.
Helpende handen zijn altijd welkom!

Nuttig: Werkhandschoenen, takkenschaar en/of bijl. Eventueel kruiwagen.
Parkeren: kan op de Pedestraat, aan het blauwe kapelletje of op de Enkelenberg.
Toegang tot het terrein via losweg naast Pedestraat 54A – 1602 Vlezenbeek

Foto: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

In 2016 start Macrea Party

2015-12-25-macrea-partySINT-PIETERS-LEEUW: – Marleen Borremans start op 4 januari 2016 in bijberoep met het bedrijfje “Macrea Party”. Op 9 januari 2016 organiseert ze haar startersactiviteit voor kinderen en tieners.

  • Met de kinderen tussen 5 en 7 jaar gaan we op zoek naar de pinguïn en brengen hem terug naar zijn iglo. We versieren zijn iglo met leuke knutselwerkjes.
  • Met de kinderen vanaf 8 jaar tot en met 10 jaar gaan we op zoek naar koning Winter. We brengen hem terug naar zijn kasteel en zorgen ervoor dat zijn kasteel versierd wordt met mooie schilderijen .
  • Warme Winterdagen vanaf 11 jaar – Ben je 11 jaar of ouder ? Zin in een zoektocht in het donker? Wat denk je van een partijtje ijshockey ? Lijkt je dit wat kom dan meedoen.

Wij vragen een bijdrage van 6 euro per kind.

Meer info bij Marleen Borremans: 0478 54 77 41 of Marleen.borremans@telenet.be – Fazantenlaan 83
Neem ook eens een kijkje op de Facebook pagina van Macrea Party

Strategisch project Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei werd goedgekeurd

2014-03-28-speelbos_Den-Beemd_Ruisbroek_10SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’  – 300.000 euro – werd net goedgekeurd. Dit betekent dat Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de komende drie jaar stevig kan gaan samenwerken met provincie Vlaams-Brabant, stad Halle, en gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Het Regionaal Landschap zal daarbij vooral werk maken van landschaps- en natuurprojecten als groene parels van de Zennevallei.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten konden tot 15 september worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren.

één van de negen gesubsidieerde projecten 2015 is:
Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei (Vlaams Brabant, Brussel, Wallonië) – 300.000 euro

Dit strategisch project zet in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel.

Dit project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en de nood aan zuinig ruimtegebruik. Het transformatieproces dat het strategisch project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleid.

Tevens zal via het strategisch project ruimte worden gegeven aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievorming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren.

Nieuw speeltoestel voor Zonnig Leven

ZUUN: – Elk jaar investeert het gemeentebestuur tijd en middelen in de 33 speelterreinen van onze gemeente. De jeugddienst bekijkt welk speelterrein kan worden verbeterd en/of uitgebreid.
Speelterrein Zonnig Leven kon nog een extra toestel gebruiken, de locatie leende zich perfect voor iets groots. Jaarlijks wordt in Zonnig Leven speelpleinwerking ‘De Leeuwtjes’ georganiseerd, waardoor dit speelterrein één van de drukst bezochte is.
2015-12-24-NieuwspeeltoestelZonnigLeven
Bart Keymolen, schepen van jeugd, licht de keuze van dit speeltoestel toe: “Wij proberen nieuwe aankopen zoveel mogelijk te laten voorafgaan door inspraakmomenten voor kinderen omdat het tenslotte zij zijn die het best weten welk speeltoestel het leukste is en de meeste uitdaging biedt. Uit het inspraakmoment van 2015 bleek dat de kinderen de wens koesterden om een groot ‘dier’ in de gemeente te zetten. Een ‘dier’ waarop en waarrond geravot kan worden. Een leeuw verwijst niet alleen naar onze speelpleinwerking maar ook naar de naam van onze gemeente. De keuze voor dit dier was dus snel gemaakt.”

Speelterrein Zonnig Leven heeft er een ludieke trekpleister bij en de kinderen die deze zomer naar het speelplein komen, zullen volop van de nieuwe aanwist genieten.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw zamelt 250 euro in voor Bednet

2015-12-23-nva-bednetSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de laatste vergadering van 2015 zamelden de bestuursleden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw €250 euro in voor Bednet. Zo had ook hun afdeling haar aandeel in de 37.000 euro die door de N-VA geschonken werd in Boom tijdens Music for Life.

Nog op die laatste bestuursvergadering werden de sterktes en zwaktes van onze N-VA afdeling kritisch bekeken samen met kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik. De leerpunten die hieruit voortkomen zullen volgend jaar aangepakt worden.

Verhuis vredegerecht naar Zuun nu in stroomversnelling

2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-LeeuwZUUN: – Op woensdag 23 december werd groen licht gegeven voor de eerste fase van het ‘Plan Vredegerechten’ van Federaal Minister van Justitie Koen Geens (zie ons artikel van 23/12/2015). Deze voorziet in een ontdubbeling van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons. Bij de 35 gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden behouden. Voor het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw wordt het vredegerecht gecentraliseerd in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de grootste gemeente van dit kanton (overige gemeenten in dit kanton: Herne, Galmaarden, Bever en Pepingen).

Burgemeester Luc Deconinck: “We zijn zeer tevreden met deze beslissing. Met meer dan 33 000 inwoners kon onze gemeente terecht aanspraak maken op deze zetel. Bovendien is het belangrijk voor onze inwoners dat het vredegerecht in de nabijheid blijft, gezien ook de meeste zaken uit Sint-Pieters-Leeuw komen. Het gebouw in Ruisbroek beantwoordt niet meer aan de hedendaagse noden en daarom was een oplossing voor deze kwestie dringend. We zijn blij dat nu eindelijk werk gemaakt kan worden van de nieuwe huisvesting.

2015-12-24-vredegerecht-ZuunSchepen van gebouwen, Lucien Wauters: “Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium goed. Dit plan legde de visie vast over de toekomstige invulling voor de verschillende gebouwensites van de gemeente en het OCMW. We beslisten toen om het vredegerecht dat nu gevestigd is aan de Villalaan in Ruisbroek over te brengen naar een meer geschikte locatie in de voormalige pastoriewoning in Zuun aan de A. Quintusstraat. Het gebouw is, mits kleine aanpassingen, uitermate geschikt voor huisvesting van het Vredegerecht, is bovendien zeer centraal gelegen en behoort tot het strategisch patrimonium van de gemeente. We hebben voor deze aanpassingen ook de nodige budgetten voorzien. Dankzij dit akkoord, dat het behoud van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw bevestigt, zal ook het dossier omtrent de verhuis van het vredegerecht in een stroomversnelling komen.

CD&V Afdelingsvoorzitter Siebe Ruykens: “Dankzij een goed en intensief overleg met Minister Geens zijn we er in geslaagd om het vredegerecht in onze gemeente te behouden. Nochtans was dit bij de start niet vanzelfsprekend. Ook een hertekening van de kantons waardoor Sint-Pieters-Leeuw niet langer een eigen vredegerecht zou hebben, behoorde tot de mogelijkheden. We zijn dan ook tevreden dat de objectieve argumenten die in het voordeel van Sint-Pieters-Leeuw pleitten, de doorslag hebben gegeven.”

Kerstfeest Ziekenzorg Zuun

ZUUN: – Dinsdag organiseerde Ziekenzorg Zuun haar kerstfeest voor de zieken en ouderen van de parochie Sint-Lutgardis.
2015-12-22-kerstfeest-ziekenzorg-Zuun (12)
48 personen waren op de oproep van Ziekenzorg ingegaan en genoten van een ontspannende namiddag in het Parochiecentrum.
De gasten kwamen toe in een stemmig versierde zaal, compleet met kribbe en kerstboom. Na het welkomstwoordje van voorzitster Monique was er voor ieder een lekker glaasje cava of fruitsap. Vervolgens werden er onder leiding van Fons kerstliedjes gezongen en werd er een sketch gespeeld.
Tussendoor was er koffie met cake en nog wat later kon ieder smullen van lekkere balletjes met kramiek en krieken.
En alvorens afscheid te nemen kreeg iedere zieke nog een verrassingsmandje met lekkernijen mee naar huis of naar de Zilverlinde.
Proficiat aan Monique en haar dynamisch team voor het organiseren voor deze toffe namiddag.

Deze diashow vereist JavaScript.


foto’s Wim Zeeuwe

Vredegerecht Herne verdwijnt en gaat één kanton vormen met Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW/HERNE/BELGIË: – Vandaag zette het kernkabinet het licht op groen voor de eerste fase van het plan vredegerechten van Minister Koen Geens, zijnde de ontdubbeling van de zogenaamde dubbel- en trippelkantons. Bij de gerechtelijke kantons die op dit moment nog zitting houden op 2 of 3 zetels zal 1 zetel per kanton worden weerhouden.

Zo verdwijnt het vredegerecht van Herne. Dat wordt gecentraliseerd in Sint-Pieters-Leeuw dat één kanton met Herne zal vormen.
2014-12-11-vredegerecht_Ruisbroek 2014-02-20-bibliotheek_Zuun_Sint-Pieters-Leeuw
Minister van justitie, Koen Geens:Deze hertekening van 76 naar 47 zetels komt er op vraag van de rechterlijke orde zelf en zal gepaard gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen voor de rechtbanken in kwestie, en voor de overheid”.

De tijdsbesparingen voor vrederechters en personeel ingevolge het wegvallen van verplaatsingen tussen de verschillende zetels, zal immers aanzienlijk zijn. Bij het openhouden van dubbel- of trippelkantons heeft men vaak ook meer werk door het extra organiseren van alle zittingen, moeten vergaderingen anders georganiseerd worden, met extra kopieerwerk en het voorzien van meerdere dossiers.

Ook voor de federale overheid zijn er belangrijke voordelen. De uitgespaarde huurgelden, vergoedingen en het niet moeten zoeken naar aangepaste huisvesting voor 16 gebouwen in slechte staat wordt geraamd op 20 miljoen Euro. Hierbij zijn de verwachte opbrengsten van de verkoop van 16 gebouwen waarvan de federale overheid eigenaar is nog niet meegerekend.

Bij de keuze van de locatie voor de centralisatie werd rekening gehouden met:
– Geografische ligging
– Toestand en eigendomssituatie van het gebouw
– Bevraging voorkeur bij betrokken vrederechters, rekening houdend met – de meest praktische locatie en de werklast
– Kostenefficiëntie

Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt groter engagement van de Federale en Vlaamse Overheid voor het integraal veiligheidsbeleid

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde (is het overlegorgaan van alle burgemeesters van Halle-Vilvoorde) dringt bij de Federale Regering aan op een grotere snelheid bij het realiseren van een volwaardig parket Halle-Vilvoorde. Ook de Vlaamse Minister van Welzijn, Jo Van Deurzen, wordt gevraagd om op korte termijn de beloofde antennes van het Justitiehuis in Asse, Halle en Vilvoorde te realiseren. “In het kader van de strijd tegen radicalisme en terrorisme is het cruciaal om in de Rand goed functionerende justitiehuizen te hebben” aldus het Toekomstforum.

ANPR-shield
Verder vraagt het Toekomstforum een extra ondersteuning voor de realisatie van het programma Halle-Vilvoorde om een ANPR-shield te bouwen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Toekomstforum vraagt de federale overheid om in het kader van de naar voorgeschoven anti-terreurmaatregelen en de vrijgemaakte budgetten dit proces te versterken zodat een netwerk op korte termijn een feit is. Op deze manier kan een proces versterkt worden dat zeer recent door de lokale politiezones en de provinciale overheid werd opgestart teneinde een grotere greep te krijgen op de georganiseerde criminaliteit vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

politiezones uit Halle-Vilvoorde
Tot slot dringt het Toekomstforum Halle-Vilvoorde aan op een eerlijke behandeling van de politiezones uit Halle-Vilvoorde door de Federale Regering. “Het wordt gênant opmerkelijk dat de gemeenten uit Halle-Vilvoorde aanzienlijk minder middelen krijgen uit de federale pot. Deze onderfinanciering van de politiezones is onaanvaardbaar in het licht van de toename van de bevolking en van de uitdeinende grootstedelijke criminaliteitsfenomenen in de Rand”.

update 3: lek hoofdwaterleiding Bergensesteenweg – zaterdag terug verkeer mogelijk

2015-12-22-waterlek-Bergensesteenweg_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Het lek in de TMVW hoofdwaterleiding onder de Bergensesteenweg (N6) t.h.v. het kruispunt met de Eugène Ghijsstraat en de Albert Van Cotthemstraat wordt vandaag hersteld door Farys.
Zaterdag zou het verkeer terug normaal kunnen rijden.

De hoofdwaterleiding tussen Oostende en Ukkel die onder de Bergensesteenweg ligt werd aangelegd in 1913. De verbindingsmoffen werden toen met lood gedicht om de 4.2m, nu met de moderne technologie wordt dit gelast.

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen:”Morgen wordt de put gedicht met een voorlopige herstelling van droge beton. Na 1 dag uitharden en aangepaste verkeerssignalisatie zou het verkeer vanaf zaterdag weer normaal kunnen doorstromen.
Ergens midden januari 2016 wordt een definitieve herstelling van het wegdek uitgevoerd zodra warm asfalt beschikbaar is. Door het bouwverlof zijn deze centrales momenteel gesloten.

Zie ook onze artikels van 22/12/15 en 21/12/2015

wekelijkse markt 2 keer op woensdag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de kerstvakantie zal de wekelijkse markt aan de Rink doorgaan op woensdag i.p.v. op vrijdag.

Aangezien kerstdag en nieuwjaarsdag een vrijdag zijn, wordt de markt verplaatst naar woensdag 23 en 30 december 2015 van 15.00 tot 19.00 uur.

samen blokken in de bibliotheek of bij de jeugddienst

2014-06-01-studeren-in-de-bibSINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in januari 2016 kunnen hogeschool- en universiteitsstudenten in de hoofdbibliotheek en op de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw samen studeren.

Heb je het moeilijk om je te concentreren bij het studeren, ben je snel afgeleid door internet en smartphone?
Probeer eens in groep te studeren: je zal merken dat je productiever bent en rustiger kunt blokken. Bovendien kan je tijdens een pauze een praatje slaan.

Wifi is beschikbaar om de nodige opzoekingen te kunnen doen.

Hoofdbibliotheek (Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw – T 02 371 22 64)
• Maandag tot vrijdag: van 9 tot 19.30 uur.
• Donderdag gesloten.
• Zaterdag en zondag: van 9.30 tot 12.30 uur.

Jeugddienst (Lotstraat 8 te Sint-Pieters-Leeuw – T 02 370 28 80)
• Maandag: van 8 tot 19 uur.
• Dinsdag tot donderdag: van 8 tot 16 uur .
• Vrijdag: van 8 tot 12 uur.

inschrijven Circomotoriek

2016-01-09-affiche_circusreeksSINT-PIETERS-LEEUW: – In de reeks Circomotoriek dompelen we jou samen met je kleuter (4j-5j) onder in de circuswereld met een plezierige mix van bewegingspelletjes en acrobatie op kleutermaat.

De circusreeks is een plezierige mix van acrobatie en beweging. Van simpel naar spectaculair, maar altijd veilig en voor iedereen haalbaar! De (b)engeltjes leren samen met papa, mama, grootouder,… bewegen en fijne opdrachten uit.

Wanneer:
ZA 9 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZA 23 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZO 31 januari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
ZO 7 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur
Prijs: € 60.0
Organisatie: Jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw en circus zonder handen
Waar: Laekelinde, Lotstraat 6 te Sint-Pieters-Leeuw
Contact: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be – 02 370 28 80

verkeershinder door lek in hoofdwaterleiding onder Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Momenteel worden er dringende herstellingswerken uitgevoerd aan een TMVW hoofdwaterleiding in de Bergensesteenweg. Deze werken verstoren het verkeer aan het kruispunt met de Albert Van Cotthemstraat, Eugène Ghijsstraat en Koning Albertstraat.

De Bergensesteenweg (N6) is voor het verkeer in de rijrichting van  Brussel afgesloten. Het verkeer moet nu in beide richtingen ter hoogte van de werfzone over één rijstrook rijden.
2015-12-22-waterlek-Bergensesteenweg_02
Gisteren, maandag 21 december, werd een lek vastgesteld in een hoofdwaterleiding in de Bergensesteenweg (t.h.v. het kruispunt met de Eugène Ghijsstraat en de Albert Van Cotthemstraat). Vivaqua zorgde onmiddellijk voor de nodige schakelingen om het distributienet alternatief te voeden. Nadien werd de getroffen leiding afgesloten om het risico op een plotse breuk te vermijden.
Vandaag werd de nodige wegsignalisatie geplaatst en werd er gestart met de herstellingswerken.
Op de Bergensesteenweg zelf worden de rijstroken richting Brussel ingenomen door de werken en wordt één rijstrook richting Halle gebruikt voor het verkeer naar Brussel. De zijstraten Koning Albertstraat en Eugène Ghijsstraat zijn volledig afgesloten vanaf de Bergensesteenweg.

De werken duren een 2-tal weken en worden in principe beëindigd op 8 januari 2016.

Deze diashow vereist JavaScript.

klanten tuincentrum Groendekor schenken 1560 euro aan revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek is opnieuw een stapje dichter bij de realisatie van zijn therapeutische tuin dankzij de klanten van Tuincentrum Groendekor die een perelaar gekocht hebben met de naam Vlesembeek .
Inkendaal mocht vanmiddag een cheque van 1560 euro ontvangen van Pieter De Ridder.

Dit bedrag is het resultaat van de verkoop van perenbomen van de variëteit Vlesembeek. Deze peer werd 200 jaar geleden gekweekt in de boomgaard van de toenmalige eigenaars van het kasteel van Inkendaal, de familie Robyns.
2015-12-22-groendekor-cheque-voor-Inkendaal_07
Ondertussen heeft Groendekor meer dan 150 bomen van Vlesembeek verkocht en hebben meer dan honderd boomgaarden er een mooie boom, met een brede kruin en met schitterende herfstkleuren, bij.
Op deze manier hebben de kopers van een Vlesembeek-perelaar ook bijgedragen aan het instandhouden van levend erfgoed uit het Pajottenland en hebben zij gezorgd voor meer dan een hectare nieuwe boomgaard. Bovendien hebben ze de realisatie van de therapeutische tuin van het revalidatiecentrum Inkendaal geholpen door voor elke boom 10 euro te schenken aan dit goede doel.

Pieter De Ridder van groendekor: “De lekkere herfstpeer Vlesembeek wordt ook volgend jaar nog verkocht in ons tuincentrum ten voordele van de therapeutische tuin van Inkendaal.”

kenmerken van de peer “Vlesembeek”
* Vlesembeek is een verfijnde dessertpeer met een aparte verfrissende smaak waarin een vleugje van vanille en vlierbloemen herkenbaar is ,en met een uitzonderlijk delicaat aroma van rozen en honing.Ze smelt in de mond .
* Vlesembeek is een middelgrote ovaal-peervormige vrucht met een goudgele schil waarop enkele roestkleurige vlekken zitten.
* Vlesembeek is plukrijp in september en boomrijp in oktober.De productiviteit is goed en de peer bewaart veel beter dan de andere regionale variëteit, Jefkenspeer .
* Vlesembeek is zeer resistent tegen ziekten zoals schurft en daardoor uitermate geschikt voor fruitliefhebbers die houden van uitzonderlijke smaken en gezonde bomen.
* Vlesembeek heeft en matige groeikracht en is geschikt voor zowat alle boomvormen, hoogstam, laagstam en leiboom.Op hoogstam heeft ze een spreidende kroon en past zeer goed als landschapselement in het Pajottenland.

Deze diashow vereist JavaScript.


Pieter De Ridder: ” Bovendien kondigen wij aan dat Groendekor vanaf 2016 ook een zeer goede zomerpeer zal verkopen : “Fondante d’Ingendaal” en dit ten voordele van de therapeutische tuin van vzw De Poel in Sint Genesius Rode. “Fondante d’Ingendaal” is een late zomerpeer, afkomstig uit de boomgaard van het kasteeldomein Ingendaal op de grens van Sint Genesius Rode en Alsemberg , en daar ooit in 1856 gekweekt door de toenmalige eigenaar Gambier.”

Fondante d ’Ingendaal
Fondante d’Ingendaal is een late zomerpeer die meer dan 150 jaar geleden door Mr Gambier in de boomgaarden van het kasteeldomein Ingendaal op de grens van Sint Genesius Rode en Alsemberg gekweekt werd.
Op het einde van de middeleeuwen was er sprake van “een lochtinge” (1664) aan de hoeve “Engendael”.In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de gebouwen van het herenhuis en de hoeve door de familie van Alfons en Victor Gambier sterk uitgebreid en omgevormd tot een kasteeltje en een kasteelhoeve in een park van 15 ha.De Gambiers behoorden tot een rijke advocatenfamilie die haar fortuin onder andere verkreeg als dank voor haar inzet tijdens de Slag Van Waterloo 1815. Eén van de vrijetijdsbestedingen van Gambier was het kweken grens van Sint Genesius Rode en Alsemberg gekweekt werd.

spreidingsplan voor vluchtelingen voorziet voorlopig 12 nieuwe opvangplaatsen in Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW / BELGIË: – Het voorlopige spreidingsplan van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voorziet dat Sint-Pieters-Leeuw voorlopig 12 extra opvangplaatsen moet creëren voor vluchtelingen.

Alle Belgische burgemeesters kregen de voorbije week een brief met daarin een voorlopig, indicatief cijfer. De concrete inspanning ligt echter nog niet vast, net als het aantal asielzoekers dat effectief over ons land verspreid wordt. De definitieve berekening kan namelijk pas worden gemaakt wanneer het spreidingsplan in een koninklijk besluit wordt gegoten en in werking treedt.

Luc-DECONINCK_burgemeester_Sint-Pieters-LeeuwBurgemeester,Luc Deconinck: “Voor Sint-Pieters-Leeuw zijn er 12 nieuwe (voorlopig cijfer) gepland, naast de zowat 16 die we al opvangen via ons Lokaal Opvang Initiatief (LOI), dat door het OCMW beheerd wordt.
De opgelegde extra-plaatsen zullen ook door het OCMW worden georganiseerd, in het kader van het LOI.”

De parameters waarop de verdeling in België wordt gebaseerd.
Het bevolkingsaantal van de gemeenten weegt het zwaarste door (35 procent), gevolgd door het aantal opvangplaatsen dat elke gemeente nu al biedt (30 procent), het totale netto-belastbare inkomen (20 procent) en het aantal leefloners (15 procent). Op basis van deze vier parameters werd een voorlopige berekening gemaakt.

agenda: Het Franse Chanson – eindejaarsconcert

2015-13-30-affiche_fanfaredewareeendracht_hetfransechansonVLEZENBEEK: – De Koninklijke fanfare De Ware Eendracht nodigt u op woensdag 30 december 2015 om 20.00 uur uit op haar eindejaarsconcert “Het Franse Chanson”.

Van Chopin tot Les Choristes, van Brel tot de Champs-Elysées… Laat je door de sympathiekste fanfare van het land onderdompelen in het Franse chanson! Kaarten te verkrijgen bij de muzikanten aan 7 euro!

Locatie: CC De Merselborre – Schaliestraat 2 te Vlezenbeek

dankmoment vrijwilligers parochie Sint-Lutgardis Zuun

ZUUN: – Op zondag 20 december 2015 kwamen de vrijwilligers van de parochie Sint-Lutgardis Zuun , samen met hun partner, naar het parochiecentrum voor het jaarlijks dankmoment voor hun vrijwillige inzet voor de parochiegemeenschap.


De parochie dankte Wim Zeeuwe en  Denise Danau voor hun jarenlange inzet zonder loon of faam.

Afgelopen zomer gaf Wim Zeeuwe te kennen dat hij met de redactie van het parochieblad vanaf januari 2016 zou stoppen. 16 jaar elke maandag zorgen dat er van de 3 parochies (Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun) de nodige informatie in het parochieblad kon komen is geen sinecure. Het vraagt toewijding en engagement, elk week opnieuw.

Vasten, Pasen, Allerheiligen, Advent, Kerst zijn belangrijke momenten in onze gemeenschap en kerk, voor deze gelegenheden zorgde Denise Danau steeds voor een mooi versierde kerk. Vanaf januari 2016 neemt zij een stap terug. Ook zij werd op gepaste wijze van harte bedankt voor haar jarenlange inzet.

Dank jullie wel Wim en Denise, duizendmaal dank je wel namens de parochie.

VRIJWILLIGERS MOMENT PAROCHIE SINT-LUTGARDIS ZUUN
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken, is positief doen
Met als enige doel voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Dit jaar was deze bijeenkomst ook iets wat anders dan gewoonlijk, omwille van het feit dat hun medeparochiaan Karlos De Wilde, twee schilderijen aan de parochie schonk (zie artikel 21/12/2015).

lek in hoofdwaterleiding aan Bergensesteenweg

2015-12-21-archieffoto-lekSINT-PIETERS-LEEUW: – Er is een lek op de TMVW hoofdwaterleiding gelegen in de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de E. Ghijsstraat en A. Van Cotthemstraat. Het waterverlies is momenteel nog beperkt en veroorzaakt quasi geen hinder.

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen:”Onze diensten samen met FARYS/TMVW volgen alles nauwgezet op en trachten de hinder tot de minimum te beperken.
Vivaqua voert momenteel schakelingen uit om het distributienet alternatief te voeden.

Daarna zal de leiding afgesloten worden zodat het risico op een plotse breuk weggenomen wordt. Morgenvroeg zal een aannemer starten met het plaatsen van wegsignalisatie waarna de herstelwerkzaamheden kunnen aanvatten.

Einde werken op de Lenniksebaan tussen de Paul Veldekensstraat en Rondpunt Erasmus

2015-11-06-file-Postweg_rotonde-ErasmusVLEZENBEEK: – Vanaf woensdag 23 december 2015 zullen opnieuw beide rijstroken op de Lenniksebaan (N282) vrijgegeven worden tussen de Paul Veldekensstraat en Rondpunt Erasmus

De nutswerken van Sibelgaz op het grondgebied van Anderlecht gaan morgen, dinsdag, hun laatste dag in.

Vanaf woensdag stoppen de bussen van Lijn 141 : Leerbeek – Lennik – Brussel terug aan de haltes Anderlecht: Multipharma, Veldekensstraat.