Vlaams-Brabant wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn

VLAAMS-BRABANT: – In het provinciehuis in Leuven heeft vandaag de klimaattop van Vlaams-Brabant plaats.
Burgemeesters, ambtenaren, wetenschappers en mensen uit de bedrijfswereld komen samen om na te denken over Vlaams-Brabant Klimaatneutraal.
2015-11-27-vlaams-brabantse-klimaattop
Gouverneur Lodewijk De Witte legt uit:
“Vrijdag 27 november mocht ik de deelnemers aan de Vlaams-Brabantse klimaattop verwelkomen, in het provinciehuis. Twintig jaar geleden kozen we ervoor om het provinciehuis in te planten naast het station, zodat een auto niet nodig is om het te bezoeken. Wat we niet zouden willen, is dat ons mooi provinciehuis binnen enkele decennia een kantoorgebouw met zicht op zee zou worden en dat mensen naar het provinciehuis zouden moeten komen met de ferryboot of met een zeiljacht.

2015-11-27-vlaams-brabantse-klimaattop_02Tegen 2040 willen we klimaatneutraal zijn: de opwarming niet hoger laten oplopen dan 2°C en daarvoor de CO2-uitstoot met 85 à 90% verminderen. We moeten niet alleen klimaatneutraal worden, ook met een opwarming met niet meer dan 2 of 3°C zullen we ons moeten aanpassen en klimaatbestendig worden.

De opwarming van de aarde is het gevolg van de broeikasgassen die we met zijn allen voortbrengen: we zijn er dan ook met zijn allen verantwoordelijk voor om de CO2-uitstoot drastisch terug te schroeven. De uitstoot in Vlaams-Brabant is vooral het gevolg van de mobiliteit, van de vele autoverplaatsingen en van het goederenvervoer, en van het energieverbruik in woningen en gebouwen: die staan voor 80% van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant. Ook de manier waarop bedrijven produceren en het soort voedsel dat we eten en het soort landbouw dat daarvoor nodig is, zijn van belang.

De meeste Vlaams-Brabanders geloven dat de klimaatopwarming reëel is en een grote bedreiging vormt en ze willen dat er een actief klimaatbeleid wordt gevoerd en sterk geïnvesteerd wordt in oplossingen. Met deze Vlaams-Brabantse klimaattop willen we overleggen hoe we tot betere en snellere oplossingen dan tot nu toe kunnen komen; we willen dat samen doen, met alle krachten van Vlaams-Brabant, met de gemeenten, met verenigingen, met bedrijven, met onderzoeksinstellingen, met activisten, met wijkinitiatieven.

Als provinciebestuur willen we het bestuur van allemaal samen zijn. Samen willen we de boodschap uitdragen, naar de top in Parijs en naar onze ministers, dat er sterke en verregaande afspraken moeten worden gemaakt. Samen willen we meer kennis verwerven en meer goede praktijken uitwerken om het klimaattij te keren. Samen willen we mensen warm maken en mobiliseren om zelf bij te dragen tot oplossingen, de klimaatpioniers geven daarvoor het goede voorbeeld. Samen willen we kijken hoe we minder energie de lucht in jagen, minder verspillen, zuiniger omgaan met de eindige mogelijkheden van moeder aarde. Samen willen we de weg openen voor meer hernieuwbare energie, voor schone technologie en voor een kringloopeconomie. Samen willen we kijken hoe we daarbij de sociale rechtvaardigheid en de economische haalbaarheid niet uit het oog verliezen.

De klimaattop had een sterk programma. Een programma dat kan inspireren en stimuleren om de dynamiek voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant te versterken. Dat geldt niet enkel voor de aanwezigen van vandaag en morgen, dat geldt voor heel Vlaams-Brabant. We zullen de verantwoordelijkheidszin en de steun van iedereen nodig hebben. We hebben nood aan beleid en aan civiele actie met veel engagement én met een rationele, wetenschappelijke onderbouw. We moeten de wereldwijde uitdaging koppelen aan lokale initiatieven. We moeten op zoek gaan naar een veelheid aan creatieve ideeën én onze blik gericht houden op die domeinen waar we grote, reële vooruitgang kunnen boeken. We zullen grote stappen vooruit moeten zetten en ook al eens een sprong vooruit durven wagen, maar ook zien dat iedereen mee is, dat er draagvlak is. Ik geloof dat deze Vlaams-Brabantse klimaattop de basis kan leggen voor het succesvol werken aan een duurzame samenleving.”

agenda: Kunsttentoonstelling in Coloma

COLOMAKASTEEL_Sint-Pieters-Leeuw_zomer2009SINT-PIETERS-LEEUW: – 6 kunstenaars stellen voor het eerst samen tentoon in Kasteel Coloma.

CLERINX William, DEMANET Pascale, LAGNEAU Viviane, ROMAIN-WINDERICKX Jacqueline, VANDERMEEREN Luc en WILMAERS Mieke heten jullie van harte welkom.
Vernissage : vrijdag 27 november 2015 om 20 uur
Expositie : zaterdag 28 en zondag 29 november telkens van 10 tot 18 uur

GCC Coloma: Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw